ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Αρ. Φύλλου 237

29 Δεκεμβρίου 1994

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2274

Για την "Κύρωση της από 18 Οκτωβρίου 1994 Τροποποιήτικής Σύμβασης και των Παραρτημάτων 1, 2 και 3 αυτής μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αφ'ένος και της Κοινοπραξίας "Ολυμπιακό Μετρό" αφ'ετέρου για το έργο "Υπόγειος Σιδηρόδρομος Πρωτέυουσης" (ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ), Γραμμή 2 Σεπόλια- Δάφνη, Γραμμή 3 Κεραμεικός-Υ.Ε.Θ.Α.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομεν τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο Πρώτο

Κύρωση Σύμβασης

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Τροποποιητική Σύμβαση μετά των παραρτημάτων 1,2 και 3 αυτής, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 18η του μηνός Οκτωβρίου 1994 μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αφ'ενός και της Κοινοπραξίας "Ολυμπιακό Μετρό" αφ'ε΄τερου για το έργο "Υπόγειος Σιδηρόδρομος Πρωτεύουσας" (ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ), Γραμμή 2 Σεπόλια- Δάφνη, Γραμμή 3 Κεραμεικός-Υ.Ε.Θ.Α., το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

 

Aρθρο τέταρτο

Εναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρουμένης Τροποποιητικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόνοτς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1994

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ

 

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ


 

Θεωρηθηκε και τεθηκε η Μεγαλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1994

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ