EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1930

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

260

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4841

Περί αυτοκινήτων, κυκλοφορίας αυτών και υποχρεώσεων των οδηγών

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 75 του Συντάγματος, εκδίδομεν τον επόμενον Νόμον,ψηφισθέντα υπό της Βουλής και της Γερουσίας.

 

Ι. Ορισμοί και διακρίσεις

Άρθρον 1

Αυτοκίνητον όχημα κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου νοείται πάν τροχοφόρον όχημα κινούμενον δια μηχανής και χρησιμοποιούμενον δια μεταφοράς εν γένει προσώπων ή πραγμάτων εξαιρέσει των κυκοφορεούντων επί τροχιών. Των τοιούτων αυτοκινήτων οχημάτων επί εθνικών,επαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών οδών η κυκλοφορία υπάγεται εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Άρθρον 2

Πάντα τα ζητήματα τεχνικής και οικονομικής φύσεως τα σχετικά προς αυτοκίνητα οχήματα εν γένει υπάγονται εις την αρμοδιότητα της παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνίας Διευθύνσεως των Σιδηροδρόμων.

Πάντα τα ζητήματα τροχαίας κινήσεως, πλήν των εξαρτωμένων εκ της δια του από 16 Οκτωβρίου 1925 Νομ. Διατάγματος κυρωθείσης συμβάσεως "περί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και μεταφορών" και των προβλεπομένων εν άρθρ. 21 του παρόντος, ήτοι τα αφορώντα την ευταξίαν εις την κίνησιν των οχημάτων εν ταις πόλεσι, τας σταθμεύσεις αυτών και την κυκλοφορίαν αυτών δια των διαφόρων οδών, τα της καθαριότητος αυτών, τα της συμπεριφοράς των οδηγών και τα συναφή καθορίζονται παρά των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών δι' αστυνομικών διατάξεων προς τούτο εκδιδομένων αποφάσεων παρά του Υπουργού των Εσωτερικών.

 

Άρθρον 3

Δια την γνωμάτευσιν επί θεμάτων σχετιζομένων προς την λειτουργίαν και κυκλοφορίαν των αυτοκινήτων οχημάτων αρμοδιον είναι το Συμβούλιον των Αυτοκινήτων, απαρτιζομένου υπό του Διευθυντού των Σιδηροδρόμων, ως Προέδρου, των Τμηματαρχών της Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων, ενός αρχιμηχανολόγου οριζομένου υπο του Υπουργού Συγκοινωνιών τουΔιευθυντού Αστυνομίας Πόλεων εν τω Υπουργείω Εσωτερικών, του Διευθυντού Αστυνομίας Πόλεων Αθηνών, ενός ανωτέρου αξιωματικού της Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθηνών, οριζομένου υπό του Υπουργού των Εσωτερικών μετά πρότασιν του Αρχηγού της Αστυνομίας πόλεων, ενός αντιπροσώπου της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτων Περιοχής Αθηνών (Ε.Λ.Π.Α.) και ενός αντιπροσώπου πάντων των εν τω Κράτει ανεγνωρισμένων Συλλόγων ή Σωματείων αυτοκινητιστών, εκλεγομένου καθ' όν τρόπον Διάταγμα εκδιδόμενου προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας θέλει ορίσει.

Τα της λειτουργίας του Συμβουλίου τούτου τάσσονται εις τας γενικάς διατάξεις τας εν ισχύϊ δια το Συμβούλιον των Σιδηροδρόμων.

Συνιστώνται τοπικά αυτοκινητιστικά συμβούλιο, εις άς πόλεις υπάρχουν γραφεία Νομομηχανικού ή Μηχανικού, απαρτιζόμενα από τον Δημαρχον ή Πρέδρον της Κοινότητος, τον μηχανικόν ή τεχνικόν υπάλληλον, οριζόμενον υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας, ως Προέδρου του Συμβουλίου, τον Προϊστάμενον της Aστυνομικής Αρχής και αντιπρόσωπον των αυτοκινητιστών, εκλεγόμενον καθ' όν τρόπον Διάταγμα εκδιδόμενον τούτων είναι η υποβολή εις το συμβούλιον των αυτοκινήτων γνωμών σχετιζομένων με την λειτουργίαν των αυτοκινήτων οχημάτων της περιφερείας των.

 

Άρθρον 4

Τα αυτοκίνητα οχήματα υποδιαιρούνται: 1) εις αυτοκινήτους αμάξας ή απλώς αυτοκίνητα, 2) εις αυτοκίνητα δίτροχα και τρίτροχα μετά κανίστρου.

Τα αυτοκίνητα υποδιαιρούνται εις τας κάτωθι κατηγορίας:

α) Αυτοκίνητα επιβατικά ειδικής κατασκευής επιβατών ολικού αριθμού θέσεων μέχρις 7

β) Αυτοκίνητα λεωφορεία, ών το κιβώτιον είναι ειδικώς προς τον σκοπόν τούτον κατεσκευασμένον και όσον αφορά το σχήμα και όσον αφορά την εσωτερικήν διάταξιν, προωρισμένα δια την μεταφοράν επιβατών αντί πληρωμής κομίστρων κατ' επιβάτην

γ) Αυτοκίνητα επιβατικά, εφωδιασμένα δια μετρητού.

δ) Αυτοκίνητα φορτηγά, χρησιμοποιούμενα δια την μεταφοράν φορτίων.

ε) Αυτοκίνητα ρυμουλκά.

στ) Αυτοκίνητα φορτηγοεπιβατηγά, χρησιμοποιούμενα δια την μεταφοράν και εμπορευμάτων και επιβατών.

 

Άρθρον 5

 

Τα αυτοκίνητα οχήματα υποδιαιρούνται εις αυτοκίνητα ιδιωτικής χρησεως και δημοσίας χρήσεως.

Δημοσίας χρήσεως θεωρούνται τα αποκλειστικώς και μόνον προς εκμετάλλευσιν χρησιμοποιούμενα, ιδιωτικής δε πάντα τα λοιπά, έστω και ενίοτε χρησιμοποιούνται προς εκμτάλλευσιν.

Ιδιωτικής ωσαύτως χρήσεως θεωρούνται τα αυτοκίνητα των κατηγοριών α΄και γ΄ του άρθρου 4, τα ανήκοντα εις πρόσωπα μη ασκούντα αποκλειστικώς το επάγγελμα του αυτοκινητιστού, εκτός των ανηκόντων εις ανεγνωρισμένας Εταιρείας εχούσας των απολκλειστικόν σκοπόν της εκμεταλλεύσεως δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτων.

Δια την εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης αρμόδιαι είναι αι κατά τόπου Οικονομικαί Εφορίαι.

Τα αυτοκίνητα δίτροχα και τρίτροχα μετά κανίστρου θεωρούνται πάντα ιδιωτικής χρήσεως.

 

ΙΙ. Γενικαί διατάξεις ισχύουσαι δια πάν αυτοκίνητον όχημα.

Άρθρον 6

 

Ίνα επιτραπή η κυκλοφορία εις πάν αυτοκίνητον όχημα, δέον να πληροί πάντας τους όρους της ασφαλούς λειτουργίας και να είναι από πάσης απόψεως κατάλληλον δια τον δι' όν προορίζεται σκοπόν, υποκείμενον εις πάσας τας σχετικάς διατάξεις της από 24/4/26 Διεθνούς Συμβάσεως, αφορώσης την κυκλοφορίαν των αυτοκινήτων, της κυρωθείσης δια του νόμου 3674 της 8/11/28 και τας εκάστοτε εκδιδομένας τοιαύτας.

Υπόλογος δια την τήρησιν της διατάξεως ταυτής θεωρείται ό τε κατοχος ή ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και οδηγός αυτού, εκτός των περιπτώσεων εκείνων, δι' ας ευθύνεται μόνο ο οδηγός.

Αι κατά τόπους Αστυνομικαί Αρχαί δύνανται αυτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει τινός, οσάκις αυτοκίνητόν τι όχημα δεν πληροί καταφανώς τους όρους της ασφαλούς αυτού λειτουργίας, να προσάγωσι τούτο προς επιθεώρησιν παρά τη αρμοδία υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνίας ή ταις αρμοδίαις υπηρεσίαις των μηχανικών γραφείων εν τας επαρχίαις.

 

ΙΙΙ. Άδειαι οδηγών αυτοκινήτων οχημάτων.

Άρθρον 7

 

Πάς οδηγός αυτοκινήτου οχήματος δέον να είναι εφωδιασμένος δι' ειδικής αδείας οδηγού, εκδεδομένης παρά του Διευθυντού των Σιδηροδρόμων του Υπουργείου της Συγκοινωνίας, κατόπιν ευδοκίμου εξετάσεως.

Εξαιρούνται της υποχρεώσεως ταύτης οι έχοντες διεθνή πιστοποιητικά πορείας οδηγοί, κατά τα εν τη Διεθνεί Συμβάσει περί κυκλοφορίας αυτοκινήτων, τη κυρωθείση δια του νόμου 3674 της 8)11)28.

Κατ' εξαίρεσιν ωσαύτως δύνανται να οδηγώσιν αυτοκίνητα ανήκοντα μόνον εις την Κρατικήν υπηρεσίαν στρατιωτικοί κεκτημένοι άδειαν οδηγού της αρμοδίας στρατιωτικής ή ναυτικής αρχής.

 

Άρθρον 8

 

Αι άδειαι οδηγών αυτοκινήτων οχημάτων υποδιαιρούνται:

α) Εις αδείας οδηγών αυτοκινήτων

β) Εις αδείας οδηγών αυτοκινήτων ποδηλάτων.

Η άδεια οδηγού αυτοκινήτου παρέχει το δικαίωμα του οδηγείν αυτοκίνητα μιάς των εξής δύο κατηγοριών κινητηρίου μηχανής, 1) μέχρις 20 ΗΡ φορολογησίμου ισχύος και 2ον) από 20 ίππων και άνω δια τα επιβατικά αυτοκίνητα, Δια δε τα φορτηγά 1ον) μέχρι 2,5 τόννων ωφελίμου φορτίου και 2ον0 από 2,5 τόννων και άνω.

Η άδεια ανωτέρας κλάσεως κατηγορίας τινός ισχύει και δια τας κατωτέρας.

Δικαίωμα του οδηγείν αυτοκίνητα λεωφορεία έχουσιν οι κεκτημένοι άδειαν αντιστοίχου κλάσεως επιβατικού αυτοκινήτου και άδειαν μειας των κλάσεως φορτηγού.

Η άδεια οδηγού αυτοκινήτου υποδιαιρείται εις επαγγελματικήν και ερασιτεχνικήν.

Και η μεν επαγγελματική άδεια είναι υποχρεωτική δια πάντα κατ' επάγγελμα οδηγόν, η δε ερασιτεχνική χορηγείται εις τους μη κατ' επάγγελμα τοιούτους.

 

Άρθρον 9

 

Δια να γίνη τις δεκτός προς εξέτασιν δια την απόκτησιν αδείας οδηγού αυτοκινήτου οχήματος δέον να υποβάλη.

α) Επίσημον πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοινότητος περί εγγραφής του εν τω μητρώω ή απόσπασμα του παρά τω Υπουργείω των Εσωτερικών γενικού μητρώου των αρρένων εξ ών να προκύπτη οτι έχει συμπεπληρωμένου το 2ον έτος της ηλικίας του, εφ' όσον πρόκειται περί οδηγού αυτοκινήτου λεωφορείου, και το 19ον έτος της ηλικίας του περί οδηγού οιουδήποτε άλλου αυτοκινήτου.

Εν ελλείψει των ανωτέ4ρω, πιστοποιητικόν ότι ευρίσκεται στρατολογικώς εν τάξει μετ' άλλων πιστοποιητικών άτινα η υπηρεσία ήθελε κρίνει αναγκαία και εξ ών να προκύπτη ότι ο αιτών εχει συμπεπληρωμένο το 19ον έτος της ηλικίας του.

Δια τα αυτοκίνητα ποδήλατα δύναται να περιορισθή δια Διατάγματος το όριον ηλικάς οδηγού μέχρι του 17ου έτους.

β) Πιστοποιητικόν ποινικού μξητρώου ότι δεν έχει καταδικασθή και των αρμοδίων Αρχών Δημοσίας Ασφαλείας και Αστυνομίας Πόλεων ότι είναι καλής διαγωγής δέν έχει κακάς έξεις και δεν ρέπει προς την μέθην ή την χρήσιν ηδονικών ή ναρκωτικών ουσιών.

Εν περιπτώσει καθ' ήν τα πιστοποιητικά ταύτα εμφαίνουσι καταδίκην τινά ή ουχί καλήν διαγωγήν, επιτροπή αποτελουμένη εκ του διοικητού του Τμήματος γενικής ασφαλείας ή του αναπληρωτού αυτού, εκ του διοικητου της Τροχαίας κινήσεως και του προϊσταμένου του γραφείου αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνίας, αποφαίνεται περί υποβολής του υποψηφίου εις εξετασιν περί αναβολής της εξετάσεως τούτου ή περί οριστικής απορρίψεως αυτού.

γ) Πιστοποιητικόν υπογεγραμμένον υπό επιτροπής δύο ιατρών οριζομένων παρά του Υπουργού της Συγκοινωνίας εκ των εχόντων δημοσίαν ιδιότητα ή πρώην δημοσίων υπαλλήλων, εξ ού να εμφαίνηται ότι ο υποψήφιος οδηγός δεν παρουσιάζει παθήσεις ή σωματικάς ελλείψεις, αίτινες δύνανται να επιδράσωσιν επιβλαβώς εις την ασφαλή οδήγησιν του αυτοκινήτου, ιδιαίτατα δε ελλείψεις σχετικώς με την όρασιν, την ακοήν, τα άκρα και την εν γένει φυσιολογικήν του αρτιότητα.

Ο Υπουργός της Συγκοινωνίας δύναται κατόπιν γνωμοδοτήσεως του εν τω άρθρω 3 του Συμβουλίου δύναται κατόπιν γνωμοδοτήσεως του εν τω άρθρω 3 Συμβουλίου να ορίζη πλειοτέρας επιτροπάς εν Αθήναις και Θεσσαλονίκη.

δ ) Επί πλεόν δια την επαγγελματικήν άδειαν απαιτείται η Ελληνική υπηκοότης αφ' ενός και αφ' ετέρου γνώσις της Ελληνικής γλώσσης, της επί τούτου κρίσεως αφιεμένης εις την κατά το επόμενον άρθρον επιτροπήν.

Ο τρόπος της εκάστοτε αναθεωρήσεως των χορηγηθεισών αδειών κανονισθήσεται δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργου της Συγκοινωνίας κατόπιν γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου.

Άρθρον 10

 

Η εξέτασις διεξάγεται ενώπιον Επιτροπής αποτελουμένης εκ δύο μηχανολόγων της Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων του Υπουργείου της Συγκοινωνίας, ή όπου η σύστασις τοιαύτης είναι αδύνατος, εξ ενός μηχανολόγου και ενός ηλεκτρολόγου ή εξ ενός μηχανολόγου και ενός μηχανικού των Δημοσίων Εργων.

 

Άρθρον 11

 

Παρ' εκάστου υποψηφίου οδηγού αυτοκινήτου καταβάλλονται εξέταστρα δραχ. 200.

Εκ του ποσού τούτου δραχ. 50 διατίθενται προς αμοιβήν της συμφώνως τω άρθρω 9 εδαφ. γ΄ιατρικής Επιτροπής, το δε υπόλοιπον κατατίθεται υπες των δαπανών ελέγχου του νόμου 3270 και διατίθεται κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

Η αμοιβή των κατά το άρθρον 9 εδάφ. Β΄και άρθρον 28 μελών της Επιτροπής δεν δύναται να υπερβή τας 100 δραχ. κατά μέλος και συνεδρίαςιν ούτε τας 500 δραχ. κατά μήνα.

 

Άρθρον 12

 

Δια Διατάγματος εκδιδομένου παρά του Υπουργείου της Συγκοινωνίας δύνανται να ιδρυθώσι σχολαί οδηγών αυτοκινήτων είτε αυτοτελείς είτε εν συγχωνεύσει μετ' άλλων ανεγνωρισμένον επαγγελματικών τοιούτων, εις άς η φοίτησις να είναι τουλάχιστον εξάμηνος και το πολύ μονοετής, αι σχολαί αύται δεν δύνανται να είναι πλείονες των δύο δια τας Αθήνας, Πειραιά και θεσσαλονίκην και της μιάς δι' εκάστην άλλην πόλιν, οι δε κανονισμοί αυτών εγκριθήσονται παρά του Υπουργού της Συγκοινωνίας, κατόπιν συμφώνου γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

Σκοπός των σχολών τούτων θα είναι η μόρφωσις των υποψηφίων επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων και καθ' όσον αφορά την γνώσιν γενικώς των αυτοκινήτων, του μηχανισμού αυτών και των προχείρων επισκευών και καθ' όσον αφορά την γνώσιν των αφορώντων την κυκλοφορίαν των αυτοκινήτων διατάξεων, των οδών των πόλεων και λοιπών συναφών.

Από της λήξεως του πρώτου έτους λειτουργίας των σχολών η απόκτησις πτυχίου καθίσταται απαραίτητον στοιχείον δια την έκδοσιν επαγγελματικής αδείας οδηγού εν τας μεγάλαις πόλεσι, καθοριζομέναις δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας και κατόπιν συμφώνου γνώμης του Συμβουλίου αυτοκινήτων.

Αι σχολαί αύται εφορεύονται και ελέγχονται παρά του Υπουργείου της Συγκοινωνίας, πόροι δε αυτών έσονται τα καταβαλλόμενα δίδακτρα, οριζόμενα δια Διατάγματος προκαλουμένου υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας κατόιν συμφώνου γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

 

ΙV. Ειδικαί άδειαι.

Άρθρον 13

 

Αι άδειαι αύται είναι δύο ειδών :

α) Άδεια εκγυμναστού.

Η άδεια αύτη παρέχει το δικαίωμα του συνοδηγείν προς τον σκοπόν του συνοδεύειν και εκγυμνάζειν υποψηφίου οδηγούς χορηγείται δε, εις τους έχοντας ηλικίαν τουλάχιστον 30 ετών και κεκτημένους άδειαν οδηγού αυτοκινήτου από 5ετία τουλάχιστον, επεκταθείσαν κατόπιν εις αυτοκίνητα πάσης κλάσεως και φόρτ και κατόπιν ευδοκίμου εξετάσεως ενώπιον της κατά το άρθρον 10 επιτροπής.

β) Άδεια μηχανοδηγού.

Η άδεια αύτη παρέχει το δικαίωμα του οδηγείν πάσης κατηγορίας αυτοκίνητα, χορηγείται δε εις τους έχοντας άδειαν οδηγού πασών των κατηγοριών, άγοντας ηλικίαν τουλάχιστον 6 ετών και προσάγοντας πιστοποιητικά εργασίας επί τριετίαν τουλάχιστον ως αρχιτεχνίτου παρά διαφόροις εργοστασίοις και συνεργείοις αυτοκινήτων και κατόπιν ευδοκίμου εξετάσεως ενώπιον της κατά το άρθρον 10 επιτροπής.

 

V. Υποχρεώσεις οδηγών αυτοκινήτων.

Άρθρον 14

 

Πάς οδηγός οιουδηποτε αυτοκινήτου οχήματος οχήματος είναι υπολογος δια την καλήν και ασφαλή λειτουργίαν του αυτοκινήτου ού επιβαίνει και υποχρεούται να συμμορφώται προς τας εκάστοτε εκδιδομένας περί κυκλοφορίας αυτοκινήτων διατάξεως.

 

VI. Άδειαι κυκλοφορίας.

Άρθρον 15

 

Ουδέν αυτοκίνητον όχημα εξαιρέσει των εχόντων αδείας εκδιδομένας υπό ξένων Κρατών συμφώνως τη Διεθνεί Συμβάσει τη κυρωθείση δια του νόμου 3674 της 8-11-28 δύναται να κυκλοφορήση εν τω Κράτει αν δεν είναι εφωδιασμένον δι' ειδικής αδείας κυκλοφορίας εκδεδομένης μετ' επιθεώρησιν υπό του Διευθυντού των Σιδηροδρόμων του Υπουργείου της Συγκοινωνίας και μετά βεβαίωσιν της αρμοδίας Οικονομικής Εφορίας ότι το αυτοκίνητον τούτο είναι φορολογικώς εν τάξει.

Κατ' εξαίρεσιν δύνανται να κυκλοφορώσιν άνευ αδείας τα εις την στρατιωτικήν και ναυτικήν υπηρεσίαν ανήκοντα αυτοκίνητα, εφ' όσον ήθελον φέρει τας κατωτέρω καθοριζομένας υπό ειδικούς ειδικάς πλάκας αναγνωρίσεως.

Υπόλογοι δια την τήρησιν της διατάξεως ταύτης είναι ο κάτοχος ή ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και ο οδηγός αυτού.

 

Άρθρον 16

 

Εν περιπτώσει αρνήσεως υπό της υπηρεσίας της Διευθύνσεως των Συδηροδρόμων παρόχής αδείας κυκλοφορίας ή ανακλήσεως υφισταμένης αύτης λόγω παρουσιαζομένων κινδύνων εν τη κυκλοφορία αυτοκινήτου τινός ή άλλου λόγου, ο ιδιοκτήτης τούτου δύναται να εκκαλέση την απόφασιν ταύτην ενώπιον του Υπουργού της Συγκοινωνίας, όσαις αποφαίνεται οριστικώς μετά γνωμοδότησιν του παρ' αυτώ αρμοδίου Συμβουλίου αυτοκινήτων.

 

Άρθρον 17

 

Ο αριθμός ο αναγεγραμμένος επί της αδείας κυκλοφορίας αναγράφεται και επί των πλακών αναγνωρίσεως εκάστου αυτοκινήτου, αποτελεί δε αναπόσπαστον με το πλαίσιον αυτού μέρος και δεν δύναται εν ουδιμιά περιπτώσει να παραλειφθή ή μεταβληθή.

Δια Διατάγματος εκδεδομένου προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας και κτόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων δύναται να καθορισθή διάφορον καθ' έκαστον οικονομικό έτος το χρώμα της τε πλακός αναγνωρίσεως και των στοιχείων αυτής.

Άρθρον 18

 

Τα αυτοκίνητα τα εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν ανήκοντα φέρουσιν ιδίας ομοιομόρφους εναρίθμους πλάκας αναγνωρίσεως.

Ιδιαίτεραι ομοιόμορφοι πλάκες ενάριθμοι δύνανται να χορηγηθώσι παρά του Υπουργείου Συγκοινωνιας εις τα αυτοκίνητα των λοιπών Κρατικων υπηρεσιών άτινα απαραιτήτως δέον να εφοδιάζωνται και δι' ειδικής αδείας κυκλοφορίας.

Άρθρον 19

 

Δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, θέλουσι καθορίσθή αι διαστάσεις των πλακών κυκλοφορίας και η θέσεις αυτών, ο αριθμός και η έντασις των προβολέων και φανών, τα ηχητικά όργανα και η χρήσις αυτών τα αναγκαία σήματα πορείας και γενικώς πάσα διάταξις σχέσιν έχουσα προς την ασφάλειαν της κυκλοφορίας.

 

VII. Αυτοκίνητα λεωφορεία.

Άρθρον 20

 

Ειδικοί κανονισμοί εκδιδόμενοι παρά του Υπουργείου της Συγκοινωνίας, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, θέλουσι καθορίσει τας λεπτομερείας της κατασκευής, των διαστάσεων της διατάξεως και παντος ετέρου συναφούς στοιχείου δια τα αυτοκίνητα λεωφορεία, ως και τας σχετικάς διατάξεις εκμεταλλεύσεως και λειτουργίας αυτών.

Άρθρον 21

 

Το αντίτιμον των εισιτηρίων κανονίζεται παρά του Υπουργού της Συγκοινωνίας κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας και κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου Συμβουλίου Αυτοκινήτων δύναται να περιορίζηται η ισχύς της αδείας κυκλοφορίας των λεωφορείων αυτοκινήτων εις ωρισμένας περιφερείας διαδρομάς και οδούς των πόλεων, αναλόγως της αξίας αυτών ως λεωφορείων εν γένει, του αριθμού των θέσεων αυτών, των κυκλοφοριακών αναγκών και λοιπών συναφών συμθηκών.

Καθ' όσον αφορά τας Αθήνας δύναται λεωφορειακή τις γραμμή επαρκώς εξυπηρετουμένη να κηρύσσηται εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας και γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου λεωφορειακώς κεκορεσμένη και περιορισθή ο αριθμός των εν ταύτη κυκοφορούντων λεωφορείων είτε δια λόγους περιστολής της παρακωλύσεως της συγκονωνίας είτε δι' οικονομολογικής φύσεως τοιουτους.

Δια Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνίας και κατόπιν συμφώνου γμώνης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων δύναται να επεκταθή και εις τας πόλεις Πειραιώς και Θεσσαλονίκης η ισχύς της παρούσης διατάξεως.

Ειδικώς προκειμένου περί αυτοκινήτων λεωφορείων κυκλοφορούντων εντός της περιοχής της καθοριζομένης δια του άρθρου 4 της συμβάσεως "περί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και μεταφορών" εφαρμόζεται το δεύτερον άρθρον του νόμου 3464 "περί κυρώσεως του από 13-11-27 Ν.Δ. περί συστάσεως Ταμείου Προνοίας ιδιοκτητών λεωφορείων αυτοκινήτων" καθόσοον αφορά τας εν αυτώ περιλαμβανομένας αρμοδιότητας καταργουμένου του περιορισμού της τριετούς ισχύος.

Η κυκλοφορία καινουργούς νέου τύπου αυτοκινήτου λεωφορείου εντός της ως ανω περιοχής επιτρέπται κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων εάν δεν αντίκειται εις τας διατάξεις της συμβάσεως "περί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και μεταφορών".

 

VIII. Αυτοκίνητα φορτηγά

Άρθρον 22

 

Το ωφέλιμον φορτίον παντός φορτηγου αυτοκινήτου, καθορίζεται παρά της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου της Συγκοινωνίας, το δε πλάτος των τροχων αυτών δέον να είναι τοιούτον ώστε να μη προξενήται φθορά των οδών.

 

IX. Αυτοκίνητα μετά μετρητού.

Αρθρον 23

 

Πάν αυτοκίνητον μετά μετρητού δέον να είναι εφωδιασμένοι και δι' ειδικής αδείας λειτουργίας του μετρητού, εκδιδομένης μετ' εξέτασιν αυτού υπο της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου της Συγκοινωνίας και ανανεουμένης κατ' έτος.

Οι χρησιμοποιούμενοι μετρηταί δέον να προέρχωνται εξ ανεγνωρισμένων εργαστασίων και να είναι τύπου εγκεκριμένου παρά του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

 

Άρθρον 24

 

Τα μετά μετρητού αυτοκίνητα τελούσιν υπό ειδικάς συνθήκας κυκλοφορίας και υπάγονται εις τας εκάστοτε εκδιδομένας διατάξεις περί περιμετρικών ζωνών, τιμολογίων και ούτων συναφών εκδεδομένων δι' αποφάσεων του Υπουργού της Συγκοινωνίας και μετά γνώμην του Συμβουλίου των Αυτοκινήτων.

 

Άρθρον 25

 

Ο μέγιστος αριθμός αυτοκινήτων μετά μετρητού των κυκλοφορούντων εν Αθήναις, Πειραιεί και περιχώροις καθορίζεται ετησίως δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας εκδιδομένης κατ' έτος εφ' άπαξ κατόπιν συμφώνου γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων και δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διάταξις του άρθρου τούτου δύναται να επεκταθή και εις άλλας πόλεις δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού της Συγκονωνίςα κατόπιν συμφώνου γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων κλπ.

Διαρκούντος του χρόνου της απαγορεύσεως δύναται να χορηγηθή κατ' εξαίρεσιν άδεια κυκλοφορίας δι' αυτοκίνητον μετά μετρητού εις ιδιοκτήτην αποσύραντα έτερον τοιούτον εκ των εντός της περιοχής ταύτης κυκλοφορούντων. Το αποσυρόμενον αυτοκίνητον δόεόν πα΄τνως να έχη οριστικήν άδειαν κυκλοφορίας ισχύουσαν και δεν επιτρέπεται να κυκλφορήση εν τη αυτή πόλει ή εις άλλας πόλεις ένθα έχει εφαθμοσθή το αυτό μέτρον.

Αυτοκίνητα επιβατικά δημοσίας χρήσεως ή λεωφορεία τοιαύτα, προωριζόμενα να εξυπηρετήσωσι συγκοινωνίας μεταξύ πόλεων και θέσεων εκτός της περιοχής αυτών κειμένων δέον να εφοδιάζωνται δι' ειδικής προς τούτο αδείας. Αι λεπτομέρειαι της εκδόσεως της οποίας κανονισθήσονται δια Διατάγματος.

 

Χ. Αυτοκίνητα ρυμουλκά

Άρθρον 26

 

Ουδέν αυτοκίνητον προωρισμένον να ρυμουλκή έτερα οχήματα δύναται να τεθή εν χρήσει αν δεν γίνεται ειδική περί τούτου μνεία εν τη αδεία κυκλοφορίας και άνευ ειδικής αδείας εκδιδομένης υπό του οικείου νομομηχανικού ή μηχανικου, κατά τας διατάξεις του νόμου ΓΥΚΖ΄(υπ' αριθ. 3427) περί οδοποιϊας.

Ουδείς οδηγός δύναται να οδηγή ρυμουλκόν αυτοκίνητον, ρυμουλκούν έτερα οχήματα, εάν εν τη αδεία οδηγού αυτού δεν γίνεται ειδική περί τούτου μνεία.

Επιτρέπεται εις οδηγόν να ρυμουλκήση δια του αυτοκινήτου του έτερον όχημα παθόν βλαβην από του μέρους του δυστυχήματος μέχρι του επισκευαστηρίου.

ΧΙ. Αφαίρεσις αδειών

Άρθρον 27

 

Η χορηγηθείσα άδεια κυκλοφορίας ως και η άδεια οδηγού αυτοκινήτου αφαιρείται μέχρι μεν χρονικού διαστήματος ενός μηνός παρά του διευθυντού των Σιδηροδρόμων, άνω του μηνός και μέχρις έξ μηνών παρά του Υπουργού της Συγκοινωνίας προτάσει του διευθυντού των Σιδηροδρόμων και άνω των εξ μηνών μέχρις οριστικής αφαιρέσεως παρά του Υπουργού της Συγκοινωνίας, κατόπιν προτάσεως της κατά το επόμενον άρθρον επιτροπής δια παραβάσεις των περί κυκλοφορείας αυτοκινήτων κειμένων διατάξεων και δια βλάβας επικινδύνους των αυτοκινήτων, προκειμένου περί αδειών κυκλοφορίας, ή δια πράξεις και παθήσεις μορφής επικινδύνου δια την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν προκειμένου περί οδηγών, και τούτο ανεξαρτήτως της ποινικής διατάξεως, εις ήν υπόκεινται οι υπόλογοι, δυνάμει των εν ισχύϊ νόμων.

Αι παραβάσεις και εν γένει αι περιπτώσεις αι συνεπαγόμεναι αφαίρεσιν αδείας κυκλοφρίας ή αδειας οδηγών αυτοκινήτων ως και ο χρόνον αφαιρέσεως κανονίζονται δια Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του υπουργού της Συγκοινωνίας, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου των Αυτοκινητων.

Δια του αυτού ωσαύτως Διατάγματος δύνανται να καθορισθή και ο χρόνος αφαιρέσεως κανονίζονται δια Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του υπουργού της Συγκοινωνίας, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου των Αυτοκινήτων.

Δια του αυτού ωσαύτως διατάγματος δύνανται να καθορισθή και ο χρόνος αφαιρέσεως μόνον της αδείας εκγυμναστού, αφαιρουμένης καθ' όν τρόπον και η άδεια οδηγού, δια παραβάσεις σχετικάς προς τας υποχρεώσεις αυτών ως εκγυμναστών έναντι της υπηρεσίας αυτοκινήτων του Υπουργείου της Συγκοινωνίας αφ' ενός και έναντι των υποψηφίων αφ' έτέρου.

Την βεβαίωσιν των παραβάσεων και την πρότασιν περί αφαιρέσεως των αδειών ενεργούσιν αι αστυνομικαί αρχαί ως και οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί υπάλληλοι της Διευθύνσεως των Σιδηροδρόμων του Υπουργείου της Συγκοινωνίας εφ' ενός και έναντι των υποψηφίων αφ' ετέρου.

Την βεβαίωσιν των παραβάσεων και την πρότασιν περί αφαιρέσεως των αδειών ενεργούσιν αι αστυνομικαί αρχαί ως και οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί υπάλληλοι της Διευθύνσεως των Σιδηροδρόμων του Υπουργείου της Συγκοινωνίας.

Εν υποτροπή της αυτής παραβάσεως εντός του αυτού έτους η αφαίρεσις της αδείας γίνεται δια διπλάσιον χρονικόν διάστημα.

Κατ' εξαίρεσιν προκειμένου περί της περιοχής των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αθηνών και Πειραιώς η άδεια οδηγού αυτοκινήτων δύναται να αφαιρεθή παρά των Αστυνομικών Διευθυντών προτάσει των Τμημάτων Τροχαίας κινήσεως μέχρι χρονικού διαστήματος πέντε ημερών.

 

Άρθρον 28

 

Η πρότασις δι' αφαίρεσιν της αδείας πέραν των 6 μηνών ως και δια την οριστικήν τοιαύτης παραπέμπεται εις την επιτροπήν του εδαφίου β΄του άρθρου 9 του παρόντος συμπληρουμένον δι' ενός αντιπροσώπου της Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινήτων της Ελλάδος και ενός μηχανολόγου οριζομένου παρά του Υπουργού Συγκοινωνίας.

Η επιτροπή, δικαιουμένη να καλέση και τον οδηγόν προς ακρόασιν, γνωμοδοτεί επί της προτάσεως, επί τη βάσει δε ταύτης δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκονωνίας αφαιρείται η άδεια προσωρινώς ή οριστικώς. Ο τιμωρηθείς δι' οριστικής αφαιρέσεως της αδείας δύναται να εκκαλέση την απόφασιν ταύτην ενώπιον του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, της αποφάσεως του τελευταίου τουτου ούσης ανεκκλήτου.

Άρθρον 29

 

Η δια τινάς των παραβάσεων των συνεπαγομένων κατά το άρθρον 27 του παρόντος αφαίρεσιν αδείας κυκλοφορίας ή οδηγήσεως έκδοσις απαλλακτικού οριστικού βουλεύματος κατόπιν αθωωτικής αποφάσεως συνεπάγεται την απόδοσιν της αδείας.

 

Άρθρον 30

 

Η αφαίρεσις της αδείας οδηγού αυτοκινήτου συνεπάγεται την αφαίρεσιν της αδείας εκγυμναστού και μηχανοδηγού.

 

ΧΙΙ. Συμπληρωματικαί διατάξεις.

Άρθρον 31

 

Η βεβαίωσις της τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος ως και των προς εκτέλεσιν τούτου εκδιδομένων Διαταγμάτων και κανονισμών, των αφορωσών τα μέτρα ασφαλείας, άτινα δέον να πληρώσι τα αυτοκίνητα, διενεργείται υπό της ειδικής υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνίας, αιτήσει του εκγυμναστού ή ιδιοκτήτου ή και αυτεπαγγέλτως, του προϊσταμένου δικαιουμένου να καθορίζη τας διαφόρους τροποποιήσεις, αναστελλομένης εν τω μεταξύ της ισχύος της αδείας κυκλοφορίας, ήτις θέλει εκδοθήθεσθαι μετά την εκτέλεσιν των καθορισθεισών επισκευών.

Ο Υπουργός της Συγκοινωνίας προτάσει του Διευθυντού των Σιδηροδρόμων του Υπουργείου τούτου δύναται ν' αναθέση εις τους εν τοις Νόμοις τεχνικούς υπαλλήλους της Διευθύνσεως των Δημοσίων Εργων σχετικάς προς τον έλεγχον της κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων υπηρεσίας.

Ωσαύτως δύναται να ανατεθή εις τους τεχνικούς υπαλλήλους της Διευθύνσεως Δημοσίων Έργων ο έλεγχος των αυτοκινήτων καθ' όσον αφορά την τήρησιν των δια του άρθρου 22 του παρόντος θεσπιζομένων.

 

Άρθρον 32

 

Οι επί του ελέγχου της κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων εν γένει υπό του Υπουργείου της Συγκοινωνίας ανώτεροι και υπάλληλοι της Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων του Υπουργείου τούτου ενασκούσιν αυτοδικαίως αστυνομικά καθήκαοντα και δικαιώματα.

Η σχετική απόφασις του Υπουργού της Συγκοινωνίας η ορίζουσα ονομαστικώς τους κατά τ' ανωτέρω ασκούντας αστυνομικά δικαιώματα τεχνικούς υπαλλήλους κοινοποιείται εν τω Υπουργείω των Εσωτερικών, μερίμνη του ιδίου αποστέλλεται σχετική διαταγή προς απάσας τας αστυνομικάς αρχάς, ίνα αύται μετά προθυμίας παρέχωσι την συναίνεσιν αυτών και εκτελώσι πάσαν υποδεικνυομένην ενέργειαν.

Η διαταγή αύτη κοινοποιείται και προς τους ούτω καθορισθέντας τεχνικούς υπαλλήλους του Υπουργείου της Συγκοινωνίας.

 

Άρθρον 33

 

Οι εξασκούμενοι εις την τέχνην του οδηγείν αυτοκίνητον δέον να επιβλέπωνται και παρακολουθώνται υπό προσώπων κεκτημένων άδειαν εκγυμναστού, ήτις παρέχει το δικαίωμα εις συνοδηγείν.

Το αυτό ισχύει και δια τας πορείας, αίτινες γίνονται κατά την εξέτασιν προς απόκτησιν αδείας οδηγού.

Κατά τας διαδρομάς ασκήσεως και εξετάσεως των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων θεωρείται ως οδηγός του αυτοκινήτου ο εκγυμναστής, υποκείμενος εις τας σχετικάς διατάξεις του παρόντος, ων υπέυθυνος δια πάντα τα συμβησόμενα δυστυχήματα και ζημίας.

Άρθρον 34

 

Οι αγώνες δρόμου αυτοκινήτων οχημάτων τελούνται μόνον κατόπιν αδείας εκδιδομένης παρά των Υπουργών της Συγκοινωνίας και Εσωτερικών, οίτινες εγκρίνουσι το σχετικόν πρόγραμμα μετά γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

 

Άρθρον 35

 

Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας εκδιδομένης κατόπιν προτάσεως του διευθυντού των Σιδηροδρόμων και δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να ανατεθή η υπογραφή των αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, των αδειών οδηγών αυτοκινήτων, εκγυμναστών, μηχανοδηγών ή σχετικών αντιγράφων και πιστοποιητικών, εις τον αρμόδιον τμηματάρχην ή προϊστάμενον του γραφείου αυτοκινήτων ή και τους εν ταις επαρχίαις προϊσταμένους των γραφείων μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

Άρθρον 36

 

Ο μηχανισμός εξ ού προέρχεται η κινούσα δύναμις, δέον να πληροί απάσας τας ισχυούσας εν τω μέλλοντι διατάξεις της λειτουργίας μηχανημάτων του αυτού είδους.

 

Άρθρον 37

 

Απαγορεύεται η επί των οδών ή πεζοδρομίων τοποθέτησις περιπτέρων ή άλλων εμποδίων κινητών ή μη, εφ' όσον κατά γνωμοδότησιν της οικείας Αστυνομικής Αρχής πρόκειται δια της τοιαύτης τοποθετήσεως να πρεμποδίζηται η θέα ή η ελευθέρα κυκλοφορί ατων επί των οδών ή πεζοδρομίων κυκλοφορούντων πεζών.

 

Άρθρον 38

 

Αι κατά τόπους Αστυνομικαί Αρχαί δύνανται δι' Αστυνομικών διατάξεων να απαγορεύωσι την κυκλφορίαν των ποδηλάτων καθ' ωρισμένας ώρας της νυκτός εις οδούς μη φωτιζομένας επαρκώς και εχούσας μεγάλην κυκλοφορίαν οχημάτων, καθώς και την μίσθωσιν και κκυκλοφρίαν τούτων χάριν παιδιάς ή εξασκήσεως εντός των πόλεων γενικώς, είτε ωρισμένων πολυσυχνάστων μερών, είτε εις οδούς εχούσας μεγάλην κυκλοφορίαν, έστω και αν άυται κεινται εκτός των πόλεων.

Η παρά τας τοιαύτας Αστυνομικάς διατάξεις μίσθωσις ποδηλάτων εις πρόσωπα μη συμπληρώσαντα το 25ον έτος της ηλικίας των θεωρείται ως ιδιαιτέρα επιβαρυντική περίπτωσις.

 

Άρθρον 39

 

Όταν αφαιρείται η άδεια αυτοκινήτου, απαγορεύεται η χρήσιμοποιήσις του σφραγιζομένου του τροχού δια μολυβδίδος ή οπωσδήποτε υπό της Αστυνομίας οι παραβάται τιμωρούνται δια φυλακίσεως κατά τας διατάξεςι του άρθρου 42 του παρόντος.

Άρθρον 40

 

Προς εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος αυτξάνονται αι παρά τη Διευθύνσει Σιδηροδρόμων του Υπουργείου Συγκοινωνίας οργανικαί θέσεις κατά δύο θέσεις μηχανικών μηχανολόγων και ενός εργοδηγού.

 

ΧΙΙΙ Ποινικαί διατάξεις

Άρθρον 41

 

Τιμωρείται με πρόστιμον ή κράτησιν, εν υποτροπή δε με αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας:

Κάτοχος ή οδηγός αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως ή ο οδηγός αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως θέτων εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητον όχημα, ού τα δοχεία, οι σωλήνες, καθώς και άπαντα τα εξαρτήματα τα περιέχοντα υλικά εύφλεκτα ή υποκείμενα εις εκρήξεις δεν είναι κατά τοιούτον τρόπον κατεσκευασμένα, ώστε να μη διαρρέωσιν, ούτε να επιτρέπωσι τηςν εκφυγήν των εν αυτοίς περιεχομένων υλών.

Κάτοχος ή οδηγός αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως ή ο οδηγός αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως θέων εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητον όχημα, του οποίου αι διάφοροι μηχανικαί συσκευαί και τα όργανα δεν λειτουργούσιν ασφαλώς ή είναι ούτω διατεταγμένα, ώστε να υφίσταται κίνδυνος πυρκαϊάς, εκρήξεως, θορύβου ή ενοχλήσεως των διαβατών, των υπό ζεύξιν ζώων κλπ., όχημα, του οποίου οι υαλοπίνακες, στέγαι, καλύμματα κλπ. δεν είναι πλήρη και στεγανά.

Κάτοχος ή οδηγός αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως ή ο οδηγός αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως θέτων εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητον όχημα μη φέρον τους κεκενονισμένους φανούς ή ηχητικά όργανα, ή φέρον τοιαύτα ελλιπή ή μη καλώς λειτουργούντα.

Κάτοχος ή οδηγός, θέτων εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητον όχημα μη φέρον πλάκα αναγνωρίσεως κανονικών διαστάσεων, ή φέρον τοιαύτας ελλιπείς, δυσδιακρίτους ή εφθαρμένας.

Κάτοχος ή οδηγός, θέτων εις κυκλοφορίαν μη φέρον εις εμφανές μέρος πινακίδα ενδεικτικήν των θέσεων των επιβατών.

Οδηγός ή εισπράκτωρ λεωφορείου, επιτρέπων την επιβίβασιν εις αυτό ατόμων ρυπαρών, ζώων, αποσκευών ογκωδών κλπ., δυναμένων να προκαλέσωσιν ενόχλησιν των επιβατών.

Οδηγός θέτων εις κυκλφορίαν αυτοκίνητον φέρον συμπαγή ελαστικά ερθαρμένα ή μη επαρκών διαστάσεων ή εν γένει επίσωτρα τροχών δυνάμενα να προξενήσωσι φθοράν εις τον δημόσιον δρόμον.

Κάτοχος ή οδηγός, θέτων εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητον όχημα, ού το φορτίον υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατοστά του ωφελίμου φορτίου, του καθοριζομένου εν τη αδεία κυκλοφορίας.

Κάτοχος ή οδηγός, θέτων εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητον μετά μετρητού, παρά τας διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος.

Κάτοχος ή οδηγός, θέτων εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητον ρυμουλκούν έτερα οχήματα, παρά τας διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος.

Οδηγός, υπερβάς τα τεθειμένα όρια ταχύτητος παρά των αστυνομικών διατάξεων ή μη αναστείλας ή επιβραδύνας την ταχύτητά του, οσάκις το όχημα δύναται ν' αποβή αιτία δυστυχήματος, αταξίας, παρενοχλήσεως κλπ. Ομοίως τιμωρείται και ο κάτοχος του αυτοκινήτου οχήματος, όταν ήθελεν αποδειχθή ότι επέβαινε τούτου.

Κάτοχος αυτοκινήτου οχήματος, παραδίδων τούτο εις οδηγόςν κεκτημένον άδειαν κατηγορίας μικροτέρας. Ομοίως τιμωρείται και ο οδηγός ο οδηγών αυτοκίνητον όχημα κατηγορίας ανωτέρας της δι' ήν η άδεια αυτού, παρά τας διατάξεις του άρθρου 8.

Κάτοχος ή οδηγός αυτοκινήτου θέτων εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητον μετά μετρητού μη καλής λειτουργίας εξ αμελείας του .

Οδηγός αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως δεχόμενος επιβάτας πλείονας των εν τη αδεία αυτού, κυκλοφορίας αναγραφομένων.

Οδηγός, μη φέρων μεθ' εαυτού της άδειαν οδηγού, ως και την άδειαν κυκλφορίας του εφ' ού επιβαίνει οχήματος.

Οδηγός, μη τηρών κατά την πορείαν του τας κεκανονισμένας διατάξεις, μη εκτελών εκάστοτε τα κεκανονισμένα σήματα δια των χειρων, των ηχητικών οργάνων, των φανών κλπ. και εν γένει οδηγών αυτοκίνητον όχημα κατά τρόπον δυνάμενον να προξενήση δυστύχημα, να επιφέρη αταξίαν, ενόχλησιν ή οιανδήποτε ανωμαλίαν εις τα λοιπά κκλοφορούντα οχήματα, τους πεζούς κλπ.

Οδηγός εγκαταλείπων αυτοκίνητον πριν ή λάβη τας αναγκαιούσας προφυλάξεις προς αποφυγήν παντός δυστυχήματος.

Οδηγός μη λαμβάνων εν περιπτώσει ακινητοποιήσεως του οχηματός του, λόγω βλάβης, τα απαιτούμενα προφυλακτικά δια την κυκλοφορίαν των λοιπών οχημάτων μέτρα.

Οδηγός μη ανάπτων τα φώτα τουοχήματος άμα τη δύσει του ηλίου ή ποιούμενος χρήσιν εκτυφλωτικών φώτων εν πόλεσι και συνοικισμοίς ή μη μειών της έντασιν των φώτων κατά την διασταύρωσιν μετ' αυτοκινήτων εξ αντιθέτου βαινόντων, επιτρεπομένων τούτων στιγμιαίως εις μη επαρκώς φωτιζομένας οδούς προς αναγνώρισιν του εδάφους.

Οδηγός ποιούμενος χρήσιν εκκωφαντικών προειδοποιήσεων άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας ή άσκοπον χρήσιν των ηχητικών του οχήματαος οργάνων.

Οδηγός ποιούμενος χρήσιν ελευθέρας εκροής των αερίων καύσεως εντός των πόλεων, χωρίων ή συνοικισμών, ή οσάκις το όχημα διασταυρούται προς ιππηλάτους αμάξας, δίτροχα κλπ.

Οδηγός ή εισπράκτωρ λεωφορείου φερόμενος απρεπώς προς τους επιβάτας ή τους συναδέλφους αυτού.

 

Άρθρον 42

 

Τιμωρούνται με φυλάκισιν μέχρι 2 μηνών, και χρηματικήν ποινήν μέχρι 3000 δραχμών:

Κάτοχος ή οδηγός αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως ή ο οδηγός αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως θέτων εις κυκλοφρίαν αυτοκίνητον όχημα μη έχον ασφαλές σύστημα διευθύνσεως και τροχοπεδήσεως.

Κάτοχος αυτοκινήτου θέτων εις κυκλοφορίαςν όχημα ρυμουλκούμενον μη φέρον σύστημα τροχοπεδήσεως αποτελεσματικόν και ταχείας ενεργείας.

Κάτοχος ή οδηγός θέτων εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητον όχημα μη κεκτημένον την κατά το άρθρον 15 κανονικήν άδειαν κυκλοφορίας ή ούτινος η άδεια αφηρέθη προσωρινώς.

Οδηγός εξασκών το επάγγελμα η ερασιτεχνικώς οδηγών, εφ' όσον η άδεια αυτού αφηρέθη προσωρινώς.

Οδηγος αυτοκινήτου μετά μετρητού εν γνώσει ότι ο μετρητής κακώς λειτουργεί.

Κάτοχος ατυοκινήτου μετά μετρητού θέτων τούτο εις κυκλοφορίαν εν γνώσει της πλημμελούς λειτουργίας του μετρητού.

Οδηγός, όστις εν περιπτώσει συγκρούσεως επιχειρήση να διαφύγη μετά ή άνευ του αυτοκινήτου του.

Οδηγός, όστις ήθελε φωραθή έχων πλείονας της μιας αδείας οδηγού ή πλήν της πρωτοτύπου και αντίγραφον ταύτης, μη μεριμνήσας να παραδώση την μεταγενεστέρως εκδοθείσαν ή το αντιγραφον τη αρμοδία υπηρεσία του Υπουργείου της Συγκοινωνίας εντός δύο μηνών από της ισχύος του παρόντος.

Κάτοχος θέτων εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητον φέρον ελαστικά συμπαγή εφθαρμένα ή ανεπαρκών διαστάσεων ή εν γένει επίσωτρα τροχών δυνάμενα να προκαλέσωσι φθοράς εις τον δημόσιον δρόμον.

Κάτοχος αυτοκινήτου, όστις εν γνώσει ών επικινδύνων κακών έξεων άς έχει ή επικινδύνου παθήσεως, εξ ή ς πάσχει ο οδηγός του αυτοκινήτου του, και ιδίως παθήσεως περί τηςν όρασιν, την ακοήν και τα άκρα, δεν αναφέρει τούτο αμέσως εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Υπουργείου Συγκοινωνίας ή τηςν αρμοδίαν αστυνομικήν αρχήν

Κάτοχος αυτοκινήτου οχήματος, όστις ήθελε φωραθή έχων, πλήν της αδείας κυκλοφορίας, και αντίγραφον ταύτης, εκδοθέν παρά της αρμοδίας υπηρεσίας τη αιτήσει τους επί προφάσει απωλείας της πρωτοτύπου.

 

Άρθρον 43

 

Τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρι τριών μηνών και χρηματικήν ποινήν μέχρι 4000 δραχ. Και τούτο εφ' όσον δεν συντρέχει περίπτωσις εφαρμογής βαρυτέρας διατάξεως άλλου τινός νόμου.

Ο οδηγών αυτοκίνητον όχημα χωρίς να κέκτηται άδειαν συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 7 ή εφ' όσον η άδεια αυτού αφηρέθη οριστικώς.

Κάτοχος ή οδηγός ο θέτων εις κυκλοφορίαν όχημα επί των πλακών αναγνωρίσεως αριθμον κυκλοφορίας μη χορηγηθέντα παρά της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπορυγείου Συγκοινωνίας ή ανήκοντα εις άλλο αυτοκίνητον, παρά δαιτάξεις του άρθρου 17.

Οδηγός αυτοκινήτου οχήματος όστις παραχωρεί την διεύθυνσιν του οχήματός του εις άτομον μη κεκετημένον άδειαν οδηγού

Ο οδηγών αυτοκίνητον όχημα εν καταστάσει μέθης.

Οδηγός αυτοκινήτου οχήματαος παραδίδων της διεύθυνσιν του οχήματός του εις άτομον ευρισκόμενον εν καταστασει μέθης

Οδηγός αυτοκινήτου εγκαταλείπων άνευ βοηθείςα τραματισθέν αυτού άτομον.

Ο κάτοχος ή οδηγός ο θέτων εις κυκλοφορίαν αυτοκίνητον μετά μετρητού παρά τας διατάξεις του άρθρου 25.

Ο εκγυμναστής οδηγών αυτοκινήτων όστις ήθελεν αποδειχθή ότι δια ψεύδών εισηγήσεων και προς ίδιον αυτού όφελος εκμεταλλεύθη ή εξεβίασεν υποψήφιον οδηγόν αυτοκινήτου.

 

Άρθρον 44

 

Με τας ποινάς του άρθρου 41 τιμωρείται και πάσα παράβασις των εκάστοτε εκδιδομένων αστυνομικών διδατάξεων, εφ' όσον αύται δεν αντίδκεινται προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου και των εκδοθησομένων Διαταγμάτων.

Άρθρον 45

 

Αι διατάξεις του νόμου Γ# Ν της 4 Δεκεμβριου 1911 "περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης" εφαρμόζονται προκειμένου περί αυτοκινήτων λεωφορείων κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου και κατά παν δυστύχημα επί προσώπων ή προαγμάτων ευρισκομένων εντός των λεωφρείων.

 

Άρθρον 46

 

Η εκδίκασις των εις βαθμόν πλημμελήματος παραβα΄σεων του παρόντος νόμου γίνεται κατα΄τας διατάξεςι του από 22)11)1923 Ν.Διατάγματος "περί αμέσου εκδικα΄σεως πλημμελημάτων επ' αυτοφώρω"

 

¨Αρθρον 47

 

Οι παραβάται των εις βαθμόν πταίσματος διατάξεων του παρόντος νόμου εισάγονται αμέσως εις δίκην κατά τας διατάξεις του νόμου περί εκδικάσεως των επ' αυτοφώρω πταισμάτων, εφ' όσον, αφ' ής έλαβε χώραν η παράβασις, δεν παρήλθε χρονικόν διάστημα μείζον του 24ωρου.

Εν περιπτώσει καθ' ήν του αυτοκινήτου επιβαίνουσιν επι βάται, εις τον υπαίτιον οδηγόν επιδίδεται κλήσις υπό του συλλαμβάνοντος αυτόν οργάνου, εν ή ορίζεται η ώρα, καθ' ήν δέον να προσέλθη εις το Πταισματοδικειον προς εκδίακσιν της υποθέσεώς του, οπότε, εν περιπτώσει μη προσελεύσεως, δικάζεται ερήμην, της αποφάσεως ταύτης ούσης αμέσως εκτελεστής.

 

Άρθρον 48

 

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των κατά τόπους δικαστηρίων δέον καθ' εκάστην εκδίκασιν παραβάσεώς τινός του παρόντος νόμου όπως γνωστοποιώσι το ταχύτερον το αποτέλεσμα της δίκης εις την ενεργήσασαν την ποινικήν δίωξιν αρχήν δια της επιστροφής του υπό ταύτης συνυποβαλλομένου οικείου διπλοτύπου δεόντως συμπεπληρωμένου.

Η παραμέλησις της υποχρεώσεως ταύτης τιμωρείται κατά τας διατάξεις του οργανισμού των δικαστηρίων.

 

Άρθρον 49

 

Δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπορυγού της Εθνικής Οικονομίας, μετα΄γνώμην των εν τω Κράτει αυτοκινητιστικών Σωματείων ή της πλειοψηφίας αυτών, δύναται να συστηθή, οργανωθή και λειτουργήση Ταμείον προνοίας, περιθάλψεως, ασφαλίσεως και συντάξεως επαγγελματιών υτοκινητιστών λόγω νόσου ή ανικανότητος ή γήρατος, προικοδοτούτμνον υποχρεωτιώς υπό των αυτοκιντηιστών, άνευ επιβαρύνσεως του Δημοσίου ή του Κοινού, υπαγόμενον δε εις τον έλεγχον και την εποπτεία του Υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας.

 

ΧIV. Μεταβατικαί διατάξεις

Άρθρον 50

 

Αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος άδειαι οδηγών αυτοκιν΄τηων ισχύουςιν ως έχουσι και ως ερασιτεχνικαί και ως επαγγελμαικαί δια τας κατηγορίας και κλάσεις, δι' άς εξεδόθησαν ως επίσης και αι άδειαι μηχανοδηγών και εκγυμναστών.

Και αι με΄ν άδειαι πρώτης κλα΄σεως επιβατικού αντιστοιχούσι προς τας αδείας πρώτης κατηγορίας επιβατικού του άρθρου 8, αι δε άδειαι δευτέρας και τρίτης κλάσεως επιβατικού αντιστοιχούσι προς τας αδείας δευτέρας κατηγορίας επιβατικού του ατυού άρθρου. Ομοίως αι άδειαι πρώτης και δευτέρας κλάσεως φορτηγού αντιστοιχούσι προς τας αδείας πρώτης και δευτέρας κατηγορίας φορτηγού, του άρθρου 8, αι δε άδειαι κλάσεως "Φορδ" (παλαιού τύπου) αντιστοιχούσι προς τας αδείας πρώτης κατηγορίας επιβατικού του άρθρου 8.

 

Άρθρον 51

Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τας του παρόντος καταργείται.

 

ΑΙ λεπτομερειαι των διατάξεων του παρόντος νόμου θέλουσι κανονίζεσθαι εκάστοτε δια Διαταγμα΄των, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας, κατόπιν γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου.

Ο παρών νομος ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας και παρ' Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 27 Ιουλίου 1930

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Επί της Δικαιοσύνης Επί της Συγκοινωνίας

Υφυπουργός

Δ. Δίγκας Ν. Αβραάμ

Επί των εσωτερικών

Γ. Σιδέρης

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθηναις τη 29 Ιουλίου 1930.

Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης

Δ. Δίγκας

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ357/1997