EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΑΘΗΝΑ

5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

94

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2052

Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 

Άρθρο 1

Αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Τα καινουργή αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως επιβατηγά δημόσιας χρήσης και χρησιμοποιούν ως καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη ή πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Επίσης απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα αυτοκίνητα του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον κατά τον τελωνισμό τους φέρουν και συσκευή για τη χρησιμο­ποίηση υγραερίου, ως εναλλακτικού ή αποκλειστικού καυ­σίμου.

2.α) Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 37, των άρθρων 39 και 41 του Ν. 1882/1990, καθώς και αυτές των παρ. 1, 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 20 Ν. 1921/1991 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καινούργια πετρελαιοκίνητα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που θα κυκλοφορούν εκτός των περιοχών Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων και Θεσσαλονίκης, όπως οι περιοχές αυτές με το άρθρο 1 Ν. 1437/1984 (ΦΕΚ 59 Α΄).

β) Ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α΄) και του άρθρου 3 Ν. 1872/1990 (ΦΕΚ 18 Α΄) ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται μειωμένος κατά 50% προκειμένου περί καινουργών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας πετρελαιοκίνητων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόννους, που θα κυκλοφορούν στις ίδιες περιοχές του προηγούμενου εδαφίου. Η ίδια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφαρμόζεται και για τα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και βενζινοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους ανεξαρτήτως της περιοχής που θα κυκλοφορούν. Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 41 Ν. 1882/1990 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα αυτοκίνητα του παρόντος εδαφίου (β).

3. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.1788/1988 (ΦΕΚ 131 Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

" Επίσης κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αρχική θέση σε κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μικτού βάρους μέχρι 2,5 τόνους, εφόσον έχουν χαρακτηρισθεί ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας".

4. H παρ. 4 του άρθρου 37 του ν.1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

"Ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα, μικτού βά­ρους μέχρι και 3,5 τόννους, εκ κατασκευής νοούνται:

α) τα βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα εφόσον οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων τους, κατά την έγκριση τύπου, ικανοποιούν τις απαιτήσεις των οδηγιών 88Π6/ΕΟΚ (L36/1988), 88/436/ΕΟΚ (L214/1988) και 89/458/ΕΟΚ (L2261 1989) ή τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/441/ΕΟΚ (L242/ 1991),

β) τα πετρελαιοκίνητα εφόσον οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων τους, κατά την έγκριση τύπου, ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/441/ΕΟΚ,

γ) μετά την 1/1/1993 ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καινουργή αυτοκίνητα, μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία κατά την έγκριση τύπου ικανοποιούν γενικώς τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την Οδηγία 91/441/ΕΟΚ.

5. Από 1/10/93 οι πετρελαιοκινητήρες των λεωφορείων, καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 3,5 τόνους, καινουργών ή μεταχειρισμένων, για τη χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας πρέπει να έχουν λάβει έγκριση τύπου κατά την οδηγία 91/542/ΕΟΚ (L295/1991), με βάση την οποία οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις παρακάτω τιμές;

μάζα: CO 4,5(g/kwh)

μάζα: HC 1,1(g/kwh)

μάζα: Noχ 8,0 (g/kwh)

μάζα σωματιδίων: 0,36 (g/kwh)

6. Στις περιοχές Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων και Θεσσαλονίκης, όπως αυτές καθορίζονται με το άρθρο 1 του ν. 1437/1984, επιτρέπεται η αρχική θέση σε κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων λεωφορείων από 1 Ιανουαρίου 1993, εφόσον αυτά ικανοποιούν τα οριζόμενα στην παρ. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να καθορισθούν αυστηρότερες οριακές τιμές ρύπων καυσαερίων, καθώς και να επεκταθούν οι περιοχές ισχύος της παρούσας παραγράφου.

7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να προσαρμόζεται η διαδικασία μέτρησης και οι οριακές τιμές ρύπων, που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, στις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες, επίσης να καθορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισμού των οχημάτων ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια του παρόντος άρθρου.

 

 

Άρθρο 2

Κίνητρα

 

1. Μεταχειρισμένα βενζινοκίνητα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού μέχρι και 2.000 κυβ. εκατ., τα οποία έχουν κατασκευασθεί την τελευταία προ του έτους τελωνισμού τριετία, φέρουν καινούριο καταλυτικό σύστημα και παραλαμβάνονται σε α­ντικατάσταση βενζινοκίνητων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης συμβατικής τεχνολογίας επιβατηγών ή φορτηγών μικτού βάρους μέχρι και 2,5 τόννους, για τα οποία έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας από 1-1-89 και αποσύρονται με τη διαδικασία της 86653/6673/3-1-91 κοινής υ­πουργικής απόφασης όπως ισχύει, υπάγονται στους προ­βλεπόμενους, κατά περίπτωση, συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 37 του ν.1882/1990.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 41 του ν. 1882/1990 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα αυτοκίνητα της προηγούμενης παραγράφου.

3. Για την θέση σε κυκλοφορία των αυτοκινήτων της παραγράφου 1, δεν καταβάλλονται, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.363/1976 (ΦΕΚ 152 Α΄) όπως ισχύει εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε (5) ημερολογιακά έτη. Ως πρώτο έτος κυκλοφορίας για τη μη καταβολή των τελών κυκλοφορίας θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του επιβατηγού αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πε­ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων και Μετα­φορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό του με­ταχειρισμένου αυτοκινήτου ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και για την πιστοποίηση του καινουργούς καταλυτικού συ­στήματος, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής.

5. Τα βενζινοκίνητα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης, φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγά δημόσιας χρήσης και φορτηγά δημόσιας χρήσης μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόννους, που εξοπλίζονται με καταλυτικό μετατροπέα ή και με φίλτρο ενεργού άνθρακα, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας για δύο έτη. Η παραπάνω απαλλαγή δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά έτος τις 20.000 δρχ. και αρχίζει από το επόμενο ημερολογιακό έτος του εξοπλισμού τους με καταλυτικό μετατροπέα ή και με φίλτρο ενεργού άνθρακα. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω είναι να υπάρχει η πρόβλεψη, από την κατασκευή τους, για την εκ των υστέρων τοπο­θέτηση καταλυτικού μετατροπέα ή και φίλτρου ενεργού άνθρακα και σχετική έγκριση τύπου με την οποία τα όρια εκπομπής ρύπων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων της παραγράφου αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις ακό­λουθες τιμές:

μάζα CO: 30 (gr/δοκιμή)

μάζα ΝC+ΝΟχ: 8 (gr/δοκιμή)

Ως διαδικασία μέτρησης ορίζεται η προβλεπόμενη από την οδηγία 88/76/ΕΟΚ. Τα οχήματα, που καλύπτουν τις απαιτήσεις της παραγράφου αυτής, χαρακτηρίζονται ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και Μεταφορών και Eπι­κοινωνιών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τοποθέτηση καταλυτικών μετατροπέων και φίλτρων ενεργού άνθρακα, τα παραστατικά στοιχεία τα οποία πι­στοποιούν την τοποθέτηση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο­μέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

7. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.363/1976 (ΦΕΚ 152 Α΄), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄) δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση αντικατάστασης του κινητήρα αυτοκινήτου συμβατικής τεχνολογίας με καινούργιο κινητήρα κυλινδρισμού μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά και εφόσον το όχημα δύναται να χαρακτηρισθεί ως αντιρρυπαντικής τε­χνολογίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευσή του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και Μεταφορών και Επι­κοινωνιών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τοποθέτηση των κινητήρων της παρ. 7, τα παρα­στατικά τα οποία πιστοποιούν την τοποθέτηση αυτήν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

9. α) Τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ή υβριδικά με κινητήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα -αντιρρυπα­ντικής τεχνολογίας, δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατα­νάλωσης, εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και τέλη κυκλο­φορίας. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Ερ­γων και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να επιβάλλεται η χρήση των αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, που ελέγχονται από το Δημόσιο.

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν.1921/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

"Ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κατά την παράγραφο 1, νοούνται τα μεν επιβατηγά αυτοκίνητα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν.1882/1990, τα δε φορτηγά, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών καυ­σαερίου, τα οποία θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ­γων και Μεταφορών και Επικοινωνιών".

 

 

 

Άρθρο 3

Καθιέρωση ειδικού τεχνικού ελέγχου καυσαερίων κυκλοφορούντων οχημάτων.

 

1. Καθιερώνεται ειδικός έλεγχος καυσαερίων για όλες τις κατηγορίες των κυκλοφορούντων οχημάτων επιβατηγών, φορτηγών και λεωφορείων. Όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα ελέγχου καυσαερίων, (ΚΕΚ) με την οποία πιστοποιείται ότι κατόπιν ελέγχου πληρούνται οι προϋποθέσεις της χορηγήσεώς της.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η μορφή και το περιεχόμενο της ΚΕΚ, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία χορηγήσεώς της, η όλη διαδικασία και τα κριτήρια ελέγχου καυσαερίων, η συχνότητα διενέργειας του ελέγχου αυτού για κάθε κατηγορία οχήματος, η ισχύς της κάρτας ανάλογα με τη συχνότητα του ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

3. Με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών καταρτίζεται το πρόγραμμα με βάση το οποίο καλούνται να ελεγχθούν για πρώτη φορά τα κυκλοφορούντα οχήματα, κατά την έναρξη εφαρμογής του ελέγχου, που καθιερώνεται με το νόμο αυτόν. Όλα τα οχήματα, τα οποία τίθενται σε κυκλοφορία μετά την έναρξη εφαρμογής του ως άνω ελέγχου καυσαερίων, υποχρεούνται να υποστούν για πρώτη φορά τον έλεγχο αυτόν το αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους.

4. Η κάρτα ελέγχου καυσαερίων χορηγείται σε κάθε όχημα, εφόσον τούτο ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου, όπως αυτά καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2, από τα αρμόδια κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένα από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών συνεργεία επισκευής οχημάτων, που υπάγονται στο ν.1575/1985 ή κέντρα ελέγχου, έναντι συγκεκριμένης αμοιβής.

Για τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων που γίνεται σε ΚΤΕΟ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καταβάλλεται από τους κατόχους του οχήματος το ειδικό τέλος, που καθορίζεται με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983 για τον έλεγχο ενός μόνο συστήματος του οχήματος, ήτοι το ένα τέταρτο (1/4) του ειδικού τέλους για έναν πλήρη περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος, ανάλογα με την κατηγορία αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται από τους κατόχους των οχημάτων στα ειδικώς εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής οχημάτων ή κέντρα ελέγχου, για τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων, εφόσον αυτός περιλαμβάνει μόνο τους προβλεπόμενους από την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ελέγχους και το ύψος του χρηματικού αντιτίμου, που καταβάλλεται στον ανάδοχο κατά την παρ. 5.

Τα έντυπα των καρτών ελέγχου καυσαερίων χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στον κατά την παρ. 5 ανάδοχο, ο οποίος καταβάλλει ειδικό τέλος, του οποίου το ύψος ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αμοιβής που θα καταβάλλεται από τους κατόχους των οχημάτων για τη διενέργεια ελέγχου καυσαερίων, όπως αυτή καθορίζεται με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση.

Το προϊόν από την είσπραξη του ειδικού τέλους για τη χορήγηση από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών των εντύπων των καρτών ελέγχου καυσαερίων αποτελεί έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και διατίθεται κυρίως για την αντιμετώπιση των δαπανών εκτύπωσης των καρτών.

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εποπτεία εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων. Η εποπτεία αυτή δύναται να ανατίθεται είτε σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είτε σε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή σωματεία ή φυσικά πρόσωπα, που είναι εξειδικευμένα και διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία στο αντικείμενο και την κατάλληλη τεχνική υποδομή. Η ανάθεση γίνεται στις μεν υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, στους δε λοιπούς με σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται: τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής αυτού, οι όροι της σύμβασης που συνάπτεται, ο τρόπος και η διαδικασία εποπτείας, το πεδίο εφαρμογής της εποπτείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Η αμοιβή του αναδόχου κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, προέρχεται από το χρηματικό αντίτιμο της παρ. 4.

6. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών τηρεί μητρώο ιδιωτικών συνεργείων επισκευής οχημάτων και κέντρων ελέγχου, στο οποίο εγγράφονται τα συνεργεία και τα κέντρα ελέγχου, που εξουσιοδοτούνται για τη χορήγηση της ΚΕΚ, το οποίο παραδίδει και στον ανάδοχο.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο κατά την προηγούμενη παρ. μητρώο και οι ειδικότερες προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν τα συνεργεία και τα κέντρα ελέγχου από άποψη μηχανολογικού εξοπλισμού και κατάλληλου προσωπικού. Τα κέντρα ελέγχου υπάγονται κατά τα λοιπά στις διατάξεις του ν. 1575/1985, όπως ισχύουν κάθε φορά.

8. Το σύστημα εφαρμογής της ΚΕΚ υπόκειται σε έλεγχο, ο οποίος αποσκοπεί στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις, όλων των υποκείμενων στο σύστημα.

Ειδικότερα ο έλεγχος: α) όσον αφορά στο χρήστη, αποσκοπεί στην εξακρίβωση της εγκυρότητας των εγγράφων των σχετικών με την κάρτα ελέγχου καυσαερίων και των τιμών των εκπεμπόμενων από το όχημα ρύπων σε σχέση με τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια αυτών, και β) όσον αφορά στον εκδότη της κάρτας ελέγχου καυσαερίων, αποσκοπεί στην εξακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των εξουσιοδοτημένων συνεργείων και κέντρων ελέγχου.

9. Ο έλεγχος της εφαρμογής του συστήματος της ΚΕΚ ασκείται από όργανα, που ανήκουν σε έναν από τους παρακάτω φορείς: α) τα τοπικά ΚΤΕΟ στα πλαίσια των προγραμματισμένων ή και έκτακτων διενεργούμενων ελέγχων επί όλων των οχημάτων, σύμφωνα με το νόμο, β) όργανα της Αστυνομίας Τροχαίας Κίνησης, γ) όργανα των Δημοτικών Αστυνομιών της Χώρας, δ) όργανα του ΥΠΕΧΩΔΕ, ε) Όργανα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στα πλαίσια της ασκούμενης από αυτό γενικής εποπτείας εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου στ) εξουσιοδοτημένους ιδιώτες ελεγκτές, ειδικά εκπαιδευμένους και εξοπλισμένους με ιδιόκτητα ή μισθωμένα αυτοκινούμενα συνεργεία ελέγχου με συνοδεία αστυνομικού οργάνου. Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών βαρύνει τον ανάδοχο. Τα όργανα ελέγχου της περ. (ε) δεν δικαιούνται να εκδίδουν ΚΕΚ, ούτε να έχουν οποιαδήποτε οικονομική, ιδιοκτησιακή ή εργασιακή σχέση με τον εκδότη ΚΕΚ, εκτός των ΚΤΕΟ.

Τα προσόντα του εξουσιοδοτημένου ιδιώτη ελεγκτή, ο απαιτούμενος ειδικός εξοπλισμός και ο τρόπος μέτρησης ρύπων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με την ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η αμοιβή των Ελεγκτικών Οργάνων στην περίπτωση που διαξάγουν ελέγχους κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τον προγραμματισμό των ελέγχων.

10. Ο έλεγχος των τιμών των εκπεμπόμενων από το όχημα ρύπων πραγματοποιείται με "σύντομες δοκιμασίες".

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται οι "σύντομες δοκιμασίες" ελέγχου ρύπων καυσαερίου, καθώς και οι επιτρεπόμενες οριακές τιμές αυτών για τις διάφορες κατηγορίες αυτοκινήτων, για τη χορήγηση της ΚΕΚ και για τον περιστασιακό έλεγχο.

12. Η γενική εποπτεία εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων ασκείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία άσκησης της εποπτείας αυτής και το ειδικότερο περιεχόμενό της.

13. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται σύστημα επιβολής διοικητικών ποινών (τρόπος επιβολής ποινής, μόρια επιβάρυνσης, ύψος ποινών, όργανα επιβολής ποινών, περιγραφή ποινών) στους τρεις παράγοντες εφαρμογής του θεσμού της κάρτας ελέγχου καυσαερίων, δηλαδή στους χρήστες (οδηγούς), στους εκδότες (συνεργεία και κέντρα ελέγχου) και στους ελεγκτές. Οι επιβαλλόμενες ποινές συνίστανται, αναλόγως της βαρύτητας του παραπτώματος, σε σύσταση , χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση ΚΕΚ και ειδικού σήματος έως αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και προκειμένου για συνεργεία, κέντρα ελέγχου ή ελεγκτές, σε χρηματικό πρόστιμο ή ανάκληση της εξουσιοδότησης ή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

 

 

Άρθρο 4

Άλλες διατάξεις

 

1. Τα δίκυκλα οχήματα καινουργή ή μεταχειρισμένα ελέγχονται ως προς τις εκπομπές ρύπων του καυσαερίου με βάση την έγκριση τύπου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου, τα όρια εκπομπής ρύπων καυσαερίων, η διαδικασία μέτρησης, καθώς και οι διαδικασίες χορήγησης και ελέγχου της έγκρισης τύπου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η περιοχή κέντρου της Αθήνας, όπως αυτή κάθε φορά οριοθετείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δύναται να χαρακτηρισθεί ως προσπελάσιμη μόνο για τα ηλεκτροκίνητα, υβριδικά και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα.

3. Στα αυτοκίνητα των παραπάνω κατηγοριών, τα οποία δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στην περιοχή κέντρου της Αθήνας, τίθεται στην ΚΕΚ εμφανής ένδειξη κατόπιν διαδικασίας "σύντομης διαδικασίας" ελέγχου των τιμών των εκπεμπόμενων ρύπων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 713 του παρόντος Κώδικα.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 28 (ποινικές κυρώσεις) και 30 (διοικητικές κυρώσεις) του ν. 1650/1986 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις πρόκλησης ρύπανσης της ατμόσφαιρας ή και θορύβου από τα οχήματα και τα δίτροχα. Οι σχετικές παραβάσεις αντιμετωπίζονται με το σύστημα κυρώσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

5. Σε εξειδικευμένους επιστήμονες ή νομικό πρόσωπο, το οποίο απασχολεί εξειδικευμένους επιστήμονες, που από όλη τη σταδιοδρομία, ειδικότητα και επιστημονική κατάρτιση κρίνονται κατάλληλοι για την εκπόνηση εργασιών, είναι δυνατό να ανατίθενται καθήκοντα τεχνικού συμβούλου, με σύμβαση έργου, για τους εξής σκοπούς:

α) την ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος συνεχούς ελέγχου των εκπομπών ρύπων των κυκλοφορούντων οχημάτων της Αθήνας,

β) τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας με δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης,

γ) την υποστήριξη της στρατηγικής αντιρρύπανσης της ατμόσφαιρας της Αθήνας με μεθόδους ανάλυσης και μηχανισμούς ελέγχου.

Η ανάθεση γίνεται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών και μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ). Στην απόφαση καθορίζονται το ακριβές αντικείμενο των καθηκόντων και οι υποχρεώσεις του συμβούλου, στις οποίες περιλαμβάνονται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και η προθεσμία για την περάτωση των ανατιθέμενων εργασιών. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, το ύψος της αμοιβής του συμβούλου, στην οποία περιλαμβάνεται και η δαπάνη προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού μετά από οικονομοτεχνική μελέτη, που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η εκδιδόμενη απόφαση συνοδεύεται από έγγραφη σύμβαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του συμβούλου, στην οποία υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι ο εξοπλισμός, που αγοράστηκε από το σύμβουλο για τις ανάγκες του ανατεθέντος έργου θα αποδοθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μετά την περάτωσή τους.

 

Άρθρο 21

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αν για ορισμένες διατάξεις δεν ορίζεται διαφορετικά.

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 1992

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 


ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤ.

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ


 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 4 Ιουνίου 1992

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ