EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

189

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 823

Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και άλλων τινών διατάξεων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρο 1

 

Διά του κατά τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 51/1975 "περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών" εκδοθησομένου οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών, δύναται να συσταθούν αι κάτωθι κατ'ανώτατον όριον θέσεις, εις επαύξησιν των ήδη υφισταμένων θέσεων:

Α) Εις τους Κλάδους Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως (ΑΤ) μέχρις εκατόν πέντε (105) θέσεις.

Β) Εις τους Κλάδους Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως (ΑΡ) μέχρις εκατόν δώδεκα θέσεις (112) θέσεις.

Γ) Εις τους Κλάδους Μέσης Εκπαιδεύσεως (ΜΕ) μέχρι τριακόσιαι τεσσαράκοντα δύο (342) θέσεις.

Δ) Εις τους Κλάδους Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (ΣΕ) μέχρι πέντε (5) θέσεις.

Διά του αυτού κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου οργανισμού ΥΠΑ, δύναται να συσταθούν κατ'ανώτατον όριον, μέχρι διακόσιαι τεσσαράκοντα οκτώ (248) θέσεις επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, εις επαύξησιν των ήδη υφισταμένων θέσεων.

Αι κατά τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου θέσεις, θα κατανεμηθούν εις Κλάδους και ειδικότητας διά του αυτού ως άνω οργανισμού ΥΠΑ.

Η πλήρωσις των βάσει του παρόντος άρθρου συσταθησομένων νέων οργανικών θέσεων, πραγματοποιηθήσεται σταδιακώς και μέχρι ποσοστού 40% κατά το πρώτον έτος και 20% δι'έκαστον των υπολοίπων ετών.

 

Άρθρον 2

 

Διά την κατά τας διατάξεις του Ν. 51/1975 έκδοσιν του οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Συγκοινωνιών, τάσσεται νέα προθεσμία τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Διά Προεδρικού Διατάγματος εφ'άπαξ εκδιδομένου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, καθορίζονται αι αρμοδιότητες και η επί μέρους διάρθρωσις των υπηρεσιών του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστού του Υπουργείου Συγκοινωνιών, περί ου το άρθρον 29 του Προεδρικού Διατάγματος 985/1977 "περί Οργανισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών".

 

Άρθρο 3

 

Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου υπηρετούντες επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μισθωτοί της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, δύνανται να διορίζωνται εις κενάς τακτικάς θέσεις αναλόγως των τυπικών των προσόντων.

Διά την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 1 (παρ.2), 2(παρ.1 εδάφ. Β και γ, 3, 4, 5, 7 και 8) του ΝΔ 169/1969.

Ο κατά την παράγραφον 1 διορισμός δεν δύναται να γίνει εις μεν τους Κλάδους ΑΤ, ΑΡ και ΜΕ εις βαθμόν ανώτερον του 6ου εις δε τους Κλάδους ΣΕ εις βαθμόν ανώτερον του 8ου.

Οι ως άνω διοριζόμενοι τίθενται εις το αριστερόν των κατά τον χρόνον του διορισμού των υπηρετούντων ομοιοβάθμων των, και δεν δύνανται να κριθώσι διά τον 5ον βαθμόν οι των Κλάδων ΑΤ,ΑΡ και ΜΕ ή διά τον 7ον βαθμόν οι των Κλάδων ΣΕ πριν ή αποκτήσωσι δικαίωμα κρίσεως διά τους βαθμούς τούτους οι κατά τα ανωτέρω αρχαιότεροί των.

Οι μη, δι'οιονδήποτε λόγον, διοριζόμενοι παραμένουν εν τη υπηρεσία υπό την αυτήν ως μέχρι τούδε σχέσιν.

 

Άρθρον 4

 

Υπάλληλοι επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατέχοντες θέσεις ειδικών αεροπορικών γνώσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Συγκοινωνιών, έχοντες τα ειδικά τυπικά προσόντα τα απαιτούμενα διά την κατάληψιν θέσεως χειριστού αεροπλάνων, εξαιρέσει των περί ορίου ηλικίας διατάξεων του ΒΔ 83/72 "περί κανονισμού οργανώσεως και προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας" (άρθρο 23 παρ.2β) και χρησιμοποιούμενοι μέχρι σήμερον ως χειρισταί αεροπλάνων, παράλληλα με τα εις την ΥΠΑ λοιπά καθήκοντά των, επιτρέπεται να καταλάβουν, κατόπιν αιτήσεώς των, υποβαλλομένης εντός διμήνου από της ισχύος του παρόντος, κενάς θέσεις χειριστών αεροπλάνων. Κατά τα λοιπά ισχύουν αι διατάξεις του ΒΔ 83/72.

Από της, ως άνω, καταλήψεως των κενών θέσεων χειριστών αεροπλάνων, αι κενούμεναι θέσεις ειδικών αεροπορικών γνώσεων καταργούνται.

 

Άρθρον 7.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων του άρθρου 1, των οποίων η ισχύς άρχεται από 1.1.1979.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 6 Νοεμβρίου 1978

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 7 Νοεμβρίου 1978

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

NOMOΛΟΓΙΑ

ΣΕ1710/1994 - ΣΕ1227/1992