EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1996

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

161

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2428

 

Περί κυρώσεως η Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη τριών νέων συνοριακών διόδων και συνδετικών αρτηριών μεταξύ των δύο χωρών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής , απεφασίσαμεν:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη τριών νέων συνοριακών διόδων και συνδετικών αρτηριών μεταξύ των δύο χωρών που υπογράφηκε στη Σόφια στις 22 Δεκεμβρίου 1995, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνικήν γλώσσαν έχει ως εξής:

 

Άρθρο δεύτερο

 

Τα σε εκτέλεση της Συμφωνίας αυτής Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 5 αυτής εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση υπουργών.

 

 

Άρθρον τρίτον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 αυτής.

Παραγγέλλομεν τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμο του κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 4 Ιουλίου 1996

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΙ

&ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του κράτούς σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 8 Ιουλίου 1996

Ο επί της δικαιοσύνης υπουργός

ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ