EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

195

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1995

Κύρωση του από 6 Οκτωβρίου 1989 Πρωτοκόλλου, που τροποποιεί το άρθρο 56 της Συμβάσεως περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο.

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το από 6 Οκτωβρίου υπογραφέν στο Μόντρεαλ Πρωτόκολλο, που τροποποιεί το άρθρο 56 της Συμβάσεως περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

Το κείμενο του Πρωτοκόλλου στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

 

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο

που αφορά τροποποίηση του άρθρου 56 της Συμβάσεως περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Υπογραφέν στο Μόντρεαλ την 6 Οκτωβρίου 1989

 

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 

ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑ στην Εικοστή Εβδόμη Σύνοδό της στο Μόντρεαλ την 6 Οκτωβρίου 1989,

ΛΑΒΟΥΣΑ ΥΠΟΨΗ ότι αποτελεί γενική επιθυμία των Συμβαλλομένων Κρατών η αύξηση των μελών της Επιτροπής Αεροναυτιλίας,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ενδεδειγμένη την αύξηση των μελών αυτού του σώματος από δεκαπέντε σε δεκαεννέα, και

ΘΕΩΡΏΝΤΑΣ αναγκαία την τροποποίηση, για τον προαναφερθέντα σκοπό, της Συμβάσεως περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που έγινε στο Σικάγο την εβδόμη ημέρα του Δεκεμβρίου 1944,

1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 (α) της προαναφερθείσης Συμβάσεως, την ακόλουθη προταθείσα τροποποίηση της εν λόγω Συμβάσεως:

" Στο άρθρο 56 της Συμβάσεως η έκφραση "δεκαπέντε μέλη" θα αντικατασταθεί από "δεκαεννέα μέλη".

2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου 94 (α) της εν λόγω Συμβάσεως, σε εκατόν οκτώ τον αριθμό των Συμβαλλομένων Κρατών με των οποίων την κύρωση η προαναφερθείσα τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ και

3. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ όπως ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας συντάξει Πρωτόκολλο στην αγγλική, γαλλική, ρωσική και ισπανική γλώσσα, καθεμία από τις οποίες θα θεωρείται εξίσου αυθεντική, περιλαμβάνοντας την ανωτέρω αναφερόμενη τροποποίηση ως και τα παρακάτω θέματα:

α) Το Πρωτόκολλο θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και από το Γενικό Γραμματέα αυτής.

β) Το Πρωτόκολλο θα είναι ανοιχτό για κύρωση από οποιοδήποτε κράτος το οποίο έχει κυρώσει ή έχει προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

γ) Τα όργανα της κύρωσης θα κατατίθενται στον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

δ) Το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ σε σχέση με τα κράτη, που το έχουν κυρώσει, την ημερομηνία κατά την οποία θα κατατεθεί το εκατοστό όγδοο όργανο κύρωσης.

ε) Ο Γενικός Γραμματέας θα γνωστοποιεί αμέσως σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη Μέρη την ημερομηνία καταθέσεως κάθε κύρωσης του Πρωτοκόλλου.

στ) Ο Γενικός Γραμματέας θα γνωστοποιήσει αμέσως σε όλα τα Κράτη Μέρη της εν λόγω Συμβάσεως την ημερομηνία κατά την οποία το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ.

ζ) Σχετικά με την κύρωση του Πρωτοκόλλου από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, το Πρωτόκολλο θα τίθεται σε ισχύ με την κατάθεση του οργάνου κυρώσεώς του στον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, σε εφαρμογή της προαναφερθείσης πράξεως της Συνελεύσεως,

Το παρόν Πρωτόκολλο συνετάγη υπό του Γενικού Γραμματέως του Οργανισμού,

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της προαναφερθείσης Εικοστής Εβδόμης Συνόδου της Συνελεύσεως του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο από τη Συνέλευση, υπογράφουν το παρόν Πρωτόκολλο.

ΈΓΙΝΕ στο Μόντρεαλ την έκτη ημέρα του Οκτωβρίου του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού ενάτου, σε ενιαίο εγχειρίδιο στην αγγλική, γαλλική, ρωσσική και ισπανική γλώσσα, με κάθε κείμενο εξίσου αυθεντικό. Το παρόν Πρωτόκολλο θα παραμείνει κατατεθειμένο εις τα αρχεία του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, και επικυρωμένα αντίγραφο αυτού θα διαβιβασθούν από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού σε όλα τα Κράτη Μέρη της Συμβάσεως περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που έγινε στο Σικάγο την εβδόμη ημέρα το Δεκεμβρίου 1944.

A. ALEGRIA S.S. SIDHU

Πρόεδρος της Εικοστής Γενικός Γραμματέας

Εβδόμης Συνόδου της

Συνελεύσεως.

Άρθρο δεύτερο.

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του δε Πρωτοκόλλου όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 περίπτ. δ' αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 1991

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 1991

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ