EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1993

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

208

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2173

Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ίδρυση της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλής:

 

Άρθρο 1

Ανασυγκρότηση και αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης - Οργάνωση των σχετικών υπηρεσιών

 

1. Το άρθρο 2 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 22 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 2

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) είναι εννεαμελές. Ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέκη του Ε.Σ.Ρ. διορίζονται με πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ως εξής:

α. Ο Πρόεδρος της Βουλής, μετά από γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων, υποδεικνύει τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του.

β. Το πρώτο σε αριθμό βουλευτικών εδρών κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων υποδεικνύει τέσσερα τακτικά και τέσσερα αναπληρωματικά μέλη.

γ. Το δεύτερο σε αριθμό βουλευτικών εδρών κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων υποδεικνύει δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.

δ. Το τρίτο σε αριθμό βουλευτικών εδρών κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων υποδεικνύει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος.

ε. Το τέταρτο σε αριθμό βουλευτικών εδρών κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων υποδεικνύει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος.

2. Εάν στη Βουλή δεν εκπροσωπείται τέταρτο κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων, το δεύτερο σε αριθμό βουλευτικών εδρών κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων υποδεικνύει τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη. Εάν στη Βουλή δεν εκπροσωπείται τρίτο κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων, το δεύτερο κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων υποδεικνύει τέσσερα τακτικά και τέσσερα αναπληρωματικά μέλη.

3. Το Ε.Σ.Ρ. συγκροτείται και λειτουργεί με τη δημοσιευση της σχετικής πράξης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, εφόσον υποδειχθούν τουλάχιστον ο Πρόεδρος και τα υπό στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τακτικά μέλη και παρέλθη άπρακτο χρονικό διάστημ 10 ημερών από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης προς τους αρχηγούς των κομμάτων.

4. Τα πρόσωπα που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο της Βουλής και τα κόμματα πρέπει να είναι:

α) Δημοσιογράφοι - μέλη ανγνωρισμένης δημοσιογραφικής ένωσης, όπως η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας - Θράκης.

β) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους σε αντικείμενο σχετικό με τα μέσα ενημέρωσης.

γ) Προσωπικότητες με ιδιαίτερη παρουσία και συμβολή στους τομείς των γραμμάτων, της τέχνης ή της ενημέρωσης και ιδίως στο χώρο του θεάματος και του ακροάματος.

δ) Προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους με ιδιαίτερη συμμετοχή στο δημόσιο βίο και ιδίως στους θεσμούς της εκπαίδευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης ή του συνδικαλιστικού κινήματος.

5. Τα κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων, που υποδεικνύουν περισσότερα του ενός μέλη τακτικά ή αναπληρωματικά, επιλέγουν τα πρόσωπα αυτά από περισσότερες της μιας κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου.

Το πρώτο σε αριθμό εδρών κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων υποδεικνύει τουλάχιστον ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος που διαμένει μόνιμα εκτός Αττικής. Το δεύτερο σε αριθμό εδρών κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων υποδεικνύει τουλάχιστον ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος που διαμένει μόνιμα εκτός Αττικής.

Τα τακτικά μέλη που υποδεικνύει κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, που έχει υποδείξει το ίδιο κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων, κατά τη σειρά του διορισμού τους. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται, όταν τα τακτικά μέλη κωλύονται ή δεν υπάρχουν για οποιονδήποτε λόγο.

6. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ρ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος, που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου ή μετά την αρχική συγκρότηση, διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθορίζονται:

α) τα κωλύματα διορισμού, καθώς και ιδιότητες ή έργα ασυμβίβαστα προς την ιδιότητα του Προέδρου ή του μέλους του Ε.Σ.Ρ.. τα κωλύματα διορισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ρ.Τ. είναι πάντως και κωλύματα διορισμού στις θέσεις του Προέδρου και των μελών του Ε.Σ.Ρ..

β) Τα σχετικά με την αποζημίωση και τα δοδοιπορικά έξοδα του Προέδρου και των μελών του Ε.Σ.Ρ..

γ) Τα σχετικά με την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία και τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων του Ε.Σ.Ρ..

δ) Τα σχετικά με τη γραμματεία του Ε.Σ.Ρ. και τη διάρθρωση των επί μέρους υπηρεσιών της, τη σύσταση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, τα κριτήρια και τη διαδικασία τοποθέτησης, μετάταξης, απόσπασης ή πρόσληψης του προσωπικού της, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.

ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Έως την έκδοση αυτού του προεδρικού διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διαταξεις."

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Διατυπώνει τη γνώμη του για τα ρπόσωπα που πρόκειται να διοριστούν από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης στις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε., εκτός από το πρόσωπο που υποδεικνύει η Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων. Η γνώμη του αυτή διατυπώνεται ύστερα από ακρόαση αυτών που πρόκειται να διοριστούν και μέσα στην προθεσμία που τάσσει ο Υπουργός με σχετικό έγγραφό του. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά ημερών, ο διορισμός μπορεί να συντελεσθεί και χωρίς τη γνώμη του Ε.Σ.Ρ..

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε. διορίζεται χωρίς την προηγούμενη γνώμη του ε.Σ.Ρ., το οποίο καλεί στη συνέχεια το διορισμένο Δ.Σ. της ΕΡΤ-Α.Ε. σε ακρόαση και διατυπώνει τη γνώμη του. Αν η γνώμη του Ε.Σ.Ρ. είναι αρνητική, ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης μπορεί να αντικαταστήσει αυτόν που αφορά η αρνητική γνώμη.

Με τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού λήγει η θητεία του Προέδρου-Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αντιπροέδρου και των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών του Δ.Σ. της ΕΡΤ-Α.Ε., με εξαίρεση τον εκπρόσωπο των εργαζομένων. Λήγει, επίσης, η θητεία και λύεται η κάθε είδους σύμβαση εργασίας ή έργου των γενικών διευθυντών της ΕΡΤ-Α.Ε.. Όσοι από αυτούς συνδέονται με την ΕΡΤ-Α.Ε. μεάλλη σύμβαση εργασίας ως δημοσιογράφοι ή υπάλληλοι επανέρχονται στη θέση τους αυτή.

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α') καταργείται.

Στο άρθρο 3 του ν. 1866/1989 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

"10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.: α) Καθορίζεται η διαδικασία και εξειδικεύονται οι νόμιμες προυποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης και ανάκλησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών τηλεοπτικώννκαι ραδιοφωνικών σταθμών, που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α') και στο άρθρο 2 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α') αντίστοιχα. β) Ρυθμίζονται τα σχετικά με το περιεχόμενο και τη σύναψη των αντίστοιχων συμβάσεων παραχώρησης, που πρέπει να ρποβλέπουν αντάλλαγμα υπέρ του Δημοσίου. γ) Ρυθμίζονται τα σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε μη κρατικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν με ή χωρίς άδεια. δ) Ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να προβλέπεται και η λήξη των αδειών που έχουν χορηγηθεί με σκοπό την εφαρμογή ενιαίας διαδικασίας για όλη την Επικράτεια ή κατά περιοχή με βάση τις τεχνικώς διαθέσιμες συχνότητες.

Μέχρι την έκδοση αυτού του προεδρικού διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.

Άδειες που χορηγήθηκαν εξακολουθούν να ισχύον και μετά την πάροδο του χρόνου ισχύος τους, εφόσον υποβλήθηκε αίτηση ανανέωσης. Η άδεια παύει να ισχύει, εάν η αίτηση ανανέωσης απορριφθεί ρητά από τη Διοίκηση".

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"9. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο του άρθρου 9 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α') καταργείται.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή αν η Βουλή έχιε διαλυθεί ή αν έχει λήξει η βουλευτική περίοδος, των κομμάτων που μετείχαν στην τελευταία Βουλή ή καταθέτουν πλήρεις συνδυασμούς υποψηφίων στα δύο τρίτα των εκλογικών περιφερειών, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου και την πρόσβαση των κομμάτων, των συνδυασμών τους και των υποψηφίων βουλευτών στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Η ρύθμιση αυτή γίνεται με κριτήρια την ελευθερία της πρόσβασης και την αρχή της αναλογικής ισότητας στο πλαίσιο του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος.

Με το ίδιο τρόπο ρυθμίζεται το ζήτημα αυτό και ως προς τις εκλογές για την ανάδειξη των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών, των Ελλήνων Ευροβουλευτών και τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος κατά το άρθρο 44 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Όταν επιτυγχάνεται συμφωνία των κομμάτων, που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, (διακομματική επιτροπή) εφαρμόζεται η συμφωνία αυτή ακόμα και αν αποκλίνει από τις ρυθμίσεις του σχετικού προεδρικού διατάγματος".

6. Η Υπηρεσία Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, που συνεστήθη με το εδάφιο α' του άρθρου 12 του ν.1866/1989 μετονομάζεται σε Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας.

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας, συνιστώνται οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού της υπηρεσίας, καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης και το υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού της κατά απρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια".

7. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 11 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α') Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί με την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ρυθμίζονται τα σχετικά με:

α) Τη διοίκηση, την εκπροσώπηση, τηνέδρα, τους πόρους και τους σκοπούς του Ινστιτούτου που αναφέρονται στις διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές εξελίξεις στα οπτικοακουστικά μέσα σε θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επίπεδο.

β) Την οργάνωση και λειτουργία των επί μέρους υπηρεσιών του και των παραρτηματων του.

γ) Τις θέσεις του διοικητικού, τεχνικού και ερευνητικού προσωπικού, τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής του.

δ) Την οργάνωση των επί μέρους ερευνητικών, επιμορφωτικών, εκδοτικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.

ε) Τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των συνεργατών του που συνδέονται μαζί του με οποιαδήποτε έννομη σχέση και

στ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

8. Ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α') δεν ισχύει ως προς τον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.

9. Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α') χρονικός περιορισμός των έξι μηνών καταργείται.

10. Στο άρθρο 8 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Με κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται: α) Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Επικράτεια και κατά περιοχή για τη μετάδοση ή την αναμετάδοση του σήματος των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών υποχρεώσεων της χώρας και εν όψει των άλλων χρήσεων του φάσματος συχνοτήτων (ένοπλες δυνάμεις, τηλεπικοινωνίες, πολιτική αεροπορία κ.ο.κ.). β) Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί γαι τη διασφάλιση της ποιότητας του σήματός τους, τον περιορισμό τους στις συχνότητες που τους έχουν παραχωρηθεί και την πλήρη αξιοποίηση του φάσματος. γ) Οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές και οι διευκολύνσεις για τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς των παραμεθόριων περιοχών στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας.

Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών οργανώνονται κατά περιοχή ειδικοί χώροι για την υποχρεωτική τοποθέτηση των μεταδοτών, των κεραιών και των άλλων συναφών εγκαταστάσεων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών (Ραδιοτηλεοπτικά Πάρκα) και ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των χώρων αυτών, καθώς και το ενδεχόμενο τίμημα που καταβάλλεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Με την ίδια απόφαση η οργανωση, διοίκηση και διαχείριση των χώρων αυτών μπορεί να ανατίθεται στην ΕΡΤ-Α.Ε.".

11. Το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετατρέπονται σε Ανώνυμες Εταιρείες, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων ανήκει στο Δημόσιο.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε ένα χρόνο με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ρυθμίζονται τα σχετικά με τους σκοπούς, την έδρα, την περιουσία, τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου, την οργάνωση, τη διοίκηση, την εκπροσώπηση, το προσωπικό, τη λειτουργία και την εποπτεία των παραπάνω Ανώνυμων Εταιρειών, που ασκείται από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης δια της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης.

12. η θητεία του προέδρου και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Ε.Σ.Ρ., όπως συγκροτείται κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, λήγει χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης.

 

Άρθρο 2

Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας

 

1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία "Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας" (Ε.Ε.Η.Μ.Ε.), η οποία υπάγεται στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Τα μέλη της απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεν υπόκεινται σε διοικητικό έλεγχο κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

2. Η Ε.Ε.Η.Μ.Ε. συγκροτείται από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και από έναν εκπρόσωπο των παρακάτω νομικών προσώπων που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από αυτά:

1) Την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), 2) την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ), 3) την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.), 4) την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού-Ε.Ρ.Τ. (Π.Ο.Σ.-Π.Ε.Ρ.Τ.), 5) την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος-Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.), 6) τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), 7) την Ανώτατη Διοικούσα Επιτροπή Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), 8) το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), 9) την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ), 10) την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), 11) την Εκκλησία της Ελλάδας.

Η Ε.Ε.Η.Μ.Ε. συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως, εφόσον υποδείξουν εκπροσώπους πέντε τουλάχιστον από τα παραπάνω νομικά πρόσωπα. Τα μέλη της Ε.Ε.Η.Μ.Ε. διορίζονται με πράξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α'), όπως αυτό αντικαθίσταιται με την παρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, ισχύει και ως προς τα μέλη της Ε.Ε.Η.Μ.Ε..

3. Της Ε.Ε.Η.Μ.Ε. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Στις συνεδριάσεις του καλούνται και απρίστανται εκπρόσωποι των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευματων, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, μπορεί να προστίθενται στη συγκρότηση της Ε.Ε.Η.Μ.Ε. εκπρόσωποι και άλλων νομικών προσώπων, που συνδεονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, μπορεί να της ανατίθενται και άλλες αρμοδιότητες συναφείς προς αυτές που προβλέπονται ρητά στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού και ρυθμίζονται τα σχετικά με: α) την οργάνωση και λειτουργία της Ε.Ε.Η.Μ.Ε., β) τις αρμοδιότητές της και τη διαδικασία άσκησής τους, γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α') Αντιπροσωπευτική Συνέλευση Κοινωνικού Ελέγχου Τηλεθεατών-Ακροατών (Α.Σ.Κ.Ε.) της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Α.Ε. (ΕΡΤ-Α.Ε.) καταργελιται. Η Ε.Ε.Η.Μ.Ε. ασκεί τις κατά το άρθρο 5 του ν. 1730/1987, όπως αυτός ισχύει, αρμοδιότητες της Α.Σ.Κ.Ε. της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε..

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να παραπέμπει στην Ε.Ε.Η.Μ.Ε. οποιοδήποτε ζήτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του και κρίνει ως μείζονος ενδαιφέροντος, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευματων, Πολιτισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών υποβάλλουν κάθε χρόνο έκθεση γαι την κατάσταση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας προς την Ε.Ε.Η.Μ.Ε.. Οι εκθέσεις αυτές συζητούνται σε δημόσια συνεδρίαση με την παρουσία των αρμόδιων υπουργών.

Η Ε.Ε.Η.Μ.Ε. συντάσσει τουλάχιστον κάθε εξάμηνο έκθεση αξιολόγησης γαι όλους τους κρατικούς και μη κρατικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με εθνική εμβέλεια και όσους από τους κρατικούς και μη κρατικούς ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς με τοπική εμβέλεια κρίνει σκόπιμο. Η έκθεση αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και στην ποιότητα και την πληρότητα του προγράμματος με βάση τις αρχές του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος και τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων και της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Οι εκθέσεις αυτές συζητούνται σε δημόσια συνεδρίαση με την παρουσία εκπροσώπων των σταθμών, που δικαιούνται να υποβάλλουν υπόμνημα και να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους και υποχρεεούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις της Επιτροπής. Οι υπεύθυνοι όλων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, καθώς και οι υπεύθυνοι και οι συντελεστές όλων των εκπομπών έχουν την υποχρέωση να προσέρχονται στην Επιτροπή και να παρέχουν εξηγήσεις, όταν τους ζητηθεί. Τα πορίσματα των συζητήσεων της Ε.Ε.Η.Μ.Ε. πάνω στις εκθέσεις υποβάλλονται στη Βουλή των Ελλήνων.

 

Άρθρο 3

Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. και οργάνωση της Ε.Ρ.Τ.-3

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Η Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.), πο αποτελείται από:

α. Τον Πρόεδρο που είναι ταυτόχρονα και διευθύνων σύμβουλος.

β. Τον Αντιπρόεδρο.

γ. Πέντε προσωπα που μπορούν λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας τους να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε..

δ. Ένα μέλος που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Ε.Ε.Η.Μ.Ε.

ε. Ένα μέλος-εκπρόσωπο των εργαζομένων στην Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. που εκλέγεται όπως και ο αναπληρωτής του με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους εργαζομένους.

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., με την επιφύλαξη της περιπτωσης ε', είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου και του προμηθευτή ή αντισυμβαλλόμενου σε σύμβαση έργου της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης που αναπτύσσει δραστηριότητα στο χώρο της ραδιφωνίας ή της τηλεόρασης. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και ο αναπληρωτής του προστατεύονται όπως τα συνδικαλιστικά στελέχη και απαλλάσσονται από την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες συμμετοχής στα έργα του Δ.Σ..

Το Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. συγκροτείται νόμιμα και χωρίς τον ορισμό:

α) του μέλους που ορίζει η Ε.Ε.Η.Μ.Ε. και β) του εκπροσώπου των εργαζομένων. Μετά τη συγκρότησή του το Δ.Σ. λειτουργεί νόμιμα ακόμα και αν οποιδήποτε μέλος του παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον ο συνολικός αριθμός των μελών που υπάρχουν είναι τουλάχιστον πέντε".

2. Το εδάφιο α' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων".

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"συμμετέχει επίσης ο Γενικός διευθυντής της Ε.Ρ.Τ.-3, ενώ ο Πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της Ε.Ρ.Τ.-3 ή μελος που τον αναπληρώνει, καλείται και μετέχει κάθε φορά που συζητείται θέμα σχετικό με την Ε.Ρ.Τ.-3 ή θέμα που επηρεάζει την πορεία της".

4. Η υφιστάμενη Γενική Διεύθυνση Βόρειας Ελλάδας της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. λειτουργεί στο πλαίσιο της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με την πρόσθετη επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ-3 (Ε.Ρ.Τ.-3), ως ανεξάρτητος κλάδος της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε..

5. Η ΕΡΤ-3 διοικείται από πενταμελή διοικούσα επιτροπή, που αποτελείται από τον πρόεδρο της και τέσσερα μέλη και από το Γενικό Διευθυντή της. Η διοικούσα επιτροπή ασκεί ως προς την Ε.Ρ.Τ-3 όλες ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. στο πλαίσιο του προεδρικού διατάγματος της επόμενης παραγράφου και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε., με τις οποίςες του ανατίθενται αρμοδιότητες. Ο πρόεδρος και τα μέλη της διοικούσας; επιτροπής πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα του στοιχείου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και διορίζονται κατά τη διαδικασία, που [προβλέπεται για το διορισμό του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ..

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και για το διορισμό της διοικούσας επιτροπής της Ε.Ρ.Τ.-3. Ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Ρ.Τ.-3 ορίζεται από τη διοικούσα επιτροπή.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, ρυθμίζονται τα σχετικάμε:

α) Τη διοίκηση, τη διαχείριση και τον προυπολογισμό της Ε.Ρ.Τ.-3 στο πλαίσιο της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε..

β) Τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των οργάνων της Ε.Ρ.Τ.-3.

γ) Τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Ε.Ρ.Τ.-3 σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

δ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

7. Η παράγραφος 22 του άρθρου 19 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α'), όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"22. Ύστερα από αίτησή τους και απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ.-Α,Ε. επιτρέπεται η παράλληλη απασχόληση στους δημοσιογράφους και τους λοιπούς εργαζόμενους στην Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε.. Δεν θεωρείται κατ' αρχάς ανταγωνιστική προς την Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. η παράλληλη απασχόληση στο γραπτό Τύπο, Ημερήσιο και Περιοδικό των προσώπων του εδαφίου α' της παραγράφου αυτής.

Επίσης δεν θεωρείται ανταγωνιστική η παράλληλη απασχόληση των ίδιων προσώπων σε μη κρατικό ραδιόφωνο ή τηλεόραση, εφόσον απασχολούνται στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε. αντιστοίχως. Σε καθε περίπτωση απαιτείται σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ.-Α.Ε.".

Αρθρο 4

Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Αρθρο 5

Λήξη θητείας μελών συλλογικών οργάνων

 

Τελικές διατάξεις

1. Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης αντίθετη προς τις διατάξεις του νόμου αυτού καταργείται

2. Με Προεδρικό διάταγμε που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, κωδικοποιείται σε ενιαίο κέμενο η νομοθεσία που διέπει τα παδιοτηλεοπτικά μέσα επικοινωνίας

3. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 
 
Άρθρο πέμπτο

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμο του κράτους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α. ΠΕΠΟΝΗΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠ.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α. Μ. ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΙΚΟΥΡΗ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα τη 12 Δεκεμβρίου 1993

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ