EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1953

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

292

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2624

Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου:

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπ'όψη τις διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 18 Σεπτεμβρίου 1953 συμφωνη γνώμην της κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 35 Ειδικής Επιτροπής εκ Βουλευτών προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Aρθρον 1

Γενικαί Διατάξεις

 

1. Δια την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος:

α) Υπό τον όρο ραδιοηλεκτρολόγος νοείται παν άτομο εφοδιασμένο δι' ειδικής επαγγελματικής αδείας χορηγουμένης κατά τας διατάξεις των επομένων άρθρων, επί σκοπώ όπως προσφέρη τας υπηρεσίας του εις το κοινό διά την εγκατάσταση, συντήρησιν, επισκευή και κατασκευή ραδιοηλεκτρικών πομπών, δέκτων και εν γένει ραδιοηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως.

β) υπό τον όρο "ραδιοηλεκτρικό εργαστήριο" νοείται εργαστήριο εξοπλισμένο διά των καταλλήλων εργαλείων και οργάνων δοκιμών και μετρήσεων, αναγκαιούντων διά την εκτέλεσιν εργασιών συντηρήσεως, επισκευής ή και κατασκευής Ραδιοηλεκτρικών πομπών, δεκτών και εν γένει ραδιοηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως.

2. Κάτοχοι αδειών ραδιοηλεκτρολόγου, δύνανται να προσλαμβάνωνται ως υπεύθυνοι ραδιοηλεκτρικών εργαστηρίων, Πολιτικών και Στρατιωτικών Υπηρεσιών πάσης φύσεως, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικόν διά τας υπηρεσίας ταύτας.

3. Ιδιοκτήται ή εκμεταλλευόμενοι ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως υποχρεούνται όπως προσλαμβάνωσι ως υπεύθυνον της λειτουργίας των εργαστηρίων τούτων πρόσωπον κεκτημένον της κατά το άρθρον 848 αδείας.

Η τήρηση του όρου τούτου είναι απαραίτητος διά την παροχή αδείας λειτουργίας των εργαστηρίων τούτων

 

Άρθρο 2

Κατηγορίαι αδειών

1. Αι άδειαι ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου διακρίνονται εις τας κάτωθι κατηγορίας:

α) Αδεια ραδιοηλεκτρολόγου Α΄

β) Άδεια δοκίμου ραδιοηλεκτρολόγου Α΄

γ) Άδεια ραδιοηλεκτρολόγου Β΄

δ) Άδεια ραδιοτεχνίτου

ε) Άδεια βοηθού ραδιοτεχνίτου

2. Κάτοχοι άδείας ραδιοηλεκτρολόγου Α΄δύνανται να εργασθώσι ως υπεύθυνοι ραδιοηλεκτρικών εργαστηρίων ών η έκτασις των εργασιών περιλαμβάνει εγκατάστασιν, συντήρησιν, επισκευήν και κατασκευή ραδιοηλεκτρικών πομπών, δεκτών και εν γένει ηλεκτρονικών συσκευών πάσης φύσεως.

3. Κάτοχοι αδείας δόκιμοι ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ως και ραδιοηλεκτρολόγου Β΄ δύνανται να εργασθώσι ως υπεύθυνοι ραδιοηλεκτρικών εργαστηρίων η έκτασις των εργασιώντων οποίων περιορίζεται εις την εγκατάστασιν, συντήρησιν, επισκευήν και κατασκευή ραδιοηλεκτρικών συσκευών πάσης φύσεως ως και την κατασκευή ραδιοφωνικών δεκτών μόνον ή την συναρμολόγησιν τηλεοπτικών δεκτών και συναφών τούτοις διατάξεων και εξαρτημάτων (αντιπαρασιτικαί διατάξεις κ.τ.λ.)

Ούτοι δύνανται να εργασθώσιν επίσης ως επικουρικόν προσωπικόν εις εργαστήρια περί ων η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου.

4. Κάτοχοι άδειας ραδιοτεχνίτου δύναται να εργασθώσιν εις ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια διευθυνομενα υπό ραδιοηλεκτρολόγων Α΄και Β΄ κατηγορίας ως βοηθητικόν τεχνικόν προσωπικόν τούτων.

Ούτοι δύνανται μετά ευδόκιμον άσκησιν του επαγγέλματος του ραδιοτεχνίτου επί δύο τουλάχιστον έτη να διευθύνωσι ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια ων η έκτασις των εργασιών περιορίζεται μόνον εις την εγκατάστασιν, συντήρησιν και επισκευή ραδιοφωνικών δεκτών και των συναφών τούτοις συσκευών.

5. Κάτοχοι άδειας βοηθού ραδιοτεχνίτου δύναται να εργασθώσιν εις ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια διευθυνόμενα υπό ραδιοηλεκτολόγων Β΄ ή ραδιοτεχνιτών.

 

Άρθρο 3

Χορήγησις αδειών

 

1. Αι άδειαι ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου χορηγούνται υπό του Υπουργείου Συγκοινωνιών (Γεν. Διευθ/σις Τηλεπικοινωνιών) μετά γνώμην του Τηλεπικοινωνιακού Συμβουλίου, στηριζομένην εις το πόρισμα ειδικής εξεταστικής Επιτροπής, οριζομένης υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών.

2. Οι υποψήφιοι διά την απόκτησιν τοιούτων αδειών ή διά την προαγωγήν των εις την ανωτέραν κλάσιν υποβάλλονται εις εξετάσεις επί θεωρητικών και πρακτικών των αναφερομένων εν τω παρόντι άρθρω, είναι εφωδιασμένοι διά των αντιστοίχων διπλωμάτων ή πτυχίων μιας των εν Κράτει λειτουργουσών Ανωτάτων Ανωτέρων ή Ανεγνωρισμένων Επαγγελματικών Σχολών ή ισοτίμων προς αυτάς Σχολών της Αλλοδαπής, ως θέλει καθορισθεί λεπτομερώς διά του προβλεπομένου εν άρθρω 6 του παρόντος Ν ΒΔ/τος.

3. Ηλεκτρολόγοι - Μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πτυχιούχοι Φυσικής του Πανεπιστημίου με ενδεικτικόν Ραδιοηλεκτρολογίας, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και οι ισότιμοι προς τας ανωτέρω κατηγορίας διπλωματούχοι Σχολών Εσωτερικού ή Εξωτερικού δικαιούνται τη αιτήσει των, άδειας Παδιοηλεκτολόγου Α΄άνευ εξετάσεων.

4. Πτυχιούχοι ανεγνωρισμένων Ραδιοηλεκρτολόγικών Σχολών ημεδαπής, δικαιούνται τη αιτήσει των άδειας Ραδιοηλεκτρολόγου Β΄κατόπιν εξετάσεων. Ως τοιαύτη εξέτασις δύνεται να θεωρηθεί η διά του άρθρου 1 του ΝΔ 1097/42 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διά τάξεων τινών περί επαγγελματικής εκπαιδεύσεως " εξέτασις ενώπιον ειδικής εξέτασης ενώπιον ειδικής εξεταστικής Επιτροπής συμπληρουμένης βάσει του παρόντος διά δύο τουλάχιστον ειδικών μελών εκ της Γενικής Διευθύνσεως Τηλεπικοινωνιών του Υπουργού Συγκοινωνιών οριζομένων υπό του Υπουργείου τούτου.

Ούτοι μετά πενταετή αποδαδειγμένην ευδόκιμον υπηρεσίαν εις Υπηρεσίας Ασυρμάτου ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια και συναφείς εγκαταστάσεις, δικαιούνται, τη αίτησει των, άδειας ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ κατόπιν εξετάσεων.

5. Πτυχιούχοι εν γένει αναγνωρισμένων ή μη επαγγελματικών Σχολών ραδιοτεχνίας ετήσιας τουλάχιστον φοιτήσεως, δικαιούνται αδείας ραδιοτεχνίτου κατόπιν εξετάσεων ή άδειας βοηθού ραδιοτεχνίτου άνευ εξετάσεων.

Οι τελευταίοι ούτοι δύνανται να προαχθώσι εις ρααδιοτεχνίτας, κατόπιν εξετάσεων. Εις τας διατάξεις της παραγράφου ταύτης περιλαμβάνονται και απόφοιτοι επαγγελματικών σχολών ραδιοτεχνίας διδασκαλίας δι'αλληλογραφίας ανεγνωρισμεναι ή μη, εφ' όσον ούτοι εδιδάχθησαν την τεχνικήν ύλην την προβλεπομένην διά τας αντιστοίχους Σχολάς συνεχούς φοιτη΄σεως μετά των σχετικών τεχνικών εφααρμογών και έλαβον απολυτήριιο κατόπιν επιτυχών εξετάσεων.

6. α) Εις τας περιπτώσεις του παρόντος άρθρου εις ας προβλέπεται εξάτασις ταύτην ενεργεί πενταμελής Επιτροπή συνιστωμένη δι' αποφάσεως του επί των Συγκοινωνιών Υπουργού μετά γνωμάτευσιν του Τηλεπικοινωνιακού Συμβουλίου και αποτελουμένη εκ δύο ειδικών μηχανικών της Γενικής Διευθύνσεως, 2 ειδικών του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και ενός ειδικού εις τας ηλεκτρονικάς εφαρμογάς Καθηγητού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή του Πανεπιστημίου, μετά ισαρίθμων αναπληρωτών.

β) Τα εξεταζόμενα θέμετα και πρακτικαί εφαρμογαί δέον να τηρώνται εις στάθμην ισοϋψή κατά τας διαφόρους εξεταστικάς περιόδους.

γ) Πας κατέχων τα εν τω παρόντι άρθρω αναφερόμενα προσόντα και υποβάλλων ραδιοηλεκτρολόγου δέον εντός προθεσμίας τριών μηνών από της υποβολής της αιτήσεως να τυγχάνει της αδείας ταύτης, εφ' όσον δεν απαιτείται εξέτασις ή να υποβάλλεται εις εξέτασιν, εφ' όσον απαιτείται τοιάυτη. Παρελθούσης της προθεσμίας ταύτης οι ενδιαφερόμενοι καθώς και οι εργοδόται τούτων απαλλάσσονται των συνεπειών του άρθρου 5 του παρόντος ΝΔ εφ' όσον ήσκησαν έργα ανατιθέμενα εις την κατηγορίαν διά την οποία εζητήθη η άδεια.

 

 

Άρθρον 4

Μεταβατικαί διατάξεις.

 

1. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος ασχολούμενοι επαγγελματικώς εις την ραδιοτεχνικήν δικαιούνται κατόπιν αιτήσεώς των υποβαλλομένης εντός έτους από της εκδόσεως,του υπό του άρθρου 6 προβλεπομένου Βασ. Διατάγματος, αδείας των κάτωθι κατηγοριών αναλόγως των κεκτημένω ουσιαστικών προσόντων.

α) Ραδιοτεχνίται εν γένει, καταστηματάρχαι ή μη, ασκούντες αποδεδεγμένως το επάγγελμα του ραδιοτεχνλιτου από δωδεκαετίας τουλάχιστον και διευθύνονταες κατ΄ατην δημοσίευσιν του παρόντος υπευθύνως ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια ή διευθύνοντες τοιαύτα εργαστήρια εις το παρελθόν επί πενταετίαν τουλάχιστον ή ασκούντες μεν το επάγγελμα του ραδιοτεχνίτου επί χρόνον ελάσσονα της δωδεκαετίας αλλά διευθύνοντες υπευθύνως τουλάχιστον επί εξαετίαν ραδιοτεχνικά εργαστήρια δικαιούνται άνευ εξετάσεως αδείας ραδιοηλεκτρολόγου Β.

β) Ο ασκούντες αποδεδειγμένως το επάγγελμα του ραδιοτεχνίτου από εξαετίας τουλάχιστον και διευθύνοντες κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπευθύνως ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια δικαιούνται αδείας ραδιοηλεκτρολόγου Β επί τη υποβολή των εις πρακτικάς μόνον εξετάσεις ενώπιον, της υπό του άρθρου 3 προβλεπομένης Επιτροπής, ή αδείας ραδιοτεχνίτου άνευ εξετάσεων.

γ) Οι ασκούντες αποδεδειγμένως το επάγγελμα του ραδιοτεχνίτου επί τριετίαν τουλάχιστον δικαιούνται αδείας ραδιοτεχνίτου κατόπιν εξετάσεων.

δ) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου ή Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών διευθύνοντες κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπευθύνως ραδιοηλεκτρικά εργαστήρια ή ραδιοτεχνικά Σχολεία, ασχολούμενοι δε αποδεδειγμένως επαγγελματικώς εις την ραδιοτεχνικήν επί τετραετίαν τουλάχιστον, πτυχιούχοι των αυτών Σχολών υπηρετούντες κατά την δημοσίευσιν του παρόντος ή υπηρετήσαντες προ αυτής επί εν τουλάχιστον έτος ως Διδακτικόν προσωπικόν Εργαστηρίων του Ε.Μ.Πολυτεχνίου ή του Ε. Πανεπιστημίου ασχολουμένων περί τα ηλεκτρονικά δικαιούνται τη αιτήσει των αδείας δοκίμου Ραδιοηλεκτρολόγου Α άνευ εξετάσεων. Ούτοι εφ' όσον έχουν αποδεδειγμένην ευδόκιμον υπηρεσίαν εις υπηρεσίας Ασυρμάτου, Ραδιοηλεκτιρκά εργαστήρια ή συναφείς εγκαταστάσεις πλέον των τριών ετών, υπολογιζομένης της υπηρεσίας ταύτης ανεξαρτήτως του χρόνου αποκτήσεως της αδείας δοκίμου Ραδιοηλεκτρολόγου Α δικαούνται τη αιτήσει των, αδείας Ραδιοηλεκτρολόγου Α άνευ εξετάσεων.

ε) Οι κατά τα εδάφια α και β της παρούσης παραγράφου τυχόντες αδείας ραδιοηλεκτρολόγου Β δύνανται μετά πενταετή από της λήψεως της αδείας ευδόκιμον δράσιν εις τας ηλεκτορνικά εφαρμογάς να ζητήσωσιν όπως γίνωσι δεκτοί εις εξέτασιν προς λήψιν αδείας ραδιοηλεκτρολόγου Α. Επί της αιτήσεως αποφαίνεται το Τηλεπικοινωνικόν Συμβούλιον μετά έρευναν των ουσιαστικών τίτλων των υποψηφίων.

2. Μεταξύ των υποβαλλομένων δικαιολογητικών προς απόδειξιν της κατά την προηγούμενην παράγραφον εδαφ. α, β και γ απαιτουμένης επαγγελματικής απασχολήσεως εις την ραδιοτεχνική απαιτείται η προσαγωγή και πιστοποιητικού πάντως μεν του οικείου ραδιοτεχνικού Συνδέσμου επιπροσθέτως δε του συνδέσμου καταστηματαρχών ραδιοφώνων διά τους εις καταστήματα πωλήσεως ραδιοφώνων υπηρετούντας ραδιοτεχνίτας.

Οι εκδίδοντες τα πιστοποιητικά ταύτα ευθύνονται κατά τας οικείας διατάεξις του Ποινικού Νόμου εν περιπτώσει χορηγήσεως ανακριβών πιστοποιητικών. Εν τη περιπτώσει καθ' ην δεν προκύπτει εκ των δικαιολογητικών αναμφισβήτητος η επαγγελματική κατάρτισις των κατά το παρόν άρθρον επαγγελματιών εν τη ραδιοτεχνική, η αρμοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών δικαιούνται να υποβάλη τούτους εν πάση περιπτώσει εις πρακτικάς εξετάσεις.

 

Άρθρον 5.

Ποιναί.

1. Τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών και διά χρηματικής ποινής μέχρι τριών εκατομμυρίων δραχμών ο οπωσδήποτε ασκών το επάγγελμα του ραδιοηλεκτρολόγου, χωρίς να είναι κάτοχος της κατά τας διατάξεις του παρόντος απαιτουμένης αδείας.

2. Τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρι πέντε μηνών, χρηματικής ποινής μέχρι δέκα εκατομμυρίων δραχμών και απαγορεύσεως της λειτουργίας του εργαστηρίου των προσκαίρου ή οριστικής, οι ιδιοκτήται ραδιοηλεκτικών εργαστηρίων οι προσλαμβάνοντες ως ραδιοηλεκτρολόγους πρόσωπα μη κεκτημένα αδείας χορηγουμένης κατά τας διατάξεις του παρόντος ή οι χρησιμοποιούντες ραδιοηλεκτρολόγους κεκτημένους αδείας κατά τρόπον αντιτιθέμενον εις τα εν τω άρθρω 1 παραγρ. 3 και άρθρω 2 παραγρ. 2, 3 και 4 του παρόντος οριζόμενα.

 

Άρθρον 6

 

1. Διά Β. Διατάγματος προκαλουμένου υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών, μετά γνώμην του Τηλεπικοινωνιακού Συμβουλίου, καθορισθήσονται λεπτομερώς τα περί προσόντων των υποψηφίων, των εξετάσεων, των περιπτώσεων καθ' ας επιτρέπεται η ανάκλησις χορηγηθείσης αδείας ως και πάσα αναγκαία διά την εφαρμογήν του παρόντος λεπτομέρεια.

2. Επί ανακυπτόντων κατά την εφαρμογήν του παρόντος ζητημάτων ισοτιμίας Σχολών, διπλωμάτων και πτυχίων πολιτικών και στρατιωτικών, αποφαίνεται εγκύρως το Τηλεπικοινωνιακόν Συμβλούλιον μετά σύμφωνον γνώμην της Συγκλήτου του Ε.Μ.Πολυτεχνείου.

3. Πάσα διάταξις αντικειμένη εις το παρόν Ν.Δ. καταργείται.

Εν τη Β. Ελληνική Πρεσβεία Παρισίων 17 Οκτωβρίου 1953

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ, Χ. ΨΑΡΡΟΣ, Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ, Ε. ΓΟΝΙΔΗΣ, Π. ΣΙΦΝΑΙΟΣ, Σ. ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ, Σ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, Σ. ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ, Λ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ, Λ. ΚΑΡΑΘΕΩΔΟΡΟΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 29 Οκτωβρίου 1953

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ