ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμ. Φύλλου 129

11 Aυγούστου 1994

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2227

 

Αρθρον 14

Θέματα Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 

3. Τα δικαστικά γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συστήθησαν με το άρθρο 25 του ν. 4464/1965 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, καθώς και το Δικαστικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, που προβλέπεται από το άρθρο 272 του ν. 5242/1932, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 118/1975, μετατρέπονται σε γραφεία νομικών συμβούλων του Ν.Σ.Κ.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Μύκονος, 10 Αυγούστου 1994

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα 11 Αυγούστου 1994

 

Ο ΕΠΊ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ