EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤOY ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Εν Αθήναις

Τη 5 Μαρτίου 1948

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

59

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 561

 

Περί προσθήκης του καλωδιάκού πλοίου "Θαλής ο Μιλήσιος" εις τον τεχνικόν εξοπλισμόν της Υπηρεσίας των Τ.Τ.Τ. προς συντήρησιν και επέκτασιν του δικτύου υποβρυχίων Τ.Τ.καλωδίων

 

Π Α Υ Λ Ο Σ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Δ΄ Αναθεωρητικής βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

Το υπό του Υπουργείου των Τ.Τ.Τ. προσκτηθέν καλωδιακόν πλοίον "Θαλής ο Μιλήσιος" προστίθεται εις τον τεχνικόν εξοπλισμόν του Υπουργείου τούτου. Το καλωδιακό τούτο πλοίον πλωτόν μέσον συντηρήσεως και επεκτάσεως του δικτύου υποβρυχίων ΤΤ καλωδίων διατίθηται αποκειστικώς δια την αποκατάστασιν ασυντήρησιν και επέκτασιν του δικτύου υποβρυχίων Τ.Τ. καλωδίων καθώς και την εφεξής κατάδυσιν νέων τοιούτων.

 

Άρθρον 2

Ως ιδιότυπον κρατικόν σκάφος το καλωδιακόν πλοίον "Θαλής ο Μιλήσιος" υπόκειται εις ειδικήν ρύθμισιν των ζητημάτων των αφορώντων την σύνθεσιν του πληρώματος καθώς και του επιβαίνοντος τεχνικού τηλεπικοινωνιακού προσωπικού.

Β. Διάταγμα εφ' άπαξ εκδιδόμενον προτάσει των Υπουργών Οικονομικών ΤΤΤ και Εμπορικής Ναυτιλίας θα καθορίσει την σύνθεσιν και τα συναφή ζητήματα μισθοδοσίας και τροφοδοσίας.

Το πλήρωμα ναυτολογείται κατά τα εν τω εμπορικώ ναυτικώ κρατούντα.

 

Άρθρον 3

Προς εκπλήρωσιν της αποστολής του πλοίου εγγράφονται εις τον Προϋπολογισμόν του Υπουργείου ΤΤΤ, αι απαιτούμεναι πιστώσεις α) δια την μισθοτροφοδοσίαν του πληρώματος, β) δια την κίνησιν του πλοίου, γ) δια τας επισκευαίς, την συντήρησιν και αντικατάστασιν συγκεκριμένων ειδών αυτού, δ) δια την ασφάλισιν και ε) δια την προμήθειαν των αναγκαιούντων υλικών και εφοδίων.

Δια την αντιμετώπισιν των συναφών ζητημάτων δύναται να συστθή παγιά προκαταβολή δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών ΤΤΤ και Οικονομικών.

 

Άρθρον 4

Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν των ΤΤΤ όπως δια Συμβάσεως υπ' αυτού υπογραφομένης, μετακαλεί εκ του εξωτερικού επί συμβάσει το πολύ διετούς διαρκείας ειδικόν αλλοδαπόν μηχανικόν δια την υπηρεσίαν καταδύσεως και συντητήσεως των υποβρυχίων καλωδίων και συστηματικήν εκπαίδευσιν ειδικού τεχνικού εν Μηχανικών και τεχνιτών και εργατών ΤΤΤ προσωπικού.

Επιτρέπεται επίσης όπως κατά την αυτήν διαδικασίαν μετακαλείταιεπί συμβάσει μονοετούς διαρκείας τεχνίτης ειδικευμένος εις συνδέσεις υποβρυχίων καλωδίων.

Η μηνιαία αμοιβή εκάστου καθώς και οι λοιποί όροι της συμβάσεως καθορισθήσονται δια κοινής αποφάσεως των επί των ΤΤΤ και Οικονομικών Υπουργών.

 

Άρθρον 5

Δια Β.Διατάγματος προκαλουμένου υπό του Υπουργού των ΤΤΤ (Τεχνική Δ)σις) η όλη δε αρμοδιότης δια την συντήρησιν και επέκτασιν του καλωδιακού συμπλέγματος ασκείται από την Τεχνικήν Διεύθυνσιν του Υπουργείου ΤΤΤ και το παρ' αυτή Τμήμα Καλωδίων.

 

Άρθρον 6

Δια Β. Διατάγματος προκαλουμένου υπό του Υπουργού των ΤΤΤ τίθεται εν εφαρμογή ο εκπονηθησόμενος υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας "Κανονισμός εσωτερικής υπηρεσίας".

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 12 Φεβρουαρίου 1948

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

Ο επί των ΤΤΤ Υπουργός

ΑΝΔΡ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 12 Φεβρουαρίου 1948

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΔΑΣ