EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

79

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 291

Περί παρατάσεως της αναστολής της ισχύος των διατάξεων του Ν.Δ. 1060/1971 "περί οργανώσεως φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διενεργουμένων εμπορευματικών μεταφορών".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

 

Άρθρον μόνον.

1.     Το άρθρον 5 του Ν. 33/1975 "περί μειώσεως φορολογικών επιβαρύνσεων μεταφορικών τινων επιχειρήσεων και ρυθμίσεως ετέρων θεμάτων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως" αντικαθίσταται, αφ' ης ίσχυσεν, ως ακολούθως:

 

Άρθρον 5.

"Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του Ν.Δ. 1060/1971, εξαιρέσει των διατάξεων περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως πάσης κατηγορίας, εις αντικατάστασιν ετέρων κυκλοφορούντων".

 

2.     Κυρούται και αποκτά πλήρη ισχύν νόμου, αφ' ης εξεδόθη η υπ' αριθ. Ε/Φ1/28030/2321/30.9.1975 (ΦΕΚ 1090/1.10.1975 τεύχος Β) "περί αναστολής ισχύος της υπ' αριθ. Ε/Φ1/9200/500/1972 αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών" έχουσα ούτω:

"Έχοντες υπ' όψει:

1.    Το Ν.Δ. 1060/1971 "περί οργανώσεως των δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διενεργουμένων εμπορευματικών μεταφορών", ως ετροποποιήθη δια του Ν.Δ. 386/1974.

2.    Την κατ' εξουσιοδότησιν του άρθρου 15 παρ. 1 του ως άνω Ν.Δ. 1060/1971, εκδοθείσαν υπ' αριθ. Ε/Φ1/9200/500/1972 ημετέραν απόφασιν "περί κανονισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας συστάσεως μεταφορικών επιχειρήσεων διεθνών μεταφορών και εθνικών τοιούτων", ανασταλείσαν δια της υπ' αριθ. Ε/Φ1/10009/756/1975 ομοίας.

3.    Τας διατάξεις του άρθρου 5, εν συνδυασμώ προς τας τοιαύτας του άρθρου 7 του Ν. 33/1975 "περί μειώσεως φορολογικών επιβαρύνσεων μεταφορικών τινων επιχειρήσεων και ρυθμίσεως ετέρων θεμάτων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως", δι' ων ανεστάλη επί εξάμηνον από 1 Απριλίου 1975 η ισχύς των διατάξεων του ρηθέντος Ν.Δ. 1060/1971, ως τούτο ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, εξαιρέσει των διατάξεων περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων Δ.Χ. πάσης κατηγορίας, εις αντικατάστασιν ετέρων κυκλοφορούντων.

4.    Την ανάγκην αναμορφώσεως του Ν.Δ. 1060/1971 επί σκοπώ αντιμετωπίσεως των εν γένει θεμάτων της οργανώσεως των χερσαίων οδικών εμπορευματικών μεταφορών, και

5.    Ότι, μέχρι της ολοκληρώσεως της εν προκειμένω μελέτης και καταρτίσεως νέου νομοθετήματος, παρίσταται ανάγκη περαιτέρω αναστολής της ισχύος των δια του Ν. 33/1975 ανασταλεισών διατάξεων του Ν.Δ. 1060/1971, ως και της υπ' αριθ. Ε/Φ1/9200/500/1972 αποφάσεως, αποφασίζομεν:

Αναστέλλομεν την ισχύν την υπ' αριθ. Ε/Φ1/9200/500/1972 κανονιστικής αποφάσεως ημών επί εν εξάμηνον από 1 Οκτωβρίου 1975, αφ' ης άρχεται η ισχύς της παρούσης.

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως".

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Eν Αθήναις τη 5 Απριλίου 1976

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 6 Απριλίου 1976

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

NOΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ172/1977, ΣΕ1200/1981, ΣΕ2430/1985, ΣΕ1302/1987