EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 137

24 Αυγούστου 1993

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2166

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Αρθρο 8

Λοιπά κίνητρα

 

Παράγραφος 5 και 6

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Η Ε.Ε.Τ. εκδίδει μέχρι τέλους Αυγούστου 1993 άδεια αποκλειστικής παροχής υπηρεσιών σταθερής (φωνητικής) τηλεφωνίας στον Ο.Τ.Ε.. Στην άδεια ορίζονται και οι άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που παρέχονται από τον Ο.Τ.Ε. επί αποκλειστικής προθεσμίας ή μη βάσεω, καθώς και οι όροι ασκήσεως των εκ της άδειας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με την νομοθεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Μέχρι την έκδοση της ως άνω άδειας, ο Ο.Τ.Ε. εξακολουθεί να παρέχει όλες τις από αυτόν διατιθέμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και να χρησιμοποιεί τις συχνότητες του ραδιοφάσματος στις οποίες εκπέμπει.

Κατ'εξαίρεση από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και αποκλειστικά μέχρι την ημερομηνία συστάσεως της Ε.Ε.Τ. και συγκροτήσεως αυτής σε σώμα, οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών με κοινή απόφασή τους εκδίδουν την ως άνω άδεια του Ο.Τ.Ε. με τους ίδιους κατά το παρόν άρθρο όρους, εφόσον παρίσταται ανάγκη άμεσης εκδόσεως της άδειας του Ο.Τ.Ε..

6. Στον όγδοο στίχο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 2075/1992 η πρόταση ".......αποκλειστικά σε ιδιωτικούς φορείς ......." γίνεται ".......σε φορείς......."απαλειφομένων των λέξεων "αποκλειστικά" και "ιδιωτικούς".

 

Αρθρο 17

Απόδοση φόρων τελών και εισφορών

Παράγραφος 14

14. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτείται πενταμρλής Επιτροπή, μέλη της οποίας θα είναι δύο (2) υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας και τρείς (3) υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία θα κατατάσσει οχήματα στην κατηγορία των αγροτικών μηχανημάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές χορήγησης αδειών κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων.

15. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χηρήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης Αυτοκινήτων (Φ.Ι.Χ.) σε κατόχους αγροτικών μηχανημάτων, ο αριθμός αυτών, το έργο το οποίο θα εκτελούν, η χρονική περίοδος που θα κυκλοφορούν, καθώς και οι διοικητικές οινές οι οποίες θα επιβάλλονται στους κατόχους των αυτοκινήτων αυτών, για παραβάσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής.

Για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής θα καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας για το εξάμηνα στο οποίο επιτρέπεται να κυκλοφορούν.

 

Αρθρο 34

 

Στην παράγραφο 5δ του άρθρου 24Α του ν.2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄) "Περί οργανώσεως των τηλεπικοινωνιών", που προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν.2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α΄) και στο τέλος του τετάρτου στίχου αυτής προστίθεται η φράση: "κατ'εξαίρεση των ισχυουσών σε αυτές διατάξεων και περιορισμός".

 

Αρθρο 35

Εναρξη ισχύος

 

1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 19 αρχίζει από 1.1.1992, των δε παραγράφων 1 έως και 10 του αρθρου 22 αρχίζει από την 11η Αυγούστου 1993.

2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτές.

 

Παραγγέλομε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 1993

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΩΤ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Θεωρηθηκε και τεθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κ΄ρατους

Αθήνα, 24 Αυγούστου 1993

 

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ