EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

190

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ..662

Περι παραχωρήσεως κατά κυριότητα εις τον ΟΤΕ Έργων καταληκτικών συνδέσεων.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

1. Άπασαι αι εγκαταστάσεις καταληκτικών συνδέσεων, ως και τα συναφή έργα, τα κατασκευασθέντα δι' υλικών και μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά των υπαρχόντων εφεδρικών υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, περιέρχονται αυτοδικαίως, δυνάμει του παρόντος, εις την κυριότητα του ΟΤΕ, παραδιδόμενα εις τούτον υό των αρμοδίων Αρχηγείων.

2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται εις την συντήρησιν των καταληκτικών συνδέσεων, την άρσιν πάσης βλάβης, την διάθεση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αμφοτέρων των άκρων και γενικώτερον εις πάσαν ενέργειαν αναγκαίαν δια την εξασφάλισιν της καλής λειτουργίας εγκαταστάσεων.

3. Ο ΟΤΕ υποχρεούται εις την παροχήν υπηρεσιών επικοινωνιών εις τα Αρχηγεία μέσω των ανωτέρω συνδέσεων και βάσει των τεχνικών δυνατοτήτων τούτων, κατά τον χρόνον της παραλαβής των και την αρχικήν εξυγίανσιν.

 

Άρθρον 2.

 

1. Ο ΟΤΕ υποχρεούται εις την άμεσον άρσιν τυχόν παρουσιαζομένων ανωμαλιών εν τη λειτουργία των καταληκτικών συνδέσεων, ως και την αποκατάστασιν των βλαβών, οσάκις δημιουργούνται τοιαύται εις τας ανωτέρω συνδέσεις, ίνα διατηρώνται αύται, εις κατάστασιν πλήρους ετοιμότητος και εις οίαν κατάστασιν ευρίσκοντο κατά τον χρόνον της παραλαβής των.

2. Εις ειχικάς περιπτώσεις, καθ' ας λόγω τοπικών συνθηκών ο ΟΤΕ αδυνατεί να αποκαστάση εγκαίρως τας επικοινωνιάς, τα αρμόδια Αρχηγεία παρέχουν αυτώ συνδρομή εις μέσα και προσωπικόν.

3. Οιαδήποτε εκ των ανωτέρω καταληκτικών συδέσεων δύναται, μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Αρχηγείου να αντικατασταθή, εν όλω ή εν μέρει, υπό του ΟΤΕ, υπό τον όρον ότι και μετά την αντικατάστασιν θα παρέχωνται αι αύται τουλάχιστον δυνατότητες από απόψεως ποιότητος και ποσότητος των επικοινωνιών.

 

Άρθρον 3.

 

Από της υπό του ΟΤΕ παραλαβής των καταληκτικών συνδέσεων, έκαστον Αρχηγείον Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων υποχρεούται όπως καταβάλλη εις τον ΟΤΕ δι' εκάστην χρησιμοποιουμένην καταληκτικήν σ΄ύνδεσιν, τέλος οριζόμενο κατ' αποκοπήν εις ποσόν ίσον προς τα είκοσιν επί τοις εκατόν (20%) του εκάστοτε τέλους ευθειών γραμμών.

 

Άρθρον 4.

 

Αι δια την υπό του ΟΤΕ εξυγίανσιν των έργων καταληκτικών συνδέσεων κατά το στάδιον της μεταβιβάσεως αναγκαίαι δαπάναι βαρύνουν τα αρμόδια Αρχηγεία, καθορίζεται δε η έκτασις των αναγκαίων έργων εξυγιάνσεως υπό της κατά το άρθρον 5 του παρόντος κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 5

.

Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Συγκοινωνιών θέλουσι ρυθμισθή η διαδικασία εξυγιάνσεως, παραδόσεως και παραλαβής των ανωτέρω καταληκτικών συνδέσεων και συναφών έργων, ως και πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εκτέλεσιν του παρόντος.

Άρθρον 6

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις, τη 9 Σεπτεμβρίου 1970

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΝΙΚΙ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΝΙΚΗΤ. ΣΙΩΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΠΑΥΛ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΛΗΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 11 Σεπτεμβριου 1970

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ