EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1978

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

251

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 435

Περι τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διτάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφόνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρο 4

Επιφυλασσομένης της ισχύος των διαταξεων, της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2112/1920 "περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων" και της παρ. 2 του άρθρου 6 του Β.Δ./τος της 16/18.7.1920 "περί επεκτάσεως του Ν. 2112/1920 "περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων" και επί των εργασιών, τεχνιτω΄ν και υπηρετών", ως αυταί συνεπληρώθησαν δια του άρθρου 7 του Νόμου 3198/1955 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων", το προσωπικόν του ΕΚΤΕΛ και των Κ.Τ.Ε.Λ. απολύεται μόνονν δια τους εν τω οικείω Κανονισμώ περιοριστικώς αναφερομένους λόγους, εφ'όσον ούτοι δεν αντίκειται εις τον νόμον, δικαιούμενον της, ύπο των ανωτέρω διατάξεων και ύπο τας εν αυταίς προϋποθέσεις, προβλεπομένης αποζημιώσεως.

 

Άρθρο 20

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοπσιεύσεως δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην των διατάξεων του άρθρου 5 αυτού, του οποίου η ισχύς προκειμένου περι των μισθωτων του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. άρχεται από της 1ης Ιανουαριου 1977.

Ο παρών νόμος ψηφισθεις υπό της βουλής και παρ'Ημών σήμερον κειρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος οτυ Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 14 Σεπτεμβρίου 1976

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 15η Σεπτεμβρίου 1976

 

Ο ΕΠΙΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ