EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 30 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1977

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

29

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 527

Περί κυρώσεως της στην Αθήνα δι'ανταλλαγής των από 10 Οκτωβρίου 1975 ρηματικών διακοινώσεων συναφθείσα μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Συμφωνία αφορώσα στην αμοιβαία αναγνώριση των Εθνικών αδειών οδηγήσεως αυτοκινήτων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής , απεφασίσαμεν :

 

Άρθρο πρώτον

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η στην Αθήνα δι'ανταλλαγής των από 10 Οκτωβρίου 1975 ρηματικών διακοινώσεων συναφθείσα μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Συμφωνία αφορώσα στην αμοιβαία αναγνώριση των Εθνικών αδειών οδηγήσεως αυτοκινήτων, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο σε γαλλικήν γλώσσα και η μετάφραση σε ελληνικά έχει ως έπεται:

 

Άρθρο δεύτερο

Η Συμφωνία αυτή δεν θα εφαρμόζεται επί του Σουρινάμ λόγω της κατά την 25η Νοεμβρίου 1975 ανερξατοποιήσεώς του.

 

 

Άρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 26 Ιανουαρίου 1977

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤ. Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΕΑΥΓ. ΔΕΒΤΕΛΟΓΛΟΥ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του κράτους Σφραγίς.

Εν Αθήναις, τη 27 Ιανουαρίου 1977

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ