EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

148

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 588

 

Περί οργανώσεως των Αστικών Συγκοινωνιών Πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 

Άρθρο 1

 

Ιδρυσις - Μορφή

1.      Ιδρύεται Νομικόν Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό της επωνυμία Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών ( Ο.Α.Σ.) εδρεύον εν Αθήναις.

2.      Ο.Α.Σ. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος , εφαρμόζει τας αρχάς της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται υπό των διατάξεων της περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας, εκτός αν ορίζεται άλλως εις τον παρόντα νόμο και τα προς εκτέλεσιν τούτου δεδομένα Προεδρικά Διατάγματα. Ο Ο.Α.Σ. ανήκει εξ ολοκλήρου εις το Δημόσιο και τελεί υπό της εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 2

Σκοποί και αρμοδιότητες

Εις τους σκοπούς και τας αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ. περιλαμβάνονται:

Α) Η εκπόνησις μελετών δια την επίλυσιν των πάσης φύσης συγκοινωνιακών και μεταφορικών προβλημάτων εις την περιοχήν Αθηνών -Πειραιώς και Περιχώρων και αφορώντων εις τας πάσης φύσεως συγκοινωνιακών και μεταφορικών μέσων. Η ως άνω περιοχή καθορίζεται εκάστοτε δια αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

Β) Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των δια θερμικών και ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, τροχιοδρόμων και αστικού σιδηροδρόμου, διενεργουμένων συγκοινωνιών εις την περιοχήν Αθηνών -Πειραιώς και Περιχώρων, η κατανομή του συγκοινωνιακού έργου εις τους άπαντας τους, εις την περιοχήν ταύτην λειτουργούντας συγκοινωνιακούς φορείς και ο συντονισμός αυτών.

Γ) Η ρύθμισις πάντων των θεμάτων των αφορούντων εις τη διεξαγωγή των μαζικών δημοσίων συγκοινωνιών εν την περιοχήν Αθηνών -Πειραιώς και Περιχώρων, ίδια ο καθορισμός η επέκτασις, η κατάργησις των γραμμών , ο καθορισμός των δρομολογίων των αφετεριών των τερμάτων και των στάσεων, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εκδόσεως εισιτηρίων και η δημιουργία και χρησιμιποίησις των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων ώς και η χρησιμοποίησις των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, ως και η ρύθμισις πάντων των θεμάτων των αφορούντων εις τα επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσιάς χρήσης.

Δ) Η συγκέντρωσις και η επεξεργασία των στοιχείων εκμεταλλεύσεως των δημοσίων συγκοινωνιών και αι επ'αυτών εισηγήσεις.

Ε) Η επί τη βάσει των στοιχείων εκμεταλλεύσεως των δημοσίων συγκοινωνιών εισήγησις προς τον Υπουργό Συγκοινωνιών δια τον καθορισμό του κομίστρου. Τι κόμιστρο καθορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού Οικονομικών και Συγκοινωνιών. Τα τυχόν προκύπτοντα ελλείμματα διαχειρίσεως λόγω διατηρήσεως του κομίστρου εις επίπεδον χαμηλότερον του προσήκοντος καλύπτονται δι'επιχορηγήσεων εκ του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού ή και δια δανείων, χορηγουμένων κατόπιν αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής και υπό την εγγύησιν του Δημοσίου.

Στ) Η εισήγησις προς τους Υπουργούς Συντονισμού, Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων δια την ανάθεσιν των μελετών του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου ( ΜΕΤΡΟ) της Πρωτευούσης ως και η επίβλεψις των μελετών τούτων.

Ζ) Η εισήγησις προς τον Υπουργόν Συγκοινωνιών επί των επιβαλλομένων μέτρων δια την άσκησιν εποπτείας και ελέγχου επί παντός φορέως ασκούντος συγκοινωνιακόν έργον εις την υπαγόμενην εις την αρμοδιότητα του Ο.Α.Σ. περιοχήν. Δια Π.Δ., εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία ασκήσεως της εποπτείας και του ελέγχου επί των εποπτευομένων φορέων.

Η) Η εισήγησις προς του Υπουργούς Συντονισμού και Συγκοινωνιών δια την χρηματοδότησιν των αναπτυξιακών προγραμμάτων των φορέων "Ηλεκτροκίνητα Αυτοκίνητα Αθηνών -Πειραιώς " (Η.Λ.Π.Α.Π.), Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών- Πειραιώς ( ΗΣΑΠ) και της δια του παρόντος συνιστωμένης "Επιχείρησις Αστικών Συγκοινωνιών " (Ε.Α.Σ.) και η κατόπιν εγκρίσεως της ως άνω χρηματοδοτήσεως υπό των Υπουργών, κατανομή εις τους φορείς των εν τω άρθρω 3 παρ. 3,4,5,6 αναφερόμενων πόρων.

 

Άρθρο 3

Κεφάλαιο - Οικονομικοί Πόροι

 

1.      Το κεφάλαιο του Ο.Α.Σ. αποτελείται:

α) εκ ποσού πεντήκοντα εκατομμυρίων ( 50.000.000) δραχμών καταβαλλομένου υπό του Ελληνικού Δημοσίου εις το βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού άμα τη συστάσει του Ο.Α.Σ..

Β) Εκ των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Ο.Α.Σ..

Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών καθορίζονται τα του υπολογισμού εκτιμήσεως και καθορισμού του κεφαλαίου του Ο.Α.Σ..

2.      Δια την κάλυψιν των εξόδων λειτουργίας του Ο.Α.Σ. διατίθεται ποσοστόν δύο τις εκατόν εκ των της εκμεταλλεύσεως εισπράξεων, των υπ'αυτού εποπτευομένων συγκοινωνιακών φορέων. Το ποσοστόν τούτο δύναται να μεταβάλλεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνιών και Συντονισμού και Οικονομικών.

3.      3. Εις τον Ο.Α.Σ. χορηγείται υπό του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνιών και Συντονισμού Και Οικονομικών άτοκον δάνειον ποσού πέντε δισεκατομμυρίων δραχμών (5.000.000.000), καταβλητέον εντός πενταετίας από της συστάσεως αυτού, της πρώτης δόσεως καταβλητέας εντός του έτους 1977 και μη δυναμένης να είναι μικροτέρας του ποσού των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών. Το δάνειον τούτο εξοφλείται εντός προθεσμίας είκοσιν ετών ( 20) ετών με περίοδον χάριτος εκάστης δόσεως πέντε ετών από της λήψεως του αντίστοιχου τμήματος του δανείου. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνιών και Συντονισμού Και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία εξοφλήσεως του δανείου εκ των εσόδων των υπ'αυτού εποπτευομένου φορέων.

4.      Τα επενδυτικά προγράμματα των υπό του Ο.Α.Σ. εποπτευομένων συγκοινωνιακών φορέων κατόπιν εισηγήσεως αυτού εγκρίνονται υπό των Υπουργών Συγκοινωνιών και Συντονισμού και δύνανται να χρηματοδοτούνται εν όλω η εν μέρει υπό του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

5.      Πεντήκοντα τις εκατόν (50%) των τυχόν προκυπτόντων πλεονασμάτων διαχειρίσεως των υπό του Ο.Α.Σ. εποπτευομένων συγκοινωνιακών φορέων διατίθεται εις τον Ο.Α.Σ. προς χρηματοδότησιν επ'αυτού των αναπτυξιακών προγραμμάτων αυτών κατόπιν εισηγήσεως του Ο.Α.Σ. και εγκρίσεως του Υπουργών Συγκοινωνιών και Συντονισμού. Το υπόλοιπον ποσοστόν των υπό ως άνω πλεονασμάτων άγεται εις αύξησιν του αποθεματικού κεφαλαίου εκάστου των υπό του Ο.Α.Σ. εποπτευομένων συγκοινωνιακών φορέων.

6.      Το ποσόν το προερχόμενον εκ της εισπράξεως του κατά το άρθρον 23 του παρόντος ποσοστού επί της αξίας της άδειας των μεταβιβαζόμενων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διατίθεται κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνιών και Συντονισμού Και Οικονομικών δια την κατά το άρθρον 2 περιτ. η χρηματοδότησιν των αναπτυξιακών προγραμμάτων των συγκοινωνιακών φορέων της Πρωτεύουσας η και δια την συμπλήρωσιν του κονδυλίου της παρ. 3 του άρθρου 13 του παρόντος.

 

Άρθρον 4.

Γενική Συνέλευσις

 

Αι, κατά την νομοθεσίαν περί ανωνύμων εταιρειών, εξουσίαι της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ανήκουν εις το Κράτος και ασκούνται διά των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών. Της Γενικής Συνελεύσεως πρεδρεύει ο Υπουργός Συντονισμού.

 

Άρθρον 5.

Διοίκησις του Ο.Α.Σ

 

1. Ο Ο.Α.Σ. διοικείται υπό 13μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και Προϊστάμενος των Υπηρεσιών του Ο.Α.Σ. Ούτος δέον όπως έχη πτυχίον ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ειδικάς γνώσεις επί θεμάτων συγκοινωνίας και εμπειρίαν περί την οργάνωσιν και την διοίκησιν, διορίζεται δε δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως επί πενταετή θητεία.

3.Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι :

α) Εις καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, οριζόμενος μετά του αναπληρωτού αυτού υπό της Γενικής Συνελεύσεως, εκ των υποδειχθησομένων υπό των ιδρυμάτων.

Β) Εις ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, τουλάχιστον επί βαθμώ 3ω, οριζόμενος μετά του αναπληρωτού αυτού υπό του Υπουργού του Υπουργείου τούτου.

Γ) Εις ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Συγκοινωνιών, τουλάχιστον επί βαθμώ 3ω, οριζόμενος μετά του αναπληρωτού αυτού υπό του Υπουργού του Υπουργείου τούτου. Ο υπάλληλος ούτος ασκεί και καθήκοντα Κυβερνητικού εκπροσώπου.

Δ) Εις ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Συντονισμού τουλάχιστον επί βαθμώ 3ω, οριζόμενος μετά του αναπληρωτού αυτού υπό του Υπουργού του Υπουργείου τούτου.

Ε) Εις εκπρόσωπος της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής, οριζόμενος μετά του αναπληρωτού αυτού, υπό της Ενώσεως ταύτης.

Στ) Εις Πολιτικός Μηχανικός, εις Μηχανολόγος Μηχανικός και εις πτυχιούχος οικονομικών επιστημών ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ΠΑΣΠΕ ή ανωτάτης βιομηχανικής σχολής. Ούτοι θα είναι μονίμου απασχολήσεως και θα επιλέγωνται μεταξύ προσώπων εχόντων εμπειρίαν και ειδικάς γνώσεις επί θεμάτων λειτουργίας, οργανώσεως και εκμεταλλεύσεως των συγκοινωνιών, οριζόμενοι υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Ζ) Εις Δικηγόρος, οριζόμενος υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Η) Οι πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευομένων υπό του Ο.Α.Σ. συγκοινωνιακών φορέων Ε.Α.Σ., Η.Λ.Π.Α.Π. και ΗΣΑΠ.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών. Τα, υπό στοιχεία α έως και ζ, μέλη της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται επί τριετεί θητεία.

5, Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ. ορίζεται μέλος αυτού, πλην των Προέδρων των υπ' αυτού εποπτευομένων φορέων, ίνα συμμετέχη άνευ ψήφου εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων τούτων.

6. Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών καθορίζονται αι αποδοχαί του Προϊσταμένου των Υπηρεσιών - Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των πλήρως απασχολουμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως και αι αποζημιώσεις των υπολοίπων μελών αυτού.

7. Τα της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντα και αι αρμοδιότητες του Προέδρου - Προϊσταμένου των Υπηρεσιών και των μελών αυτού εν λεπτομερεία, καθορίζονται διά Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 6.

Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Αστικών Συγκοινωνωνιών

 

1.      Συνιστάται Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Αστικών Συγκοινωνιών παρά τω Ο.Α.Σ., το οποίον επιλαμβάνεται παντός θέματος παραπεμπομένου αυτώ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή τιθεμένου προς συζήτησιν υπό των μελών τούτου.

2. Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον απαρτίζεται εκ δέκα επτά (17) μελών, ως κάτωθι:

α) Εκ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ., ως Προέδρου.

Β) Εξ ενός (1) ανωτέρου αξιωματικού της υπηρεσίας τροχαίας της Αστυνομίας Πόλεων, οριζομένου μετά του αναπληρωτού αυτού υπό του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.

γ) Εξ ενός (1) ανωτέρου αξιωματικού της Υποδιευθύνσεως Τροχαίας Προαστίων Πρωτευούσης, οριζομένου μετά του αναπληρωτού αυτού υπό του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.

δ) Εξ ενός (1) εκπροσώπου της Ελληνικής Λέσχης Περιηγήσεως και Αυτοκινήτου, οριζομένου μετά του αναπληρωτού αυτού, υπ' αυτής.

ε) Εξ ενός (1) μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οριζομένου μετά του αναπληρωτού αυτού, υπ' αυτού.

στ) Εξ ενός (1) μέλους της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιρειών, οριζομένου μετά του αναπληρωτού αυτού, υπ' αυτής.

ζ) Εκ τριών (3) μελών οριζομένων μετά των αναπληρωτών των υπό της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, προερχομένων εκ των εργαζομένων εις τους Οργανισμούς Ε.Α.Σ., Η.Λ.Π.Α.Π. και Η.Σ.Α.Π..

η) Εξ ενός (1) μέλους της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων οριζομένου μετά του αναπληρωτού αυτού, υπ' αυτής.

θ) εκ δύο (2) λεωφορειούχων, πρώην μετόχων του ΕΚΤΕΛ, οριζομένων μετά των αναπληρωτών αυτών, υπό της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος.

ι) Εξ ενός (1) εκπροσώπου του Συνδέσμου Κατασκευαστών Λεωφορείων, οριζομένου μετά του αναπληρωτού αυτού, υπ' αυτού.

ια) Εξ ενός (1) εκπροσώπου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, οριζομένου μετά του αναπληρωτού αυτού, υπ' αυτού.

ιβ) Εκ τριών (3) εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοικήσεως. Εξ αυτών εις (1) μετά του αναπληρωτού του ορίζεται υπό του Δημάρχου Αθηναίων, εις (1) μετά του αναπληρωτού του ορίζεται υπό του Δημάρχου Πειραιώς και εις (1) μετά του αναπληρωτού του ορίζεται υπό της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής, των υπαγομένων εις την περιοχήν δικαιοδοσίας του Ο.Α.Σ..

2.      Το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον συγκροτείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών. Δι' ομοίας αποφάσεως καθορίζεται παν θέμα αφορών εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν του Συμβουλίου τούτου.

 

Άρθρον 7.

Οργάνωσις Κανονισμοί.

Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ. καταρτίζονται εντός εξ μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος:

α) Ο Υπηρεσιακός Οργανισμός, διά του οποίου καθορίζονται η εσωτερική οργάνωσις των υπηρεσιών του Ο.Α.Σ., η διάρθρωσις και αι αρμοδιότητες τούτων ως και αι οργανικαί θέσεις του προσωπικού. Ο Υπηρεσιακός Οργανισμός εγκρίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

β) Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, διά του οποίου καθορίζονται οι κανόνες οι διέποντες την υπηρεσιακήν κατάστασιν του προσωπικού.

Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού εγκρίνεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εργασίας και Συγκοινωνιών.

Γ) Ο Κανονισμός Ασφαλείας και Ελέγχου Αστικών Συγκοινωνιών των υπό του Ο.Α.Σ. εποπτευομένων συγκοινωνιακών φορέων. Ούτος κυρούται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών. Μέχρι της κυρώσεως του Κανονισμού τούτου εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενοι Κανονισμοί.

 

 

Άρθρον 8

Κατάργησις Ο.Ε.Α.Σ.-Μεταφορά θέσεων και Προσωπικού.

1. Το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμίαν "Οργανισμός Ελέγχου των δι'Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών" (Ο.Ε.Α.Σ.) καταργείται δυνάμει του παρόντος μετά δίμηνον από του διορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ..

2. Άμα τη καταργήσει του Ο.Ε.Α.Σ., άπασαι αί οργανικαι θέσεις του μόνιμου και του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού αυτού, μεταφέρονται είς την Γενικήν Δ/νσιν Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών , προστιθέμεναι είς ομοιοβάθμους θέσεις ομοειδών κλάδων της Γενικής Διευθύνσεως ταύτης.

3. Αι αργανικαί θέσεις επί βαθμοίς 3ω-2ω- και 5ω-4ω του Κλάδου ΑΤ4 Διοικητικού της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών αυξάνονται κατά δύο(2) και τέσσερας (4) αντιστοίχως , επί μειώσει θέσεων επί 8ω εώς 6ω βαθμοίς.

4. Άπαν τό υπηρετούν προσωπικόν του Ο.Ε.Α.Σ. μεταφέρεται είς τούς κατά την παρ.2 του παρόντος άρθρου υφισταμένους κλάδους της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, μετά γνώμην του οικείου υπηρεσιακού Συμβουλίου, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η σειρά αρχαιότητος των ανηκόντων είς τους καταργουμένους κλάδους του Ο.Ε.Α.Σ. και έν τώ αυτώ βαθμώ μεταφερομένων καθορίζεται έκ του χρόνου υπηρεσίας των έν τω βαθμώ, μεταξύ δέ των εχόντων τόν αυτόν χρόνον υπηρεσίας έν τώ βαθμώ , δι'αποφάσεως του οικείου Υπηρεσιακού Συμμβουλίου της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών επί τη βάσει της ικανότητος και των άλλων ουσιαστικών προσόντων αυτών.Οι έκ του αυτού κλάδου του ΟΕΑΣ μεταφερόμενοι είς τόν αυτόν κλάδον της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών ομοιόβαθμοι υπάλληλοι διατηρούν την μεταξύ των σειράν αρχαιότητος. Οι ούτω μεταφερόμενοι τίθενται είς το αριστερόν των υπηρετούντων ομοιοβάθμων των υπαλλήλων της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών κατά τον χρόνον της μεταφοράς των και δέν δύναται να κριθούν διά τόν αμέσως ανώτερον βαθμόν πρίν ή αποκτήσουν δικαίωμα κρίσεως διά τόν βαθμόν τούτον οί , κατά τόν χρόνον της ανωτέρω μεταφοράς , αρχαιότεροί των .

5. Οι μεταφερόμενοι ώς ανωτέρω υπάλληλοι δύνανται να εξακολουθήσουν υπαγόμενοι είς τα Ταμεία επικουρικής ασφαλίσεως, είς ά υπήγοντο ώς υπάλληλοι του Ο.Ε.Α.Σ..

6. Ο Ο.Α.Σ. υποκαθίσταται αυτοδικαίως καί άνευ άλλης τινός διατυπώσεως είς πάντα έν γένει τά εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα καί τας υποχρεώσεις του Ο.Ε.Α.Σ., της τοιαύτης μεταβιβάσεως εξομοιουμένης πρός καθολικής διαδοχήν. Εις τό περιθώριον των οικείων βιβλίων μεταφορών σημειούται προκειμένου περί ακινήτων , ή δια του παρόντος νόμου επερχομένη καθολική διαδοχή . Εκκρεμείς δίκαι του Ο.Ε.Α.Σ. συνεχίζονται έπ'ονόματι του Ο.Α.Σ. νομιμοποιημένου ενεργητικώς και παθητικώς πρός τούτο.

7. Ο Ο.Α.Σ. ασκεί και απάσας τάς αρμοδιότητας του διά του παρόντος νόμου καταργουμένου Ο.Ε.Α.Σ..

8. Διά κοινής αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργείου τή εισηγήσει του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ., δύνανται κατά παρέκκλισιν πάσης γενικής ή ειδικής διατάξεως , ν'αποσπώνται παρά τώ Ο.Α.Σ. υπάλληλοι ειδικών προσόντων ή εμπειρίας εξ οιασδήποτε δημόσιας πολιτικής υπηρεσίας , οργανισμού , νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δημόσιας επιχειρήσεως καί τοιαύτης κοινής ωφέλειας.Η απόσπασις είναι υποχρεωτική δια τόν υπάλληλον και την υπηρεσίαν, είς ήν ανήκει ο αποσπώμενος, ο δέ χρόνος διαρκείας της αποστάσεως αυτού λογίζεται , διά πάσαν συνέπειαν, ώς χρόνος πραγματικής υπηρεσίας έν τη θέσει, ήν οργανικώς κατέχει. Η μισθοδοσία τών αποσπωμένων, τα πάσης φύσεως τεχνικά ή ειδικά επιδόματα και εισφοραί εργοδότου είς τα αντίστοιχα ασφαλιστικά και επικουρικά ταμεία βαρύνουν τάς υπηρεσίας και τους φορείς έξ ών απεσπάσθησαν, ο δέ Ο.Α.Σ. καταβάλλει τά αντίστοιχα ποσά είς τον εργοδότην έκ της υπηρεσίας του οποίου εγένετο η απόσπασις του υπαλλήλου . Πρός τούς ώς άνω υπαλλήλους επιτρέπεται η άνευ περιορισμού έκ των κειμένων διατάξεων καταβολή υπό του Ο.Α.Σ. πρόσθετων αμοιβών έν γένει.

 

 

 

Άρθρον 9.

Φορολογικαί και λοιπαί απαλλαγαί.

1.                  Η μεταβίβασις εις τον Ο.Α.Σ. παντός περιουσιακού στοιχείου και εν γένει εμπραγμάτου ή ενοχικού δικαιώματος, απαιτήσεως και υποχρεώσεως, ως και αι περί τούτων σχετικαί συμβάσεις, απαλλάσσονται παντός γενικού ή ειδικού φόρου ή τέλους, ή τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή οιουδήποτε τρίτου.

2.                  Ο Ο.Α.Σ., η Ε.Α.Σ., ο Η.Λ.Π.Α.Π., οι ΗΣΑΠ και ο Ο.Σ.Ε. απαλλάσσονται επί διετίαν από της ισχύος του παρόντος νόμου, της καταβολής πάντων τωνκατά την εισαγωγήν εισπραττομένων φόρων, τελών, τελών χαρτοσήμου, εισφορών και δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, εξαιρέσει των δασμών, δι' άπαν το εισαγόμενον τροχαίον και λοιπόν μηχανολογικόν υλικόν, απαραίτητον διά την οργάνωσιν και λειτουργίαν των ως άνω φορέων, εξαιρέσει των ειδών εξοπλισμού γραφείων. Ωσαύτως απαλλάσσεται επί διετίαν, από της ισχύος του παρόντος νόμου, εκ του τέλους χαρτοσήμου, εισφορών και δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, η μεταβίβασις των λεωφορείων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, προς τα ανωτέρω αναφερόμενα, δικαιούχα ατελείας πρόσωπα.

3.                  Αι φορολογικαί απαλλαγαί της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν επί διετίαν από της ισχύος του παρόντος νόμου και διά τας εγχωρίους βιομηχανίας ή βιοτεχνίας κατασκευής ή συναρμολογήσεως αυτοκινήτων ή αμαξωμάτων αυτών, διά τας υπ' αυτών εισαγομένας βάσεις (πλαίσια) λεωοφρείων και τα μέρη, υλικά και εξαρτήματα των βάσεων αυτών, τα προοριζόμενα διά την κατασκευήν ή συναρμολόγησιν υπ' αυτών βάσεων ή πλήρων λεωφορείων, και διατιθέμενα εις τα εν παραγράφω 2 αναφερόμενα, δικαιούχα ατελείας πρόσωπα. Οι όροι και η εν γένει διαδικασία απαλλαγών καθορίζονται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας - Ενεργεία και Συγκοινωνιών. Απαλλαγή δι' εισαγωγήν πλήρων λεωφορείων υπό των ως άνω βιομηχανιών και βιοτεχνιών δεν χορηγείται.

4.                  Ο Ο.Α.Σ. δεν υποχρεούται να μετέχη εις Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον, ουδέ να καταβάλλη οιανδήποτε συνδρομήν ή εισφοράν υπέρ αυτών.

 

Άρθρον 10.

Αυτασφάλισις.

1.                  Διά Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Εμπορίου και Συγκοινωνιών, δύναται να συνιστάται ειδικός λογαριασμός, υπό τον τίτλον "Ασφαλιστικόν Κεφάλαιον" εις τους υπό του Ο.Α.Σ. εποπτευομένους φορείς διά την ασφάλισιν των περιουσιακών στοιχείων αυτών, κατά κινδύνων πυρός και της δημιουργουμένης αστικής ευθύνης εξ ατυχημάτων υπό των οχημάτων αυτών, των εξ ατυχημάτων ιδίων ζημιών των οχημάτων τούτων, ως και δι' αντασφάλισιν των ασφαλιστικών κεφαλαίων διά τους αναλαμβανομένους υπό τούτων κινδύνους πυρός των οχημάτων των φορέων.

2.                  Αι λεπτομέρειαι της συγκροτήσεως του Κεφαλαίου τούτου εκ κρατήσεως του αναγκαίου ποσοστού επί τοις εκατόν επί των ετησίων εισπράξεων εκάστου φορέως, η έκτασις της αυτασφαλίσεως ως και η διαχείρισις του Κεφαλαίου τούτου, ρυθμίζονται διά του αυτού ως άνω Προεδρικού Διατάγματος.

 

 

Άρθρον 11.

Υποχρεώσεις εποπτευομένων υπό του Ο.Α.Σ. φορέων.

1.                  Η Ε.Α.Σ., ο Η.Σ.Α.Π. και ο Η.Λ.Π.Α.Π. υποβάλλουν εις τον Ο.Α.Σ., προς έλεγχον, τον προϋπολογισμόν εκάστης περιόδου ετησίας χρήσεως, τουλάχιστον δύο (2) μήνες προ της ενάρξεως της χρήσεως ταύτης.

2.                  Η Ε.Α.Σ., ο Η.Λ.Π.Α.Π. και ο Η.Σ.Α.Π. υποχρεούνται όπως υποβάλλουν εις τον Ο.Α.Σ. εντός δύο (2) μηνών το αργότερον, από της λήξεως εκάστης περιόδου ετησίας χρήσεως, τον ισολογισμόν και τα αποτελέσματα της χρήσεως ταύτης, ως και άπαντα τα υπό του Ο.Α.Σ. απαιτούμενα στοιχεία εκμεταλλεύσεως διά την υπ' αυτού διαμόρφωσιν εισηγήσεως, προς καθορισμόν του κομίστρου.

3.                  Οι ως άνω ισολογισμοί, προ της υποβολής των εις τον Ο.Α.Σ., ως και ο ισολογισμός του τελευταίου τούτου, ελέγχονται υπό ορκωτών λογιστών.

4.                  Διά την πρόσληψιν πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικού υπό των διά του παρόντος συνιστωμένων Οργανισμών Ο.Α.Σ. και Ε.Α.Σ. ως και υπό των Η.Σ.Α.Π. και Η.Λ.Π.Α.Π. μέχρι της κυρώσεως, του Υπηρεσιακού Οργανισμού και του Γενικού Κανονισμού προσωπικού αυτών, κατά τας οικείας περί τούτων διατάξεις, απαιτείται, προηγούμενη έγκρισις του εποπτεύοντος τους ως άνω οργανισμούς Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

 

 

Άρθρον 12.

Ίδρυσις -Σκοπός .

1. Ιδρύεται Νομικόν Πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμίαν "Επιχείρησις Αστικών Συγκοινωνιών" (Ε.Α.Σ.), εδρεύον έν Αθήναις .

2. Η Ε.Α.Σ. αποτελεί δημόσιαν επιχείρησιν , λειτουργούσα , χάριν του δημοσίου συμφέροντος , εφαρμόζει τάς αρχάς της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται υπό των διατάξεων της περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας , εκτός άν άλλως ορίζεται είς τον παρόντα νόμον και τα προς εκτέλεσιν τούτου εκδιδόμενα Προεδρικά Διατάγματα. Η Ε.Α.Σ. ανήκει έξ ολοκλήρου είς το Ελληνικόν Δημόσιον και τελεί υπό την εποπτείαν και τον έλεγχο του Υπουργού Συγκοινωνίων κατά τά έν τώ παρόντι οριζόμενα .

3. Σκοπός της Ε.Α.Σ. είναι η διά λεωφορείων , εξυπηρέτησις συγκοινωνιακών αναγκών της περιοχής Αθηνών -Πειραιώς και Περιχώρων. Η Ε.Α.Σ. προβαίνει είς την προμήθειαν και εκμετάλλευσιν του, δια την επίτευξιν του σκοπού της, απαιτουμένου τροχαίου υλικού ώς και είς την δημιουργίαν των απαραιτήτων εγκαταστάσεων συντηρήσεων , επισκευών και έν γένει εξυπηρετήσεως αυτού.

4. Η Ε.Α.Σ. δεν υποχρεούται να μετέχει είς Εμπορικόν κσι Βιομηχανικόν Επιμελητήριον , ουδέ να καταβάλλη οιανδήποτε συνδρομήν ή εισφοράν υπέρ αυτού.

 

Άρθρον 13.

Κεφάλαιον .

1. Το Κεφάλαιον της Ε.Α.Σ. συνίσταται έκ των κάτωθι :

α) Έκ του ποσού δραχμών πεντήκοντα εκατομμυρίων (50.000.000), καταβαλλομένου υπό του Δημοσίου , είς βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, άμα τη συστάσει της Ε.Α.Σ..

β) Έκ των περιουσιακών στοιχείων της ΑΣΠΑ.

2. Διά Π.Δ/τος , εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών, καθορίζονται τα του υπολογισμού , εκτιμήσεως και καθορισμού του κεφαλαίου της Ε.Α.Σ..

3. Ποσόν δραχμών εννεακοσίων εκατομμυρίων (900.000.000), καταβάλλεται υπό του Δημοσίου είς βάρος του Τακτικού Πρϋπολογισμού άμα τη συστάσει της Ε.Α.Σ. δια την εξόφλησιν των πάσης φύσεως υποχρεώσεων των υποκαθισταμένων υπ' αυτής φορέων "Ενοποιημένου Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων"(ΕΚΤΕΛ) και Α.Ε. "Αστικαί Συγκοινωνίαι Περιοχής Αθηνών" (ΑΣΠΑ-ΑΕ).

 

Άρθρον 14.

Διάλυσις ΕΚΤΕΛ και ΑΣΠΑ.

1. Μετά δίμηνον από της δημοσιεύσεως του παρόντος , το ΕΚΤΕΛ και η Α.Ε. , ΑΣΠΑ διαλύονται . Η Ε.Α.Σ. υποκαθίσταται αυτοδικαίως και άνευ άλλης τινός διατυπώσεως είς πάντα έν γένει τά εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΑΕ-ΑΣΠΑ , της τοιαύτης μεταβιβάσεων εξομοιουμένης προς καθολικήν διαδοχήν. Είς το περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών σημειούται προκειμένου περί ακινήτων ή δια τού παρόντος νόμου επερχομένη καθολική διαδοχή.

2. Η Ε.Α.Σ. αποκτά αυτοδικαίως και άνευ άλλης τινός διατυπώσεως άπαντα τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα του ΕΚΤΕΛ, αναλαμβάνει δε την εκπλήρωσιν απασών των υποχρεώσεων τούτου πλην των απορρεοντών εκ συναφθεισών συμβάσεων εγγυήσεως του ΕΚΤΕΛ υπέρ των μετόχων του. Η Ε.Α.Σ. ουδεμίαν υπέχει ευθύνη διά τας προσωπικάς υποχρεώσεις των μετόχων του ΕΚΤΕΛ. έναντι τρίτων και του ΕΚΤΕΛ.

3. Άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος, διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών, αί είς το Ειδικόν Ταμείον Μονίμων Οδοστρωμάτων (ΕΤΜΟΑ) ανήκοσαι μετοχαί της ΑΣΠΑ μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και άνευ αποζημιώσεως τινός εις το Δημόσιον.

4. Τηρουμένων των διατάξεων της παρ.2 του παρόντος άρθρου, αι πάσης φύσεως συμβάσεις καταρτισθείσαι μεταξύ των ΕΚΤΕΛ, ΑΕ-ΑΣΠΑ και τρίτων, αι αφορώσαι εις την εξυπηρέτησιν των αναγκών και την εκτέλεσιν του έργου των, συνεχίζονται εκτελούμεναι υπό της Ε.Α.Σ.. Αι εκκρεμείς δίκαι των ΕΚΤΕΛ και της ΑΕ-ΑΣΠΑ, συνεχίζονται υπό της Ε.Α.Σ., άνευ ουδεμίας διατυπώσεως, μή επερχομένης εντεύθεν βιαίας διακοπής της δίκης και μή απαιτουμένης δηλώσεως περί επαναλήψεως αυτής.

5. Άμα τη διαλύσει των ως άνω φορέων, άπαν το προσωπικόν, το συνδεόμενον διά σχέσεως εργασίας ή εμμίσθου εντολής μετ'αυτών, μεταφέρεται εις την Ε.Α.Σ., θεωρείται ως ίδιον αυτής προσωπικόν, του παρά των ΕΚΤΕΛ και ΑΕ-ΑΣΠΑ χρόνου υπηρεσίας λογιζομένοι διά πάσαν περίπτωσιν ως τοιούτον παρά τη Ε.Α.Σ., ασφαλίζεται δε εις ταμεία έχοντα την μορφήν ΝΠΔΔ εις ά ήτο και πρότερον ησφαλισμένον. Επίσης από του αυτού ως άνω χρόνου, μεταφέρεται, υπό τους ως άνω όρους, εις την Ε.Α.Σ. και το υπαλληλικόν προσωπικόν το συνδεόμενον διά σχέσεως εργασίας αορίστου χρόνου και υπηρετούν επί δεκαετίαν τουλάχιστον κατά την δημοσίευσιν του παρόντος, εις την Πανελλαδικήν Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων ως και εις και τα επαγγελματικά σωματεία των ιδιοκτητών λεωφορείων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως των εντεταγμένων εις το ΕΚΤΕΛ.

Άρθρον 15

Γενική Συνέλευσις

Αί, κατά την νομοθεσίαν περί Ανωνύμων Εταιρειών, εξουσίαι της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, ανήκουν εις το Κράτος και ασκούνται διά των Υπουργών Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινώνιων. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ο Υπουργός Συγκοινωνιών.

 

 

 

Άρθρον 16

Διοίκησις της Ε.Α.Σ.

1. Η Ε.Α.Σ. διοικείται υπό εννεαμελούς (9μελούς) Δοικητικού Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και Προϊστάμενος των Υπηρεσίων της Ε.Α.Σ.. Ούτός, δέον όπως κέκτηται πτυχίον ανωτάτης σχολής και έχη ειδικάς γνώσεις και εμπειρίαν περί την λειτουργίαν και εκμετάλλευσιν των συγκοινωνιών, διορίζεται δε δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών επί πενταετεί θητεία.

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

α) Επτά (7) μέλη, έχοντα ειδικάς γνώσεις και εμπειρίαν περί την λειτουργίαν των αστικών συγκοινωνιών εις τα οποία δέον όπως περιλαμβάνωνται δύο (2) πολιτικοί μηχανικοί, εις (1) μηχανολόγος μηχανικός, εις (1) δικηγόρος τουλάχιστον παρ' Εφέταις και ένας (1) πτυχιούχος οικονομικής σχολής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ΠΑΣΠΕ ή ανωτάτης βιομηχανικής σχολής.

Δύο (2) εκ των μελών τούτων ειδικότητος πολιτικού ή μηχανολόγου μηχανικού, θα είναι μονίμου απασχολήσεως.

β) Είς (1) εκπρόσωπος της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής οριζόμενος μετά του αναπληρωτού αυτού υπό της Ενώσεως ταύτης.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται δι΄αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών επί τριετεί θητεία.

5. Ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Συγκοινωνιών τουλάχιστον επί βαθμώ 3ω ορίζεται υπό του Υπουργού του Υπουργείου τούτου, ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και συμμετέχει εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, άνευ ψήφου.

6. Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών ορίζεται η αμοιβή του Προισταμένου Υπηρεσιών-Προέδρου και των μονίμως απασχολουμένων μελών ως και η αποζημίωσις των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

7. Εκπρόσωπος των εργαζομένων καλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και συμμετέχει εις τας συνεδριάσεις αυτού μετά ψήφου οσάκις συζητούνται θέματα αφορώντα ειδικώς το προσωπικόν της επιχειρήσεως.

8. Τα της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντα και αι αρμοδιότητες του Προέδρου-Προϊσταμένου Υπηρεσιών και των μελών αυτού, καθορίζονται διά Πρ.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 17

Οργάνωσις-Κανονισμοί.

1. Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Σ. καταρτίζονται εντός εξαμήνου από του διορισμού του:

α) ο Υπηρεσιακός Οργανισμός, διά του οποίου καθορίζονται η εσωτερική οργάνωσις των υπηρεσιών της Ε.Α.Σ., η διάρθρωσις και αι αρμοδιότητες τούτων ως και αι οργανικαί θέσεις του προσωπικού. Ο Υπηρεσιακός Οργανισμός εγκρίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

β) ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, διά του οποίου καθορίζονται οι κανόνες οι διέποντες την υπηρεσιακήν κατάστασιν του προσωπικού.

γ) ο Κανονισμός Ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως και Προσωπικού, διά του οποίου καθορίζονται αι ώραι εργασίας, αι ημέραι αναπαύσεως, αι περίοδοι εργασίας, η διάρκεια διακοπών ή διαλειμμάτων ώς και πάσα συναφής λεπτομέρεια.

Οι Κανονισμοί των περιπτ. β΄και γ΄εκρίνονται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εργασίας και Συγκοινωνιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. Διά των Κανονισμών τούτων δέον να μήν επέρχεται βλαπτική μεταβολή της υφισταμένης καταστάσεως του, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, μεταφερομένου προσωπικού.

2. Μέχρι της θέσεως εν ισχύι των κατά την προηγουμένην παράγραφον Υπηρεσιακού Οργανισμού και Κανονισμών, παραμένουν εν ισχύι οι υφιστάμενοι τοιούτοι των φορέων ΕΚΤΕΛ και ΑΣΠΑ.

 

Άρθρον 18.

Λεωφορεία του ΕΚΤΕΛ.

1.Τα λεωφορεία του καταργουμένου ΕΚΤΕΛ δύναται να μισθούνται εις την Ε.Α.Σ. μέχρις αντικαταστάσεώς των δι'ιδιοκτητών καινούργιων τοιούτων ή μέχρι της εξαγοράς των υπό αυτής , κατά τα εν τω παρόντι οριζόμενα. Το μίσθωμα των λεωφορείων τούτων καθορίζεται εις ποσόν δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) μηνιαίως, αναπροσαρμοζόμενον ετησίως διά ποσοστού δέκα επί τοις εκατόν (10%).

2. Διά χρονικήν περίοδον 6 μηνών, δυναμένην να παραταθή δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών κατόπιν εισηγήσεως της Ε.Α.Σ., ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήται εκάστου μεμισθωμένου λεωφορείου υποχρεούνται να διαθέτουν το λεωφορείον των εις την Ε.Α.Σ. καθημερινώς πλήρως έτοιμον πρός κυκλοφορίαν, ήτοι αναλαμβάνει την συντήρησιν, την επισκευήν, τον καθαρισμόν, την λίπανσιν, την στέγασιν και την ασφάλισιν αυτού ώς και τον εφοδιασμόν δια των απαιτουμένων καυσίμων και ελαστικών διά την κίνησιν τούτου. Έναντι αυτών εις τον ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτας έκαστον λεωφορείου καταβάλλεται διά μεν τα λεωφορεία των 100 θέσεων ποσόν δρχ. 9 ανά διανυόμενον χιλιόμετρον, διά δέ τα λοιπά ποσόν δρχ. 8,20 ανά διανυόμενον χιλιόμετρον. Τα ποσά ταύτα αναπροσαρμόζονται ετησίως διά ποσοστού δέκα επί τοις εκατόν (10%).

3. Η Ε.Α.Σ. ασκεί συνεχή και συστηματικήν εποπτείαν και έλεγχον επί της συντηρήσεως και της εν γένει καλής καταστάσεως των υπ' αυτής μισθωμένων λεωφορείων. Εις περίπτωσιν καθ' ήν, μισθωμένον λεωφορείον παραμείνη, λόγω κακής συντηρήσεως, εκτός κυκλοφορίας επί χρονικόν διάστημα μεγαλύτερον του απαιτουμένου κατά την ητιολογημένην, βάσει της τεχνικής εμπειρίας, κρίσιν της Ε.Α.Σ., η επιχείρησις αναλαμβάνει εφεξής απ.άσας τας εργασίας κατά την παρ.2, εις δέ τον ιδιοκτήτην δεν κταβάλλεται το εις την παράγραφον ταύτην οριζόμενον ανά διανυόμενον χιλιόμετρον ποσόν.

4. Ο χρόνος λήξεως της μισθώσεως εκάστου λεωφορείου του καταργουμένου ΕΚΤΕΛ, καθορίζεται υπό της Ε.Α.Σ. επί τη βάσει κριτηρίων, περιλαμβανόντων την ηλικίαν του, τον βαθμόν της απαιτουμένης συντηρήσεως και την εν γένει κατάστασιν αυτού.

5. Εις τον ιδιοκτήτην και επί πλειόνων κοινώς εις τους κατ' ιδανικά μερίδια συνιδιοκτήτας εκάστου ακεραίου λεωφορείου, εκμισθωθέντος κατ' ανωτέρω εις την Ε.Α.Σ., η εξαγορασθέντος υπ' αυτής κατά την παρ.8, χορηγείται κατ' επιλογήν αυτών, μία εκ των κάτωθι παροχών:

α) Μία άδεια διά την κυκλοφορίαν επιβατικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως διά την περιοχήν Πρωτευούσης.

β) Μία άδεια διά την κυκλοφορίαν φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως ωφελίμου φορτιού μέχρι δέκα (10) τόννων.

γ) Ποσόν δραχμών πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), καταβαλλόμενον υπό της Ε.Α.Σ.. Το ποσόν τούτου αναπροσαρμόζεται ετησίως διά ποσοστού 10 %.

6. Η άδεια εκδίδεται επ' ονόματι των ή του ιδιοκτήτου ή επ' ονόματι ετέρου προσώπου, έχοντος την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού, υποδειχθησομένου υπό τούτου ή τοιούτων. Ανάπηρος πολέμου τυχών, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Α.Ν.1936/1951, " περί συμπληρώσεως της Νομοθεσίας περί προστασίας αναπήρων και θυμάτων πολέμου κλπ.", αδείας κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, κατ' ιδανικόν μερίδιον, εντεταγμένου εις το ΕΚΤΕΛ, επιλέγων μίαν εκ των, εν περιπτ. α΄και β΄ της προηγουμένης παραγράφου, παροχών και ών εν ζωή κατά τον χρόνον χορηγήσεως τούτων, λαμβάνει την αντίστοιχον άδειαν διά την κυκλοφορίαν ενός ακεραίου επιβατηγού ή φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως . Αι ως άνω άδειαι χορηγούνται ως ακολούθως :

α) Δι' όσα λεωφορεία δεν έχει λήξει η υπό του άρθρου 2 παραγ.1 και 2 του Ν.Δ. 485/74 προβλεπομένη 15ετία, αι άδειαι χορηγούνται άμα τη μισθώσει του λεωφορείου προς την Ε.Α.Σ..

β) Διά τα υπόλοιπα, αι άδειαι θα δοθούν εντός 18 μηνών από της μισθώσεως τούτων εν τή Ε.Α.Σ. και εις 3 δόσεις ανά εξάμηνον, της προτεραιότητος καθοριζομένης υπό της Ε.Α.Σ. επί τη βάσει της ηλικίας εκάστου λεωφορείου, αρχής γενομένης από το παλαιότερο.

Αι χορηγούμεναι άδειαι δίδονται εις τους δικαιούχους ανεξαρτήτως της ιδιότητος αυτών ως συνταξιούχων ή μή του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.).

7. Μετά την λήξιν της μισθώσεως, το λεωφορείον αποδίδεται εις τον ιδιοκτήτην αυτού.

8. Λεωφορεία των οποίων δεν έχει λήξει η, υπό του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ.485/74 προβλεπομένη 15ετία, δύνανται να εξαγορασθούν υπό της Ε.Α.Σ., εφ' όσον επιθυμεί τούτο και ο ιδιοκτήτης, της αξίας αυτών καθοριζομένης κατόπιν κοινής συμφωνίας ως κατωτέρω:

Ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου υποβάλλει εις την Ε.Α.Σ. αίτησιν εξαγοράς του λεωφορείου του υπ' αυτής, προτείνων και το αιτούμενον τίμημα. Το Διοικητικόν Συμβούλιον, επι τη βάσει γενικών κριτηρίων και κυρίως του χρόνου αιτήσεως του λεωφορείου, του υπολειπομένου χρόνου μέχρι συμπληρώσεως της 15ετίας και της εν γένει καταστάσεως του λεωφορείου, καθορίζει την αξίαν αυτού. Εις περίπτωσιν μή επιτεύξει συμφωνίας, ως πρός την αξίαν εξαγοράς, ο ιδιοκτήτης δικαιούται να προσφύγη εις διαιτησίαν πρός καθορισμόν και πληρωμήν υπό της Ε.Α.Σ. του οριζομένου τμήματος, ακολουθομένης της εν άρθρω 19 του παρόντος διαδικασίας.

9.Υπέρ του, δυνάμει της ύπ'αριθ.18782/1960 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, συσταθέντος "Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Αστικών Λεωφορειούχων Αθηνών -Πειραιώς και Περιχώρων", καθ'όσον χρόνον τούτο νομίμως λειτουργεί , διατίθεται ετησίως υπό της Ε.Α.Σ. ποσοστόν επί των συνολικών ετησίων εισφορών των μελών του ως άνω Ταμείου υπό τον όρον ότι, μέλη τούτου θα είναι αποκλειστικώς και μόνον επαγγελματίαι αυτοκινητισταί ιδιοκτήται ολοκλήρου ιδανικού μεριδίου λεωφορείων της αστικής περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων, ως και τα μέλη της οικογενείας τούτων , κατά τας διατάξεις του κατά την 1ην Ιανουαρίου 1977 ισχύοντος Καταστατικού του ως άνω Ταμείου. Το ποσοστόν τούτο , κυμαινόμενον μεταξύ τριάκοντα (30%) επί τοίς εκατόν (100%), καθορίζεται εκάστοτε διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

10. Εις περίπτωσιν προσλήψεως προσωπικού υπό της Ε.Α.Σ., οι λεωφορειούχοι μέτοχοι του καταργουμένου ΕΚΤΕΛ, εφ'όσον επιθυμούν , προσλαμβάνονται υπό της Ε.Α.Σ. επί ίσοις όροις κατά προτίμησιν.

11.Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου , καθορίζονται δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 19.

Διαδικασία Διαιτησίας.

1. Ιδιοκτήται αστικών λεωφορείων διά τους οποίους δεν έχει λήξει η αναφερόμενη έν παραγράφω 8 του άρθρου 18 του παρόντος 15ετία , δύνανται είς περίπτωσιν εξαγοράς του λεωφορείου των υπό της Ε.Α.Σ. και έν ασυμφωνία περί τον καθορισμό του τμήματος να προσφύγουν είς διαιτησίαν , κατά τα εν τα παρόντι ειδικώτερον καθοριζομένα.

2. Η περί διαιτητικής εξαγοράς αίτησις υποβάλλεται εγγράφως εις την Ε.Α.Σ. εντός εξήκοντα ημερών από της γνωστοποιήσεως υπό ταύτης του τμήματος εξαγοράς. Η αίτηση αυτή δέον, επί ποινή απαραδέκτου να περιέχη :

α) Δήλωσιν αποδοχής της κατά το παρόν άρθρον διατητικής διαδικασίας.

β)Δήλωσιν αποδοχής των διά του παρόντος καθοριζομένα όρων του προσδιορισμού του τμήματος εξαγοράς και του τρόπου καταβολής αυτού.

γ)Διορισμόν διαιτητού και αναπληρωτού αυτού.

3. Εντός τριάκοντα ημερών από της κοινοποιήσεως της αιτήσεως η Ε.Α.Σ. υποχρεούται να γνωστοποιήση τον παρ'αυτή υποδεικνυόμενον διαιτητήν και αναπληρωτήν αυτού. Από της γνωστοποιήσεως ή από της παρόδου απράκτου της προθεσμίας διά την τοιαύτην γνωστοποίηση, θεωρείται τελειωθείσα η περί διαιτησίας συμφωνία, δεσμευομένων των μερών εκ της εκδοθεισομένης αποφάσεως.

4. Η επιτροπή διαιτησίας συγκροτείται εκ των υποδειχθέντων υπό των μερών διαιτητών και του Προέδρου Εφετών ώς Προέδρου ή του υπ' αυτού υποδεικνυομένου Εφέτου του Εφετείου Αθηνών. Ο Πρόεδρος Εφετών ορίζει συνάμα τον αναπληρωτήν αυτού ή του υπ' αυτού υποδειχθέντος Εφέτου, εκ των Εφετών του Εφετείου Αθηνών. Εν περιπτώσει καθ' ήν η Ε.Α.Σ. παραλείψη να γνωστοποίηση τον διαιτητήν αυτής, τούτον ορίζει ο Πρόεδρος Εφετών ή ο υπ' αυτού υποδειχθείς Εφέτης.

5. Η επιτροπή διαιτησίας, μή δεσμευομένη υπό διαδικαστικών τύπων, χρησιμοποιούσα δέ παν κατά την κρίσιν την πρόσφορον αποδεικτικόν μέσον κρίνει ελευθέρως και εκδίδει πλήρως ητιολογημένην απόφασιν εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από της ημέρας της πράξεως διορισμού του Προέδρου αυτής. Η απόφασις λαμβάνεται κατά πλειοψηφίαν, εν διαφωνία υπερισχυούσης της γνώμης του Προέδρου. Παράτασις της προθεσμίας ταύτης μόνον συναινέσει των μερών επιτρέπεται. Παν περαιτέρω ζήτημα σχετικόν προς την τηρητέαν διαδικασίαν ρυθμίζεται διά πράξεων του Προέδρου της επιτροπής διαιτησίας.

6. Έκαστον των μερών δικαιούται και υποχρεούται να θέσει εις την διάθεσιν της Επιτροπής διαιτησίας, πάν στοιχείον ως και πάσαν χρήσιμον διά την διεξαγωγήν της διαιτησίας πληροφορίαν.

7. Έκαστον των μερών βαρύνεται διά της αμοιβής του υπ' αυτού υποδειχθέντος διαιτητού. Η αμοιβή και τα έξοδα μετακινήσεως του Προέδρου της Επιτροπής διαιτησίας βαρύνουν έκαστον των μερών εξ ημισείας, το δέ ποσόν και ο τρόπος καταβολής αυτών καθορισθήσονται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Το υπό της επιτροπής διαιτησίας καθοριζόμενον τίμημα εξαγοράς περιλαμβάνει την αξίαν του λεωφορείου κατά τον χρόνον της αποτιμήσεως υπό της Επιτροπής Διαιτησίας κατά τα εν παραγράφω 8 του άρθρου 18 του παρόντος διαλαμβανόμενα.

9. Η απόφασις της Επιτροπής διαιτησίας εις ουδέν ένδικον μέσον υπόκειται, κηρύσσεται δέ εκτελεστή υπό του προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών. Ο Πρόεδρος εξετάζει μόνον την ύπαρξιν των εξωτερικών στοιχείων της αποφάσεως. Η ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών διαδικασία διεξάγεται ατελώς άπαντα δε τα εν σχέσει πρός ταύτην, ώς και την διαιτητικήν διαδικασίαν έγγραφα και αποφάσεις συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

10. Από της ημέρας καταβολής υπό της Ε.Α.Σ. του υπό της Επιτροπής διαιτησίας επιδικασθέντος τιμήματος εξαγοράς εις τον δικαιούχον ή της παρακαταθέσεως αυτού επ' ονόματι του εις Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, η κυριότης και χρήσις του εξαγοραζομένου λεωφορείου περιέρχεται άνευ ετέρου και άνευ οιουδήποτε βάρους εις την Ε.Α.Σ., του δικαιούχου ουδεμίαν περαιτέρω απαίτησιν εξ οιουδήποτε λόγου, δυναμένου να έχη έναντι της Ε.Α.Σ..

11. Εις παν στάδιον της διαιτησίας τα μέρη δύνανται να προέλθουν εις διακανονισμόν των όρων της εξαγοράς διά ελευθέρας μεταξύ των συμφωνίας όποτε η διαιτησία ματαιούται.

12. Εν περιπτώσει παρόδου απράκτου της κατά την παράγραφον 5 ανωτέρω τετραμήνου προθεσμίας εκδόσεως της αποφάσεως ή της κοινής συναινέσει παραταθείσης τοιαύτης υπαιτιότητι του αιτούντος, η διαιτησία θεωρείται ως οριστικώς ματαιωθείσα.

Άρθρον 20.

Εγκαταστάσεις της Ε.Α.Σ..

Τα αναγκαιούντα εις την Ε.Α.Σ. ακίνητα, κατάλληλα κατά την κρίσιν του Ο.Α.Σ. διά την δημιουργίαν εγκαταστάσεων συντηρήσεως, επισκευών και εν γένει εξυπηρετήσεως των λεωφορείων αυτής απαλλοτριούνται κατά την ισχύουσαν δι' επιχειρήσεις κοινής ωφελείας νόμιμον διαδικασίαν, διά Πρ.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, και κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.. Η τοιαύτη απαλλοτρίωσις θεωρείται ως γενομένη λόγω δημοσίας ωφελείας, και αι καθοριζόμεναι αποζημιώσεις καταβάλλονται υπό της Ε.Α.Σ..

 

Άρθρον 21.

Μεταβατικαί διατάξεις.

Άπασαι αι διατάξεις και οι πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως του ΕΚΤΕΛ, αι ενεργησθείσαι κατά τον χρόνον της επιτάξεως των λεωφορείων, των εντεταγμένων είς το ΕΚΤΕΛ υπό της διορισθείσης έξ ανωτέρων κρατικών λειτουργών Προσωρινής Επιτροπής Διοικήσεως, σχέσιν έχουσαι με την επίταξιν των ως άνω λεωφορείων και συναφών εγκαταστάσεων και κάτ'εφαρμογήν της απο 20/20 Νοεμβρίου 1976 Πράξεως Νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί λήψεως μέτρων διοικήσεως του ΕΚΤΕΛ εις περιπτώσεις κινδύνου διαταράξεως των Αστικών Συγκοινωνιών Περιοχής Πρωτευούσης", θεωρούνται έγκυροι, των μελών της Επιτροπής απαλλασσομένων πάσης τυχόν αστικής ευθύνης έναντι παντός, απορρεούσης έκ των άνω Πράξεων των κατά τον χρόνον της επιτάξεως.

 

 

Άρθρον 22.

Χορήγησις νέων αδειών.

1. Ο αριθμός των επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού, διά την εξυπηρέτησιν εκάστης διοικητικής μονάδος της Χώρας καθορίζεται, εντός του πρώτου τριμήνου εκάστης διετίας, δι' αποφάσεως του οικείου νομάρχου, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του, κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστωμένου Τοπικού Συμβουλίου. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος, η ανωτέρω διετία άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου 1979.Διά την πόλιν της Θεσσαλονίκης η χρονική περίοδος, κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος, άρχεται από της 1ης Ιανουαρίου 1978 και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1978. Επίσης δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, καθορίζονται μετά σύμφωνον γνώμην του αυτού ως άνω Συμβουλίου τα όρια της περιμετρικής ζώνης των επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά μετρητού διά εκάστην διοικητικήν μονάδα.

2. Διά την εφαρμογήν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου αι διοικητικαί μονάδες, πλήν της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων, δι' ήν εφαρμόζονται τα εν άρθρο 2 του παρόντος διαλαμβανόμενα, καθορίζονται δι' αποφάσεων του οικείου Νομάρχου.

3. Εις την έδραν εκάστης Νομαρχίας ή Διαμερίσματος Νομαρχίας συνίσταται, δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, Τοπικόν Συμβούλιον, αποτελούμενον εκ των κάτωθι:

α) Εκ του προϊσταμένου της οικείας επιθεωρήσεως συγκοινωνιών, εις τας Νομαρχίας εδρεύει τοιαύτη επιθεώρησις.

β) Εκ του προϊσταμένου της υπηρεσίας συγκοινωνιών της Νομαρχίας.

γ) Εκ του προϊσταμένου των τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας .

δ) Εξ ενός (1) εκπροσώπου οριζομένου υπό της Αστυνομικής Διευθύνσεως ή Διοικήσεως Χωροφυλακής υπευθύνου διά θέματα τροχαίας κινήσεως και

ε) εξ ενός εκπροσώπου του Δήμου ή της κοινότητος κατά περίπτωσιν.

Εις το Τοπικόν Συμβούλιον συμμετέχουν επίσης, άνευ ψήφου οι κάτωθι:

α) Εις (1) εκπρόσωπος των κατόχων επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως του οικείου δήμου ή της κοινότητος και είς εκπρόσωπος Σωματείου Οδηγών Ταξί. Εις περίπτωσιν υπάρξεως περισσότερων του ένος Σωματείων ο εκπρόσωπος ορίζεται υπό του οικείου Νομάρχου.

β) Είς (1) εκπρόσωπος του Νομαρχιακού Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), οριζόμενος υπό του Διοικητικού Συμβουλίου τούτου. Εις όσας Νομαρχίας υφίσταται ΚΤΕΛ αστικών γραμμών, εις το Τοπικόν Συμβούλιον συμμετέχει και είς, κατά περίπτωσιν, εκπρόσωπος εκ των ΚΤΕΛ τούτων οριζόμενος υπό του αντιστοίχου Διοικητικού Συμβουλίου. Η συμμετοχη των τελευταίων τούτων εκπροσώπων περιορίζεται εις άς περιπτώσεις το Τοπικόν Συμβούλιον συζητεί και αποφασίζει θέματα καθορισμού απαιτουμένου αριθμού επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, διοικητικών μονάδων της περιοχής της δραστηριότητος εκάστου ΚΤΕΛ. Καθήκοντα Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου εκτελεί ο εκ των δημοσίων υπαλλήλων μελών του Συμβουλίου κατά βαθμόν ανώτερος ή εν ισοβαθμία ο αρχαιότερος τούτων.

4. Τα μέλη εκάστου Τοπικού Συμβουλίου μετά των ισαρίθμων αναπληρωτών, διορίζονται δι' αποφάσεως του οικείου νομάρχου. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζονται τα της εν γένει λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου και ρυθμίζεται παν θέμα αφορών εις την οργάνωσιν και την λειτουργίαν αυτού. Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών καθορίζεται η αποζημίωσις του προέδρου και των μελών του Τοπικού Συμβουλίου.

5. Δι' εκάστην διοικητικήν μονάδα τα ως άνω Τοπικά Συμβούλια υπολογίζουν τον απαιτούμενον αριθμόν επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού και προσδιορίζουν τα όρια της περιμετρικής ζώνης των επιβατηγων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά μετρητού. Διά τον υπολογισμόν του απαιτουμένου αριθμού αυτοκινήτων των ως άνω κατηγοριών, λαμβάνονται υπ'όψιν τα κάτωθι:

α) Η έκτασις και η δομή του εις την περιοχήν υφισταμένου δικτύου δημοσίων μαζικών μέσων μεταφοράς ώς και ο αριθμός των μέσων τούτων και η υπ' αυτών παρεχομένη εξυπηρέτησις.

β) Ο πληθυσμός της διοικητικής μονάδος, το εισόδημα των κατοίκων αυτής ως, και ο αριθμός των επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, άτινα κυκλοφορούν εις αυτήν.

γ) Αι συνθήκαι εκμεταλλεύσεως των επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

δ) Αι τυχόν υφιστάμεναι ειδικαί συνθήκαι εις την περιοχήν (τουριστικαί περιοχαί) και

ε) παν έτερον στοιχείον, απαραίτητον, κατά την κρίσιν του Τοπικού Συμβουλίου, διά τον ως άνω υπολογισμόν.

6. Τα ούτω προκύπτοντα κενά εις επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού, καλύπτονται διά νέων αυτοκινήτων της αυτής κατηγορίας, τιθεμένων εις κυκλοφορίαν επ'ονόματι είτε φυσικών προσώπων ασκούντων κατά κύριον επάγγελμα το του οδηγού αυτοκινήτων και εγγεγραμμένων εις το ΤΣΑ επί 5ετίαν τουλάχιστον (επαγγελματίαι αυτοκινητισταί), είτε επιχειρήσεων συνιστωμένων διά των διατάξεων του παρόντος.

7. Εις όσας κοινότητας κατά την δημοσίευσιν του παρόντος, ουδέν επιβατικόν αυτοκίνητον δημοσίας χρήσεως έχει έδραν, η κατά την παράγραφον 1 του παρόντος πρώτη περίοδος άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1978.

8.Διά Πρ.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, ορίζονται οι όροι, αι προϋποθέσεις, η προτεραιότης των δικαιούχων και η εν γένει διαδικασία καλύψεως των δημιουργουμένων κενών εις επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού.

Άρθρον 23.

Μεταβίβασις επιβατηγών αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού.

1. Επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (μετά ή άνευ μετρητού) εφ' ών υφίσταται απαγόρευσις μεταβιβάσεως της αδείας βάσει των κειμένων διατάξεων, επιτρέπεται να μεταβιβάζονται ελευθέρως κατά κυριότητα μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτών, εν όλω ή εν μέρει, μόνον εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς ή επαγγελματίας οδηγούς αυτοκινήτων ασκούντας αποκλειστικώς το επάγγελμα τούτο, και εγγεγραμμένους και ήσφαλισμένους εις το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ).

2. Κατά την πρώτην μεταβίβασιν την ενεργουμένην κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται αι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 32 του Ν.Δ. 3323/1955 "περί φορολογίας του εισοδήματος". Ο εις την διάταξιν ταύτην αναφερόμενος συντελεστής καθορίζεται εις τριάκοντα πέντε τοις εκατόν (35%) επί της κατά τον χρόνον της μεταβιβάσεως των αυτοκινήτων, αξίας της οικείας αυτών.

3. Ο κατά την προηγουμένην παράγραφον φόρος καταβάλλεται υπό του πωλητού πρό της συντάξεως της πράξεως μεταβιβάσεως. Διά Πρ. Δ/τος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εισπράξεως και αποδόσεως, κατά τα άρθρω 3 του παρόντος προβλεπόμενα, του εν λόγω φόρου, και πάν έτερον ανακύπτον θέμα περί την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

 

 

άρθρο 24

Αλλαγή έδρας

1. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της εδρας επιβατηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως με΄τα ή άνευ μετρητού, πλήν των κάτωθι περιπτώσεων:

α) εντός του αυτού νομού, εφ'όσον ως νέα έδρα ορίζεται διοικητική μονάς με μικρότερον πληθυσμό, κα΄τα την τελευταίαν εκάστοτε γενική απογραφή και μετά σύμφωνη γνώμη του οικείου Νομάρχη.

Β) εντός του αυτού νομου΄εφ'οσον η νέα έδρα είναι κοινότης εις ήν δεν εδρευει επιβατηγόν αυτοκίνητον δημοσίας χρήσεως

γ) επί αμοιβαίας αλλαγής των εδρών

2. Εις επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, μετά ή άνευ μετρητου, επιτρε΄πεται προσωρινώς, και διά χρομικον διάστημα ουχί μέιζον των έξ (6) μηνών κατ'έτος όπως εργάζονται (σταθμέυουν) και εις διοικητικήν μονάδα διάφορή της αναγραφομένης εις την άδειαν κυκλοφορίας αυτών ως έδρας, δι'αποφάσεως του οικείου νομάρχου και της Νομαρχιακής επιτροπής του άρθρου 434 . Αν η διοικητική μονάς, εις ήν επιτρε΄πεται κα΄τα τα ανωτέρω, τα εν λόγω αυτοκίνητα να εργάζωνται (σταθμεύουν) προσωρινώς, κείται εις νόμον διάφορον του τοιούτου ένθα η έδρα του επιβατηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, απαιτείται κοινή απόφασις των αρμοδίων νομαρχών ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ Νομαρχιακής Επιτροποής του άρθρου 434.

 

3. Επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού, δι' ά είχεν επιτραπή διά διοικητικής πράξεως όπως ταύτα εδρεύουν ή σταθμεύουν εις διοικητικήν μονάδα διαφόρου της επί της αδείας κυκλοφορίας αυτών αναγεγραμμένης έδρας τούτων, διά χρονικόν διάστημα πλέον του έτους δύναται, κατόπιν αιτήσεως των υποβαλλομένης εντός τριμήνου προθεσμίας, από της ισχύος του παρόντος, να έχουν εφ' έξης έδραν την περιοχήν ταύτην .

 

 

 

Άρθρο 25

 

Σύστασις και λειτουργία εταιριών ή συνεταιρισμών εκμεταλλεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού.

1.      Επιτρέπεται η σύστασης, αποκλειστικώς παρ'επαγγελματιών αυτοκινητιστών ή των κληρονόμων αυτών ή δωρεοδόχων αιτία θανάτου, ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, μετά ή άνευ μετρητού, συνεταιρισμών πάσης μορφής εμπορικών εταιριών, εχουσών ως σκοπόν αποκλειστικήν εκματάλλευσιν επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού,. Αι μετοχαί των εκ των ανωνύμων εταιριών είναι ονομαστικαί.

2. Η κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου σύστασις εταιριών υπό επαγγελματιών αυτοκινητιστών ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, μετά ή άνευ μετρητού ή παράτασης της λειτουργίας των, ως και η αύξησις μετοχικού κεφαλαίου αυτών απαλλάσονται παντός φόρου, ή τέλους, ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Της απαλλαγής ταύτης, απολαύει και η εισφορά περιουσιακών στοιχείων. Εν περιπτώσει διαλύσεως καθ'οιονδήποτε τρόπον των ως άνω εταιριών προ της παρόδου πενταετίας από της συστάσεως αυτών, αυταί υποχρεούνται εις την καταβολήν φόρου ή τέλους υπέρ του δημοσίου ή τρίτου, των οποίων απηλλάγησαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

3. Αι ως άνω εταιρίαι να δανειοδοτούνται υπό των πιστωτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπ΄όρους καθοριζομένους δι'αποφάσεων της Νομισματικής Επιτροπής.

4. Η εν ζωή μεταβίβασις των μετοχών, μεριδίων και μεριδίων των κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου εταιριών επιτρέπεται προς τα μέλη των εταιριών αυτών ως και προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχοντα την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού εγγεγραμμένου εις το Τ.Σ., επιφυλασσομένων εν πάση περιπτώσει των εν γένει διατάξεων περί μεταβιβάσεως αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης μετά η άνευ μετρητού.

5. Το Υπουργείου Συγκοινωνιών καταρτίζει κανονισμούς λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, μετά ή άνευ μετρητού. Οι κανονισμοί ούτοι περιλαμβάνουν ιδία τας υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, κατόχων, εκμεταλλευτών και των οδηγών των αυτοκινήτων της άνω κατηγορίας κατά την χρησιμοποίησιν αυτών προς εξυπηρέτησιν του κοινού, τα προσόντα των οδηγών, την εν γένει κατά στασιν των εν λόγω οχημάτων και τας προϋποθέσεις διαθέσεως τούτων προς εκτέλεσιν μεταφορικού έργου, τας ενδείξεις και τας πινακίδας ή σήματα των εδρών τούτων, τα της χρήσεως και του είδους των μετρητών, των ενδείξεων οτύτνω και της τοποθετήσεως των επί του οχήματος ως και τας επιβαλλομένας κυρώσεις . Οι Κανονισμοί ούτοι κυρούνται δια Πρ. Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, εντός προθεσμίας ενός έτους από της ισχύος του παρόντος . Στην περιοχήν Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων, ως αυτή καθορίζεται δια του άρθρου 2 του παρόντος οι εν λόγω κανονισμοί καταρτίζονται υπό του Ο.Α.Σ.

6. Πάσα αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζεται δια Πρ. Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος νόμου

 

 

Άρθρον 26.

Κυρώσεις.

1. Οδηγός επιβατηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού :

α) διενεργών μεταφοράν επιβατών αντί πληρωμής κομίστρου κατ'επιβάτην τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών (3) μηνών ή χρηματικής ποινής ή δι'αμφοτέρων των ποινών τούτων,

β) αρνούμενος την εκμίσθωσιν τούτου ή εκμισθώνων το αυτοκίνητον εκ σημείων κειμένων εκτός των διοικητικών ορίων της περιοχής της έδρας αυτού, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις έξ (6) μηνών ή χρηματικής ποινής τουλάχιστον πέντε (5.000) δραχμών ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων,

γ) εισπράττων κόμιστρον ανώτερον του ισχύοντος τοιούτου ή απαιτών οιανδήποτε ετέραν αμοιβήν μή προβλεπομένην υπό των κειμένων διατάξεων, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις έξ (6) μηνών ή χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων και

δ) προκαλών διά της εν γένει κακής καταστάσεως του οχήματος μόλυνσιν και ρύπανσιν του περιβάλλοντος τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός μηνός ή δια χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων.

2. Επί των δια της προηγουμένης παραγράφου τιμωρουμένων παραβάσεων δεν έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 701/1970 "περί ενεργουμένων δια κατηγοριών τινων αυτοκινήτων μεταφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων εις κατόχους και οδηγούς αυτών".

3. Επί των δια της παρ.1 του παρόντος άρθρου τιμωρουμένων παραβάσεων εφαρμόζεται η συνοπτική διαδικασία των άρθρων 409 και επ. και 417 και επ.του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.

4. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 701/1970 καταργείται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄.

Υπεραστικαί Συγκοινωνίαι.

Άρθρον 27.

Λεωφορεία Περιοχής Ε΄ του Ν. 289/1976 και του ΚΤΕΛ των Γρεβενών.

1. Αι κεναί θέσεις λεωφορείων αυτοκινήτων των ΚΤΕΛ της περιοχής Ε΄ του άρθρου 1 του Ν.289/76 "περί παροχής κινήτρων δια την ανάπτυξιν παραμεθόριων περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" ως και του ΚΤΕΛ του Νομού Γρεβενών, καλύπτονται δια νέων λεωφορείων, τιθεμένων εις κυκλοφορίαν επ'ονόματι οδηγών αυτοκινήτων εγγεγραμένων και ησφαλισμένων εις το Ταμείον Συντάξεως Αυτοκινητιστών, κατοικούντων μονίμως εις την περιφέρειαν του οικείου ΚΤΕΛ πέραν της δεκαετίας, μη τυχόντων κρατικής παραχωρήσεως αδείας θέσεως εις κυκλοφορίαν αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, εν όλω ή εν μέρει, οιασδήποτε κατηγορίας και μή εχόντων εν όλω ή εν μέρει αδείαν κυκλοφορίας ετέρου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως.

2. Η διαδικασία και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν της προηγουμένης διατάξεως καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

 

 

Aρθρο 28

Ατελής εισαγωγή βάσεων (πλαισίων) λεωφορείων

 

1. Καινουργείς βάσεις (πλαίσια) αυτοκινήτων λεωφορείων μετά καινούργιων κινητήρων της δασμολογικής κλάσεως 8704 ή εξαρτήματα, μέρη και υλικά αυτών, των υπεραστικών ΚΤΕΛ ή των κατ'ιδίαν μετόχων αυτών, των υφισταμένων δημοτικών συγκοινωνιακών επιχειρήσεων, ως και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ) εντός διετίας από της ισχύος του Ν 588/1977, εις αντικατάστασιν ή ανανέωση των ήδη κυκλοφορούντων λεωφορείων τούτων, απαλλάσσονται της καταβολής φόρων , τελών , τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπε΄ρ του Δημοσίου ή τρίτων.

2. Της αυτής απαλληγη΄ς και διά τον αυτόν σκοπόν τυγχάνουν και οι κάτοχοι λεωφορείων κυκλοφορούντων επί αγόνων γραμμώ, μη εντεταγμένων εις ΚΤΕΛ.

 

Aρθρο 29

Σύσταση και λειτουργία εταιριών υπ΄ μετόχων ΚΤΕΛ

 

1. Επιτρέπεται η σύσταση, αποκλειστικώς παρά των μετόχων του αυτού ΚΤΕΛ, πάσης μορφής εμπορικής εταιρίας εχούσης ως αποκλειστικόν σκοπόν την εκμετάλλευσιν του συνόλου ή μέρους των εις το αντίστοιχο ΚΤΕΛ εντεταγμένων λεωφορείων. Αι μετοχαί των εκ τούτων ανωνύμων εταιριών είναι ονομαστικαί.

2. Η κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου σύστασις εταιρίων υπό μετόχων ΚΤΕΛ, η παράτασις της λειτουργίας αυτών ως και η αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτών, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Της απαλλαγής ταύτης απολαύει και η εισφορά περιουσιακών στοιχείων. Εν περιπτώσει διαλύσεως, καθ'οιονδήποτε τρόπον, των ως άνω εταιριών προ της παρόδου πενταετίας από της συστάσεώς των, αυταί υποχρεούνται εις την καταβολή παντός φόρου ή τέλους υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου των οποίων απηλλάγησαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

3. Η εν ζωή μεταβίβασις των μετοχών μεριδίων και μερίδων των κατά την παρ 1 του παρόντος άρθρου εταιρίων επιτε΄πεται προς τα μέλη των εταιριών αυτών ως και πρός φυσικά ή νομικά προσωπα έχοντα την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού, επιφυλασσομένων εν πάση περιπτώσει των εν γένει διατάξεων πρί μεταβιβάσεως αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

4. Αι ως άνω συνιστώμεναι εταιρίαι δύναται προς τον σκοπό ανανεώσεως του τροχαίου υλικού και δημιουργίας πασης φύσεως εγκαταστάσεων να δανειοδοτούνται υπό των πιστωτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό όρους καθοριζομένους δι' αποφάσεων της Νομισματικής Επιτροπής.

5. Διά ΠΔ εκδιδομένου προτάσει του Υποτργού Συγκοινωνιών ρυθμίζεται παν θέμα αφορών εις την λειτουργίαν και την εκμετάλλευσιν των κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου εταιρίων εν σχέσειι προς τα υφιστάμενα ΚΤΕΛ.

 

 

Aρθρο 30

Διά ΠΔ εκδιδομένου προτάσει του Υποργού Συγκοινωνιών, κατόπιν αιτήσεως του Διοικητικού Συμβουκίου του κατά περίπτωσιν ΚΤΕΛ και σχετικής προς τούτο εισηγήσεως του αρμοδίου Νομάρχου, δύναται να καθιερούνται υπαρεραστικαί επιβατικαί γραμμαί, συνδέουσαι πρωτεύουσαν νομού ή άλλην πόλιν αυτού με τας Αθήνας, την Θεσσαλονίκην ή άλλην πόλιν αυτού με τας Αθήνας, την Θεσσαλονίκην ή άλλην πόλιν ετέρου νομού.

 

Άρθρον 31.

Καθορισμός της εις λεωφορεία δυνάμεως των ΚΤΕΛ.

1. Ο αριθμός των λεωφορείων εκάστου ΚΤΕΛ καθορίζεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστης τριετίας, δι'αποφάσεως του οικείου νομάρχου, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του κατά τάς διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος συνιστωμένου Τοπικού Συμβουλίου.

2. Δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου εις την σύνθεσιν του κατ'άρθρον 22 του παρόντος Τοπικού Συμβουλίου, δεν μετέχει ο άνευ ψήφου εκπρόσωπος των κατόχων επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, οσάκις δε τούτο επιλαμβάνεται θέματος καθορισμού δυνάμεως υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ δεν μετέχει ωσαύτως αυτού ο εκπρόσωπος του Δήμου.

3. Τα ως άνω Τοπικά Συμβούλια υπολογίζουν τον αριθμόν των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων επί τη βάσει μελέτης, εις ήν λαμβάνονται υπ'όψιν τα κάτωθι :

α) Ο πληθυσμός και το κατά κεφαλήν εισόδημα των κατοίκων της περιοχής.

β) Η διαθεσιμότης εναλλακτικών μεταφορικών μέσων εις την περιοχήν και το επίπεδον της υπ' αυτών παρεχομένης εξυπηρετήσεως.

γ) Η εξέλιξις του συγκοινωνιακού έργου εις την περιοχήν και αι προβλεπόμεναι συγκοινωνιακαί ανάγκαι των κατοίκων.

δ) Αι τυχόν υφιστάμεναι ειδικαί συνθήκαι ως και πάν έτερον στοιχείον, απαραίτητον κατά την κρίσιν του Συμβουλίου, διά τον ως άνω υπολογισμόν.

4. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος, η ανωτέρω κατά την παράγρ. 1 του παρόντος άρθρου τριετία, άρχεται απο της 1ης Ιανουαρίου 1978 και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1980. Δια την περιοχήν Ε΄του Ν.289/1976 ως και δια του ΚΤΕΛ του Νομού Γρεβενών η περίοδος αύτη άρχεται απο της δημοσιεύσεως του παρόντος και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 1980.

5. Καταργείται το άρθρον 10 του Ν.Δ. 102/1973.

 

Άρθρον 32.

Μίσθωσις τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. υπό του ΟΣΕ.

Παράλληλοι προς το σιδηροδρομικόν δίκτυον του ΟΣΕ

λεωφορειακαί γραμμαί.

1. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών, μετ' εισήγησιν του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, δύναται να παρέχεται εις τούτον, μέχρις ότου αποκτήσει ιδιόκτητα λεωφορεία, το δικαίωμα της μισθώσεως, προς εξυπηρέτησιν των υπ'αυτού, κατά τον άρθρον 6 παρ.2 του Ν.Δ. 102/1973, εκμεταλλευομένων υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών. Δια των αυτών αποφάσεων καθορίζονται αι εξυπηρετούμεναι λεωφορειακαί γραμμαί, ο αριθμός των μισθουμένων λεωφορείων και η διάρκεια της μισθώσεως τούτων.

Κυρούται, αφ' ής ίσχυσεν, η υπ'αριθ. Δ/3443/373/22 Μαρτίου 1977 κοινή απόφασις των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών, έχουσα ούτω:

 

"Αριθ. Πρωτ. Δ/3443/373

Εν Αθήναις τη 22Μαρτίου 1977

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

ΘΕΜΑ :Μίσθωσις υπό του Ο.Σ.Ε. τουριστικών λεωφορείων.

Έχοντες υπ'όψει :

1. Τας διατάξεις του Ν.Δ. 102/73, περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων δημοσίων συγκοινωνιών.

2. Την υπ'αριθ. 407882/20.10.76 έγγραφον πρότασιν του ΟΣΕ.

3. Την ανάγκην παροχής καλυτέρας εξυπηρετήσεως του επιβατικού κοινού.

Αποφασίζομεν

Επιτρέπομεν την, υπό του ΟΣΕ μίσθωσιν, δια την εξυπηρέτησιν των υπό της παρ.2 του άρθρου 6 του ισχύοντος Ν.Δ. 102/1973 λεωφορειακών γραμμών, τουριστικών λεωφορείων και πέραν της 31.12.1976.

Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζεται ο αριθμός των αυτοκινήτων και η διάρκεια μίσθωσεως αυτών.

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Συγκοινωνιών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ"

3. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 102/73 "περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων δημοσίων επιβατικών συγκοινωνιών" αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"2. Ως παράλληλοι ως προς τα σιδηροδρομικά δίκτυα λεωφορειακαί γραμμαί λογίζονται αί έχουσαι αφετηρίαν τας Αθήνας και τέρματα τας πόλεις : Λαρίσσης, Κατερίνης, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρουπόλεως, Καρδίτσης, Τρικάλων, Φλωρίνης, Κοζάνης, Βόλου, Εδέσσης, Βεροίας, Ναούσης, Λουτρακίου, Κορίνθου, Ναυπλίου, Πατρών, Πύργου, Καλαμάτας, Κυπαρισίας, Τριπόλεως και Καλαβρύτων".

 

Άρθρον 33.

Εκμετάλλευσις υπεραστικών γραμμών ΚΤΕΛ.

1. Κυρούται, αφ'ής ίσχυσεν η υπ'αριθ.Δ--5798/635/15.3.77 απόφασις του Υπουργού Συγκοινωνιών, έχουσα ούτω :

"Αριθ. Πρωτ. Εν Αθήναις τη 15 Μαρτίου 1977

Δ. 5798/635

Απόφασις

Έχοντες υπ'όψει :

1. Τας διατάξεις του Ν.Δ.102/73 "περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων δημοσίων επιβατικών συγκοινωνιών".

2. Την ανάγκην εξισώσεως των συνθηκών εκμεταλλεύσεως ενίων ΚΤΕΛ.

Αποφασίζομεν

Κατά την εκτέλεσιν κοινών δρομολογίων επί υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών που συνδέουν τας πόλεις ή κωμοπόλεις των νομών της έδρας των ΚΤΕΛ με την Θεσσαλονίκην, επιτρέπεται κατα μεν την μεταβίβασιν η ελευθέρα παραλαβή επιβατών μέχρι των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης και η αποβίβασις των εις οιονδήποτε σημείον της διαδρομής, κατά δέ την επιστροφήν η παραλαβή επιβατών έξ οιουδήποτε σημείου της διαδρομής πέραν των ορίων της αστικής περιοχής Θεσσαλονίκης και η αποβίβασις αυτών εις οιονδήποτε σημείον της διαδρομής πέραν των ορίων του ως άνω Νομού.

Ο Υπουργός

Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ".

2. Η παραλαβή και η αποβίβασις επιβατών, κατά την εκτέλεσιν κοινών δρομολογίων επί υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών συνδεουσών πόλεις ή κωμοπόλεις των νομών της έδρας των ΚΤΕΛ με τας Αθήνας, καθορίζεται δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Τελικαί διατάξεις.

 

Άρθρον 34.

Ρύπανσις συγκοινωνιακών μέσων.

 

1.                  Απαγορεύεται η άνευ εγγράφου αδείας του οικείου φορέως, επί των πάσης φύσεως οχημάτων, σταθμών, κτιρίων, στεγάστρων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων εν γένει, ανηκόντων εις τους συγκοινωνιακούς φορείς, τοιχοκόλλησις διαφημίσεων, αγγελιών και ετέρων εντύπων ως και η δι' άλλου παρεμφερούς τρόπου ρύπανσις τούτων.

2.                  Ως παραβάται των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου λογίζονται και εκείνοι, κατ' εντολήν και διά λογαριασμόν ή επ' ωφελεία των οποίων εγένοντο αι διαφημίσεις ή αγγελίαι.

3.                  Τη εγκλήσει των νομίμων εκπροσώπων του αντιστοίχου φορέως, οι παραβάται της ως άνω απαγορευτικής διατάξεως διώκονται και τιμωρούνται διά των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος, υποχρεούμενοι άμα εις αποζημίωσιν του οικείου φορέως, ίσην προς ητν δαπάνην διά τον καθαρισμόν του ρυπαθέντος χώρου. Επί νομικών προσώπων υπέχουν και ατομικώς απάσας τας εκ της ως άνω διατάξεως ευθύνας και τιμωρούνται ποινικώς οι νόμιμοι κατά το καταστατικόν αυτών διοικηταί ή πρόεδροι αυτών ως και πας κατά νόμον υπεύθυνος.

 

Άρθρον 35.

Εκπρόσωποι εργοδοτικών Οργανώσεων εις Επιτροπήν άρθρου 8 Ν. 383/1976.

 

1.                  Αι περιπτώσεις στ' και ζ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 383/1976 "περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων" αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"στ. Εκ τεσσάρων (4) επαγγελματιών αυτοκινητιστών, υποδεικνυομένων, ανά έτος, υπό των τεσσάρων πλέον αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων των φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως τας οποίας θα καθορίζη ο Υπουργός Συγκοινωνιών. Εις ην περίπτωσιν αι ως άνω οργανώσεις, καλούμεναι εντός τακτής προθεσμίας, όπως υποδείξουν τους εν λόγω αντιπροσώπους των, δεν πράξουν τούτο, τους εκπροσώπους τούτους ορίζει ο Υπουργός Συγκοινωνιών άνευ προτάσεως των ως άνω οργανώσεων".

2.      Η υπό του άρθρου 8 του Ν. 383/1976 προβλεπομένη επιτροπή συνεχίζει την λειτουργίαν της μέχρι της συγκροτήσεως της βάσει, της, κατά την προηγουμένην παράγραφον, προβλεπομένης, νέας συνθέσεως.

 

Άρθρον 36.

Διοίκησις του Η.Λ.Π.Α.Π..

 

1.      Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Η.Λ.Π.Α.Π. απαρτίζεται εξ εννέα (9) μελών ως κάτωθι:

α) Του Προέδρου, ο οποίος δέον όπως κέκτηνται πτυχίον ανωτάτης σχολής και έχη εμπειρίαν περί την λειτουργίαν και εκμετάλλευσιν των αστικών συγκοινωνιών, διορίζεται δε επί τριετεί θηταία υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών.

β) Εκ του Γενικού Διευθυντού, ο οποίος δέον όπως κέκτηται πτυχίον πολυτεχνικής ή οικονομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ως και ειδικάς γνώσεις και εμπειρίαν περί την λειτουργίαν και εκμετάλλευσιν των αστικών συγκοινωνιών.

γ) Εξ εξ (6) μελών, πτυχιούχων ανωτάτων σχολών και εχόντων ειδικάς γνώσεις και εμπειρίαν περί την λειτουργίαν των αστικών συγκοινωνιών εις τα οποία δέον όπως περιλαμβάνωνται δύο Πολιτικοί Μηχανικοί, δύο Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, εις Δικηγόρος και εις (1) πτυχιούχος οικονομικής σοχλής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ΠΑΣΠΕ ή ανωτάτης βιομηχανικής σοχλής. Εν εκ των μελών τούτων, ειδικότητος πολιτικού ή μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, είναι μονίμου απασχολήσεως.

δ) εξ ενός (1) εκπροσώπου της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων, οριζομένου μετά του αναπληρωτού του υπ' αυτής.

2.                  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται επί τριετεί θητεία δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών. Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών καθορίζονται αι αμοιβαί του Γενικού Διευθυντού και του μονίμου απασχολήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και αι αποζημιώσεις του Προέδρου και των λοιπών μελών αυτού.

3.                  Ο Γενικός Διευθυντής του Η.Λ.Π.Α.Π., εκτός των υπό των διατάξεων του Ν.Δ. 768/70 προβλεπομένων αρμοδιοτήτων του, έχει και τας ακολούθους:

α) Εισηγείται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Προΐσταται των Υπηρεσιών του Η.Λ.Π.Α.Π. και διοικεί ταύτας, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος και τους Κανονισμούς του Η.Λ.Π.Α.Π..

γ) Ασκεί όλας τας αρμοδιότητας, τας ανατιθεμένας αυτώ υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του εδαφίου ι της παραγράφου 1 του άρθρου πέμπτου του Ν.Δ. 768/70.

δ) Εν εκτάκτου ανάγκη και προς εξασφάλισιν των συμφερόντων του Η.Λ.Π.Α.Π. και εν αδυναμία συγκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούμενος όπως περιορίση την άσκησιν εις το απολύτως επιβεβλημένον όριον εις έκτασιν και χρόνον και όπως ενημερώση το Διοικητικόν Συμβούλιον επί των ενεργειών του εις την πρώτην συνεδρίασιν αυτού.

4.      Εκπρόσωπος των εργαζομένων, υποδεικνυόμενος υπό των σωματείων αυτών συμμετέχει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μετά ψήφου, οσάκις συζητούνται θέματα αφορώντα ειδικώς το προσωπικόν του Η.Λ.Π.Α.Π..

5.      Άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος και παρόντος και προς εφαρμογήν των ανωτέρω θεωρείται λήξασα η θητεία του Προέδρου και των μελών του νυν Διοικητικού Συμβουλίου και δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, διορίζονται τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Η.Λ.Π.Α.Π..

 

Άρθρο 37

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εις τον ΟΣΕ

Των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ μετέχει ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Συγκοινωνιών, οριζόμενος μετά του αναπληρωτού υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρο 38

Προσωπικόν Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών Υπουργείου Συγκοινωνιών.

 

Η προθεσμία λήξεως των συμβάσεων εργασίας του, περι του ΝΔ 449/1974 ως ετεροποποιήθη μεταγενεστέρως υπηρετουντος προσωπικού επι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών , η οπία δυνάμει του άρθρου 20 του ν. 383/1976, λήγει την 30η Ιουνίου 1977, παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου 1979.

 

 

 

Άρθρο 39

 

Αυτοκίνητα Δ.Χ. απολέσαντα δικαίωμα κυμλοφορίας.

 

Αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης δια τα οποία κατ'εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του ν.δ. 1061/1971, επήλθε απώλεια του δικαιώματος κυκλοφορίας αυτών ως δημοσίας χρήσεως είτε εξ ολοκλήρου είτε κατ' ιδανικόν μερίδιον δύνανται να τύχουν αδείας κυκλοφορίας δημοσίας χρήσεως επ'ονοματι των, αιτία κληρονομίας η λόγω δωρεάς αιτία θανάτου κτησαμένων το απολισθέν εντος προθεσμίας 6 έξι μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος. Η τοιαύτη χορήγησς νέας αδειας πραγματοποιείται εφ'όσον δια το απολεσθέν ω; Άνω δικαίωμα δεν εξεδόθη διοικητική πράξις παραχωρήσεως αυτού εις έτερον προσωπον ή και αν εξεδόθη τοιαύτη πράξις, προκειμένου περι απωλείας δικαιώματος επί ιδανικού μεριδίου του αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως , δεν μετεβιβάσθη το ιδανικόν μερίδιον του αυτοκινητου ως πράγματος προς τον υπέρ ου η παραχώρησις και δεν κατεβλήθη η κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του αυτού ως ανω Ν.Δ., εισφορά, αν υφίσταται θέμα καταβολής τοια΄ττης εισφοράς.

 

Άρθρο 40

Κύρωσις Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου

Κυρούνται και έχουν ισχύ νόμου αφ'ής εκδόθηκαν αι υπ'αριθμον 246 της 24 Νοεμβρίου 1974 και της 113 της 26 Ιουνίου 1975 πραξεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

 

Άρθρον 41

Κύρωσις αποφάσεων

 

Κυρούται αναδρομικώς κτώμενοι ισχύν νόμου αι κάτωθι πράξεις της Διοικήσεως:

Α) Η υπάριθμόν Φ.18/1151/17.5.1975 κοινή απόφασις των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικων και Μεταφορών κι Επικοινωνιών " περι χορηγήσεως βενζινης επι μειωμένη τιμή εις επιβατηγά Δημοσίας χρήσεως Αυτοκινήτων Επαρχειών" ( ΦΕΚ 553/1975, Β' τεύχος )

Β) Η υπ'αριθμ. Φ 18/7190/24.11.1975 κοινή απόφασις των των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών και Μεταφορών κι Επικοινωνιών "περι επιδοτήσεως επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως Αυτοκινήτων παραμεθορίων Νομών" ( ΦΕΚ 1543/1975. Β τεύχος και

Γ) η υπάριθμόν Φ. 18/1034/9.6.1976 κοινή απόφασις των Οικονομικών και Μεταφορών κι Επικοινωνιών "περι χορηγήσεως βενζίνης με μειωμένην τιμήν εις τας επιβατηγά Δημοσίας Χρήσεως Αυτοκίνητα Επαρχειών" ( ΦΕΚ 836/1976, Β)

 

Άρθρο 42

Καταργούμεναι διατάξεις

1.      Αφ'ής χρονολογίας κατά τας διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος παύει υφιστάμενον το Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου Ο.Ε.Α.Σ. και υπό την επιφύλαξιν της παρ. 7 του άρθρου 8 του παρόντος καταργούνται :

Α) Το άρθρον 13 του Ν. 3/7.5.1930 "περι τροποποιήσεως του Νόμου 3464, του κυρώσαντος το από 13.11.1927 Ν.Δ. "περι συστάσεως Ταμείου Προνοίας Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Λεωφoρείων".

Β) Το άρθρον 12 του Ν.Δ. 220/28.6 .1941 "περι ρυθμίσεως ζητημάτων της δια Κοινών Διευθυνσεως Αυτοκινήτων Συγκοινωνίας".

Γ) Ν.817/1943 "περι Οργανισμού Ελέγχου των δι'αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ.) κειμένων διατάξεων".

Δ) Τα άρθρα 1 εώς 9 του Ν. 3216/1955 " περι συμπληρώσεως της περι Οργανισμού Ελέγχου των δι'Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών (ΠΕΑΣ) κειμένης νομοθεσίας κυρώσεως της υπ'αριθμόν 1046/1953 πράξεως τουΥπουργικού Συμβουλίου και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περι αυτοκινήτων νομοθεσίας.

Ε) Το άρθρον 23 του Ν.Δ. 3334/1955 "πει μεταφοράς αγαθών επι κομίστρω δια φορτηγων τριτρόχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών".

Στ) Τα άρθρα 1 και 2 του Ν/Δ. 3598/1956 "περι συμπληρώσεως των "περι Οργανισμού Ελέγχου των δι'Αυτοκινήτων κειμένων διατάξεων.

Ζ) Το άρθρο 1 του Α.Ν. 633/1945 "περι τροποποιήσις ενιων διατάξεων αφοροσών τον Οργανισμόν των δι' Αυτοκινήτων Συγκοινωνιών(Ο.Ε.Α.Σ.)

2.      Αφ'ης χρονολογίας κατά τας διατάξεις του παρόντος επέρχεται διάλυσις των Νομικών προσώπων Ιδιωτίκου Δικαίου , Ε.Κ.Τ.Ε.Λ. και Α.Ε. ΑΣΠΑ καταργούνται:

Α) τα άρθρα πρώτον και δεύτερον , πα. 1 εώς 7 του Ν.Δ. 4209/1961 "περι κυρώσεως πράξεων του υπουργικού Συμβουλίου , αφοροσών εις τας Αστικάς Συγκοινωνιας Περιοχής Αθηνών και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων".

β) Το Ν.Δ. 108/1969 "περι τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 4209/1961("περι ....κ.λ.π.") ως ούτος ετεροποιήθη μεταγενεστέρως δια του άρθρου 1 του ΖΝ.Δ.419/1974 "περι αντικαταστάσεως της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 108/1969".

Γ) τα άρθρα 8 παρ.2 και 18του Ν.Δ. 4354/196414 "περι απαγορεύσεως μεταφοράς επιβατών επι κομίστρω δια επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως μετά του άνευ μετρητού και άλλων διατάξεων".

Δ) το δεύτερον εδάφιον της περιπτώσεως α του άρθρου 34 του Ν.Δ.102/1973 "περι οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων συγκοινωνιών" και

Ε) το Ν. Δ.485/1974 "περι καταργήσεως του Ν.Δ.223/1973και περι λήψεως μ΄τρων τινών βελιώσεως και λειτουργίας των οδικών μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών του ΕΚΤΕΛ ως η περ. α τοπυ άρθρου 3 του Ν. 62/1975 "περι συστάσεως Εθνικής Επιτροπής Συντάξεως Νέου Κώδικός Οδικής Κυκλοφορίας και "περι τροποποιήσεως της περιπτ. α του άρθρου 8 του Ν.Δ. 485/1974 και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ.163/1974".

Στ) Ο ΑΝ 88/1967 "περι άρσεως του περιορισμού της κυκλοφορίας ωρισμένου αριθμού επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού" και

Ζ) Το άρθρο 6 του Νόμου 33/1974"περι μειώσεως φορολογικών επιβαρύνσεων μεταφορικών τινών επιχειρήσεων και ρυθμίσεων ετέρων θεμάτων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως".

Η) Αι παραγραφοι 2,3 και 4 του άρθρου τέταρτου, αι παραγραφοι 1 και 4 του άρθρου έκτου ως και το εδάφιον πρώτον της παρ. 7 του άρθρου όγδοου του ΝΔ768/1970"περι ιδρύσεως Οργανισμού προς ανάληψιν των παρα της ΗΕΜ εκταλουμένων μεταφορών και περι κυρώσεως της από 3 Δεκεμβρίου 1970 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ'ενός και της ΗΕΜ και ΓΓΕ αφέτέρου".

Ι) Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ΒΔ 532/1972 "περι κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον των περι ιδρύσεως του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ισχυουσών διατάξεων.

 

Άρθρο 43

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'Ημών σημερον κειρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκταλεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 25 Μαϊου 1977

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΑΥΓ. ΔΕΒΤΕΛΟΓΛΟΥ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΓΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους Σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 26 Μαίου 1977

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ3457/1992-ΣΕ3249/1995-ΣΕ4229/1995-ΣΕ4230/1995-ΣΕ5474/1995-ΣΕ3818/1997-ΣΕ4119/1997-ΣΕ4200/1997