EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

175

 

 

 

ΝOMOΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 953/1979

Περί του τέλους αεροπορικών ταξιδίων εξωτερικού και άλλων τινών διατάξεων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1.

 

1. Επιβάλλεται ειδικόν τέλος δραχμών εκατόν (100) ή ισάξιον εις ξένον νόμισμα διά κάθε επιβάτην ηλικίας δύο (2) ετών και άνω ο οποίος αναχωρεί διά το εξωτερικόν απο ελληνικόν αερολιμένα.

2. Το προϊόν του τέλους εισάγεται εις τον ειδικόν λογαριασμόν της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και διατίθεται:

Α) Κατά ποσοστόν ενενήντα τοις εκατόν (90%) διά την συντήρησιν και βελτίωσιν των εν γένει εγκαταστάσεων και την κάλυψιν λειτουργικών αναγκών των αερολιμένων.

Β) Κατά ποσοστόν δέκα τοις εκατόν (10%) εις το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) δια την κάλυψιν της προσθέτου επιβαρύνσεως του κλάδου συντάξεων που προεκλήθη λόγω της εκδόσεως του ΒΔ/τος 7/1965 "περί της συνταξιοδοτήσεως των υπηρετούντων εις τας αεροπορικάς εταιρίας".

3. Το, κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τέλος αναπροσαρμόζεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρον 2.

 

1. Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να εξαιρεθούν εκ της, κατά το προηγούμενον άρθρον, καταβολής του τέλους ορισμένες κατηγορίες επιβατών και να ρυθμίζεται πάσα λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος.

2. Μέχρις εκδόσεως της κατά την προηγουμένην παράγραφον αποφάσεως, έχει εφαρμογήν η μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος εφαρμοζομένη σχετική απόφασις.

 

Άρθρον 3.

Αι διατάξεις του Ν. 4062/1960 "περί επιβολής τέλους αεροπορικών ταξιδίων εξωτερικού, και αι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ΝΔ/τος 4428/1964 "περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Ν. 4062/1960, "περί επιβολής τέλους αεροπορικών ταξιδίων εξωτερικού", καταργούνται.

 

Άρθρον 4.

 

Διά την πλήρωσιν της θέσεως του προϊσταμένου της διά του άρθρου 1 του ΝΔ/τος 714/1970 "περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας" συσταθείσης Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών (ΔΕΜ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών (άρθρο 31 του ΠΔ/τος 985/1977 "περί Οργανισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών"), μετατάσσεται, δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, εις τον κλάδον ΑΤ5 Αεροπορικής Εκμεταλλεύσεως του Υπουργείου τούτου υπάλληλος επί 2ω βαθμώ της ΥΠΑ του ίδιου Υπουργείου εκ των κλάδων προσωπικού αυτής ΑΤ κατηγορίας ειδικότητος πολιτικών μηχανικών ή μηχανολόγων - ηλεκτρολόγων ή αεροναυπηγών, κατόπιν αιτήσεώς του. Ο μετατασσόμενος ως ανωτέρω υπάλληλος δύναται να εξακολουθήσει υπαγόμενος εις τα ταμεία επικουρικής ασφαλίσεως εις α υπάγονται οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Άρθρον 5.

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 31 Ιουλίου 1979

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 1 Αυγούστου 1979

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ