EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1976

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

182

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 383

Περί διενέργειας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1.

Ορισμοί

 

1.     Διά την εφαρμογήν του παρόντος νοούνται:

α) ως οδικαί εμπορευματικαί μεταφοραί, αι διά πάσης κατηγορίας φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διενεργούμεναι μεταφοραί εμπορευμάτων και κινητών εν γένει πραγμάτων επί τη καταβολή κομίστρου. Αύται διακρίνονται εις:

αα) διεθνείς, διενεργουμένας δι' αυτοκινήτων εκ της ημεδαπής προς την αλλοδαπήν και αντιστρόφως,

ββ) εθνικάς, διενεργουμένας δι' αυτοκινήτων εντός ολοκλήρου της χώρας,

γγ) νομαρχιακάς, διενεργουμένας εντός του εις ον η έδρα του αυτοκινήτου νομού,

δδ) μικροφορτίων, διενεργουμένα ετντός ολοκλήρου της χώρας διά φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου μέχρις έξ (6) τόννων ή μικτού βάρους μέχρι δέκα (10) τόννων.

εε) ειδικάς, διενεργουμένας προς την αλλοδαπήν και αντιστρόφως ή εντός ολοκλήρου της χώρας ή τμήματος ταύτης δι' αυτοκινήτων κατεσκευασμένων ή διεσκευασμένων καταλλήλως δι' εξειδικευμένας μεταφοράς ή χρήσεις, ήτοι ψυγείων, βυτιοφόρων εν γένει, γερανοφόρων, ισοθέρμων, σιλό εν γένει, μεταφοράς σφαγίων, κινητών συνεργείων ως και έτεροι τύποι οχημάτων μη γνωστοί σήμερον.

Εφεξής, αυτοκίνητα ειδικών μεταφορών, ως ανωτέρω ορίζονται, τιθέμενα εις κυκλοφορίαν, βάσει των διατάξεων του παρόντος, απαγορεύεται να μετατρέπωνται εις ετέραν κατηγορίαν φορτηγού αυτοκινήτου δι' εκτέλεσιν άλλων ειδικών ή μη μεταφορών, επιφυλασσομένης της διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 4 του παρόντος.

β) ως μεταφορικαί επιχειρήσεις:

αα) αι κεκτημέναι νομικήν προσωπικότητα εμπορικαί εταιρείαι εις ας εισφέρεται η κυριότης ή μόνον η χρήσις φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως,

ββ) η υπό του παρόντος προβλεπομένη, Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρεία (ΙΜΕ),

 

γ) ως επαγγελματίας αυτοκινητιστής ο εκμεταλλευόμενος φορτηγόν αυτοκίνητον δημοσίας χρήσεως κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος ή κατ' ιδανικόν μερίδιον εξ αδιαιρέτου - και παρακρατηθείσης έτι της κυριότητος υπό του πωλητού μέχρις εξοφλήσεως του τιμήματος- είτε ως μεμονωμένος αυτοκινητιστής, είτε συμμετέχων εις μεταφορικήν επιχείρησιν και ησφαλισμένος εις το Ταμείο Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ).

δ) ως επαγγελματίας οδηγός, ο οδηγός αυτοκινήτου ο ησφαλισμένος εις το ΤΣΑ.

2. Οι συμμετέχοντες εις τας ως άνω μεταφορικά επιχειρήσεις επαγγελματίαι αυτοκινητισαί διατηρούν την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού κατά την διάρκειαν της εις τας επιχειρήσεις ταύτας συμμετοχής των.

 

Άρθρον 2.

Μεταφορείς

 

1. Αι διεθνείς οδικαί εμπορευματικαί μεταφοραί διενεργούνται υπό των κατά τας διατάξεις του παρόντος συνιστωμένων μεταφορικών επιχειρήσεων, ως και υπό των ήδη συνεστημένων και λειτουργουσών τοιούτων κατά τας προϊσχυσάσας διατάξεις.

2. Επί χρονικόν διάστημα ενός έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται η διενέργεια διεθνών μεταφορών αυτοκινητιστών, ως και υπό Μεταφορικών Επιχειρήσεων, λειτουργουσών συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2367/1953 "περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίαςκαι φορολογίας αυτοκινήτων" και του Ν.Δ. 4278/1962 "περί της κτήσεως του δικαιώματος κυριότητος και της μεταβιβάσεως αυτού επί αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως". Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, το δικαίωμα διενεργείας διεθνών μεταφορών απόλλυται διά τα ως άνω πρόσωπα, εφ' όσον ταύτα δεν θα πρσαρμοσθούν προς τας διατάξεις του παρόντος. Η διενέργεια μεταφορών υπ' αυτών, θα διέπεται εφ' εξής υπό των οικείων διατάξεων του παρόντος των αναφερομένων εις τας λοιπάς μεταφοράς.

3. Αι εθνικαί οδικαί εμπορευματικαί μεταφοραί διενεργούνται υπό των κατά τας διατάξεις του παρόντος συνιστωμένων μεταφορικών επιχειρήσεων, ως και υπό των συνεστημένων και λετουργουσών τοιόυτων κατά τας προϊσχυσάσας διατάξεις.

4. Επί χρονικόν διάστημα ενός και ημίσεος έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται η διενέργεια εθνικών μεταφορών και διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ανηκόντων εις τα περί ων η παρ. 2 του παρόντος άρθρου πρόσωπα. Μετά την πάροδο την ανωτέρω προθεσμίας, το δικαίωμα διενεργείας εθνικών μεταφορών παρά των ανωτέρω απόλλυται, εφ' όσον ούτοι δεν προσαρμοσθούν προς τας οικείας διατάξεις του παρόντος και η διενέργεια μεταφορών υπ' αυτών θα διέπεται εφεξής υπό των διατάξεων του παρόντος των αναφερομένων εις τας νομαρχιακάς μικροφορτίων και ειδικάς μεταφοράς.

5. Αι νομαρχιακαί μεταφοραί, ως και αι τοιαύται μικροφορτίων, διενεργούνται υπό τωνκατά τας διατάξεις του παρόντος συνιστωμένων επιχειρήσεων εθνικών μεταφορών, υπό των συνεστημένων και λειτουργουσών τοιούτων, κατά τας προϊσχύσασας διατάξεις ως και υπό μεμονωμένων αυτοκινητιστών.

6. Αι ειδικαί μεταφοραί διενεργούνται:

α) προς την αλλοδαπήν και αντιστρόφως, υπό των κατά τας διατάξεις του παρόντος συνιστωμένων επιχειρήσεων διεθνών μεταφορών, ως και υπό των συνεστημένων και λειτουργουσών τοιούτων κατά τας προϊσχύσασας διατάξεις,

β) εντός ολοκλήρου της χώρας ή τμήματος ταύτης, υπό των κατά τας διατάξεις του παρόντος συνιστωμένων επιχειρήσεων εθνικών μεταφορών, υπό των συνεστημένων και λειτουργουσών τοιούτων κατά τας προϊσχύσασας διατάξεις, ως και υπό μεμονωμένων αυτοκινητιστών.

Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών,

εκδιδομένης μετά γνώμην της κατ' άρθρον 8 του παρόντος Επιτροπής, δύναται να

επιτρέπηται, υπό όρους και περιορισμούς καθοριζομένους διά της αποφάσεως ταύτης

η διενέργεια και διεθνών μεταφορών υπό επιχειρήσεων εθνικών μεταφορών, οσάκις αι ειδικαί συνθήκαι και δη του εξαγωγικού εμπορίοο της χώρας, επιβάλλουν τούτο.

Αι ως άνω μεταφορικαί επιχειρήσεις συνιστώνται αποκλειστικώς υπό Ελληνικής ιθαγενείας επαγγελματικών αυτοκινητιστών, ως και υπό ημεδαπών νομικών προσώπων συνεστημένων υπό επαγγελματιών αυτοκινητιστών ωσαύτως Ελληνικής ιθαγενείας. Αι μετοχαί των εκ τούτων ανωνύμων εταιρειών είναι ονομαστικαί. Προσωπικαί εταιρείαι ή συνεταιρισμοί, λειτουργούντες κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4278/1962, και μεταφορικαί επιχειρήσεις, λειτουργούσαι κατά τον αυτόν χρόνον, συμφώνως προς την διάταξιν του άρθρου 13 του Ν. 2367/1953, ως νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής, δύνανται να μετατραπούν εις μεταφορικάς επιχειρήσεις, περί ων αι προηγούμενοι παράγραφοι, ή να μετάσχουν εις ιδρυομένας τοιαύτας επιχειρήσεις.

Επιφυλασσομένων των ισχυουσών εκάστοτε σχετικών διατάξεων, τα καταστατικά των ως άνω μεταφορικών επιχειρήσεων, ως και πάσα τροποποίησις αυτών, υπόκεινται εις προηγούμενην έγκρισιν του οικείου νομάρχου, προς διαπίστωσιν της συνδρομής των υπό του παρόντος τιθεμένων προϋποθέσεων. Έγκρισις του οικείου νομάρχου απαιτείται και διά την έναρξιν λειτουργίας μεταφορικής επιχειρήσεως ως ατομικής τοιαύτης.

 

Άρθρον 3.

Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρεία.

 

Επιτρέπεται η σύστασις Ιδιοτύπου Μεταφορικής Εταιρείας (.Μ.Ε.), διεπομένης υπό της περί των Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) νομοθεσίας, υπό τας ακολούθους προϋποθέσεις:

α) το εταιρικόν κεφάλαιον αποτελείται εξ εταιρικών μεριδίων. Έκαστον μερίδιον έχει αξίαν τουλάχιστον χιλίων (1.000) δραχμών ανά τόννον μικτού βάρους συμμετέχοντος φορτηγού αυτοκινήτου. Το κεφάλαιον τούτο καταβάλλεται τοις μετρητοίς κατά την σύστασιν της εταιρείας. Έκαστον εταιρικόν μερίδιον αντιπροσωπεύει μίαν (1) εταιρικήν ψήφον,

β) διά την λήψιν αποφάσεων υπό της γενικής συνελεύσεως, απαιτείται απόλυτος πλειοψηφία επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων,

γ) έκαστος εταίρος υποχρεούται να συνεισφέρη εις την εταιρείαν και τας ακολούθους παρεπομένας παροχάς, θεωρουμένας ως ουσιώδεις διά την συμμετοχήν αυτού:

αα) την άσκησιν του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του, δι' ούτινος συμμετέχει, φορτηγού αυτοκινήτου, αδιαλείπτως καθ' άπασαν την διάρκειαν της εταιρικής σχέσεως, δυνάμενος να πρακρατή πάντα τα λοιπά επί τούτου δικαιώματα και ιδία την κυριότητα και νομήν,

ββ) την διάθεσιν, κατ' αποκλειστικότητα, εις την εταιρείαν και διά το έργον αυτής του φορτηγού αυτοκινήτου, εις κατάστασιν πλήρους και αδιαλείπτου ετοιμότητος καθ' άπασαν την διάρκειαν της εταιρικής σχέσεως.

1.     Η μη εκπλήρωσίς τινος των ως άνω υποχρεώσεων παρά τινος εταίρου, συνεπάγεται, πέραν των διά του καταστατικού προβλεπομένων κυρώσεων, και την αποβολήν αυτού εκ της Εταιρείας κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

 

Άρθρον 4.

Άδειαι κυκλοφορίας.

 

1.     Τα εκτελούντα οδικάς εμπορευματικάς μεταφοράς αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, δέον όπω είναι εφωδιασμένα δι' αδειών κυκλοφορίας, ως ο τύπος και η διαδικασία εκδόσεως καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2.     Η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας νέων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως επιτρέπεται, συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου εις:

α) τας συνιστωμένας κατά τους όρους του παρόντος μεταφορικάς επιχειρήσεις, ως και τας συνεστημένας και λειτουργούσας τοιαύτας, συμφώνως προς τας προϊσχυσάσας διατάξεις.

Εις τας επιχειρήσεις ταύτας επιτρέπεται ωσαύτως, η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας διά ρυμουλκά, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα ανεξάρτητα οχήματα.

β) τους επαγγελματίας αυτοκινητιστάς,

γ) τους επαγγελματίας οδηγούς.

3.     Δι' αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδιδομένων καθ' έκαστον έτος, αρχής γενομένης μετά παρέλευσιν εξ (6) μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος και μετά γνώμην της κατά το άρθρον 8 Επιτροπής ορίζονται:

α) το ανώτατον, κατά κατηγορίαν οδικών εμπορευματικών μεταφορών και είδος αυτοκινήτων, συνολικόν μικτόν βάρος φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως, όπερ αναγκαιοί διά την εκτέλεσιν των εκάστοτε μεταφορικών αναγκών της χώρας,

β) η, διά της χορηγήσεως νέων αδειών, κάλυψις της τυχόν διαφοράς, μεταξύ του υφισταμένου και του κατά την προηγουμένην περίπτωσιν καθοριζομένου ανωτάτου ορίου, συνολικού μικτού βάρους φορτηγών οχημάτων,

γ) τα της χορηγήσεως των νέων αδειών εις τας μεταφορικάς επιχειρήσεις, περί ων η παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς, και εις επαγγελματίας οδηγούς, βάσει κριτηρίων και προϋποθέσεων καθοριζομένων εν τη ιδία αποφάσει και δη κατά ποσοστόν ογδοήκοντα επί τοις εκατό (80%) εις τας μεταφορικάς επιχειρήσεις και είκοσιν επί τοις εκατόν (20%) εις τους λοιπούς.

Ως κριτήρια διά την χορήγησιν των ως άνω νέων αδειών λαμβάνονται υπ' όψιν, κατά περίπτωσιν, και ο αριθμός των εντεταγμένων εις τας επιχειρήσεις φορτηγών αυτοκινήτων, του κατεχομένου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως υπό των επαγγελματιών αυτοκινητιστών και ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των επαγγελματιών οδηγών.

4.     Κατ' εξαίρεσιν των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας νέων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως:

α) κατά τας διατάξεις:

αα) των ν.δ. 4377/1964 "περί ειδικών μέτρων προστασίας των εξ Αιγύπτου Ελλήνων υπηκόων και ομογενών", 4378/1964 "περί ειδικών μέτρων προστασίας των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων" και 4581/1966 "περί ειδικών μέτρων προστασίας των εκ Ρουμανίας Ελλήνων υπηκόων και ομογενών",

ββ) του ν.δ. 4577/1966 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας "περί Κοινωνικής Ασφαλίσεως και περί ετέρων τινών διατάξεων" (άρθρον 2 παρ. 1) και

γγ) του β.δ/τος 164/1973 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων του ν.δ. 531/1970 "περί αντικαταστάσεως ζωηλάτων οχημάτων πόλεων διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως κλπ.",

 

5.     Αι παντός είδους μεταφορικαί επιχειρήσεις, ως και οι μεμονωμένοι αυτοκινητισταί, οι διενεργούντες τας εν άρθρω 1 του παρόντος εμπορευματικάς μεταφοράς, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν από 1 Ιουλίου 1976 και ανά εξάμηνον, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της λήξεως εκάστου εξαμήνου, εις το Υπουργείον Μεταφορών και Επικοινωνιών κατάστασιν εμφαίνουσαν τα εκάστοτε στοιχεία εκμεταλλεύσεως αυτών, ήτοι τον αριθμόν των αυτοκινήτων, το μικτόν βάρος και ωφέλιμον φορτίον αυτών, το πραγματοποιηθέν μεταφορικόν έργον και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ως και παν έτερον σχετικόν στοιχείον καθορισθησόμενον δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Διά της αυτής αποφάσεως καθορίζονται και αι λεπτομέρειαι εφαρμογής της παρούσης διατάξεως.

6.     Οι εις ους παραχωρείται δικαίωμα αδείας κυκλοφορίας νέων φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως, κατά τα εν τη περιπτώσει γ της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται όπως ασκήσουν τούτο, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ (6) μηνών από της δημοσιεύσεως διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της σχετικής αποφάσεως. Παρερχομένης της προθεσμίας ταύτης απράκτου, η διάθεσις των ως άνω αδειών πραγματοποιείται κατά προτίμησιν εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς και επαγγελματίας οδηγούς, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

7.     Υφιαστάμενοι περιορισμοί ως προς το μικτόν βάρος, την έδραν, την περιοχήν κυκλοφορίας και το είδος των μεταφερομένων πραγμάτων επί κυκλοφορούντων κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, εξακολουθούν ισχύοντες.

Επιφυλασσομένης της διατάξεως της υποπεριπτ. γγ περίπτωσις α παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδιδομένης μετά γνώμην της κατά το άρθρον 8 του παρόντος Επιτροπής, δύναται να τροποποιώνται ή αίρωνται οι ανωτέρω περιορισμοί, ως και να επιβάλλωνται τοιούτοι επί των πάσης κατηγορίας κυκλοφορούντων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

 

Άρθρον 5.

Απαλλαγαί. Ατέλεια. Δανειοδότησις.

 

1.     Η κατά τας διατάξεις του παρόντος σύστασις υπό επαγγελματιών αυτοκινητιστών μεταφορικών επιχειρήσεων, η παράτασις της λειτουργίας των, ως και η αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου αυτών, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Της απαλλαγής ταύτης, απολαύει και η εισφορά περιουσιακών στοιχείων. Τα δικαιώματα συμβολαιογράφων, όπου απαιτούνται συμβολαιογραφικαί πράξεις, ως και δικαιώματα υποθηκοφυλάκων, μειούνται εις το ήμισυ. Εις τας ανωτέρω απαλλαγάς δεν περιλαμβάνεται το τέλος χαρτοσήμου, εκτός εάν η απαλλαγή από του τέλους τούτου παρέχεται εξ ετέρων διατάξεων.

2.     Αι κατά την προηγούμενην παράγραφον απαλλαγαί εφαρμόζονται και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής μεταφορικών επιχειρήσεων, οιασδήποτε μορφής, εις ανώνυμον εταιρείαν ή επί ιδρύσεως υπ' αυτών ανωνύμου εταιρείας, ως και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οιασδήποτε μορφής, εφ' όσον εν αυταίς δεν περιλαμβάνεται ανώνυμος εταιρεία, εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης ή εις ιδιότυπον μεταφορικήν εταιρείαν, υπό την προϋπόθεσιν ότι αι ανωτέρω συγχωνεύσεις, μετατροπαί και ιδρύσεις θα τελειωθούν εντός πενταετίας από της ισχύος του παρόντος.

3.     Αι ως άνω επιχειρήσεις δύνανταινα δανειοδοτούνται υπό των πιστωτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό όρους καθοριζομένους δι' αποφάσεων της Νομισματικής Επιτροπής.

4.     Εις απάσας τας συνιστωμένας κατά τας διατάξεις του παρόντος επιχειρήσεις, ως και εις τας συνεστημένας τοιαύτας κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 1060/1971, παρέχεται απαλλαγή εκ της καταβολής των προβλεπομένων δασμών, του φόρου κύκλου εργασιών, ως και του ειδικού φόρου του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/1954 "περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων των περί τελωνειακού Δασμολογίου Νόμων και περί άλλων τινών διατάξεων", επί της εισαγωγής των φορτηγών οχημάτων, καθ' ο μέρος ταύτα δεν παράγονται επαρκώς και καταλλήλως υπό της εγχωρίου Βιομηχανίας, πάντοτε δε μετ' ητιολογημένην απόφασιν του Υπουργού Βιομηχανίας, δι' εκάστην περίπτωσιν.

5.     Εν περιπτώσει διαλύσεως, καθ' οιονδήποτε τρόπον, των ως άνω επιχειρήσεων προ της παρόδου πενταετίας από της συστάσεως αυτών, αύται υποχρεούνται εις την καταβολήν παντός φόρου, δασμού ή τέλους υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, των οποίων απηλλάγησαν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Ωσαύτως, εν περιπτώσει καθ' ην η προελθούσα εκ συγχωνεύσεως ή μετατροπής εταιρεία ήθελε διαλυθή, καθ' οιονδήποτε τρόπον, προ της παρόδου πενταετίας από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής αντιστοίχως, υποχρεούται εις την καταβολήν παντός φόρου, δασμού ή τέλους υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, ούτινος η απαλλαγή ή αναβολή καταβολής προβλέπεται υπό των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Εις ό,τι αφορά την κατά την συγχώνευσιν ή μετατροπήν προκύπτουσαν υπεραξίαν εκ των εισφερομένων παγίων περιουσιακών στοιχείων, έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του Ν.Δ.1297/1972 "περί παροχής φορολογικών κινήτρων διά την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων".

6.     Αναγνωρίζεται, εις μεταφορικάς επιχειρήσεις διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, από της συστάσεώς των δικαίωμα εκπτώσεως ποσοστού τρία επί τοις εκατόν (3%) επί των ακαθαρίστων εκπιπτομένων, άνευ υποχρεώσεως τηρήσεως δικαιολογητικών, προκειμένου να υπολογισθή το εις φόρον εισοδήματος υποκείμενον εισόδημα των επιχειρήσεων τούτων.

 

Άρθρον 6.

Κόμιστρον.

 

1.     Τα κόμιστρα των διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διενεργουμένων εντός της χώρας εμπορευματικών μεταφορών καθορίζονται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά γνώμην της κατά το άρθρον 8 Επιτροπής, της πρώτης εξ αυτών εκδιδομένης εντός 6μήνου από της ισχύος του παρόντος.

2.     Διά τον καθορισμόν των κομίστρων εκτιμώνται το κατά μέσον όρον πραγματοποιούμενον έργον κατά κατηγορίαν και είδος αυτοκινήτων, αι δαπάναι συντηρήσεως και κινήσεως, πάσα ετέρα αναγκαία δαπάνη εκμεταλλεύσεως, το επιχειρηματικόν κέρδος, ως και έτεροι επηρεάζοντες το κόμιστρον παράγοντες.

3.     Τα κόμιστρα καθορίζονται ως αμφιοριακά (μέγιστον και ελάχιστον), προσδιορίζονται δε κατά περίπτωσιν εν σχέσει προς το είδος των μεταφορικών μέσων, το είδος των μεταφερομένων αγαθών, της περιοχής εξυπηρετήσεως, της εποχής του έτους και των τυχόν ειδικών συνθηκών μεταφοράς.

Τα τιμολόγια διαμορφούνται ελευθέρως υπό των μεταφορέων εντός των ορίων των εγκεκριμένων αμφιοριακών κομίστρων. Η παρέκκλισις εκ των ανωτάτων ορίων τιμωρείται κατά τας διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικος, η δε εκ των κατωτάτων τοιαύτη, κατά τας διατάξεις περί αθεμίτου ανταγωνισμού.

4.     Δι' ομοίας αποφάσεως, μετά γνώμην της κατά το άρθρον 8 Επιτροπής, δύναται να καθορίζωνται τα κόμιστρα διά την διενέργειαν διεθνών μεταφορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, λαμβάνονται δε υπ' όψιν, πέρα των εν τοις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζομένων, και αι επιπτώσεις εκ της εφαρμογής διεθνών συμβάσεων αφορωσών εις τας εμπορευματικάς οδικάς μεταφοράς. Τα κόμιστρα ταύτα αναφέρονται εις την συγκεκριμένην χώραν, δι' ην προορίζονται ή εξ ης προέρχονται τα μεταφερόμενα αγαθά, εφαρμοζομένης αναλόγως και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

5.     Κατ' εξαίρεσιν των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, εις περιπτώσεις μεταφοράς κρατικών εφοδίων εις ορεινά αποθηκευτικά κέντρα το κόμιστρον δύναται να καθορίζηται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου.

 

Αρθρο 7

 

Τρίτροχα

1. Η χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας βενζινοκίνητων τριτρόχων φορτηγών οχη΄ματων (μοτοσυκλεττών) δημοσίας χρήσεως δια την εκτέλεσιν εμπορευματικών μεταφορών αποκλειστικώς εντός της περιοχής του νομού ένθα η έδρα αυτών, επιτρέπεται κατόπιν αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, επί τη καταβολή εφ'άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς εκ δρχ. Δέκα χιλάδων (10.000).

2. Καθ'έκαστον έτος από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, δι'αποφάσεων των οικείων Νομαρχών καθορίζεται ο κατά Νόμον απαιτούμενος επί τη βάσει των εκάστοτε μεταφορικών αναγκών, αριθμός τριτρόχων οχημάτων Δημ. Χρήσεως.

3. Αι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία χορηγήσεως νέων αδειών και τοιούτων δι'αντικατάστασιν τριτρόχων φορτηγών οχημάτων (μοτοσυκλεττών)) δημοσιας χρήσεως, καθορίζονται διαποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρον 8.

Γνωμοδοτική Επιτροπή

.

1.     Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών, Εμπορίου, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, συνιστάται παρά τω Υπουργείω Μεταφορών και Επικοινωνιών Επιτροπή Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών απαρτιζομένη:

α) εκ του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως Προέδρου,

β) εξ ενός ειδικού επιστήμονος επί θεμάτων οδικών μεταφορών, οριζομένου υπό του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,

γ) εξ ενός υπαλλήλου επί 2ω ή 3ω βαθμώ εξ εκάστου των Υπουργείων Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών, Εμπορίου, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, οριζομένων υπό των αντίστοιχων Υπουργών,

δ) εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου του ΟΣΕ, οριζομένου υπό του Διοικητού του ΟΣΕ,

ε) εξ ενός εκπροσώπου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,

στ) εξ ενός εκπροσώπου της Γενικής Συνομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Ελλάδος, προερχομένου εκ του κλάδου των φορτηγών αυτής, προτεινομένου υπ' αυτής,

ζ) εξ ενός εκπροσώπου των μεταφορικών επιχειρήσεων διεθνών ή εθνικών μεταφορών, κατά περίπτωσιν, οριζομένων υπό των οικείων Ενώσεων τούτων.

Καθήκοντα Γραμματέως της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος επί 6ω τουλάχιστον βαθμώ της Γενικής Δ/νσεως Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, οριζόμενος υπό του Υπουργού του Υπουργείου τούτου. Διά της ιδίας αποφάσεως ρυθμίζονται τα της λειτουργίας της Επιτροπής και πάσα ετέρα σχετική λεπτομέρεια.

2.     Η Επιτροπή δύναται να καλή, προς πληρεστέραν διερεύνησιν των θεμάτων, εμπειρογνώμονας ως και εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων, πέραν των κατά τ' ανωτέρω οριζομένων.

3.     Έργον της ως άνω Επιτροπής είναι η γνωμοδότησις, επί των περιπτώσεων, καθ' ας απαιτείται αύτη εκ διατάξεων του παρόντος νόμου, προσέτι δε επί προκυπτόντων κατά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου θεμάτων, ως και επί παντός συναφούς θέματος παραπεμπομένου αυτή υπό των ως άνω Υπουργών.

4.     Η αποζημίωσις του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέως της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, βαρύνει δε τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρον 9.

Μεταβίβασις

 

1.     Φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, επιτρέπεται να μεταβιβάζωνται διά πράξεως εν ζωή κατά κυριότητα, μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτών προς απάσας τας μεταφορικάς επιχειρήσεις εθνικών και διεθνών μεταφορών, ως και προς επαγγελματίας αυτοκινητιστάς και επαγγελματίας οδηγούς, τη καταβολή φόρου υπολογιζομένου εις ποσοστά επί της κατά τον χρόνον της μεταβιβάσεως αυτών αυτών αξίας της άδειας των της καθοριζομένης κατά τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.Δ.1146/1972 ωε ακολούθως:

α) επί φορτηγών αυτοκινήτων τιθεμένων εις κυκλοφορίαν το πρώτον κατ' εφαρμογήν των αντιστοίχων διατάξεων του παρόντος ως και τεθέντων εις κυκλοφορίαν των πρώτον κατ' εφαρμογήν των διάταξεων του Ν.Δ. 1060/1971, ολοκλήρου της ως άνω αξίας τη αδεία αυτών, εφ' όσον η μεταβίβασις λαμβάνει χώραν εντός τετραετίας από της κυκλοφορίας και τεσσαράκοντα πέντε τοις εκατόν (45%), εφ' όσον η μεταβίβασις λαμβάνει χώραν μετά την παρέλευσιν της ως άνω τετραετίας,

β) επί των λοιπών φορτηγών αυτοκινήτων εφ' ων υφίσταται απαγόρευσις μεταβιβάσεως αυτών τεσσαράκοντα τοις εκατον (40%).

Διά τον υπολογισμόν της τετραετίας, ως αφετηρία λαμβάνεται χρονολογία εκδόσεως τη πρώτης αδείας της εκδοθείσης δυνάμει του δικαιώματος της κρατικής παραχωρήσεως, ανεξαρτήτως των εν των μεταξύ τυχόν γενομένων αντικαταστάσεων του αυτοκινήτου,

γ) επί των λοιπών φορτηγών αυτοκινήτων καταβάλλεται το ποσοστόν το καθοριζόμενον κατά τας περί αυτών ισχυούσας διατάξεις.

2.     Πάσα μεταβίβασις φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως προς επιχειρήσεις εθνικών και διεθνών μεταφορών χωρεί ελευθέρως μεν κατά το πρώτον από της ισχύος του παρόντος εν και ήμισυ έτος, μετά δε τούτο κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, προς διασφάλισιν του κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος καθοριζομένου και εκάστοτε ισχύοντος ανωτάτου ορίου συνολικού μικτού βάρους φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως διεθνών και εθνικών μεταφορών.

3.     Το κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου ποσοστόν επί της αξίας της αδείας κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων ως δημοσίας χρήσεως, εις τας περιπτώσεις α και β της ιδίας παραγράφου, καταβάλλεται προ της συντάξεως της πράξεως μεταβιβάσεως και μόνον επί της πρώτης μεταβιβάσεως της αδείας. Διά πάσαν κτωμένην ωφελείαν ή κέρδος εκ της περαιτέρω μεταβιβάσεως των φορτηγών αυτοκινήτων των ως άνω κατηγοριών μετά των αδειών κυκλοφορίας αυτών ως δημοσίας χρήσεως έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις της κειμένης φορολογικής νομοθεσίας.

4.     Διά Π.Δ/τος, προτεινομένου υπό του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται η διαδικασία βεβαιώσεως και αποδόσεως του ως άνω παρά των παρ. 1 και 3 προβλεπομένου φορολογικού εσόδου.

5.     Η συγχώνευσις μεταξύ μεταφορικών επιχειρήσεως επιτρέπεται εις τας ακολούθους περιπτώσεις:

6.     α) μεταξύ επιχειρήσεων εθνικών μεταφορών,

7.     β) μεταξύ επιχειρήσεων διεθνών μεταφορών.

8.     Επί των μεταβιβάσεων αυτοκινήτων των χωρουσών συνεπεία των ως άνω συγχωνεύσεων, ως και επί των μεταβιβάσεων των επερχομένων συνεπεία μετατροπής του νομικού προσώπου μεταφορικών εταιρειών, ουδέν ποσοστόν επί ης αξίας της αδείας κατά τον χρόνον των μεταβιβάσεων καταβάλλεται.

9.     Η εν ζωή μεταβίβασις των μετοχών, μεριδίων και μερίδων των υφ' οιανδήποτε μορφήν λειτουργουσών μεταφορικών επιχειρήσεων διεθνών ή εθνικών μεταφορών, επιτρέπεται προς τα μέλη αυτών και προς φυσικά πρόσωπα έχοντα τη ιδιτητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού ή του επαγγελματίου οδηγού, επιφυλασσομένων εν πάση περιπτώσει των εν γένει διατάξεων περί μεταβιβάσεως αυτοκινήτων.

 

Άρθρον 10.

Διάλυσις μεταφορικών επιχειρήσεων

 

1.     Εν περιπτώσει διαλύσεως δι' οιανδήποτε αιτίαν επιχειρήσεως διεθνών ή εθνικών μεταφορών, η μεταβίβασις των ανηκόντων κατά κυριότητα εις ταύτην φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μετάτης αδείας αυτών επιτρέπεται κατά τα εν άρθρω 9 του παρόντος οριζόμενα.

2.     Διά τα εκ των ως άνω αυτοκινήτων μεταβιβαζόμενα μετά της αδεία αυτών εις τους μετ΄χους ή εταίρους της διαλυομένης μεταφορικής επιχειρήσεως επαγγελματίας αυτοκινητιστάς δεν οφείλεται το κατά περίπτωσιν προβλεπόμενον εν άρθρω 9 του παρόντος ποσοστόν επί ης υπεραξίας τούτων μέχρι καλύψεως του μεριδίου εις φορτηγά αυτοκίνητα ως δημοσίας χρήσεως, όπερ ούτοι είχον εισφέρει εις ταύτην κατά την διάρκειαν της λειτουργίας της. Διά το πέραν του μεριδίου τούτου κτηθέν φορτηγόν αυτοκίνητον δημοσίας χρήσεως ή ποσοστόν αυτού οφείλεται κατ' αναλογίαν το κατά περίπτωσιν προβλεπόμενον ποσοστόν επί της υπεραξίας αυτών.

 

Άρθρον 11.

Αντικατάστασις

 

1.     Φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας ανήκοντα εις μεμονωμένους αυτοκινητιστάς, επιτρέπεται ν' αντικαθίστανται δι' ετέρων, μικτού βάρους μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου επί τη καταβολή της κατά το άρθρον 12 εισφοράς χορηγουμένης της αντιστοίχου νέας αδείας κυκλοφορίας.

2.     Φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, εντεταγμένα εις τας κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 4 του παρόντος επιχειρήσεις, επιτρέπεται ν' αντικαθίστανται δι' ετέρων και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου μικτού βάρους ανά όχημα, άνευ καταβολής της κατά το άρθρον 12 εισφοράς. Η αυτή απαλλαγή ισχύει και προκειμένου περί προσαρτήσεως ρυμουκλουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οχημάτων εις φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως των ως άνω επιχειρήσεων, ως και χαρακτηρισμού ως ανεξαρτήτων κυκλοφοριακών μονάδων, εκάστου των συγκροτούντων συρμούς οχημάτων. Εις αμφοτέρας τας ως άνω περιπτώσεις χορηγείται η αντίστοιχος νέα άδεια κυκλοφορίας.

3.     Εις τας περιπτώσεις διαλύσεως μεταφορικής επιχειρήσεως, αποχωρήσεως του κατόχου του νέου αυτοκινήτου εκ ταύτης ή μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου προ της παρελαύσεως πενταετίας από της αντικαταστάσεως, αναζητείται η κατά το επόμενον άρθρον εισφορά, ης η επιχείρηση κατά τ' ανωτέρω απηλλάγη, πλην της περιπτώσεως της αντικαταστάσεως ψυγείων αυτοκινήτων μετά μονίμου ψυκτικού μηχανήματος.

 

Άρθρον 12

Eισφορά

 

1.     Επί πάσης χορηγήσεως νέων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, οιασδήποτε κατηγορίας, προς εκτέλεσιν εμπορευματικών μεταφορών, πλην της περιπτώσεως χορηγήσεως τούτων εις μεταφορικάς επιχειρήσεις, καταβάλλεται εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά, υπολογιζόμενη κατά χιλιόγραμμαον μικτού βάρους του αυτοκινήτου ως κάτωθι:

α) διά μικτόν βάρος μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) χιλιογράμμων, δέκα (10) δραχμαί ανά χιλιόγραμμον.

β) διά μικτόν βάρος από δέκα χιλιάδας ένα (10.001) μέχρι και είκοσι χιλιάδων (20.000) χιλιογράμμων, επτά (7) δραχμαί ανά χιλιόγραμμον και

γ) διά μικτόν βάρος άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) χιλιογράμμων, πέντε (5) δραχμαί ανά χιλιόγραμμον.

Η κατά τ' ανωτέρω εισφορά αναπροσαρμόζεται ανά διετίαν διά Π.Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Κατ' εξαίρεσιν των ανωτέρω, διά την χορήγησιν αδειών κυκλοφορίας ψυγείων αυτοκινήτων μετά μονίμου ψυκτικού μηχανήματος, καταβάλλεται εφ' άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά εκ δραχμών τριάκοντα χιλιάδων (30.000).

2.     Η οφειλόμενη κατά τας παρ. 1 και 3 του άρθρου 11 εισφορά διά το επί πλέον, συνεπεία της αντικαταστάσεως, προκύπτον μικτόν βάρος του οχήματος, προσδιορίζεται κατά το αντίστοιχον κλιμάκιον της προηγουμένης παραγράφου, όπερ προκύπτει διά του συνυπολογισμού και του προ της αντικαταστάσεως υφισταμένου μικτού βάρους του οχήματος. Το αυτό ισχύει και προκειμένου περί της αυξήσεως του μικτού βάρους των φορτηγών αυτοκινήτων συνεπεία της προσαρτήσεως ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οχημάτων.

3.     Αι λεπτομέρειαι αι αναγακία διά την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου ως και της παραγράφου 3 του άρθρου 11, καθορίζονται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4.     Η υπό του παρόντος άρθρου οριζομένη εισφορά βεβαιούται ως δημόσιον έσοδον παρά του αρμοδίου διά την φορολογίαν των αυτοκινήτων οικονομικού εφόρου, βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και καταβάλλεται εις το οικείον Δημόσιον Ταμείον το μεν εν έκτον (1/6) ταύτης κατά την χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου, το δε υπόλοιπον εις πέντε (5) ισοπόσους μηνιαίας δόσεις, εξ ων η πρώτη εντός του πρώτου δεκαημέρου του μεθεπομένου μηνός από της εκδόσεως της αδείας. Η μη εμπρόθεσμος καταβολή μιας των ως άνω δόσεων, συνεπάγεται την απώλειαν του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς εις δόσεις και την απαίτησιν καταβολής εφ' άπαξ ολοκλήρου του οφειλομένου υπολοίπου της εισφοράς. Εν τη περιπτώσει ταύτη αφαιρούνται υπό της Αστυνομικής Αρχής, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οικονομικού εφόρου, η άδεια κυκλοφορίας και αι κρατικαί πινακίδες του αυτοκινήτου μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως του οφειλομένου ποσού της εισφοράς.

5.     Της υποχρεώσεως καταβολής της υπό του παρόντος άρθρου οριζομένης εισφοράς εξαιρείται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).

 

Άρθρον 13.

Ρύθμισις λεπτομερειών

 

Αι λεπτομέρεια αι αφορώσαι εις την σύστασιν και λειτουργίαντων κατά τας δια΄ταξεις του παρόντος μεταφορικών επιχειρήσεων, εις τους όρους, τα κριτήρια, τας προϋποθέσεις και την διαδικασίαν χορηγήσεως εις ταύτας νέων ή λόγω αντικαταστάσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων και ανεξαρτήτων ρυμουλκών και ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουκλουμένων οχημάτων και μεταβιβάσεως φορτηγών αυτοκινήτων, τα του χαρακτηρισμού φορτηγού τινος αυτοκιήτου ως τοιούτου ειδικής μεταφοράς ως καθορίσθη διά της υποπεριπτ. εε, περίπτ. α, παρ. 1 του άρθρου 1, ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αναγκαία διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρον 14.

Ποινικαί Κυρώσεις

 

Οι κατά νόμον υπεύθυνοι, οι υπάλληλοι και οι οδηγοί αυτοκινήτων μεταφορικών επιχειρήσεων ή οι ιδιοκτήται και οδηγαί φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μη ανηκόντων εις ταοιαύτας επιχειρήσεις παραβαίνοντες τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 7 και του άρθρου 4 παρ. 5 του παρόντος νόμου διώκονται αυτεπαγγέλτως και εφ' όσον δεν τιμωρούνται βαρύτερον δι' άλλης διατάξεως, τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρις εξ (6) μηνών.

 

Άρθρον 15.

Εξασφάλισις αποκαταστάσεως ζημιών των εμμπορευμάτων

 

1.     Προς αποκατάστασιν επελθούσης ζημίας του εντολέως (φορτωτού) δι' ην ευθύνεται ο μεταφορεύς, πάσα μεταφορική επιχείρησις υποχρεούται όπως κέκτηται την πραγματικήν δυνατότητα καλύψεως της ζημίας ταύτης είτε διά της καθαράς περιουσίας αυτής, είτε διά της διαρκούς ασφαλιστικής καλύψεως των αντιστοίχων κινδύνων, είτε δι' εγγυήσεως αξιοχρέου Τραπέζης, είτε διά συστάσεως ειδικών λογαριασμών αυτασφαλίσεως ή αλληλασφαλίσεως εις ιδρυθησόμενα αλληλασφαλιστικά ταμεία.

Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμισθήσονται διά Προεδρικού Διατάγματος, εκδοθησομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2.     Η μη τήρησις των ως άνω υποχρεώσεων παρά μεταφορικής τινος επιχειρήσεως συνεπάγεται την στέρησιν του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος του μεταφορέως τόσον παρ' αυτής όσον και των μελών αυτών.

3.     Αι ρυθμίζουσαι το θέμα της διασφαλίσεως του φορτωτού διατάξεις, προσαρμόζονται εκάστοτε προς τας διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, τας απορρεούσας εκ διεθνών Συμβάσεων ή της συμμετοχής της εις διεθνείς Οργανισμούς.

 

Άρθρον 16.

Μεταβατικαί διατάξεις

 

1.     Μεταφορικαί επιχειρήσεις (εταιρίαι), συσταθείσαι συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ. 1060/71, ως τούτο ετροποποιήθη μεταγενεστέρως και αποκτήσασαι νομικήν προσωπικότητα, κατά την διάρκειαν της ισχύος αυτού, δύνανται να λάβουν αδείας κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, διά τα υπ' αυτών κτηθέντα φορτηγά αυτοκίνητα μέχρι και της 31.3.1975, εφ' όσον αύται προσκομίσουν τριπλότυπον του αρμοδίου Δημοσίου Ταμείου Αυτοκινήτων, εκ του οποίου να προκύπτη ότι κατέβαλον μέχρι της 31.3.1975, τα αρχικά τέλη κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, διά τα οποία αιτούνται να λάβουν αδείας κυκλοφορίας.

2.     Μεταφορικαί επιχειρήσεις διεθνών διά ψυγείων μεταφορών, αποτελούμεναι αποκλειστικώς παρ' επαγγελματιών αυτοκινητιστών και οδηγών επαγγελματιών, συσταθείσαι συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ. 1060/71, ως τούτο ετροποποιήθη μεταγενεστέρως και αποκτήσασαι νομικήν προσωπικότητα κατά την διάρκειαν της ισχύος αυτού, επιτρέπεται, εφ' όσον είχον προβή εις την εν μέρει κτήσιν φορτηγών οχημάτων ψυγείων, μέχρι τουλάχιστον του ημίσεως του απαιτουμένου ελαχίστου μικτού φορτίου, προ της 31.3.1975 και συνεπλήρωσαν ταύτην μετά την μεσολαβήσασαν αναστολήν, να ολοκληρώσουν την διακοπείσαν διαδικασίαν χορηγήσεως αδειών ως δημοσίας χρήσεως, εις τα υπ' αυτών κτηθέντα και ειδικώς διασκευασθέντα ψυγεία αυτοκίνητα, διά το ελάχιστον όριον των 200 τόννων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος, άλλως το δικαίωμα τούτο απόλλυται οριστικώς. Και επί της περιπτώσεως ταύτης έχει ισχύν η απαγόρευσις της διατάξεως της παρ. 1, περίπτ. α, υποπερίπτωσις εε, του άρθρου 1 του παρόντος.

3.     Ουδεμία αξίωσις προς αποζημίωσιν των συσταθεισών κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 1060/1971 μεταφορικών επιχειρήσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου υφίσταται, λόγω μη χορηγήσεως αυταίς αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων ως δημοσίας χρήσεως, διαρκούσης της αναστολής του ως άνω Ν.Δ/τος. Τοιαύται αξιώσεις τυχόν γεγεννημέναι μέχρις ενάρξεως της ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως μηδέποτε γεννηθείσαι.

 

Άρθρον 17.

Εναρμόνισις προς τα ισχύοντα εις την Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα

 

1.     Διά των διατάξεων του παρόντος δεν θέλει παρεμποδισθή η εφαρμογή της συμφωνίας συνδέσεως της Ελλάδος μετά της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ή η υπογραφησόμενη συμφωνία εντάξεως εις αυτήν. Πάντως εν τη εφαρμογή του παρόντος, το Δημόσιον θα πράττη παν το αναγκαίον διά την τήρησιν της συμφωνίας συνδέσεως ή εντάξεως.

2.     Άμα τη εντάξει της Ελλάδος ως μέλους της Ε.Ο.Κ, αι διατάξεις του παρόντος τροποποιούνται, συμπληρούνται ή καταργούνται διά Π. Δ/των εκδιδομένων, προτάσσει των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών, Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ίνα προσαρμόζωνται επί τη βάσει των υποχρεώσεων των απορρεουσών εκ της εντάξεως της Ελλάδος ως μέλους της Ε.Ο.Κ., προς τα εκάστοτε ισχύοντα εις αυτήν.

 

Άρθρον 18.

Άδειαι μεταφοράς εμπορευμάτων εκ διεθνών συμβάσεων

 

Δι' αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δύναται να καθορίζωνται ειδικώτερον όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί διά την χορήγησιν των υπό διεθνών εν γένει συμφωνιών "περί διεθνών μεταφορών προβλεπομένων αδειών μεταφοράς εμπορευμάτων διά δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως φορτηγών αυτοκινήτων".

 

Άρθρον 19.

Σύστασις νέων ΚΤΕΛ

 

1.     Εις την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 102/1973 "περί οργανώσεως των διά λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων δημοσίων επιβατικών συγκοινωνιών" μετά την λέξιν "Κοζάνης" προστίθεται η λέξις "Γρεβενών" και η παρ. 3 του αυτού άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"3. Ειδικώς τα ΚΤΕΛ των Νομών Ηρακλείου και Χανιών εξυπηρετούν, κατά τα εν παρ. 2, περίπτ. α και β το παρόντος άρθρου οριζόμενα, και τας αστικάς και υπεραστικάς επιβατικάς γραμμάς των νομών Λασιθίου και Ρεθύμνης, αντιστοίχως. Εις τας περιπτώσεις αυτάς, αι υφ' ενός ΚΤΕΛ εξυπηρετούμεναι περιοχαί δύο νομών θεωρούνται, διά την εφαρμογήν του παρόντος, ως αποτελούσαι περιφέρειαν ενός νομού".

2.     Δι' αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δύνανται να συνιστώνατι αστικά ΚΤΕΛ, κατόπιν γνώμης επιτροπής, αποτελουμένης εκ των:

α) Νομάρχου, ως Προέδρου,

β) Οικείου Επιθεωρητού Μεταφορών,

γ) Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών.

δ) Διοικητού Χωροφυλακής και

ε) Προέδρου ΚΤΕΛ.

Ως κριτήρια θα λαμβάνωνται: Ο πληθυσμός της αστικής περιοχής, ο αριθμός των κυκλοφορούντων αστικών λεωφορείων, αι ειδικαί συγκοινωνιακαί, οικιστικαί και πληθυσμιακαί συνθήκαι και αι συνθήκαι εκμεταλλεύσεως του ΚΤΕΛ.

3.     Δι' ομοίων αποφάσεων καθορίζονται τα της συγκροτήσεως και της διενεργείας εκλογών διά την ανάδειξιν νέων Διοικήσεων εις τα νεοδημιουργούμενα αστικά και νομαρχιακά ως και εις τα απομένοντα, λόγω του διαχωρισμού, ΚΤΕΛ.

4.     Ειδικώς εν περιπτώσει συστάσεως αστικών ΚΤΕΛ εις τας περιφερείας των ΚΤΕΛ Ηρακλείου και Χανίων, η Διοίκησις εις τα απομένοντα ΚΤΕΛ μετά τον διαχωρισμόν εκ των αστικών, ασκείται υπό Δ.Σ. αποτελουμένου από 7 μέλη εκλεγόμενα ως εξής: Ανά 3 υπό των λεωφορειούχων μελών εκάστου Νομού, του Προέδρου εκλεγομένου υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων Ηρακλείου - Λασιθίου και Χανίων, Ρεθύμνης, του δε Αντιπροέδρου εκλεγομένου εκ των μελών του ετέρου Νομού εξ ου εξελέγη ο Πρόεδρος.

5.     Αι λεπτομέρειαι της συγκροτήσεως των Δ.Σ. και της διενεργείας των εκλογών ως και αι αρμοδιότητες του Νομάρχου εκάστου Νομού καθορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά γνώμην της Επιτροπής της παραγράφου 2 του παρόντος.

 

Άρθρον 20.

Παράτασις ισχύος συμβάσεων εργασίας προσωπικού

 

Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 449/74 "περί προσλήψεως υπαλλήλων επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου παρά του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών", ως αύτη αντικατεστάθη διά των, άρθρου 1 του Ν.Δ. 163/74 "περί αντικαταστάσεως του άρθρου 1 του Ν.Δ. 449/74, "περί προσλήψεως υπαλλήλων επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου παρά του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών" και άρθρου 3 του Ν. 62/1975 "περί συστάσεως Ειδικής Επιτροπής Συντάξεως Νέου Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας κλπ." αντικαθίσταται, αφ' ης ίσχυσεν, ως ακολούθως:

"2. Άπαντες οι δυνάμει της προηγουμένης παραγράφου προσλαμβανόμενοι απολύονται άμα τη λήξει του χρόνου της οικείας συμβάσεως εργασίας, εν πάση δε περιπτώσει αυτοδικαίως και άνευ καταβολής αποζημιώσεως εκ της αιτίας ταύτης, την 30ήν Ιουνίου 1977".

 

Άρθρον 21.

Καταργούμεναι διατάξεις

 

1.     Αι παράγραφοι 1, 2, και 3 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4535/1966 "περί τροποποιήσεως φορολογικών τινων διατάξεων" ως τούτο συνεπληρώθη διά του άρθρου 9 του Α.Ν. 236/1967 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων "περί φόρων καταναλώσεως, τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, φορολογίας δημοσίων θεαμάτων και άλλων τινών διατάξεων", καταργούνται.

2.     Το Ν.Δ. 1060/1971, ως τούτο ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, καταργείται από 1.4.1975, χρόνου αναστολής εφαρμογής του, πλην των διατάξεων αυτού, περί αντικαταστάσεως φορτηγών αυτοκινήτων αι οποίαι καταργούνται από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος. Η παρά του Ν.Δ. τούτου κατάργησις προγενεστέρων διατάξεων δεν θίγεται.

 

Άρθρον 22.

Έναρξις ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

 

Εν Αθήναις τη 13 Ιουλίου 1976

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ


 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 14 Ιουλίου 1976

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

 

NOMOΛΟΓΙΑ

ΣΕ3913/1999 - 1048/1998 - 1658/1998