EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

295

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 463

Περί κυρώσεως του εν Μόντρεαλ την 16ης Οκτωβρίου 1974 υπογραφέντος πρωτοκόλλου της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον πρώτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου το εν Μόντρεαλ την 16ης Οκτωβρίου 1974 υπογραφέν Πρωτόκολλον της Γενικής Συνελεύσεως της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας αφορών εις την τροποποίησιν της Συμβάσεως "περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας" κυρωθείσης υπό του νόμου 211/1947, του οποίου το κείμενον έπεται εν πρωτοτύπω εις την Αγγλικήν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν γλώσσαν.

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

αφορών εις τροποποίησιν του άρθρου 50 (α) της Συμβάσεως περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

Υπογραφέν εν Μόντρεαλ, την 16 Οκτωβρίου 1974

 

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 

Συνελθούσα εις την 21ην Σύνοδον αυτής, εν Μόντρεαλ την 14 Οκτωβρίου 1974,

 

Λαβούσα υπ' όψιν ότι η αύξησις των μελών του Συμβουλίου αποτελεί γενικήν επιθυμίαν των Συμβαλλομένων Κρατών,

 

Κρίνασα απαραίτητον να συστήση δια το Συμβούλιον τρεις προσθέτους έδρας και κατά συνέπειαν να αυξήση τον συνολικόν αριθμόν τούτων από τριάκοντα εις τριάκοντα τρεις, επί τω σκοπώ της δυνατότητος αυξήσεως εις την αντιπροσώπευσιν των Κρατών των εκλεγομένων κατά το δεύτερον, και ειδικώτερον, κατά το τρίτον μέρος της εκλογής, και

 

Θεωρήσασα αναγκαίον όπως τροποποιήση, δια τον προoρηθέντα σκοπόν, την Σύμβασιν περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας γενομένην εν Σικάγω την εβδόμην ημέραν του μηνός Δεκεμβρίου 1944,

 

1. Ενέκρινε, συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 94 της προρρηθείσης Συμβάσεως, την κάτωθι προτεινομένην τροποποίησιν εις την εν λόγω Σύμβασιν: α) εις την παράγραφον α) του άρθρου 50 της Συμβάσεως η δευτέρα πρότασις θέλει τροποποιηθή αντικαθιστωμένου του αριθμού "τριάκοντα" υπό του "τριάκοντα τρία".

 

2. Καθόρισε, συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου α) του εν λόγω άρθρου 94 της ρηθείσης Συμβάσεως, εις ογδοήκοντα εξ τον αριθμόν των Συμβαλλομένων Κρατών εκ μέρους των οποίων απαιτείται κύρωσις ίνα τεθή εν ισχύ η προρρηθείσα προτεινομένη τροποποίησις, και

3. Απεφάσισεν όπως ο Γενικός Γραμματεύς της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας συντάξη εις την Αγγλικήν, Γαλλικήν και Ισπανικήν γλώσσαν, εκάστη των οποίων θα θεωρείται εξ ίσου αυθεντική, Πρωτόκολλον περιέχον την κατά τα άνω προτεινομένην τροποποίησιν, ως και τας κάτωθι διατάξεις:

 

α) Το Πρωτόκολλον θα υπογραφή υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και υπό του Γενικού Γραμματέως αυτής.

 

β) Το Πρωτόκολλον θα ανοιγή προς κύρωσιν υπό παντός Κράτους όπερ έχει κυρώσει την "Σύμβασιν περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας" ή έχει προσχωρήσει εις ταύτην.

 

γ) Τα όργανα επικυρώσεως θα κατατεθούν παρά τη Διεθνεί Οργανώσει Πολιτικής Αεροπορίας.

 

δ) Το Πρωτόκολλον θα τεθή εν ισχύι εν σχέσει προς τα Κράτη άτινα θα έχουν κυρώσει τούτο κατά την ημέραν καταθέσεως του ογδοηκοστού έκτου οργάνου επικυρώσεως.

 

ε) Ο Γενικός Γραμματεύς θα γνωστοποιή πάραυτα προς άπαντα τα Συμβαλλόμενα Κράτη την ημερομηνίαν καταθέσεως εκάστου οργάνου επικυρώσεως του Πρωτοκόλλου.

 

στ) Ο Γενικός Γραμματεύς θα γνωστοποιήση πάραυτα προς άπαντα τα Κράτη Μέλη της εν λόγω Συμβάσεως την ημερομηνίαν ενάρξεως ισχύος του Πρωτοκόλλου.

 

ζ) Καθ' όσον αφορά πάν έτερον Συμβαλλόμενον Κράτος όπερ θέλει κυρώσει το Πρωτόκολλον μετά την προρρηθείσαν ημερομηνίαν τούτη θέλει τεθή εν ισχύ άμα τη καταθέσει του οικείου οργάνου επικυρώσεως παρά τη Διεθνεί Οργανώσει Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Κατά συνέπειαν, συμφώνως προς την προαναφερομένην απόφασιν της Συνελεύσεως,

το παρόν Πρωτόκολλον συνετάγη υπό του Γενικού Γραμματέως του Οργανισμού,

Εις πίστωσιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματεύς της εικοστής πρώτης Συνόδου της Συνελεύσεως της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπό της Συνελεύσεως, υπογράφουν το παρόν Πρωτόκολλον.

Εγένετο εν Μόντρεαλ την δεκάτην έκτην ημέραν του μηνός Οκτωβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εβδομηκοστού τετάρτου έτους, εις εν μόνον κείμενον εις την Αγγλικήν, Γαλλικήν και Ισπανικήν γλώσσαν, εκάστη των οποίων θα θεωρείται εξ ίσου αυθεντική.

Το παρόν Πρωτόκολλον θα παραμείνη κατατεθειμένον εις τα Αρχεία της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας, κεκυρωμένα δε αντίτυπα αυτού θα αποσταλούν υπό του Γενικού Γραμματέως της Οργανώσεως εις άπαντα τα Κράτη Μέλη της Συμβάσεως "περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας", ήτις εγένετο εν Σικάγω την εβδόμην ημέραν του μηνός Δεκεμβρίου 1944.

 

WALTER BINAGHI

Πρόεδρος της Συνελεύσεως

ASSAD KOTAITE

Γενικός Γραμματεύς

 

Άρθρον δεύτερον

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 4 Νοεμβρίου 1976

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 6 Νοεμβρίου 1976

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ