EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΑΘΗΝΑ

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

211

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2175

Οργάνωση ενιαίου φορέα αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομεν τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

Ίδρυση - Σκοπός - Αρμοδιότητες

 

1.                  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που είναι δημόσια επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα, με την μορφή της ανώνυμης εταιρίας και την επωνυμία "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.)" με έδρα την Αθήνα. Ο Ο.Α.Σ.Α. διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στο νόμο αυτόν, τα προεδρικά διατάγματα και λοιπές κανονιστικές πράξεις, που εκδίδονται σε εκτέλεσή του και εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2.                  Σκοπός του Ο.Α.Σ.Α. είναι η διεξαγωγή του συγκοινωνιακού έργου με όλα τα μέσα μαζικής μεταφο΄ρας στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων, με ιδιαίτερη μέριμνα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την ποιότητα ζωής στην περιοχή της αρμοδιότητάς του.

3.                  Στις αρμοδιότητες του Ο.Α.Σ.Α. περιλαμβάνονται:

α. Ο Προσδιορισμός, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η εκμετάλλευση και ο έλεγχος του συγκοινωνιακούέργου με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

β. Η μελέτη των σχετικών προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

γ. Η ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν τη διεξαγωγή των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων και ιδίως ο καθορισμός, η κατάργηση και η επέκταση των γραμμών, ο καθορισμός των διαδρομών, των δρομολογίων, των αφετηριών, των τερμάτων και των στάσεων.

δ. Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος και η δημιουργία και χρησιμοποίηση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων.

ε. Η προμήθεια και εκμετάλλευση του τροχαίου υλικού και η συντήρησή του.

4.      Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου ανατίθεται από τον Ο.Α.Σ.Α. σε ανώνυμες εταιρίες, που ιδρύει ο ίδιος.

 

 

Άρθρο 2

Κεφάλαιο - Περιουσία - Οργάνωση - Κανονισμοί

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ο.Α.Σ.Α. αποτελείται από τα περιουσιακά στοιχεία του καταργούμενου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.), με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2078/1992 (ΦΕΚ 139 Α), της κινητής και ακίνητης περιυσίας της Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.). Τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται αυτοδικαίως στον Ο.Α.Σ.Α. από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται τα σχετικά με τον υπολογισμό, την εκτίμηση, τον καθορισμό του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Α.Σ.Α. και των εταιριών που αυτός ιδρύει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ο.Α.Σ.Α. διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές ίσης αξίας, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες ψήφους. Οι μετοχές αυτές ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

3. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάζει έως το 40% των μετοχών της προηγούμενης παραγράφου σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού της περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α.

Έως το 40% των μετοχών των θυγατρικών εταιριών που ιδρύονται, κατά το άρθρο 1 παρ. 4 του παρόντος νόμου, δύναται να μεταβιβαστούν σε Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού της περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Οι μετοχές του Ο.Α.Σ.Α. ή των εταιριών που ιδρύει κατά το άρθρο 1 παρ. 4 δεν μεταβιβάζονται εκτός Δημοσίου και Ο.Τ.Α.

Τα όργανα του Ο.Α.Σ.Α. και των εταιριών που ιδρύει ο Ο.Α.Σ.Α. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Αντιπροσωπευτική Συνέλευση Κοινωνικού Ελέγχου (Α.Σ.Κ.Ε.). Η Γ.Σ. των μετόχων του Ο.Α.Σ.Α. εκλέγει το Δ.Σ. του Οργανισμού, το οποίο είναι ενδεκαμελές. Η σύνθση, συγκρότηση και οι κανόνες λειτουργίας του πρώτου Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η θητεία του διαρκεία μέχρι την εκλογή του πρώτου Δ.Σ. από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Στο πρώο Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. ορίζονται πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις σε θέματα συγκοινωνιών και εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση, ένας εκπρόσωπος εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Α. και τρία πρόσωπα, που θητεύουν ή έχουν θητεύσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή έχουν εμπειρία ως στελέχη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Γ.Σ. των μετόχων του Ο.Α.Σ.Α. εγκρίνει τα καταστατικά του Οργανισμού και των εταιριών που ιδρύονται κατά το άρθρο 1 παρ. 4 του παρόντος νόμου, τα οποία καταρτίζονται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Στη Γ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

5.                  Οι οργανισμοί του Ο.Α.Σ.Α. και των εταιριών, που ιδρύονται κατά το άρθρο 1 παρ. 4 του νόμου αυτού, καταρτίζονται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. και εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι κανονισμοί εσωτερικής λειτουργίας, οι υπηρεσιακοί κανονισμοί και οι κανονισμοί χρήσης των υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Α. και των εταιρειών, που ιδρύονται κατά το άρθρο 1 παρ. 4 του νόμου αυτού, καταρτίζονται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α., και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με τους κανονισμούς χρήσης των υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται και οι κυρώσεις για την παράβαση των υποχρεώσεων που θα θεσπισθούν.

6.                  Ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται από την Α.Σ.Κ.Ε., σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται:

α. Η σύνθεση της Α.Σ.Κ.Ε., στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , των κοινωνικών φορέων, των εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Α. και στις εταιρίες που αυτός ιδρύει και των μετόχων του Ο.Α.Σ.Α. ή των εταιριών που αυτός ιδρύει.

Επίσης, συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων στους Η.Λ.Π.Α.Π. - Η.Σ.Α.Π. μέχρι την ανάληψη του έργου τους από τον Ο.Α.Σ.Α. ή τις εταιρίες που αυτός ιδρύει.

β. Ο τρόπος εκλογής των αιρετών μελών της Α.Σ.Κ.Ε.

γ. Οι κανόνες λειτουργίας της και

δ. Οι αρμοδιότητές της.

7. Οι αποφάσεις του Ο.Α.Σ.Α. για την τιμολογιακή πολιτική και το επενδυτικό πρόγραμμα, του ίδιου και των εταιρών που αυτός ιδρύει, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

8.α. Με κοινή απόφαση των ΥΠουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το ύψος της επιδότησης των υπηρεσιών που προσφέρει ο Ο.Α.Σ.Α. και οι εταιρίες που αυτός ιδρύει ή των Η.Λ.Π.Α.Π. - Η.Σ.Α.Π. που ήδη υπάρχουν και εποπτεύονται απ' τον Ο.Α.Σ.Α.

β. Για τον καθορισμό της επιδότησης λαμβάνονται υπόψη:

-         Τα στοιχεία εκμετάλλευσης, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

-         Το κόστος λειτουργίας συγκοινωνιακής επιχείρησης με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

γ. Οι πράξεις και αποφάσεις για την τιμολογιακή πολιτική και την επιδότηση των εισιτηρίων, που ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση αυτού του νόμου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως την έκδοση των αποφάσεων αυτής της παραγράφου.

 

Άρθρο 3

Κατάργηση του Ο.Α.Σ. - Διάλυση Σ.ΕΠ.

 

Ανάληψη συγκοινωνιακού έργου από Ο.Α.Σ.Α.

1. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου:

α. Ο Ο.Α.Σ.Α. αναλαμβάνει αμέσως την εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς του με θερμικά λεωφορεία.

β. Ο Ο.Α.Σ.Α. υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση με συνέπειες καθολικής διαδοχής στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ο.Α.Σ., ο οποίος παύει να υφίσταται.

Ο Ο.Α.Σ.Α. υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων των Σ.ΕΠ., των Σ.ΕΠ. και του Ο.Α.Σ., που πηγάζουν από τις ενοχικές σχέσεις αγοράς λεωφορείων και δανειοδότησης. Στις συμβάσεις και στις σχέσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται οι συμβάσεις ασφάλισης των παραπάνω λεωφορείων το σύμφωνο διατήρησης της κυριότητας και νομής υπέρ των πωλητριών εταιριών και των τραπεζών ή δανειστριών εταιριών, μέχρι την ολοσχερή αποπληρωμή του τιμήματος και εξόφληση του σχετικού δανείου. Ο Ο.Α.Σ.Α. υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων των Σ.ΕΠ., των Σ.ΕΠ. και του Ο.Α.Σ. που ιδρύονται ή απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές είτε αυτοί συμβάλλονται σ' αυτές απευθείας είτε συμβάλλονται ως τρίτοι κατά προσχώρηση. Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ των μετόχων των Σ.ΕΠ. προς τις τράπεζες ήτις δανείστριες εταιρίες εξακολουθούν να ισχύουν και παράγουν πλήρη τα έννομα αποτελέσματά τους μόνο σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και ικανοποίηση δικαιωμάτων που αναδέχεται με το άρθρο αυτό ο Ο.Α.Σ.Α.

Ο Ο.Α.Σ.Α. αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στους μετόχους των Σ.ΕΠ. τα ποσά που κατέβαλαν εξ ιδίων πόρων στις παραπάνω Εταιρείες για την αγορά των θερμικών λεωφορείων, νομιμοτόκως, από τότε που τα κατέλαβαν.

Γ. Ανακαλείται το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία θερμικού αυτοκινήτου λεωφορείου δημόσιας χρήσης, που χορηγήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2078/1992. Μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο παράδοση των λεωφορείων των Σ.ΕΠ. στον Ο.Α.Σ.Α., οι μέτοχοι των Σ.ΕΠ., οφείλουν να τα διατηρούν σε πλήρη λειτουργία και να προσφέρουν το έργο που τους έχει ανατεθεί.

Δ. Διαλύονται οι Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (Σ.ΕΠ.) που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2078/1992 και τίθενται σε κατάσταση εκκαθάρισης.

2. Οι μισθώσεςι χρήσης των αμαξοστασίων και του εξοπλισμού τους, οι παραχωρήσεις χρήσης των λεωφορείων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Σ. προς τις Σ.ΕΠ. ή τους μετόχους τους, λήγουν αυτοδικαίως για τον Ο.Α.Σ., τον Ο.Α.Σ.Α. και το Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία παράδοσης και παραλαβής τους, η συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

α. Η διαδικασία και τα όργανα εκκαθάρισης των Σ.ΕΠ.

β. Ο ορισμός εκκαθαριστών, των οποίων η αμοιβή βαρύνει τις Σ.ΕΠ.

γ. Η διαδικασία επιστροφής ατόκως στους μετόχους των Σ.ΕΠ. του ποσού που κατέβαλαν υπέρ του Δημοσίου για την απόκτηση δικαιώματος θέσης σε κυκλοφοράι θερμικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2078/1992 και νομιμοτόκως του ποσού που κατέβαλαν εξ ιδίων πόρων στις πωλήτριες και δανειοδότριες Εταιρείες.

δ. Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμψηφισμού απαιτήσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ. αφ' ενός και μετόχων Σ.ΕΠ. αφ' ετέρου από την εφαρμογή του Ν. 2078/1992 και του παρόντος νόμου.

ε. Η διαδικασία ανάκτησης από μετόχους των Σ.ΕΠ. δικαιωμάτων από τα οποία παραιτήθηκαν ή παραχώρησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 περ. β και γ. του Ν. 2078/1992.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από τεχνικοοικονομική μεέλτη επιπτώσεων και γνώμη των εραγζομένων, ανταίθεται στις Εταιρείες, που ιδρύονται κατά το άρθρο 1 παρ. 4 του νόμου αυτού, η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των Ηλεκτροκίνητων Λεωφορείων Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς (Η.Λ.Π.Α.Π.) και των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π.) καθώς και η διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Οργανισμών αυτών με διασφάλιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 

Άρθρο 4

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού

 

1. Ο Ο.Α.Σ.Α. και οι εταιρείες που ιδρύονται κατά το άρθρο 1 παρ. 4 του νόμου αυτού από τον Ο.Α.Σ.Α. συνδέονται με το προσωπικό τους με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των οικείων οργανισμών. Η συνδρομή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων για πρόσληψη διαπιστώνεται από επιτροπές αξιολόγησης, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχουν απαραιτήτως ένας Πρόεδρος Πρωτοδικών, που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης εκτιμάται ιδιαίτερα η εμπειρία του υποψηφίου στην αντίστοιχη ειδικότητα. Με την επιφύλαξη της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής, η συγκρότητηση και η σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης, η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Με πράξη του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α., μεταφέρεται αυτοδικαίως στον Ο.Α.Σ.Α. το προσωπικό, το οποίο υπηρετεί κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου στον καταργούμενο Ο.Α.Σ. με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

3.α. Ο Ο.Α.Σ.Α. για λογαριασμοό και για τις ανάγκες των Εταιρειών που θα ιδρύσει κατά το άρθρο 1 παρ. 4 του νόμου αυτού, προς εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία, προσλαμβάνει, με σύμβαση αορίστου χρόνου ή σχέση έμμισθης εντολής, το προσωπικό που υπηρετούσε, με σχέση εργασίας αορίστου ή σχέση έμμισθης εντολής αντίστοιχα, στην Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.), κατά το χρόνο διάλυσής της, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2078/1992, καθώς και το προσωπικό της Ε.Α.Σ., που απολύθηκε με τις 7081/28.7.1992, 7275/12.8.1992, 7309.19.8.1992, 7318/12.8.1992 και 7445/19.8.1992 αποφάσεις της διοίκησης της πρώην Ε.Α.Σ. Στις διατάξεις των ρυθμίσεων του εδαφίου αυτού δεν περιλαμβάνονται όσοι, από το προσωπικό της πρώην Ε.Α.Σ. συνταξιοδοτήθηκαν κατά το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 2078/1992.

β. Επίσης στον Ο.Α.Σ.Α. για τον ίδιο λόγο προσλαμβάνονται ως οδηγοί και με σύμβαση αορίστου χρόνου και οι μέτοχοι των Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.) των περιπτώσεων β, γ, δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2078/1992.

γ. Οι ανήκοντες στις κατηγορίες των προηγούμενων εδαφίων υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, αίτηση και προσλαμβάνονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. ή ειδικώς εξουσιοδοτημένα προς αυτό μέλη του ή επιτροπές, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Εάν μετά την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού η αναλογία των οδηγών ανά λεωφορείο είναι μικρότερη των δύο κόμμα εννέα (2,9) οδηγών ανά λεωφορείο του Ο.Α.Σ.Α. ή των εταιριών που ιδρύει ο Ο.Α.Σ.Α., δύνανται να προσληφθούν ως οδηγοί και μέχρι τη συμπλήρωση της παραπάνω αναλογίας, εργαζόμενοι ως οδηγοί σε λεωφορεία των Σ.ΕΠ. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η σχέση αυτή πρέπει να αποδεικνύεται αποκλειστικά με τη βεβαίωση του ασφαλιστικού οργανισμού για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

5. Αποκλείονται από τη διαδικασία πρόσληψης οι μέτοχοι των Σ.ΕΠ., που απέκτησαν άδεια Λ.Δ.Χ. κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 2078/1992 ή που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσιες που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, τα προεδρικά διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του.

6. Οι μέτοχοι των Σ.ΕΠ., των περ. β και γ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2072/1992, αντί της υποβολής αίτησης πρόσληψης στον Ο.Α.Σ.Α., δύνανται να ζητήσουν την επαναχορήγηση της άδειας Λ.Δ.Χ. αστικού ή υπεραστικού που μετέφεραν ή της άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που απέσυραν. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Μέτοχοι των Σ.ΕΠ., που κατά τη δημοσίευση και ισχύ του Ν. 2078/1992 ήταν μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και μετά τη χορήγηση άδειας Λ.Δ.Χ. με τις διατάξεις του Ν. 2078/1992, υπέβαλαν την παραίτησή τους από τις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες, επαναπροσλαμβάνονται από τις ίδιες υπηρεσίες εντός τριάντα (30) ημερών από την ισχύ του παρόντος νόμου, μετά από αίτησή τους και με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

7.α. Το προσωπικό του Ο.Α.Σ. που μεταφέρεται στον Ο.Α.Σ.Α. συνεχίζει να λαμβάνει τις τακτικές αποδοχές του, μέχρι την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

β. Το λοιπό προσωπικό αμείβεται προσωρινά και μέχρι την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με τις κατά κατηγορίες προσωπικού συλλογικές συμβάσεις, που ίσχυαν στην Ε.Α.Σ., πριν από τη διάλυσή της.

8. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. μπορεί να μεταφέρεται προσωπικό από τον Ο.Α.Σ.Α. στις εταιρίες του άρθρου 1 παρ. 4 του παρόντος νόμου και αντιστρόφως, καθώς και μεταξύ των εταιριών αυτών που ιδρύονται κατά το άρθρο 1 παρ. 4, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Το μεταφερόμενο προσωπικό δικαιούται τις αποδοχές που ελάμβανε στην προηγούμενη θέση του.

Το προσωπικο που προσλαμβάνεται στον Ο.Α.Σ.Α, κατά τις παρ. 3 και 4 αυτού του άρθρου, μεταφέρεαι αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση ή καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στην ή στις εταιρείες εκτέλεσης και εκμετάλλευσης του συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία, με την ίδρυση των εταιριών κατά την παρ. 4 του άρθρου 1, του νόμου αυτού.

9. Το προσωπικό που πλεονάζει κάθε φορά στον Ο.Α.Σ.Α. ή στις εταιρίες που ιδρύει, μετατάσσεται με πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. και του αντίστοιχου οργάνου διοίκησης ή υπηρεσιακού συμβουλίου και με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, σε υπηρεσία του Δημοσίου ή του δημοσίου τομέα ή σε επιχείρηση που το Ελληνικό Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα που αυτό ελέγχει, κατέχουν το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του κεφαλαίου εφόσον βρίσκεται μέσα στα γεωγραφικά όρια αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α.

 

Άρθρο 5

Ειδικές ρυθμίσεις - Τελικές διατάξεις

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται ο Ο.Α.Σ.Α. να ιδρύσει ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, για την ασφάλιση πην των άλλων και των περιουσιακών του στοιχείων και των εταιριών που ιδρύει, για τους κινδύνους από κλοπή, πυρκαγιά και ατύχημα. Στο ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται η αντασφάλιση των ασφαλιστικών κεφαλαίων για τους κινδύνους που αναλαμβάνονται από αυτά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία και σχετική λεπτομέρεια.

2. Το έργο των εκκαθαριστών της πρώην Ε.Α.Σ., που ορίστηκαν με το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2078/1992, πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ του παρόντος νόμου. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας οι εκκαθαριστές παραδίδουν όλο το υλικό που έχουν στα χέρια τους σε νέους εκκαθαριστές, που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Η μεταβίβαση στον Ο.Α.Σ.Α. και στις εταιρίες που αυτός ιδρύει κάθε περιουσιακού στοιχείου και γενικά εμπραγμάτου ή ενοχικού δικαιώματος, απαίτησης και υποχρέωσης, καθώς και οι σχετικές συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό φόρο ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

4. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου και από το τέλος χαρτοσήμου όλες οι συστατικές πράξεις του Ο.Α.Σ.Α. και των εταιριών που ιδρύει, καθώς και οι πράξεις μεταφοράς, μεταβίβασης ή συγχώνευσης των περιουσιακών στοιχείων από τον Ο.Α.Σ. στον Ο.Α.Σ.Α. και στις εταιρίες που ιδρύει, από τον Ο.Α.Σ.Α. στις εταιρίες που αυτός ιδρύει από τους Η.Λ.Π.Α.Π. και Η.Σ.Α.Π. στον Ο.Α.Σ.Α. Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα απαλλάσσονται για πέντε χρόνια από την ισχύ του παρόντος νόμου για όλο το εισαγόμενο τροχαίο υλικό και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς και δασμού που εισπράττεται κατά την εισαγωγή τους. Επίσης, για το ίδιο χρονικό διάστημα απαλλάσσεται από οποιοδήποτε τέλος χαρτοσήμου, εισφοράς και δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων η μεταβίβαση των λεωφορείων προς τον Ο.Α.Σ.Α. και τις θυγατρικές του εταιρίες, η σύνταξη των σχετικών συμβάσεων, καθώς και η έκδοση των σχετικών παραστατικών τίτλων.

5. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 2078/1992, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 588/1977 (ΦΕΚ 140 Α), που αντίκεινται στο νόμο αυτόν.

 

Άρθρο 6

Παράταση ισχύος διατάξεων για ρύθμιση κεφαλαιακής κατάστασης της Ολυμπιακής Αεροπορίας (Α.Ε.)

 

Το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του Ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α) παρατείνεται από τη λήξη του, για την Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε., για ένα ακόμη έτος.

 

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 1993

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝ. ΠΕΠΟΝΗΣ

ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ.ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1993

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ.ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ