EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

 

 

ΤΕΥΧΟΣΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

287

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙθ. 2774

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρa στον τη­λεπικοινωνιακό τομέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής και η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Ο ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α / 10.4.1997) εφαρμόζεται για κάθε ζήτημα σχετικό με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που δεν ρυθμίζεται ειδικότερα από τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Εκτός των ορισμών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α) 'συνδρομητής', κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συνάψει σύμβαση με φορέα παροχής διαθέ­σιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την παροχή των υπηρεσιών αυτών,

β) 'χρήστης', κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί διαθέσιμη στο κοινό τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, χωρίς να είναι απαραίτητα συνδρομητής της,

γ) 'δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο', τα συστήματα μετάδοσης, ο εξοπλισμός μεταγωγής και τα λοιπά μέσα που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων μεταξύ συγκε­κριμένων τερματικών σημείων με τη χρήση καλωδίου, ραδιοκυμάτων, οπτικών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιούνται εν μέρει ή εν όλω, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,

δ) 'τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες', οι υπηρεσίες των οποίων η παροχή συνίσταται εν όλω ή εν μέρει στη

μετάδοση και περαιτέρω διαβίβαση σημάτων μέσω τη­λεπικοινωνιακών δικτύων εξαιρουμένων των ραδιοφω­νικών και τηλεοπτικών εκπομπών.

'Άρθρο 3

Υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που συνδρομητές κατά τους ορισμούς του παρόντος νόμου είναι νομικά πρόσωπα, όπως ορίζεται ειδικότερα στα παρακάτω άρθρα.

2. 0 παρών νόμος εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υ­πηρεσιών σε δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ιδίως μέσω του ψηφιακού δικτύου ενοποιημένων υπηρεσιών (Integrated Serνices Digital Network - ISDN) και των δημόσιων ψηφιακών κινητών δικτύων. Για την επεξερ­γασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που πραγ­ματοποιείται στο πλαίσιο μη διαθέσιμων στο κοινό υ­πηρεσιών, εφαρμόζεται ο ν. 2472/1997.

3. Τα άρθρα 6 και 7 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις γραμμές συνδρομητών που συνδέονται με ψηφιακά κέντρα και όταν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό σε γραμμές συνδρομητών που συνδέονται με αναλογικά κέντρα και δεν συνεπάγεται δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) κατόπιν γνωστοποιήσεως των ενδιαφερόμε­νων οργανισμών κοινοποιεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης τις περιπτώσεις όπου είναι τεχνικώς αδύνατο ή επιφέρουν δυσανάλογη επένδυση.

'Άρθρο 4

Γενικές αρχές

1. Οποιαδήποτε χρήση των τηλεπικοινωνιακών υπη­ρεσιών, όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο, προστα­τεύεται από τις ρυθμίσεις για το απόρρητο των επι­κοινωνιών. Η άρση του απορρήτου σε δημόσιες αρχές είναι επιτρεπτή μόνο για τους λόγους και υπό τους όρους και διαδικασίες που ορίζει ο ν. 2225/1994 (ΦΕΚ 121 Α'/ 20.7.1994), όπως ισχύει.

2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο εάν:

 


α) ο συνδρομητής ή ο χρήστης έχει δώσει τη συ­γκατάθεσή του μετά από ενημέρωση για το είδος των δεδομένων, το σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών ή

β) η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία ο συνδρομητής ή ο χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο μετά από αίτηση του συνδρομητή.

3. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

4. 0 φορέας παροχής δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή να τα διαβιβάζει σε τρίτους για άλλους σκοπούς και ιδίως για σκοπούς διαφήμισης ή εμπορικής έρευνας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, εκτός εάν ο συνδρομητής ή ο χρήστης έχει ρητά και ειδικά δώσει τη συγκατάθεσή του. Η συγκατάθεση α­παιτείται να είναι έγγραφη εφόσον τα δεδομένα δια­βιβάζονται σε τρίτους. Η συγκατάθεση μπορεί σε κάθε περίπτωση να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ανα­δρομικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης και εφόσον τα δεδομένα έχουν στο μεταξύ ανακοινωθεί σε τρίτους η ανάκληση ανακοινώ­νεται σε αυτούς με φροντίδα του υπεύθυνου επεξερ­γασίας. Ο φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας απαγορεύεται να εξαρτά την παροχή των υπηρεσιών αυτών από τη συγκατάθεση του συνδρομητή ή του χρήστη για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που εξυπηρετούν άμεσα την παροχή των υπηρεσιών τις οποίες αφορά ο παρών νόμος.

5. 0 σχεδιασμός και η επιλογή των τεχνικών μέσων, καθώς και ο εξοπλισμός για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρέπει να γί­νεται με κριτήριο και σκοπό την επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6. Ο παρέχων διαθέσιμες στο κοινό τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες οφείλει να καθιστά δυνατή τη χρήση και πληρωμή υπηρεσιών ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Σε περίπτωση αμφισβήτησης για την τεχνική δυνατότητα της ανώνυμης και ψευδώνυμης χρήσης και πληρωμής των υπηρεσιών αυτών γνωμοδοτεί η Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 5

Δεδομένα κίνησης και χρέωσης - ­Αναλυτική χρέωση

1. Τα δεδομένα κίνησης που αφορούν συνδρομητές και χρήστες, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασtα για την πραγματοποίηση κλήσεων και αποθηκεύονται από το φορέα παροχής τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας πρέπει να απαλείφονται ή να καθίστανται ανώνυμα κατά τη λήξη της κλήσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

2. Για τη χρέωση των συνδρομητών και την πληρωμή των διασυνδέσεων, εφόσον είναι αναγκαίο, επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα που αφορούν τον αριθμό ή την ταυτότητα της συσκευής του συνδρομητή, τη διεύθυνση του συνδρομητή και τον τύπο της συσκευής. το συνολικό αριθμό των προς χρέωση μονάδων για τη λογιστική περίοδο, τον αριθμό του καλούμενου συνδρομητή, τον τύπο, το χρόνο έ­ναρξης και τη διάρκεια των κλήσεων που πραγματο­ποιήθηκαν ή/και τον όγκο των διαβιβασθέντων δεδο­μένων, την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η κλήση/υπηρεσία, άλλες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία πληρωμής, όπως προκαταβολές πληρωμές με δόσεις, αποσύνδεση, υπομνηστική επι­στολή. Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται μόνο έως το τέλος της περιόδου εντός της οποίας μπορεί να αμ­φισβητηθεί νομίμως ο λογαριασμός ή να επιδιωχθεί η πληρωμή του.

3. Εφόσον το ζητήσει ο συνδρομητής ή ο χρήστης, ο φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας ο­φείλει να διαγράφει τα τρία τελευταία ψηφία των κλη­θέντων αριθμών. Εφόσον το ζητήσει ο συνδρομητής ή ο χρήστης, ο φορέας παροχής τηλεπικοινωνιακού δι­κτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας υποχρεούται σε πλήρη διαγραφή των κλη­θέντων αριθμών, αμέσως μετά την αποστολή του λο­γαριασμού. Στην περίπτωση αυτή δεν θα υφίσταται για την εταιρία υποχρέωση απόδειξης της ορθότητας των στοιχείων των λογαριασμών.

4. Η επεξεργασία των δεδομένων κίνησης και χρέω­σης πρέπει να ανατίθεται σε πρόσωπα τα οποία ενερ­γούν υπό την εποπτεία των φορέων παροχής των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή και των διαθέ­σιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τα οποία ασχολούνται με. τη διαχείριση των χρεώσεων ή της κίνησης, τις απαντήσεις σε ερωτήσεις πελατών, την ανίχνευση της απάτης και με την εμπορική προώ­θηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του φορέα.

5. Οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την έκδοση και λήψη μη αναλυτικών λογαριασμών. Σε πε­ρίπτωση συσκευής σε χώρο με πολλούς κατοίκους ή διαμένοντες ή σε επαγγελματική εγκατάσταση με πολ­λούς χρήστες, για την αποστολή αναλυτικού λογαρια­σμού χρειάζεται έγγραφη βεβαίωση του συνδρομητή ότι οι χρήστες έχουν ενημερωθεί ή θα ενημερωθούν με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπo για την α­ποστολή αναλυτικών λογαριασμών στο συνδρομητή.

6. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη ότι η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνεται από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για τα δεδομένα που αφορούν τη χρέωση ή την κίνηση με σκοπό την επίλυση διαφορών, που σχετίζονται ιδίως με τη διασύνδεση ή τη χρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6

Ένδειξη της ταυτότητας και περιορισμός αναγνώρισης καλούσας και συνδεδεμένης γραμμής

1. Σε περίπτωση που παρέχεται η ένδειξη της ταυ­τότητας καλούσας γραμμής, ο καλών χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα, με απλά μέσα και χωρίς επι­βάρυνση, να εμποδίζει αυτή τη λειτουργία ανά κλήση. Ο καλών συνδρομητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτή ανά γραμμή.

2. Σε περίπτωση που παρέχεται ένδειξη της ταυτό­τητας καλούσας γραμμής, ο καλούμενος συνδρομητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα, με απλά μέσα και χωρίς επιβάρυνση, να μην επιτρέπει την ένδειξη της ταυτό­τητας της καλούσας γραμμής για τις εισερχόμενες κλήσεις.

3. Σε περίπτωση που παρέχεται ένδειξη της ταυτό­τητας καλούσας γραμμής και η ένδειξη αυτή γίνεται πριν γίνει οριστικά η κλήση, ο καλούμενος συνδρομητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα, με απλό μέσα, να μη


δέχεται την εισερχόμενη κλήση όταν ο καλών χρήστης η συνδρομητής δεν έχει επιτρέψει την ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραμμής.

4. Σε περίπτωση που παρέχεται ένδειξη της ταυτό­τητας της συνδεδεμένης γραμμής, ο καλούμενος συν­δρομητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαλείφει με απλά μέσα και χωρίς επιβάρυνση, την ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεμένης γραμμής στον καλούντα χρήστη.

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν επίσης όσον αφορά κλήσεις προς χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή 'Ένωση, οι διατάξεις των παραγράφων 2. 3 και 4 ισχύουν επίσης και για τις εισερχόμενες κλήσεις που προέρχονται από τρίτες χώρες.

6. Σε περίπτωση που παρέχεται ένδειξη της ταυτό­τητας καλούσης ή και συνδεδεμένης γραμμής, οι φορείς παροχής διαθέσιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υ­πηρεσιών ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέσο το κοινό και τους συνδρομητές σχετικά, όπως επίσης και για τις δυνατότητες που ορίζονται στις παραγράφους 1-4.

7. Ο φορέας παροχής δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να διαθέτει μέσα εξουδετέρωσης της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής:

α) Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά από αίτηση του συνδρομητή που ζητεί τον εντοπισμό κα­κόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων. Τα δεδομένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλού­ντος συνδρομητή αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα από το φορέα παροχής δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας μόνο έναντι του συνδρομητή ή του χρήστη που ζητεί τον εντοπισμό και κατόπιν διαγράφονται.

β) Επί τη βάσει της ανά γραμμή απάλειψης για δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με τις κλήσεις άμεσης επέμβασης ή ιδιωτικούς φορείς άμεσης επέμ­βασης αναγνωρισμένους από το κράτος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ώστε να δίδεται απάντηση στις κλήσεις αυτές. Τα δεδομένα που περιέχουν την ανα­γνώριση της ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμη από την υπηρεσία ή τον ιδιωτικό φορέα άμεσης επέμβασης μόνο για το σκοπό της άμεσης απάντησης και επέμβασης και για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την ολο­κλήρωση του σκοπού και κατόπιν διαγράφονται.

Άρθρο 7

Αυτόματη προώθηση κλήσεων

Ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να εμποδίζει τις αυτόματα προωθούμενες κλήσεις από τρίτους στην τερματική του συσκευή. Ο φορέας παροχής τηλεπικοι­νωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό τηλεπι­κοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να παρέχει χωρίς επι­βάρυνση και με απλά τεχνικά μέσα την αντίστοιχη τεχνική δυνατότητα. Σε περίπτωση αμφισβήτησης αυτής της τεχνικής δυνατότητας γνωμοδοτεί η Ε.Ε.Τ.Τ. σύμ­φωνα με τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 8

Κατάλογοι συνδρομητών

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέ­χονται στους έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρομητών, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του κοινού ή μπορούν να ληφθούν μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, πρέπει να περιορίζονται στα απαραίτητα για την αναγνώριση της ταυτότητας συ­γκεκριμένου συνδρομητή (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση), εκτός εάν ο συνδρομητής έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη δημοσίευση συμπληρω­ματικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Ο συνδρομητής δικαιούται, εφόσον το ζητεί, να μην συμπεριλαμβάνεται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό κα­τάλογο να δηλώνει ότι δεν επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των προσωπικών του στοιχείων για απευθείας εμπορική προώθηση, να ζητά να παραλείπεται η διεύθυνσή του εν μέρει και να μην επιτρέπει να υπάρχει αναφορά που να αποκαλύπτει το φύλο του, εφόσον τούτο εiναι γλωσσικά εφικτό. Ο φορέας παροχής της υπηρεσiας μπορεί να χρεώνει το συνδρομητή που επιθυμεί να μην αναφέρονται τα στοιχεία του στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι η χρέωση περιορίζεται στο πραγματικό κόστος του φορέα παροχής της υπηρεσίας για την προσαρμογή και ενημέρωση της καταστάσεως των συνδρομητών, των οποίων τα στοιχεία δεν Θα εγγραφούν στο δημόσιο κατάλογο. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής του ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ..

3. Τα δικαιώματα που παρέχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ισχύουν για τους συνδρομητές που είναι φυσικά πρόσωπα. 'Οταν οι συνδρομητές είναι νομικά πρόσωπα, τα στοιχεία που δημοσιεύονται σε τηλεφωνικούς καταλόγους περιορίζονται στα απαραί­τητα για την αναγνώριση της ταυτότητας του νομικού προσώπου (επωνυμία ή διακριτικός τίτλος, έδρα, νομική μορφή, κύριο αντικείμενο δραστηριότητας, διεύθυνση), εκτός εάν ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προ­σώπου έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη δημοσίευση συμπληρωματικών στοιχείων.

Άρθρο 9

Μη ζητηθείσες κλήσεις

1. Η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ιδίως με χρήση αυτομάτων, συσκευών κλήσεως ή συσκευών τηλεομοιοτυπίας ή η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών κλήσεων γενικώς με οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό μέσο με ή χωρίς αν­θρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνο στην περί­πτωση συνδρομητών, οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεσή τους.

2. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθείσων κλήσεων για τους παραπάνω σκοπούς, εφόσον ο συν­δρομητής έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας παροχής διαθέσιμων στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υποχρεούται να καταχωρεί τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδια­φερομένου.

3. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τους συν­δρομητές που είναι νομικά πρόσωπα, εκτός εάν ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δηλώσει ότι δεν επιθυμεi τη λήψη μη ζητηθεισών κλήσεων που γίνονται για τους παραπάνω σκοπούς.

4. Οι δηλώσεις των προηγούμενων παραγράφων γίνονται χωρίς επιβάρυνση και απευθύνονται στο φορέα παροχής δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή και διαθέσιμης στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.


Άρθρο 10

Ασφάλεια

1. Ο φορέας παροχής διαθέσιμων στο κοινό τηλεπι­κοινωνιακών υπηρεσιών οφείλει να λαμβάνει τα ενδε­δειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύεται η ασφάλεια των υπηρεσιών του, και εφόσον χρειάζεται από κοινού με το φορέα παροχής του δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών, και η ασφάλεια του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Λαμβανομέ­νων υπόψη των πλέον πρόσφατων τεχνικών δυνατο­τήτων και του κόστους εφαρμογής τους, τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον υπάρχοντα κίνδυνο.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του δημόσιου τηλεπικοινω­νιακού δικτύου, ο φορέας που παρέχει διαθέσιμη στο κοινό τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει τους συνδρομητές για τον κίνδυνο αυτόν και για όλες τις τυχόν δυνατότητες αποτροπής του κινδύνου, συ­μπεριλαμβανομένου και του σχετικού κόστους. Η ενη­μέρωση αυτή δεν απαλλάσσει το φορέα από τις υπο­χρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες της Αρχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Εκτός των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί από το ν. 2472/ 1997 και άλλες ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δε­δομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τις διατάξεις του παρόντος, η Αρχή:

α) καταγγέλλει τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστι­κές αρχές και

β) εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων στα οποία ανα­φέρεται ο παρών νόμος.

2. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ.Τ., η πράξη της Αρχής εκδίδεται μετά την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ..

'Άρθρο 12

Αστική ευθύνη

1. Φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, που κατά παράβαση του παρόντος νόμου προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση. Αν προκά­λεσε ηθική βλάβη, υποχρεούται σε χρηματική ικανο­ποίηση. Ο υπόχρεος απαλλάσσεται από την ευθύνη αν αποδείξει ότι δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον.

2. Η κατά το άρθρο 932 Α.Κ. χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του παρόντος νόμου ορίζεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, εκτός αν ζητήθηκε από τον ε­νάγοντα μικρότερο ποσό. Η χρηματική αυτή ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξαρτήτως από την αιτούμενη αποζη­μίωση για περιουσιακή βλάβη.

3. Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου εκδικάζονται κατά τα άρθρα 66d-676 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο­μίας, ανεξάρτητα από την τυχόν έκδοση ή μη απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρα­κτήρα ή την τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης. Η απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο.

Άρθρο 13

Ποινικές κυρώσεις

1, 'Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόμου χρη­σιμοποιεί, επεξεργάζεται, μεταδίδει ανακοινώνει, δη­μοσιοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνδρο­μητών ή χρηστών τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων, ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδο­μένα με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10,000.000) δραχ­μων, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. .

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας που δεν συμμορφώνεται με τις πράξεις της Αρχής που επιβάλλουν τις διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων γ', δ' και ε'της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2472/ 1997, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή του­λάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών έως πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 14 του άρθρου 22 του ν. 2472/ 1997 εφαρμόζονται και επί των πράξεων των προηγούμενων παραγράφων.

 

Άρθρο 14

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΛΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

 

Θεωρήθηκε και ετέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΑΥΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ