EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1976

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

6

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 247

Περί της υπό του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος αναθέσεως εις τρίτους των διά των τηλεφωνικών καταλόγων αυτού διαφημίσεων και προβολών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1.

1.                  Το έργον της πωλήσεως των διαφημιστικών καταχωρήσεων και των πάσης φύσεως προβολών των συνδρομητών διά των τηλεφωνικών καταλόγων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) δύναται να ανατίθεται, μετ' απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού τούτου δι' απ' ευθείας συμβάσεως εγκρινομένης υπό του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατά παρέκκλισιν από των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Προμηθειών αυτού και των περί καταθέσεως εγγυήσεων τοιούτων, εις εμπορικήν εταιρείαν συσταθείσαν αποκλειστικώς επί τω ανωτέρω σκοπώ υπό της πλειοψηφίας των υπό της ΙΤΤ HELLAS απολυθέντων, από 21ης Αυγούστου 1975 μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, υπαλλήλων αυτής πωλητών διαφημίσεων, οίτινες ημείβοντο κατά το μικτόν σύστημα αποδοχών.

2.                  Η ανωτέρω σύμβασις, μη δυναμένη να είναι διαρκείας μείζονος του έτους, δύναται, λαμβανομένου υπόψιν του συμφέροντος του ΟΤΕ και κατά την ελευθέραν αυτού κρίσιν, να ανανεούται εκάστοτε συμβατικώς κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα και πάντοτε διά χρονικόν διάστημα ουχί μείζον του έτους.

3.                  Η κατά τα ανωτέρω δυνατότης του ΟΤΕ δεν ισχύει αν εις την εταιρείαν μετέχουν έτερα, εκτός των εν τη παρ. 1 πρόσωπα.

 

Άρθρον 2.

Το εκάστοτε τιμολόγιον διά τας πάσης φύσεως καταχωρήσεις και προβολάς των συνδρομητών εις τους επαγγελματικούς και επαγγελματοτουριστικούς καταλόγους, ως και τας προβολάς και διαφημίσεις τούτων εις τους κοινούς καταλόγους, καθορίζεται αποκλειστικώς δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Άρθρον 3.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 8 Ιανουαρίου 1976

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κ.Δ.ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΝ.ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους Σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 10 Ιανουαρίου 1976

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ4239/1987