EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

Εν Αθήναις

Τη 26 Μαίου 1979

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

119

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 917

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Π.Δ/ τος 389/1977 "περί του Οργανισμού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου"

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1

Αι θέσεις του επί βαθμώ 1ω και του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ως αύται προβλέπονται υπό της παρ. 1. περιπτ. α και β του άρθρου 25 του Π.Δ./ τος 389/1977 ενοποιούνται εις ενιαίον και αυτοτελή Κλάδον ΑΤ Ανωτάτων Υπαλλήλων.

Διά την πλήρωσιν των θέσεων επί βαθμώ 1ω και Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού του Κλάδου ΑΤ Ανωτάτων Υπαλλήλων του άρθρου 1 του παρόντος, κρίνονται, διά την προαγωγήν κατά τας κειμένας διατάξεις οι υπάλληλοι των κλάδων ΑΤ1 Διοικητικού και ΑΤ2 Λογιστικού, ως και υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ3 Αναλυτών - Προγραμματιστών, οι μεταταχθέντες, δυνάμει της παρ . 1 του άρθρου 53 του ΠΔ/τος 389/77, εκ των κλάδων ΑΤ 1 Διοικητικού και ΑΤ 2 Λογιστικού.

 

Άρθρον 2

Η περίπτ. α του άρθρου 24 του Π.Δ./τος 389/1977 αντικαθίστανται ως ακολούθως: "α) Εις τους Κλάδους Εκπ/σεως (ΑΤ) υπάγονται

αα) Κλάδος ΑΤ Ανωτάτων υπαλλήλων.

ββ) Κλάδος ΑΤ1 Διοικητικός.

γγ) Κλάδος ΑΤ2 Λογιστικός.

δδ) Κλάδος ΑΤ3 Αναλυτών-Προγραμματιστών".

Η παρ. 1 του άρθρου 25 του Π.Δ./τος 389/1977 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"1. Ο Κλάδος ΑΤ1 Διοικητικός περιλαμβάνει εκατόν δέκα εννέα (119) θέσεις διακρινομένας κατά βαθμούς ως εξής: α) Ένδεκα (11) θέσεις επί βαθμώ 3ώ-2ώ.

β) Τριάκοντα δύο (32)θέσεις επί βαθμώ 5ώ-4ώ.

γ) Εβδομήκοντα εξ (76) θέσεις επί βαθμώ 8ώ-6ώ".

Το άρθρον 46 του Π.Δ/τος 389/1977αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

"Άρθρον 46

Κατανομή θέσεων μονίμου προσωπικού.

Αι θέσεις πάντων των κλάδων μονίμου προσωπικού περιλαμβανομένων και των θέσεων προϊσταμένων, περί ων τα άρθρα 48 και 49 του παρόντος κατανέμονται μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ως έπεται:

 

 

Κεντρική Υπηρεσία

Περιφερ. Υπηρεσία

Σύνολο

 

Κλάδος ΑΤ Ανωτάτων Υπαλ.

2

-

2

Κλάδος ΑΤ1 Διοικητικός

49

70

119

Κλάδος ΑΤ1 Λογιστικός

40

88

128

Κλάδος ΑΤ1 Διοικητικός

12

-

12

Κλάδος ΑΤ1 Διοικητικός

-

4

12

Κλάδος ΑΡ2 Λογιστικός

-

4

4

Κλάδος ΑΡ3 Υπομηχανικών

2

-

2

Κλάδος ΜΕ1 Διοικητικός

122

304

426

Κλάδος ΜΕ 2 Δακτυλογράφων

17

3

20

Κλάδος ΜΕ 3 Βοηθών Προγραμματιστών Η/Υ

12

-

12

Κλάδος ΜΕ 4 Χειριστών Η/Υ Μέσων Προπαρασκευής Στοι-χείων

10

-

10

Κλάδος ΜΕ 5 Βοηθών Εποπτών Κτηρίων

1

-

1

Κλάδος ΜΕ 6 Τηλεφωνητών

3

-

3

Κλάδος ΜΕ 7 Χειριστών Διατρητικών και Επαληθευτι-κών Μηχανών

31

-

31

Κλάδος ΜΕ Οδηγών Αυτ/των

1

-

1

Κλάδος ΣΕ 1 Κλητήρων

22

24

46

Κλάδος ΣΕ 2 Φυλάκων

18

-

18

Κλάδος ΣΕ 3 Θυρωρών

6

-

6

Κλάδος ΣΕ 4 Συσκευαστών

2

-

2

 

4 . Η παρ. 1 του άρθρου 48 του ΠΔ/τος 389/1977 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος επί βαθμώ 1ω του Κλάδου ΑΤ Ανωτάτων Υπαλλήλων ."

5 . Η παρ. 1 του άρθρου 52 του ΠΔ/τος 389/1977 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

"1. Ο κατά την δημοσίευσην του παρόντος, μόνιμος υπάλληλος του Κλάδου ΑΤ 1 Γενικού Διευθυντού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου υπάγεται εφεξής, αυτοδικαίως, εις τον υπό του παρόντος προβλεπόμενον Κλάδον ΑΤ Ανωτάτων Υπαλλήλων."

6 . Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 και της παρ. 2 του άρθρου 53 του ΠΔ/τος 389/1997.

 

Άρθρον 3

Αι διατάξεις του παρόντος ισχύουν αναδρομικώς από 29ης Απριλίου 1977, ημερομηνίας δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ΠΔ/τος 389/1977.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 22 Μαΐου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

 

Εθεωρήθη και ετάθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 24 Μαϊου 1979

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ