EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 1977

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

122

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ 'ΑΡΙΘ. 583

Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τα τέλη τηλεπικοινωνιών ανταποκρίσεων ιδιοκτητών εφημερίδων .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής ,απεφασίσαμεν :

 

Άρθρο 1

1 . Εκ των λογαριασμών των τελών τηλεφωνικώς επικοινωνιών της διεξαγομένης αυτομάτως , ως και δια του χειροκινήτου υπεραστικού συστήματος εσωτερικού και των βασικών τελών των τηλεφωνικών συνδέσεων των πολιτικού ή οικονομικού περιεχομένου ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης , των ημερησίων και μη ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων τακτικών μελών της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων ( Ε.Ι.Η.Ε.Τ ) , αντιστοίχως εκπίπτεται μηνιαίως συνολικόν ποσόν αντιστοιχούν εις τα εκάστοτε ισχύοντα τέλη μονάδων αστικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κατά τας ακολούθως κλίμακας :

Α ΄. Κλίμαξ Πολιτικών ή Οικονομικών Ημερησίων Εφημερίδων

Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Φύλλα μηνιαίας κυκλοφορίας Ανώτατον όριον τηλεφ / κων

Μονάδων

200.000 - 500.000 17.500

500.000 - 1.200.000 35.000

1.200.000 - 4.200.000 52.500

άνω των 4.200.000 105.000

 

Β ΄ . Κλίμαξ Επαρχιακών Εφημερίδων τακτικών μελών

Ε.Ι.Η.Ε.Ε. και Ε.Ι.Ε.Τ.

Φύλλα Ημερησίας κυκλοφορίας Ανώτατον όριον τηλ .

Ημερησίων Εφημερίδων ή Φύλλα κατά μήνα

Κυκλοφορίας μη ημερησίων

Εφημερίδων κατά την ημέραν Ημερησίαι Μη ημερησίαι

της εκδόσεώς των .

Μέχρι 300 1.000 - 500

301 - 500 2.500 - 1.000

501 - 1.000 7.500 - 2.500

άνω των 1.000 15.000 - 5.000

2 . Κατά τα ανωτέρω έκπτωσις παρέχεται προκειμένου μεν περί των Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης μόνον εις εκείνας των οποίων η μηνιαία κυκλοφορία υπερβαίνει τα 200.000 φύλλα , προκειμένου δε περί Επαρχιακών Εφημερίδων εις εκείνας μόνον των οποίων η κυκλοφορία υπερβαίνει μηνιαίως τα 1.00 φύλλα . Η έκπτωσις παρέχεται αυτοτελώς δια το χρονικόν διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών λήξεων των ενδείξεων των μετρητών των τηλεφωνικών συνδέσεων , βάσει του εκάστοτε προγράμματος του Ο.Τ.Ε. μη επιτρεπομένου του συμψηφισμού ταύτης προς ετέρα χρονικά διαστήματα .

3 . Δια τον υπολογισμόν της δια του παρόντος παρεχομένης εκπτώσεως λαμβάνεται υπ' όψιν ο μέσος όρος της κυκλοφορίας των εφημερίδων του προηγουμένου ημερολογιακού έτους , της οποίας τα στοιχεία παρέχονται εις τον Ο.Τ.Ε. υπό της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών . Δια τας εφημερίδας , αι οποίαι το πρώτον εκδίδονται ή επανεκδίδονται η έκπτωσις υπολογίζεται επί των στοιχείων , κατά τα ανωτέρω παρεχομένων εις τον ΟΤΕ του πρώτου από της εκδόσεως ή επεκδόσεως των μηνός μέχρι της υπάρξεως στοιχείων κυκλοφοριίας των του προηγουμένου ημερολογιακού έτους .

4 . Αι αυταί ως άνω εφημερίδες καταβάλλουν τα εκάστοτς ισχύοντα κατά μονάδα τέλη επικοινωνιών ΤΕLEX εσωτερικού εκ της χρήσεως μόνον μιας δηλουμένης τηλετυπικής συσκευής μειωμένα εις το ήμισυ .( 1/2 )

 

Άρθρο 2

1 . Επί των συνδιαλέξεων τύπου και των αστικών συνδιαλέξεων των ημερησίων εφημερίδων μη υπαγομένων εις τας κατά το προηγούμενον άρθρον κατηγορίας παρέχεται έκπτωσις ως κατωτέρω :

α ) . 50 % επί των βασικών μηνιαίων τελών ως και των τελών αστικών συνδιαλέξεων μια μόνον δηλουμένης τηλεφωνικής συσκευής δι εκάστην ημερησίαν Εφημερίδα , εφ όσον αποκλείεται εξ αυτής η δυνατότης επικοινωνίας μέσω του αυτομάτου υπεραστικού δικτύου δια καταλλήλων τεχνικών διατάξεων . Η δαπάνη τοποθετήσεως των τεχνικών αυτών διατάξεων , βαρύνει του ιδιοκτήτας των εφημερίδων .

β ) . 50 % επί των συνδιαλέξεων τύπου εσωτερικού διεξαγομένων δια του χειροκινήτου τηλεφωνικού συστήματος γενικώς μεν κατά τας ώρας 17.00 - 22.00 , προκειμένου δε περί συνδιαλέξεων απογευματινών εφημερίδων και κατά τας ώρας 06.00 - 10.00 .

γ ) . 75 % επί των συνδιαλέξεων τύπου εσωτερικού εφ όσον διεξάγονται κατά τας ώρας 22.00 - 02.00 .

2 . Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου , συνδιαλέξεις τύπου είναι αι αιτούμεναι ως τοιαύται και διεξαγόμεναι μεταξύ των ημερησίων εφημερίδων τούτων και των ιδιοκτητών , διευθυντών και ανταποκριτών αυτών και των ιδικτητών κατά τας διατάξεις του ισχύοντος Τηλεφωνικού Κανονισμού , περιλαμβάνουσαι δε αποκλειστικώς ειδήσεις προς δημοσίευσιν .

Αι μεταξύ των σταθμών της Ε.Ρ.Τ διεξαγόμεναι συνδιαλέξεις προς μετάδοσιν ειδήσεων γενικού ενδιαφέροντος εξομοιούνται προς τας συνδιαλέξεις τύπου επί εκπτώσει τελών εφ όσον διεξάγονται κατά τας προβλεπομένας ώρας διεξαγωγής των συνδιαλέξεων τύπου .

Άρθρο 3

Επί των τηλεγραφημάτων τύπου εσωτερικού παρέχεται έκπτωσις 50 % επί των τελών των συνήθων ιδιωτικών τηλεγραφημάτων (κατά λέξιν και πάγιον τέλος) . Τηλεγραφήματα τύπου είναι τα απευθυνόμενα προς εφημερίδας , περιοδικά , πρακτορεία ειδήσεων , ραδιοφωνικούς σταθμούς ή σταθμούς τηλεοράσεως υπό των ιδιοκτητών , διευθυντών ή ανεγνωρισμένων επαγγελματιών ανταποκριτών αυτών κατά τας διατάξεις του ισχύοντος τηλεγραφικού κανονισμού και περιέχοντα αποκλειστικώς ειδήσεις προς δημοσίευσιν ή ραδιοφωνικήν ή τηλεοπτικήν μετάδοσιν και υπό τας λοιπάς προϋποθέσεις του ρηθέντος Κανονισμού . Αι παρεχόμεναι εις τας συνδιαλέξεις τύπου των κατά το προηγούμενον άρθρον εφημερίδων εκπτώσεις εφαρμόζονται προκειμένου περί ραδιοσυνδιαλέξεων τύπου των ημερησίων εφημερίδων μόνον ως προς το τέλος χερσαίου δικτύου . Δια τας ραδιοσυνδιαλέξεις τύπου εφαρμόζονται αι αφορώσαι εις τας συνδιαλέξεις τύπου γενικώς διατάξεις , διεξάγονται όμως μόνον κατά την κατεύθυνσιν πλοίου προς το εσωτερικόν της χώρας. Τα ραδιοτελεγραφήματα τύπου υπόκεινται εις τηλεγραφικά τέλη μειωμένα κατά το ήμισυ και εις συνήθη ραδιοτελεγραφικά . Ταύτα γίνινται δεκτά κατά την κατεύθυνσιν πλοίου - ξηράς και υφ' ας προϋποθέσεις γίνονται δεκτά τα τηλεγραφήματα .

Άρθρο 4

Το συνολικόν ποσόν των εις βάρος του Ο.Τ.Ε. διαφορών εκ των χορηγουμένων κατά τα προηγούμενα άρθρα εκπτώσεων υπέρ του τύπου καταβάλλεται υπό του Δημοσίου , εγγραφομένης σχετικής πιστώσεως εις τον Κρατικόν Προϋπολογισμόν , μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν.Δ. 165/75 "Περί Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος" .

 

Άρθρο 5

Οι κατά την έναρξιν ισύος του παρόντος ανεξόφλητοι τηλεφωνικοί λογαριασμοί προηγουμένων μηνών των εις το άρθρον 1 αναφερομένων επαρχιακών εφημερίδων δύνανται να εξοφλούνται δι ίσων μηνιαίων και μέχρις εξήκοντα ( 60 ) δόσεων ουχί μικροτέρων των χιλίων ( 1.000 ) δρχ . εκάστη . Εις περιπτώσιν μη εξοφλήσεως των τηλεφωνικών λογαριασμών των Εφημερίδων εν γένει εφαρμόζονται αι διατάξεις του ισχύοντος Τηλεφωνικού Κανονισμού .

 

Άρθρο 6

Δια κοινής αποφάσεως του αρμοδίου δια τα θέματα τύπου Υπουργού και του Υπουργού Συγκοινωνιών δύναται να ρυθμίζωνται λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος .

 

Άρθρο 7

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α ) η παρ . 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3619/1956 "περί συστάσεως και οργανώσεως Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων" ,

β ) . η παρ . 2 του άρθρου 9 του Ν. 4286/1963 "περί συστάσεως Ενώσεως Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου και άλλων τινών διατάξεων αναφερομένων εις τον τύπον και την Γενικήν Διεύθυνσιν Τύπου και Πληροφοριών" και

γ) πάσα διάταξις αναφερομένη εις θέματα ρυθμιζόμενα υπό του παρόντος ή αντικειμένη εις τας διατάξεις αυτού .

 

 

Άρθρο 8

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της 1 ης Ιανουαρίου 1977 .

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ Ημών σήμερον κυρωθείς , δημοσιευθείτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους .

Εν Αθήναις τη 25 Απριλίου 1977

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ . ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΑΝΑΓ . ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΑΓΓ . ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς .

Εν Αθήναις τη 27 Απριλίου 1977

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ