EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ 1998

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

30

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2578

Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγή τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαικής Ένωσης και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 12

Δομή και λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς

 

1. Το εδάφιο Β' της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"Β. Οργανισμοί τηλεπικοινωνιών: οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, καθώς και οι θυγαρικές που ελέγχουν, στους οποίους το κράτος χορηγεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και, κατά περίπτωση, την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών."

2. Το εδάφιο ΣΤ' της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"ΣΤ. Τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις: Οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών, οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι φορείς εγκατάστασης ή/και λειτουργίας ή/και εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων."

3. Το εδάφιο Ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"Ζ. Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο: ο εξοπλισμός μετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισμός μεταγωγής και άλλοι πόροι που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων, μέσω καλωδίων, ραδιοσημάτων, οπτικών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων."

4. Το εδάφιο Η' της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"Η. Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο: Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων γαι την παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών."

5. Το εδάφιο ΙΓ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"ΙΓ. Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που διατίθενται στο κοινό."

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 προστίθεται εδάφιο Λ', το οποίο έχει ως εξής:

"Λ. Ουσιώδεις απαιτήσεις:οι λόγοι κοινού συμφέροντος και μη οικονομικού χαρακτήρα μάσει των οποίων το Κράτος - Μέλος μπορεί να επιβάλλει όρους στην εγκατάσταση ή/και λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι λόγοι αυτοί είναι:

- Η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου.

- Η διατήρηση της ακεραιότητάς του και, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

- Η προστασία του περιβάλλοντος και πολεοδομικοί και χωροταξικοί στόχοι.

- Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος συχνοτήτων και η αποφυγή επιζήμιας παρεμβολής μεταξύ ραδιοτηλεπικοινωνιακών συστημάτων και άλλων διαστημικών ή επίγειων τεχνικών συστημάτων.

- Η προστασία των δεδομένων.

Η προστασία των δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει:

- Την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

- Τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών, που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται, καθώς και

- Την προστασία της ιδιωτικής ζωής."

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 προστίθεται εδάφιο ΛΑ', το οποίο έχει ως εξής:

"ΛΑ. Διασύνδεση: Η φυσική και λογική σύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο ή διαφορετικό οργανισμό, προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες ενός οργανισμού η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες του ίδιου ή άλλου οργανισμού ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, που παρέχονται από άλλο οργανισμό. Οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από τα ενεχόμενα μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο."

8. Το στοιχείο α' του εδαφίου Β' της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"α. Η εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων."

9. Στο εδάφιο ΣΤ' της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 προστίθεται στοιχείο ε', το οποίο έχει ως εξής:

"ε. Να καθιστούν γνωστούς στο κοινό τους όρους προσπέλασης στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι αντικειμενικοί και να μην επιφέρουν διακρίσεις."

10. Στο στοιχείο 2γ, του εδαφίου Α' της παραγράφου 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 προστίθεται υποστοιχείο (ζ), το οποίο έχει ως εξής:

"ζ. Η εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων".

11. Το εδάφιο Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"Ε. Για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων απαιτείται άδεια η οποία διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει.

Τα τηλεπικοινωνιακάδίκτυα μέσω των οποίων παρένονται απελευθερωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι:

α. τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που εγκαθίστανται από τους φορείς παροχής απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,

β. τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που παρέχονται από τρίτους,

γ. τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κοινής χρήσης, καθώς και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που χρησιμοποιούν λοιπές εγκαταστάσεις ή/και κτίρια τρίτων."

12. Το εδάφιο Α, της παραγράφου 7 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"Α. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και η παροχή της φωνητικής τηλεφωνίας ανατίθεται κατ' αποκλειστικότητα στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2000."

13. Το εδάφιο Α' της παραγράφου 9 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994 τροποποιείται ως εξής:

"Α. Τα τιμολόγια των οργανισμών τηλεπικοινωνιών, των φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρέπει εφόσον οι ανωτέρω έχουν σημαντική στη σχετική αγορά:

α. Να είναι εναρμονισμένα στο κόστος.

β. Να πληρούν τους κανόνες του υγειούς ανταγωνισμού.

γ. Να μη δημιουργούν διακρίσεις και να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση.

δ. Να πληρούν τους κανόνες της διαφάνειας και να δημοσιεύονται.

ε. Να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια.

στ. Να βασίζονται στα επί μέρους χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας.

ζ. Να βασίζονται στην ισότιμη συμμετοχή στο γενικό κόστος των χρησιμοποιούμενων δυνατοτήτων, καθώς και στην ανάγκη μιας εύλογης απόδοσης των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

η. Να βασίζονται στη σταδιακή εξάλειψη των σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ υπηρεσιών".

14. Το εδάφιο Θ' της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

"Θα. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να χορηγεί άδειες, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ. σε δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων, που εξυπηρετούς ίδιες ανάγκες, υπό τον όρο ότι τα δίκτυα αυτά είνια μεμονωμένα, ανεξάρτητα και δεν συνδέονται με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Οι φορείς στους οποίους δύναται να χορηγηθεί άδεια είναι:

- Οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Δίωξης Λαθρεμπορίου, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η Δ.ΕΠ.Α., η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης, η Ε.Ρ.Τ., τα Α.Ε.Ι., το Υπουργείο Χωροταξίας, Περβάλλοντος και Δημόσιων Έργων για τα δίκτυα κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων, καθώς και κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία και οργανισμός, που συνδέεται/εμπλέκεται με τη δημόσια ασφάλεια και την εθνική άμυνα.

Θβ. Όταν η εγκατάσταη ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων των προαναφερθέντων φορέων εξυπηρετεί απελευθερωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, τότε απαιτείται άδεια, σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις της παρούσας παραγράφου, όπως ισχύει."

15. Στο άρθρο τρίτο παράγραφος 4 του ν. 2246/1994 προστίθεται στοιχείο ΙΒ', το οποίο έχει ως εξής:

"ΙΒ. Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες σταθερής ή και κινητής φωνητικής τηλεφωνίας στο ευρύ κοινό υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες γενικού τηλεφωνικού καταλόγου.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ., καθορίζονται οι όροι παροχής των πληροφοριών αυτών κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και χωρίς να εισάγουν διακρίσεις.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής."

16. Στο εδάφιο Ε της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 προστίθεται εδάφιο Ε1, το οποίο έχει ως εξής:

"E1. H χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της παργράφου 11 του παρόντος άρθρου διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί των εν λόγω δικαιωμάτων διλελευσης. Σε περίπτωση, που η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης δεν είναι δυνατή λόγω των ουσιωδών απαιτήσεων και ιδιαίτερα όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος ή σε πολεοδομικούς ή χωροταξικούς στόχους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 της Οδηγίας 97/33/ΕΚ."

17. Το εδαφιο ΣΤ' της παραγράφου 1, του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994 διαγράφεται.

18. Στο εδάφιο Γ' της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2465/1997, προστίθεται στοιχείο κ', το οποίο έχει ως εξής:

"κ. οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, οι πολεοδμικοί και χωροταξικοί σχεδιασμοί των πόλεων και της περιφέρειας".

'Αρθρο 16

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει :

Α) των διατάξεων των άρθρων 1 εώς και 11, 13 εώς και 16από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφ'όσον από αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά.

Β) Των διτάξεων του άρθρου 12 από την 1η Οκτωωρίου 1997.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα,13Φεβρουαρίου 1998

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΣ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1998

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

EΑΥΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ