EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 19 IAΝΟΥΑΡΙΟΥ 1971

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

11

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 821

 

Περί καταργήσεως του μέτρου της αχρηστεύσεως αντικαθισταμένων αυτοκινήτων οχημάτων.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

 

Άρθρον 1.

 

1. Διά την, κατά τας κειμένας διατάξεις, αντικατάστασιν αυτοκινήτων οχημάτων πάσης κατηγορίας και χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων και των μοτοσυκλεττών, δεν απαιτείται προηγουμένη αχρήστευσις τούτων.

2. Τα αντικαθιστάμενα αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτται δύνανται να κυκλοφορούν περαιτέρω, εφ' όσον δεν απαγορεύεται υπό ετέρων διατάξεων και υπό την προϋπόθεσιν ότι ταύτα, επιθεωρούμενα, ήθελον κριθή κατάλληλα προς περαιτέρω κυκλοφορίαν.

3. Δι' αποφάσεων του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού, καθορίζονται τα της διαδικασίας αντικαταστάσεως των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών, τα της χρησιμοποιήσεως των αντικαθιστωμένων αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών, ως και πάσα ετέρα αναγκαία διά την εφαρμογήν του παρόντος, λεπτομέρεια.

 

Άρθρον 2.

 

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται: α) αι διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 3 του Ν.Δ.3334/55 "περί μεταφοράς αγαθών επί κομίστρω διά φορτηγών τριτρόχων αυτοκινήτωνκαι τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών" και β) του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 4354/64 "περί απαγορεύσεως μεταφοράς επιβατών επί κομίστρω δι' επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού και άλλων τιών διατάξεων.

 

Εν Αθήναις τη 15 Ιανουαρίου 1971

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΌΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΡΑΣ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ, ΑΝΤΩΝ. ΜΠΕΡΝΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΣΠΥΡ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

 
 
Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 18 Iανουαρίου 1971

 

Ο ΕΠΙΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ