EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

36

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 533

Περί κυρώσεως της από 20/20 Νοεμβρίου 1976 Πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του προεδρου της Δημοκρατίας "περί λήψεως μέτρων διοικήσεως του ΕΚΤΕΛ εις περιπτώσεις κινδύνου διαταράξεως των Αστικών Συγκοινωνιών Περιοχής Πρωτευούσης".

 

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον πρώτον

Κυρούται αφ' ής εδημοσιεύθη εις την Εφημερίδαν της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 310/Α΄/20.11.1976) η νομοθετικού περιεχομένου Πράξις του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί λήψεως μέτρων διοικήσεως του ΕΚΤΕΛ εις περιπτώσεις κινδύνου διαταράξεως των Αστικών Συγκοινωνιών Περιοχής Πρωτευούσης", εκδοθείσα κατ' εφαρμογήν του άρθρου 44 παρ. 1 του Συνταγματος, λόγω συντρεχούσης εκτάκτου περιπτώσεως εξαιρετικώς επειγούσης και απροβλέπτου αναγκης ης το περιεχόμενον έχει ούτω:

 

ΠΡΑΞΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Περί λήψεως μέτρων διοικήσεως του ΕΚΤΕΛ εις περιπτώσεις κινδύνου διαταράξεως των Αστικών Συγκοινωνιών Περιοχής Πρωτευούσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

΄Εχοντες υπ' όψει:

1. Το άρθρον 44 παρ. 1 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικως επείγουσαν και απρόβλεπτον ενάγκην ρυθμίσεως των προκυψάντων θεμάτων εκ της ακινητοποιήσεως των λεωφορείων του ΕΚΤΕΛ Αθηνών και της εντεύθεν διαταράξεως των συγκοινωνιών της Πρωτευούσης.

3. Την εξαιρετικώς επείγουσαν και απρόβλεπτον ανάγκην αντιμετωπίσεως των προβλημάτων διαχειρίσεως και διοικήσεως του Ενοποιημένου Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων εν όψει ιδία του γεγονότος ότι η Διοικησις αυτού αποτελείται από ιδιοκτήτας λεωφορείων, οι οποίοι αιφνιδίων απεφάσισαν την ακινητοποίησιν τούτων και επομένως έχουν κάθε συμφέρον να επιτύχη η τοιαύτη ακινητοποίησις με συνέπειαν την σοβαρωτάτην διατάραξιν της ομαλής λειτουργίας των συγκοινωνιών, και κατ' ακολουθίαν τούτου γενικώτερον της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Χώρας.

4. Το γεγονός ότι προς αντιμετώπισιν της ούτω δημιουργηθείσης καταστάσεως η Κυβέρνησις εν όψει και της υφισταμένης εν τη Χώρα καταστάσεως γενικής επιστρατεύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων, επέβαλε το εξαιρετικόν μέτρον της επιτάξεως των λεωφορείων και των εγκαταστάσεων του ΕΚΤΕΛ και των οικείων συνεταιρισμών, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.Δ. 17/1974 "περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης", προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν:

Άρθρον 1

1. Εν περιπτώσει αμέσου κινδύνου διαταράξεως υπαιτιότητι της διοικήσεως του ΕΚΤΕΛ ή των ιδιοκτητών των εις τούτο εντεταγμένων λεωφορείων των αστικών συγκοινωνιών της περιοχής Πρωτευούσης, δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, να ανατίθεται εις τριμελή ή πενταμελή ή επταμελή επιτροπήν εκ δημοσίων υπαλλήλων η άσκησις απάντων των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΤΕΛ των προβλεπομένων υπό των διατάξεων του Νόμου 2119/1952 "περί των δια λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών", η ενέργεια πάσης πράξεως διαχειρίσεως και απαιτουμένης δαπάνης, δια την κίνησιν, επισκευήν και συντήρησιν των λεωφορείων του ΕΚΤΕΛ, ως και η λήψις παντός άλλου αναγκαίου μέτρου δια την ομαλήν και απρόσκοπτον διεξαγωγήν των συγκοινωνιών δια των λεωφορείων του ΕΚΤΕΛ.

2. Καθ' όλην την διάρκειαν της ασκήσεως των καθηκόντων της ως άνω επιτροπής, το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΕΚΤΕΛ υποχρεούται να απέχη της ασκήσεως των καθηκόντων του, αναστελλομένης οιασδήποτε δραστηριότητός του.

3 Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως άμα τη εκλείψει των λόγων, δι' ούς επεβλήθη η σύστασις της εν παραγράφω 1 Επιτροπής, ορίζεται η λήξις του χρόνου αναθέσεως εις ταύτην των ως άνω αρμοδιοτήτων, αφ' ής και το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΕΚΤΕΛ αναλαμβάνει εκ νέου την άσκησιν των καθηκόντων του.

4. Πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν της παρούσης, καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Αρθρον 2

Η ισχύς της παρούσης ανατρέχει εις την 8ην Νοεμβρίου 1976.

Εν Αθήναις τη 20 Νοεμβρίου 1976

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

Το Υπουργικόν Συμβούλιον

Ο Πρωθυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

Τα μέλη

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓ.

ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ, ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΤΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ, ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ.

Αρθρον δεύτερον

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 31 Ιανουαρίου 1977

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους Σφραγις.

Εν Αθήναις τη 3 Φεβρουαρίου 1977.

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ