?p?t??p?? t?? ????pa???? ?????t?t?? t?? 11? ??????? 1997 <<?

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1195

31 Δεκεμβρίου 1997

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθμ. 23009/1712

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 97/31/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 11η Ιουνίου 1997 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/760/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους φανούς οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους"

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Του άρθρου 84 παρ 2 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν.2094/1992 [Α182] "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.1338/1983 [Α'34] "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 [Α'70] "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 [Α΄101].

3. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α'137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 [Α'154] και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1. παρ. 2α του Ν.2469/1997 (Α'38).

4.Της 830/1997 (Β΄839) Κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών"

5. Του Π.Δ. 431/1983 (Α'160) "προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 70/156 ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουάριου 1970 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Κ.Υ.Α. 8529/623/1997 (Β'392) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την προστασία των επιβαινόντων στα οχήματα με κινητήρα σε περίπτωση μετωπικής κρούσης από την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ."

 

6. Της ΚΥΑ 12386/1984 "Συμμόρφωση της νομοθεσίας με τις διατάξεις της 76/60/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Ιουλίου 1976 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τη διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Σκοπός της παρούσας είναι η τροποποίηση της ΚΥΑ 12386/1984 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/31/ΕΚ "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 76/760/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τούς φανούς οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους" (ΕΕ L171/49 της 30.6.1997).

Η ΚΥΑ 12386/1984 τροποποιείται ως εξής:

1.Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 2

Ως "όχημα" για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοείται κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού με ή χωρίς αμάξωμα, που έχει τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα καθώς και τα ρυμουλκούμενα του εξαιρουμένων των οχημάτων που μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, των γεωργικών ελκυστήρων και των πάσης φύσεως κινητών μηχανών".

2. Οι παράγραφοι 1ως 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Προκειμένου να χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών έγκριση ΕΟΚ τύπου για έναν τύπο διάταξης φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας υποβάλλεται από τον κατασκευαστή η τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το προσάρτημά 1 του Παραρτήματος Ι της παρούσης απόφασης.

2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Απόφαση ΣΤ 29900/1997 όπως ισχύει προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου σύμφωνα με το υπόδειγμα του προσαρτήματος 2 στο Παράρτημα 1 της παρούσης Απόφασης.

3. Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται εφόσον ο τύπος διάταξης φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατασκευής και δομικών που προβλέπονται στα σχετικά παραρτήματα της παρούσας απόφασης. Αντίγραφο της ανωτέρω έγκρισης κοινοποιείται στις αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παρ. 4 του Π.Δ 431 /1983 όπως ισχύει .Ίδια κοινοποίηση γίνεται και σε περίπτωση απόρριψης ή ανάκλησης έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

4. Για κάθε τύπο διάταξης φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας που εγκρίνεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, χορηγείται στον κατασκευαστή σήμα έγκρισης τύπου ΕΟΚ σύμφωνα προς το υπόδειγμα του προσαρτήματος 3 στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης".

5.Ο κατάλογος των παραρτημάτων και τα παραρτήματα αντικαθίστανται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 2

 

1.Από τις 30 Ιανουαρίου 1998:

η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορεί, προβάλλοντας λόγους σχετικούς με τους φανούς της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας, να αρνείται για ένα τύπο οχήματος ή τύπο φανού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας τη χορήγηση έγκρισης ΕΟΚ τύπου ή τη χορήγηση έγκρισης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Κυκλοφορίας ούτε να απαγορεύει την πώληση ή τη θέση σε χρήση οχημάτων ή φανών της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας,

οι αρμόδιες υπηρεσίες τομέα μεταφορών και επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να αρνούνται την ταξινόμηση οχημάτων κατά το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ή τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε οχήματα κατά το άρθρο 88 του ίδιου κώδικα, προβάλλοντας λόγους σχετικούς με του φανού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας,

εφόσον η ανωτέρω φανοί πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 12386/1984 όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση και προκειμένου περί οχημάτων εφόσον έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ΚΥΑ41073/3440/1992 (Β΄685) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 76/756 ΕΟΚ.

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1998 η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν χορηγεί πλέον έγκριση ΕΚ ούτε έγκριση τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τύπο σχήματος προβάλλοντος λόγους σχετικούς με τούς φανούς της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας και για τύπο φανών της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας εφ όσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 12386/1984 όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

3. Από την 1 η Οκτωβρίου 1998 για τους σκοπούς του άρθρου 7 παρ.2 του ΠΔ 431/1983 ισχύουν οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 12386/1984 σχετικά με τους φανούς της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας ως κατασκευαστικών, όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

4.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3,προκειμένου περί ανταλλακτικών, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εξακολουθεί να χορηγεί έγκριση ΕΚ τύπου και επιτρέπει την πώληση και χρήση φανών της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 12386/1984 όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί με την παρούσα απόφαση, υπό τον όρο ότι οι φανοί αυτοί:

-προορίζονται να τοποθετηθούν σε οχήματα που ήδη χρησιμοποιούνται και

-πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ΚΥΑ που ίσχυαν για τα οχήματα αυτά κατά την πρώτη ταξινόμηση τους.

 

Άρθρο 3.

Οι σχετικές παράγραφοι και τα παραρτήματα του κανονισμού 4 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ που αναφέρονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης δημοσιεύονται στο τεύχος L 203, σελίδες 74 ως 78 της 30ης Ιουλίου 1997 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

 

 

 

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 1997

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΥΚΑΚΗΣ