EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1998

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

233

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2644

Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις

 

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών

 

Άρθρο 1

Φύση, έννοια και τρόπος παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών

 

1. Η παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών υπάγεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος 1975/1986, στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και συνιστά δημόσια λειτουργία με σκοπό την αντικειμενική και επί ίσοις όροις ενημέρωση καθώς και την υψηλής στάθμης επιμόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Ως παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, θεωρείται η, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο (αναλογική ή ψηφιακή) ή μέσο (επίγειοι αποκλειστικά πομποί, καλωδιακό δίκτυο ή δορυφόρος), μετάδοση απευθείας προς το κοινό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ή πρόσβαση στα όποια τελεί υπό τους όρους που θέτει η κάτοχος της προβλεπόμενης στις διατάξεις του παρόντος νόμου άδειας, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης ή μη του χρήστη των υπηρεσιών αυτών για καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος.

2. Για την παροχή προς το κοινό συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών απαιτούνται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ) και σύναψη σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.

Για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, άδεια και σύμβαση παραχώρησης απαιτείται μόνο όταν η μετάδοση της ανοδικής δέσμης προς το δορυφόρο πραγματοποιείται είτε (α) από την ελληνική επικράτεια απευθείας ή με τη μεσολάβηση σε προηγούμενη φάση μεταφοράς του ραδιοτηλεοπτικού σήματος από την επικράτεια άλλου κράτους με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο είτε (β) από την επικράτεια άλλου κράτους με τη μεσολάβηση, σε προηγούμενη φάση, μεταφοράς του ραδιοτηλεοπτικού σήματος από την ελληνική επικράτεια με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο, ή μέσο.

3. Η σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καταρτίζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έκδοση της άδειας. Εφόσον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας η σύμβαση παραχώρησης δεν έχει υπογραφεί για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Ελληνικού Δημοσίου, η προθεσμία αυτή αναστέλλεται υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που η προθεσμία των έξι (6) μηνών παρέλθει άπρακτη για λόγους που οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της κατόχου, η άδεια ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από ακρόαση της κατόχου και σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. Σύμβαση που καταρτίζεται χωρίς την άδεια της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρη. Στις συμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτική οι προβλεπόμενοι στον παρόντα νόμο οικονομικοί όροι, καθώς και οι αντισταθμιστικές υπηρεσίες, που τυχόν καθορίζονται στην άδεια του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, και εξειδικεύονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 10. Κατά την συναρμολόγηση των συμβατικών όρων, καθώς και κατά την εξέλιξη της συμβατικής σχέσης, το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να αποφεύγει κάθε πράξη ή παράλειψη που καταλήγει σε άνιση μεταχείριση των αντισυμβαλλομένων του ή που τους παρέχει τη δυνατότητα να καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση που αυτοί έχουν τυχόν αποκτήσει στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.

4. Οι άδειες και συμβάσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν αναιρούν την υποχρέωση κατοχής αδειών ή υποβολής δηλώσεων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, οι οποίες προβλέπονται στην τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία για την εκπομπή και μεταφορά με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, καθώς και για την απόκτηση και χρήση του αναγκαίου εξοπλισμού και υποδομής.

Η άδεια που προβλέπεται στον παρόντα νόμο για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν αποτελεί άδεια παροχής των τεχνικών υπηρεσιών πρόσβασης υπό όρους, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 95/47/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου (L281/51/23-11-1995).

Οι άδειες ή δηλώσεις που προβλέπονται από την τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία για την εκπομπή και μεταφορά ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος με την τεχνική μέθοδο και μέσο που θα χρησιμοποιεί ή κάτοχος της άδειας μπορούν να μην κατέχονται από την ίδια την κάτοχο άδειας ή μέτοχό της. Στην περίπτωση αυτή η κάτοχος της άδειας υποχρεούται να προσκομίσει στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, πριν από τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης, υπογεγραμμένη σύμβαση με τηλεπικοινωνιακό φορέα που κατέχει και έχει υποβάλει τις απαιτούμενες άδειες και δηλώσεις.

Η ενεργοποίηση των αδειών, δηλώσεων και συμβάσεων, που προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία για τη μεταφορά ραδιοτηλεοπτικού σήματος από δημόσιους ή ιδιωτικούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς, επιτρέπεται μόνο μετά την προσκόμιση στους φορείς αυτούς τη ς άδειας και της σύμβασης παραχώρησης που προβλέπονται για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις κατοχής άδειας για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών

 

1. Άδειες παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κατέχονται μόνο από ανώνυμες εταιρείες. Η καταστατική έδρα της εταιρείας, καθώς και η κεντρική διοίκηση της πρέπει να βρίσκονται σε ένα από τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, ένας τουλάχιστον από τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας πρέπει να κατοικεί στην ελληνική επικράτεια.

2. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών πρέπει να είναι ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές και αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονομαστικές και να ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα. από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν υψηλή οικονομική φερεγγυότητα και δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα τρία (3) τουλάχιστον έτη στον ευρύτερο χώρο των ραδιοτηλεοπτικών ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα κατά το ΄δίκαιο άλλου κράτους χωρίς υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, καθώς και εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ημεδαπά ή αλλοδαπά Χρηματιστήρια Αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται για την εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου διαπιστώνεται από το Ε.Σ.Ρ. το οποίο για τη διαπίστωση αυτή μπορεί να ζητά τη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και να αναζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο με όλους τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 10α του π.δ. 213/1995(ΦΕΚ 112 Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του π.δ. 310/1996 (ΦΕΚ 214 Α).

3. Κάθε ανώνυμη εταιρεία μπορεί να κατέχει μία μόνο άδεια για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών με το ίδιο τεχνικό μέσο, καθώς και μια ακόμη άδεια για την παροχή των υπηρεσιών αυτών με άλλο τεχνικό μέσο.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέτοχος σε μια μόνο εταιρεία, η οποία είναι κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών με το ίδιο τεχνικό μέσο, καθώς επίσης και σε μια ακόμη εταιρεία κάτοχο άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών με άλλο τεχνικό μέσο, με την προϋπόθεση ότι με τη συμμετοχή αυτή δεν παραβιάζονται οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και δεν γίνεται κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που τυχόν έχει αποκτήσει το πρόσωπο αυτό στην αγορά των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών ούτε νοθεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ειδικά η συμμετοχή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου σε εταιρεία που κατέχει άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του μετοχικού κεφαλαίου της ή των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρείας.

4. Η κάτοχος άδειας του παρόντος νόμου δεν μπορεί να κατέχει και άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού των άρθρων 6 και 1 παρ.1 και 4 του ν.2328/1995 (ΦΕΚ 159Α) . Η συμμετοχή της κατόχου άδειας του παρόντος νόμου σε εταιρεία που κατέχει άδεια σταθμού ελεύθερης λήψης είναι δυνατή μόνο με την προϋπόθεση ότι με τη συμμετοχή αυτή δεν παραβιάζονται οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και δεν γίνεται κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που τυχόν έχει αποκτήσει η αντίστοιχη επιχείρηση στην αγορά των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών ούτε νοθεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι μέτοχοι εταιρείας που κατέχει άδεια του παρόντος νόμου μπορούν, υπό τους όρους του προηγούμενου εδαφίου, να κατέχουν άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή να μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια.

5. Η κάτοχος άδειας, οι μέτοχοί της, καθώς και οι μέτοχοι των μετοχών αυτής δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες μέσων μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση κάθε είδους, ραδιόφωνο κάθε είδους, εφημερίδες).

6. Οι εταιρείες που κατέχουν την άδεια του παρόντος νόμου, οι μέτοχοί τους ή οι μέτοχοι αυτών, καθώς και όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση της εταιρείας ή απασχολούνται σε αυτήν με κάθε μορφής νομική σχέση δεν μπορούν να συνάπτουν με το Δημόσιο ή με νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα συμβάσεις εκτέλεσης δημοσίων έργων ή κρατικών προμηθειών ή

 

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος- Καταργούμενες διατάξεις

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

2. Από την έναρξή της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφοι 5 και 6 εκτός του στοιχείου Ν. 2328/1995 και του 2 του νόμου 2173/1993 καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά το αντικείμενο του παρόντος νόμου.

3. Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τη Εκτέλεση του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 9 Οκτωβρίου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝ ΑΣΦ/ΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΤΥΠΟΥ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1996

 

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ