EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΑΘΗΝΑ

5 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 1991

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

123

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1959

Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ρύθμιση θεμάτων φορτηγών αυτοκινήτων.

 

Άρθρο 1.

 

Το άρθρο 1 του ν.δ. 49/1968 "Περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως" (ΦΕΚ 294Α), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του β.δ. 281/1973 "Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ/τος 49/1968 "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως" και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού ν.δ/των 833/1971 και 1268/1972" (ΦΕΚ 84Α), αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 1

Ορισμοί.

1.     Ως φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως (Φ.Ι.Χ.) θεωρείται το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη του, απαγορευομένης σε κάθε περίπτωση της άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές που διενεργούνται με αυτό.

Στον όρο "φορτηγό αυτοκίνητο" περιλαμβάνεται το αυτοτελές όχημα, ο συρμός, το αρθρωτό όχημα, ως και το τρίτροχο φορτηγό όχημα.

Στην έννοια του ιδιοκτήτη περιλαμβάνεται και ο αγοραστής αυτοκινήτου με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή και ο κατέχων αυτοκίνητο με χρηματοδοτική μίσθωση.

2.     Κατά τις μεταφορές με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω όροι:

α) Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα πρέπει να ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία ή να έχουν πωληθεί, αγορασθεί, μισθωθεί με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), παραχθεί, εξορυχθεί, μετατραπεί ή επισκευασθεί απ' αυτήν ή αυτόν ή είναι είδη απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών τους.

β) Οι μεταφορές πρέπει να είναι απαραίτητες στο πλαίσιο των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή του επαγγελματία.

γ) Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο πρέπει να οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό της επιχείρησης ή από επαγγελματία οδηγό, που έχει προσληφθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Ειδικότερα το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων μπορεί να οδηγείται εκτός των παραπάνω περιπτώσεων και από μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του. Για ειδικές περιπτώσεις κυκλοφορίας βυτιοφόρων Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, που εξυπηρετούν ανάγκες μεταφοράς υγρών καυσίμων σε περιφέρειες μικρών νησιών και ανήκουν σε επιχειρήσεις εμπορία πετρελαιοειδών, η έδρα των οποίων είναι σε άλλη περιφέρεια, εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εργασίας, όπως με κοινή απόφασή τους ρυθμίζουν τις σχέσεις εργασίας των οδηγών των αυτοκινήτων αυτών με την επιχείρηση".

 

Άρθρο 2

 

Το άρθρο 2 του ν.δ. 49/1968 (ΦΕΚ 29 4Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 833/1971 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του ν.δ/τος 49/1968 "Περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως" (ΦΕΚ 34 Α) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 2 του β.δ. 281/1973, αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 2

Άδειες κυκλοφορίας.

 

1.     Άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων χορηγούνται σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, που ασκούν κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα, καθώς και σε κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφέλειας, γενικά, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

2.     Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσότερων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως μέχρι 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους, ως και τριτρόχων φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, με δικαίωμα κυκλοφορίας σ' όλη την επικράτεια στα παραπάνω πρόσωπα, αφού καταβληθεί από αυτά, υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, ως εξής:

α) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα:

αα) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε δραχμές ογδόντα χιλιάδες (80.000.

αβ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000).

αγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε δραχμές εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) και αδ) Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα σε δραχμές εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000).

β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα:

βα) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).

ββ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε δραχμές εξήντα χιλιάδες (60.000).

βγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε δραχμές εβδομήντα χιλιάδες (70.000) και βδ) Μικτού βάρους από 2401-4000 χιλιόγραμμα σε δραχμές ογδόντα χιλιάδες (80.000).

γ) Για τα τρίτροχα φορτηγά με κλειστό ή ανοικτό αμάξωμα δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).

Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) για αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές, αλιευτικές επιχειρήσεις, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών και δασικών επιχειρήσεων καθώς και για τα αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ.

 

 

4.     Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγούνται οριστικές άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πραγματοποιούν στην Ελλάδα σημαντικές επενδύσεις ή σε επιχειρήσεις, οι οποίες υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόμους.

Οι άδειες αυτές χορηγούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή τους και εφ' όσον υποβληθεί οικονομοτεχνική μελέτη, από την οποία αποδεικνύεται η αναγκαιότητα κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων.

5.     Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης οποιουδήποτε μικτού βάρους, ειδικά διασκευασμένων (θωρακισμένων) προς εξυπηρέτηση εταιρειών που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους χρηματαποστολές, για τη μεταφορά χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων με την καταβολή υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, κατά τις διακρίσεις των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται για τη χορήγηση των αδειών αυτών θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών Επικοινωνιών.

6.     Επιτρέπεται η χορήγηση μιας μόνο άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιόγραμμα σε μεταφορικές εταιρείες και σε γραφεία και πρακτορεία μεταφορών για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών συσκευασίας που ανήκουν σ' αυτές και τα οποία πρέπει να αναγράφονται στη χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας.

7.     Κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία έχουν σταθερά συνδεδεμένα με το όχημα μηχανήματα, χρήσιμα για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των επαγγελματικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγελματία. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά ανάλογη με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

8.     Η εισφορά που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου περιορίζεται στο 1/3 προκειμένου για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, μελισσοκομικές και σηροτροφικές, αλιευτικές επιχειρήσεις, σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων.

9.     Η εισφορά, που ορίζεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και καταβάλλεται:

α) Εάν δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές, εφάπαξ κατά τη χορήγηση της άδειας.

β) Εάν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές, καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη κατά τη χορήγηση της άδειας και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των επόμενων μηνών, από το μήνα που χορηγήθηκε η άδεια.

Αν η βεβαίωση ενεργηθεί μετά την πάροδο προθεσμίας πληρωμής μερικών δόσεων, οι δόσεις αυτές καταβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα πληρωμής της δόσης που λήγει μετά τη βεβαίωση. Το ποσό της κάθε δόσης, εκτός της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων (80.000) δραχμών.

Αν όμως για την τελευταία δόση προκύπτει ποσό μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές, αυτό προσαυξάνει το ποσό της προηγούμενης δόσης.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή μιας των παραπάνω δόσεων συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος καταβολής της εισφοράς σε δόσεις, ολόκληρο δε το υπόλοιπο ποσό της εισφοράς καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την ημερομηνία απώλειας του δικαιώματος. Στην περίπτωση αυτήν αφαιρούνται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του οφειλόμενου ποσού της εισφοράς.

10. Η κατά τα παραπάνω οριζόμενη εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφορά καταβάλλεται όταν κυκλοφορεί για πρώτη φορά φορτηγό αυτοκίνητο ή τρίτροχο όχημα ως ιδιωτικής χρήσης.

11. Απαλλάσσονται της καταβολής της διά του παρόντος άρθρου οριζομένης υπέρ του Δημοσίου εισφοράς τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν υδρεύονται, καθώς και τα βυτιοφόρα αποκομιδής απορριμμάτων. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και περιορισμοί, με τους οποίους θα είναι δυνατή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών."

 

Άρθρο 3

 

Το άρθρο 4 του ν.δ. 49/1968, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα άρθρα 1 και 2 του ν.δ. 1268/1972 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 49/1968 και μεταφοράς εργατοτεχνιτών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως" (ΦΕΚ 203 Α), κωδικοποιήθηκε με τα άρθρα 4 και 5 του β.δ. 803/1978 "Περί επιβαλλομένων κυρώσεων εις κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων και φορτηγών μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσεως διά παραβάσεις τινάς της περί των οχημάτων τούτων κειμένης νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 123 Α), αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 4

Απαγορεύσεις

1.     Απαγορεύεται:

α) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, έστω και δωρεάν, υλικών και αντικειμένων πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

β) Η μεταφορά με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα αγαθών άλλων από εκείνα, που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους.

γ) Η χρησιμοποίηση του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου για σκοπό διάφορο από εκείνο, για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια κυκλοφορίας του.

δ) Η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε τρίτο πρόσωπο, νομικό ή φυσικό, πλην σε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει εξαρχής ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.

ε) Η με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη κομίστρου για εκτελούμενες με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μεταφορές.

στ) Η οδήγηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων από πρόσωπα που δεν αναφέρονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

ζ) Η μεταφορά προσώπων πλην του οδηγού και ενός συνοδηγού ή βοηθού οδηγού.

η) Σε περίπτωση άσκησης αποκλειστικής εμπορίας από τον επαγγελματία ή την επιχείρηση χωρίς παραγωγή αγαθών, απαγορεύεται η μεταφορά εμπορευμάτων και γενικά αγαθών και αντικειμένων από τον τόπο παραγωγής απευθείας στον πελάτη.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 4 τόννους.

Ειδικά τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων που ανήκουν σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών:

1)    Επιτρέπεται σε νομούς, που οι εταιρείες δεν έχουν εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, να φορτώνου από διυλιστήρια και να μεταφέρουν απευθείας στους πελάτες τους.

2)    Επιτρέπεται να μεταφέρουν υγρά καύσιμα από διυλιστήρια αποκλειστικά για τον εφοδιασμό πρατηρίων υγρών καυσίμων που είναι συμβεβλημένα με την εταιρεία ιδιοκτήτη του φορτηγού αυτοκινήτου.

Τα διακριτικά σήματα της εταιρείας πρέπει να είναι εμφανή τόσο στα πρατήρια όσο και στα αυτοκίνητα.

3)    Σε περίπτωση εφοδιασμού με υγρά καύσιμα άλλων πελατών τους που ανήκουν στον κύκλο των εμπορικών δραστηριοτήτων τους, τα συνοδευτικά έγγραφα της κάθε μεταφοράς θα φέρουν αποκλειστικά την εμπορική επωνυμία του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.

4)    Κατά τη μεταφορά ο οδηγός του βυτιοφόρου Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου μεταφοράς υγρών καυσίμων πρέπει να έχει μαζί με τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα και θεωρημένα ανά δίμηνο βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας, ότι εξακολουθεί να εργάζεται ως οδηγός με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην εταιρεία που ανήκει το βυτιοφόρο Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο.

5)    Σε περίπτωση διαπιστώσεως οποιασδήποτε παράβασης των περιπτώσεων 1, 2, 3, 4 της παρούσας παραγράφου αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του βυτιοφόρου Ι.Χ. αυτοκινήτου και η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να κυκλοφορήσει νέο σε χρονικό διάστημα ενός έτους.

θ) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου με προσωρινή άδεια μετά την πάροδο του διμήνου από τη λήξη της.

ι) Η κυκλοφορία Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου:

αα) Με προσωρινή ή οριστική άδεια, εφ' όσον έχουν πάψει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, και ββ) Εφ' όσον έχει διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης για οποιονδήποτε λόγο.

2.     Κατ' εξαίρεση της περίπτωσης (ζ) της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται:

α) Η μεταφορά προσώπων απασχολούμενων στην εκτέλεση παραγωγικών έργων ή σε άλλες επιχειρήσεις από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο της εργασία και αντίστροφα με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στις εν λόγω επιχειρήσεις, χωρίς καταβολή κομίστρου, εφ' όσον ο τόπος εργασίας τους δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακά και τα εν λόγω αυτοκίνητα πληρούν τους όρους ασφαλείας που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με την αυτή ή όμοια απόφαση καθορίζονται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία χορήγησης άδειας για μεταφορά των παραπάνω προσώπων.

β) Η μεταφορά μέχρι τριών (3) εργατών ή τεχνιτών με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές, γεωργικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις και εμπορικές εν γένει επιχειρήσεις από τα καταστήματα της επιχείρησης για τη συνοδεία, εκφόρτωση και παράδοση στους τόπους προορισμού των παραγόμενων και πωλούμενων απ' αυτές προϊόντων ή για τη συνοδεία, φόρτωση ή εκφόρτωση υλικών και εργαλείων που υπηρετούν τις λειτουργικές τους ανάγκες."

 

Άρθρο 4

 

Το άρθρο 6 του ν.δ. 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 8 του β.δ. 281/1973 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 803/1978, αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 6

Ποινές

 

1.    Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος, πέραν των προβλεπόμενων υπό των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 803/1978 (ΦΕΚ 123 Α) ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται από το όργανο που διαπιστώνει την παράβαση ή προσωρινή αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του αυτοκινήτου από είκοσι (20) μέχρι σαράντα (40) ημέρες και διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου από τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές.

2.    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα απαιτούμενα κατά περίπτωση έγγραφα, ο τρόπος επιβολής και η διαδικασία είσπραξης των προβλεπόμενων από την παραπάνω παράγραφο του παρόντος άρθρου προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την παραπάνω παράγραφο του παρόντος άρθρου πρόστιμα ανά διετία.

3.    Ειδικότερα σε περίπτωση παράβασης των περιπτώσεων θ) και ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος πέραν των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 κυρώσεων, επιβάλλεται και η ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου καθώς και η στέρηση του δικαιώματος χορήγησης νέα για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία της οριστικής αφαίρεσης, έστω και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου αυτού."

 

Άρθρο 5

Άδειες κυκλοφορίας βυτιοφόρων υγρών καυσίμων

 

1.     Άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων χορηγούνται με τις διατάξεις του ν. 1571/1985 "Περί ρυθμίσεων θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 192 Α), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 1769/1988 "Περί κυρώσεως της από 9.12.1987 τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ΔΕΝΙΣΟΝ κ.λ.π. και ρυθμίσεων ζητημάτων υδρογονανθράκων" (ΦΕΚ 66 Α), με την καταβολή εφάπαξ εισφοράς δεκαέξι (16) δραχμών ανά χιλιόγραμμο μικτού βάρους. Ως προς την καταβολή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

2.     Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, που ρυθμίζουν τους όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς αντικειμένων με Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, οι απαγορεύσεις, καθώς και οι προβλεπόμενες κυρώσεις, έχουν εφαρμογή και για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής.

 

Άρθρο 6

Βυτιοφόρα ιδιωτικής χρήσης Νομού Θεσσαλονίκης

 

1.     Στους ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης κοινού φορτίου, μικτού βάρους πάνω από τέσσερις χιλιάδες (4.000) κιλά, τα οποία ετέθησαν σε κυκλοφορία από εμπόρους υγρών καυσίμων μέχρι την 11.2.1988, με έδρα το Νομό Θεσσαλονίκης ή μικρά νησιά της χώρας, για μεταφορά και διανομή υγρών καυσίμων με συνήθη δοχεία ή κοινά βαρέλια μη στερεωμένα επί του αμαξώματος του αυτοκινήτου και μη συνδεδεμένα μεταξύ τους, επιτρέπεται να θέσουν σε κυκλοφορία ένα (1) φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης βυτιοφόρο μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιόγραμμα, εφ' όσον δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους άλλο βυτιοφόρο Ι.Χ. αυτοκίνητο οιουδήποτε μικτού βάρους.

2.     Η κατά την προηγούμενη παράγραφο χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας πρέπει να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από της ισχύος του παρόντος με την καταβολή εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών περιορίζεται εντός του Νομού Θεσσαλονίκης ή των μικρών νησιών, που αυτά έχουν έδρα, επιτρέπεται δε να κυκλοφορούν από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου κάθε χρόνο.

Τα αυτοκίνητα αυτά αντικαθίστανται με άλλα της αυτής κατηγορίας μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιογράμμων.

3.     Απαγορεύεται η φόρτωση των αυτοκινήτων αυτών από τα κρατικά διυλιστήρια, επιτρέπεται δε να κυκλοφορούν στο όνομα του ιδιοκτήτη της άδειας κυκλοφορίας και σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή θανάτου του ανανεώνεται η άδεια κυκλοφορίας μόνο στο όνομα του ή της συζύγου και τέκνων αυτού.

4.     Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνεπάγονται την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών για έξι (6) μήνες την πρώτη φορά και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά.

 

Άρθρο 7

Μεταφορικές επιχειρήσεις

 

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της υποπεριπτώσεως (γγ) της περιπτώσεως β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 383/1976 "Περί διενέργειας εμπορευματικών μεταφορών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ 182 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

"Το συνολικό μικτό βάρος των φορτηγών αυτοκινήτων αυτοδυνάμων ή συρμών των παραπάνω μεταφορικών επιχειρήσεων, κατά το χρόνο συστάσεως και λειτουργίας τους, πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν δέκα (110) τόννοι ή ο αριθμός των εισφερόμενων κατά χρήση ή κατά κυριότητα φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων είναι τουλάχιστον δέκα (10).

 

Άρθρο 8

 

Το άρθρο 2 του ν. 1010/1980 "Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών διεθνών οδικών μεταφορών" (ΦΕΚ 30 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 2

Θέματα διεθνών οδικών μεταφορών

 

1.     Για παραβάσεις, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση μεταφοράς με φορτηγά αυτοκίνητα, διατάξεων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, που δεσμεύουν την Ελλάδα, δύναται με πράξη του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών να επιβάλλεται, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις, η στέρηση του δικαιώματος διενέργειας διεθνών μεταφορών από έναν (1) μέχρι δώδεκα (12) μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Το ανώτατο αυτό όριο της ποινής δύναται να διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

Υπότροπος θεωρείται για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υποπίπτει πάλι σε παράβαση, που τιμωρείται κατά τις διατάξεις του παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) χρόνου από την ημερομηνία λήξης της ποινής του.

2.     Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις παράβασης αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών από Φ.Δ.Χ. και Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές."

 

Άρθρο 9

Μεταβίβαση Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων

 

1. Το άρθρο 13 του ν. 1350/1983 "Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 55 Α) καταργείται κατά το μέρος που αφορά την απαγόρευση μεταβίβασης φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσεως, των οποίων το αρχικό δικαίωμα κυκλοφορίας χορηγήθηκε με τις διατάξεις της περίπτ. β της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 383/1976.

2. Κατά τη μεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας της κατηγορίας αυτής, που είχαν παραχωρηθεί με συμβολαιογραφικά προσύμφωνα, τα οποία συντάχθηκαν πριν από την 30.3.1983, υποχρεούνται οι αγοραστές να καταβάλουν τις εισφορές υπέρ του Τ.Σ.Α., του αρχικού κατόχου μέχρι την ημέρα συντάξεως του προσυμφώνου και τις εισφορές του έχοντος τη χρήση, κατοχή και εκμετάλλευση βάσει συμβολαιογραφικού προσυμφώνου μετά την παραπάνω ημερομηνία.

 

Άρθρο 10

Επιστροφή αδειών Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων

 

1.     Άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που χορηγήθηκαν βάσει της παρ. 4β του άρθρου 4 του ν. 383/1976 και μεταβιβάστηκαν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οριστικό συμβόλαιο ή με συμφωνία καταχωρισμένη στο βιβλίο μεταβολών του ν.δ. 1146/1972 "Περί του τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών" (ΦΕΚ 64 Α), θεωρείται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

2.     Άδειες, που αφαιρέθηκαν ή ανακλήθηκαν από τρίτους καλής πίστεως αγοραστές λόγω ελλείψεως των νόμιμων προϋποθέσεων του αρχικού ιδιοκτήτη Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου προς της ισχύος του παρόντος νόμου, επιστρέφονται στους δικαιούχους ή στους νόμιμους κληρονόμους αυτών.

 

Άρθρο 11

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του ν. 1591/1986 "Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, θέσπιση μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 50 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που χρησιμοποιεί φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης για εκτέλεση δημόσιας μεταφοράς ή εκδίδει φορτωτικές για τέτοια μεταφορά ή αποδέχεται τέτοιες φορτωτικές ή συνεργεί στην υπερφόρτωση φορτηγών οχημάτων δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 10% του μικτού βάρους του αυτοκινήτου, τιμωρείται με πρόστιμο τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, που επιβάλλει το όργανο που διαπιστώνει την παράβαση.

Σε περίπτωση που η υπερφόρτωση υπερβαίνει το 20% του μικτού βάρους του οχήματος επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών και αφαιρούνται αμέσως και επί τόπου από τα αρμόδια όργανα που βεβαιώνουν την παράβαση η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου και των επομένων εδαφίων της παρ. 5 του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι παραπάνω χρηματικές ποινές δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 12

Μεταφορά έδρας - Μεταβίβαση

 

1.     Στο άρθρο 2 του ν. 1073/1980 "Περί αντικαταστάσεως των κυκλοφορούντων τριτρόχων οχημάτων δημόσιας χρήσης (μοτοσυκλετών) διά φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 214 Α) προστίθεται παράγραφος, η οποία έχει ως εξής:

"Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεταφορά έδρας των αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής, με απόφαση του οικείου ή των οικείων νομαρχών στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) με αμοιβαία αλλαγή των εδρών,

β) εντός του αυτού ή άλλου νομού, εφ' όσον ως νέα έδρα ορίζεται διοικητική μονάδα με μικρότερο πληθυσμό κατά την τελευταία εκάστοτε γενική απογραφή,

γ) σε άλλο νομό, εφ' όσον στη νέα έδρα δεν εδρεύει φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, και

δ) σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές."

2.     Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1073/1980 προστίθεται περίπτωση γ, που έχει ως εξής:

"γ. Διά πράξεως εν ζωή σε επαγγελματίες μεταφορείς, αυτοκινητιστές ή επαγγελματίες οδηγούς, εφ' όσον κατά την πρώτη μεταβίβαση υποβάλουν βεβαίωση οικονομικής εφορίας ότι κατά την τελευταία πενταετία δεν άσκησαν ή δεν ασκούν άλλο επάγγελμα πλην του εκμεταλλευτού του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το περιεχόμενο της βεβαίωσης, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής."

 

Άρθρο 13

Αύξηση μικτού βάρους Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων

 

1.     Φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 531/1970 (ΦΕΚ 52 Α), καθώς και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης μεταφοράς κρεάτων, των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε με τις διατάξεις του ν. 1073/1980, δύναται να αντικαθίσταται με άλλα μικτού βάρους μέχρι 6.000 χιλιογράμμων, ή να αναθεωρείται το μικτό βάρος τους μέχρι του ύψους των 6.000 χιλιογράμμων, εφ' όσον εξακολουθούν να κυκλοφορούν ως φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς κρεάτων. Οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2.     Φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, των οποίων το αρχικό δικαίωμα χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1073/1980, δύναται να αντικαθίστανται με άλλα, των οποίων το ανώτατο μικτό βάρος τους δεν υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες (4.000) κιλά ή να αναθεωρείται το μικτό βάρος τους μέχρι το παραπάνω επιτρεπόμενο βάρος.

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της παραγράφου αυτής.

 

Άρθρο 14

Ρυμουλκούμενα

 

1.     Επιτρέπεται οι μεμονωμένοι αυτοκινητιστές, που εκτελούν εθνικές και διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές, να θέτουν σε κυκλοφορία για κάθε ρυμουλκό γενικά όχημα Δ.Χ. που κατέχουν μέχρι και δύο ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα. Για τα οχήματα αυτά εκδίδονται αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας. Οι όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2.     Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα κάθε κατηγορίας, που ανήκουν σε μεμονωμένους αυτοκινητιστές ή σε μεταφορικές επιχειρήσεις του ν. 383/1976, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες με αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας, καθώς και της εισφοράς που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 383/1976.

Η απαλλαγή αυτή ισχύει για τα πέραν του ενός ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου οχήματος και καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και εισφορά για το όχημα, για το οποίο προβλέπονται τα υψηλότερα ποσά τελών κυκλοφορίας και εισφοράς.

 

Άρθρο 15

Δικαίωμα διενέργεια εθνικών διεθνών μεταφορών

 

1.     Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 57/1989 "Περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/561/Ε.Ο.Κ. της 12ης Νοεμβρίου 1974 περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορέα εμπορευμάτων στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών οδικών μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 80/1176/Ε.Ο.Κ. της 4ης Δεκεμβρίου 1980" (ΦΕΚ 28 Α), οι οδικοί μεταφορείς εμπορευμάτων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διενεργούν διεθνείς ή εθνικές μεταφορές, δύνανται να εντάσσονται στην κατηγορία των εθνικών ή στην κατηγορία των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατ' επιλογή τους.

2.     Με την επιφύλαξη των ίδιων διατάξεων, η μετάταξη οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων από την κατηγορία των εθνικών στην κατηγορία των διεθνών μεταφορών και αντίστροφα είναι οποτεδήποτε δυνατή.

Σε περίπτωση όμως, που οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων μετατάσσεται από την κατηγορία των διεθνών στην κατηγορία των εθνικών εμπορευματικών μεταφορών πριν παρέλθουν τρία (3) τουλάχιστο χρόνια από την αρχική ένταξή του ή τη μετάταξή του στην κατηγορία των διεθνών μεταφορών, παραμένει υποχρεωτικά στην κατηγορία των εθνικών μεταφορών για πέντε (5 τουλάχιστο χρόνια.

3.     Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δύναται, με ειδικές εγκρίσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, να επιτρέπεται η διενέργεια διεθνών μεταφορών προς και από τις όμορες με την Ελλάδα χώρες, Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Τουρκία, με ειδικοποιημένα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα εθνικών μεταφορών, μεταφοράς υγρών καυσίμων, χημικών υγρών, υγρών θερμής ασφάλτου, μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ανατρεπόμενα.

4.     Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 383/1976, οι υφιστάμενοι περιορισμοί και απαγορεύσεις ως προς το δικαίωμα αντικατάστασης ή μετατροπής φορτηγών αυτοκινήτων από μια κατηγορία σε άλλη παραμένουν σε ισχύ.

5.     Η διενέργεια εθνικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών από μεταφορείς διεθνών μεταφορών και η διενέργεια διεθνών μεταφορών από μεταφορείς εθνικών μεταφορών απαγορεύεται.

6.     Οι παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων των αυτοκινήτων επί ένα (1) μήνα και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι ένα (1) χρόνο.

7.     Μεταφορικές επιχειρήσεις και μεμονωμένοι οδικοί μεταφορείς, που διενεργούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις εθνικές και διεθνείς μεταφορές, εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα αυτό.

8.     Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, που κυκλοφόρησαν εξ υπαρχής ως βυτιοφόρα μεταφοράς λυμάτων (εκκενώσεως βόθρων), επιτρέπεται να μετατρέπονται σε άλλης κατηγορίας αυτοκίνητα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στο νομό που θα επιτραπεί η μετατροπή των αυτοκινήτων αυτών απαγορεύεται η χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας της κατηγορίας βυτιοφόρων μεταφοράς λυμάτων, καθώς και η μετατροπή άλλων αυτοκινήτων στην κατηγορία αυτή.

 

Άρθρο 16

Αναγκαστική αφαίρεση - Πλειστηριασμός

 

1.     Κατ' εξαίρεση της διατάξεως της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν.δ. 3334/1955 "Περί μεταφοράς αγαθών επί κομίστρω διά φορτηγών τριτρόχων αυτοκινήτων και τροποποίηση διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών" (ΦΕΚ 237 Α), ορίζεται ότι η αναγκαστική κατάσχεση Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου περιορίζεται στο όχημα, με τον πλειστηριασμό δεν που επακολουθεί μεταβιβάζεται η κυριότητα του αυτοκινήτου ως πράγματος και το δικαίωμα κυκλοφορίας ατονεί.

Στον προηγούμενο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου που εκπλειστηριάσθηκε (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ενεργοποιείται το δικαίωμα άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης της αυτής κατηγορίας, εφ' όσον είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής ή επαγγελματίας οδηγός αυτοκινήτων, προσκομίσει δε νέο αυτοκίνητο και υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) χρόνων από την ημέρα του πλειστηριασμού.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις αφαίρεσης της κατοχής του αυτοκινήτου από τον διατηρήσαντα την κυριότητά του, εφ' όσον η αρχική άδεια κυκλοφορίας εκδόθηκε στο όνομα του κατόχου.

2.     Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και για τις περιπτώσεις κατόχων Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων, οι οποίοι απώλεσαν το δικαίωμα χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας από μόνο το λόγο ότι δεν το ζήτησαν εντός της ανατρεπτικής προθεσμίας που όριζαν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3334/1995 και εφ' όσον εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από της ισχύος του παρόντος νόμου υποβάλουν δικαιολογητικά και προσκομίσουν φορτηγό αυτοκίνητο για κυκλοφορία.

 

Άρθρο 17

Εφαρμογή χρηματοδοτικής μίσθωσης

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 1146/1972 "Περί του τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών" (ΦΕΚ 64 Α) προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

"3. Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στις προηγούμενες παραγράφους, στο βιβλιάριο μεταβολών του άρθρου 1 του παρόντος καταχωρίζεται και το ενοχικό δικαίωμα επί αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας κάθε κατηγορίας και χρήσης, που προέρχεται από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, εφ' όσον από τον ενδιαφερόμενο μισθωτή η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης του συγκεκριμένου οχήματος έχει καταχωρισθεί απαραιτήτως στο ειδικό δημόσιο βιβλίο του άρθρου 5 του ν.δ. 1038/1949 "Περί κυρώσεως της από 12 Νοεμβρίου 1948 και της τροποποιητικής και συμπληρωματικής ταύτης από 15 Απριλίου 1949 συμβάσεως διά γεωργικά και βιομηχανικά δάνεια και περί ειδικών επί των εν λόγω δανείων διατάξεων" (ΦΕΚ 49 Α). Στην κατά τα ανωτέρω καταχώριση στο βιβλιάριο γίνεται απαραιτήτως ειδική μνεία, ότι το αυτοκίνητο ή η μοτοσυκλέτα αποτελούν αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 "Περί συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης" (ΦΕΚ 194 Α).

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται ο τρόπος της κατά τα ανωτέρω καταχώρισης, το περιεχόμενό της, τα απαιτούμενα για την καταχώριση και την έκδοση της άδειας δικαιολογητικά, ο τρόπος και οι περιπτώσεις διαγραφής της καταχώρισης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής και του ν. 1665/1986."

 

Άρθρο 18

Άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων

για παροχή οδικής βοήθειας

 

Άδειες κυκλοφορίας ειδικοποιημένων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) "παροχής οδικής βοήθειας" χορηγούνται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 103/1990 "Περί συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της οδηγίας 84/641/Ε.Ο.Κ. για την τροποποίηση της οδηγίας 73/239/Ε.Ο.Κ. για το συντονισμό των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, που αφορούν στην ανάληψη πρωτοασφαλιστικής δραστηριότητας, εκτός των ασφαλίσεων ζωής και την άσκησή της" (ΦΕΚ 47 Α), καθώς και σε ελληνικό νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που περιγράφεται στο παραπάνω διάταγμα με την καταβολή της εισφοράς που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος. Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω αδειών κυκλοφορίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 19

Ένταξη μεταφορικών επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο

 

Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης στο άρθρο 1 του ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 101 Α) των μεταφορικών επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 383/1976 και στο άρθρο 2 του ν. 1892/1990 των επενδύσεων που γίνονται από τις μεταφορικές επιχειρήσεις αυτές για εκτέλεση έργων υποδομής για χώρους στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων.

 

Άρθρο 20

Δημιουργία αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εμπορίου, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται το θεσμικό πλαίσιο, οι όροι και προϋποθέσεις δημιουργίας, λειτουργίας και χωροθέτησης των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης για μεταφερόμενα εμπορεύματα, καθώς και το εφαρμοζόμενο σ' αυτές καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης για κοινοτικά και μη κοινοτικά εμπορεύματα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων

δημόσιας χρήσης

 

Άρθρο 21

 

Το άρθρο 9 του ν. 1437/1984 "Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 59 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 9

Πολύτεκνοι κάτοχοι αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ.

 

Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή προκειμένου περί πολυτέκνων κατόχων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων."

1.     Επίσης νομιμοποιούνται από την έκδοσή τους υπουργικές αποφάσεις για τη μεταφορά της έδρας αγοραίων επιβατηγών αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) από έδρα με μικρότερο πληθυσμό σε μεγαλύτερη κοινότητα ή δήμο του ίδιου νομού, εκτός εάν οι αποφάσεις αυτές ακυρώθηκαν μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

2.     Η παράγραφος 3 του άρθρου 24 του ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με ή χωρίς μετρητή, τα οποία ανήκουν σε πολύτεκνους και στα οποία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 588/1977 είχε επιτραπεί με διοικητική πράξη να εδρεύουν ή να σταθμεύουν σε διοικητική μονάδα διαφορετική από αυτήν που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας τους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, μπορούν μετά από αίτησή τους, που θα υποβληθεί εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να έχουν εφεξής ως έδρα την περιοχή αυτή".

 

Άρθρο 22

Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 1437/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"1. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί σε συνταξιούχο η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, που προβλέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας των αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, απαιτείται το συνολικό ετήσιο εισόδημα του συνταξιούχου κατά το προηγούμενο της υποβολής της αιτήσεως οικονομικό έτος να μην υπερβαίνει το αντίστοιχο οριακό ποσό, που ορίζεται κάθε χρόνο, κάτω του οποίου δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής φόρου".

 

Άρθρο 23

Παράταση προθεσμίας μεταβίβασης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ολυμπιονικών

 

Οι άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων των ολυμπιονικών, που μνημονεύει το άρθρο 9 του ν. 1858/1989 "Περί διαρρυθμίσεων στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των επιβατικών αυτοκινήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 148 Α), οι οποίες δεν μεταβιβάστηκαν μέσα στην οριζόμενη αποκλειστική προθεσμία που θέτει το άρθρο αυτό, επιτρέπεται να μεταβιβαστούν μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 24

Μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων με ή χωρίς μετρητή

 

Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1437/1984, που αναφέρονται και εφεξής επιτρέπεται η μεταβίβαση αφού καταβληθεί προηγουμένως ο φόρος επί της αξίας της άδειας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 588/1977 "Περί οργανώσεως των αστικών συγκοινωνιών Πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ 148 Α).

 

Άρθρο 25

Κύρωση απόφασης

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκε, η παρακάτω απόφαση:

"Αριθ. 34942/2982/89 (ΦΕΚ694/Β/15.9.1989)

 

Νομικό καθεστώς για τα Ε.Δ.Χ. τουριστικά αυτοκίνητα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις της περίπτ. ε του άρθρου 1 του Β.Δ/τος 436/1961 (ΦΕΚ 111/Α/1961).

2.     Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1437/1984 (ΦΕΚ 59/Α/1984).

3.     Το γεγονός ότι το μεταφορικό έργο των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων τουριστικών είναι περιορισμένο, γιατί αυτά εκτελούν ειδικό έργο μεταφοράς τουριστών υψηλής εισοδηματικής στάθμης επισήμων προσώπων, εκπροσώπων Κυβερνήσεων κ.ά., με συνέπεια να απαιτούνται και ανάλογα αυτοκίνητα για το μεταφορικό αυτό έργο, που δεν ενδείκνυται να εκτελεί άλλη κατηγορία αυτοκινήτων (ενοικιαζόμενα Ι.Χ.), αλλά ούτε και ταξί.

4.     Το γεγονός ότι οι κάτοχοι των ανωτέρω Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων τουριστικών, λόγω του έργου που επιτελούν, έχουν συνήθως αυτοκίνητα αμερικανικής προελεύσεως (Κάντιλακ, κ.λπ.) ή άλλα αξίας πολύ μεγαλύτερης από εκείνη των Ε.Δ.Χ. ταξί, της οποίας η απόσβεση απαιτεί πολλά χρόνια.

5.     Το γεγονός ότι η συνέχιση παροχής υπηρεσιών υψηλής στάθμης που προσφέρουν τα τουριστικά ταξί, το σύνολο των οποίων είναι τριάντα ένα (31), είναι κοινωνικά επιβεβλημένη, γεγονός που αποδεικνύεται από όλες τις τουριστικά ανταγωνίστριες χώρες, οι οποίες διαθέτουν τέτοια αυτοκίνητα, αποφασίζουμε:

1) Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα τουριστικά, το σύνολο των οποίων είναι τριάντα ένα (31), να εξακολουθούν να διέπονται από το νομικό καθεστώς, που ίσχυε γι' αυτά ως την έναρξη της ισχύος του νόμου 1437/1984.

Τα αυτοκίνητα αυτής της κατηγορίας θα αντικαθίστανται με άλλα αυτοκίνητα της ίδιας κατηγορίας και μέχρι οκτώ (8) συνολικά θέσεων, συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού.

2) Καταργούμε το άρθρο 16 του ν. 1437/ 1984.

Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.

 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1989

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

 

Άρθρο 26

Κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. αυτοκινήτων

 

Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1108/1980 (ΦΕΚ 304 Α) "Περί άρσεως της απαγορεύσεως κυκλοφορίας κατηγοριών τινών πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων παροχής δυνατότητας υγραεριοκινήσεως επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ. περιοχών τινών της χώρας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" αντικαθίσταται ως εξής:

 

"α) Επιτρέπεται η χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας σε πετρελαιοκίνητα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα μικτού βάρους κάτω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) χιλιογράμμων και η αντικατάσταση των πετρελαιοκινητήρων αυτών με άλλους πετρελαιοκινητήρες, εφ' όσον πληρούνται και οι λοιπές κατά περίπτωση προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα αυτά.

Η παρούσα ρύθμιση δεν εφαρμόζεται για περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με την παραπάνω απόφαση θα καθοριστούν επίσης οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης τέτοιων αδειών, οι όροι κυκλοφορίας αυτών, καθώς και τα ανώτατα όρια εκπομπής καυσαερίων για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής".

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.

 

Άρθρο 27

Εκπροσώπηση στη γενική συνέλευση μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ.

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του ν.δ. 102/1973 "Περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων δημοσίων επιβατικών συγκοινωνιών" (ΦΕΚ 172 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Η ιδιοκτησία ενός λεωφορείου παρέχει δικαίωμα εκπροσώπησης στη γενική συνέλευση με μια ψήφο. Επί συνιδιοκτητών το δικαίωμα ψήφου ασκείται από τους συγκεντρούντες ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, άλλως το δικαίωμα ψήφου χάνεται.

Για τα λεωφορεία ιδιοκτησίας του Κ.Τ.Ε.Λ. δεν παρέχεται δικαίωμα ψήφου.

Κάθε μέτοχος μπορεί, με εξουσιοδότηση θεωρημένη από την αρμόδια αστυνομική αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, να αντιπροσωπεύει στη γενική συνέλευση έναν και μόνο μέτοχο ιδιοκτήτη ποσοστού ιδανικού μεριδίου άνω του 50% ή ιδιοκτήτες αντιπροσωπεύοντες ποσοστό μέχρι 100%.

Επί εταιρειών, ιδιοκτητών λεωφορείων ενταγμένων σε Κ.Τ.Ε.Λ. το δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία διενεργείται δι' αντιπροσώπου οριζόμενου κατά το καταστατικό ή από τη διοίκηση αυτών".

 

Άρθρο 28

Το άρθρο 22 του ν.δ. 102/1973 αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 22

Χρησιμοποίηση εισπράκτορα

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Κ.Τ.Ε.Λ. ορίζονται τα δρομολόγια ή τμήματα αυτών, για τα οποία η χρησιμοποίηση εισπράκτορα στα λεωφορεία δεν είναι υποχρεωτική".

 

Άρθρο 29

 

Το άρθρο 31 του ν. 588/1977 "Περί οργανώσεως των Αστικών Συγκοινωνιών Πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ 148 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 31

Καθορισμός της δύναμης των λεωφορείων Κ.Τ.Ε.Λ.

 

1.     Ο αριθμός της δύναμης των λεωφορείων κάθε Κ.Τ.Ε.Λ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός του Ιανουαρίου κάθε δύο (2) χρόνια, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Κ.Τ.Ε.Λ., αρχής γενομένης από τον Ιανουαρίου του 1992.

2.     Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται η διαδικασία, με την οποία θα γίνεται αύξηση ή μείωση της δύναμης των λεωφορείων κάθε Κ.Τ.Ε.Λ.".

 

Άρθρο 31

Εκμετάλλευση λεωφορειακής γραμμής Αθηνών - Θεσσαλονίκης

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν.δ. 102/1973, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 866/1979 "Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του ν.δ. 3721/1957 περί συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), ως τροποποιηθέν ισχύει και της κατ' άρθρον 22 τούτου υπογραφείσης συμβάσεως και άλλων τινών διατάξεων" (ΦΕΚ 23 Α), τροποποιείται ως εξής:

"Ειδικά για τη γραμμή Αθηνών - Θεσσαλονίκης ο αριθμός των λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ. κατανέμεται στα Κ.Τ.Ε.Λ. των Νομών Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Θεσσαλονίκης και Αττικής με την στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου απόφαση αναλογικά προς το συνολικό ετήσιο έργο εκάστου τούτων κατά το προηγούμενον της δημοσίευσης του παρόντος έτος.

Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου θα ληφθεί υπόψη το συνολικό έργο κάθε Κ.Τ.Ε.Λ. κατά το έτος 1990."

 

Άρθρον 32

1.     Το άρθρον 25 του ν.δ. 102/1973 (ΦΕΚ 178 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 25

Εξίσωση συνθηκών εκμεταλλεύσεως Κ.Τ.Ε.Λ.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος εξισώσεως.

του αριθμού των διανυόμενων από τα λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ. πραγματικών και πλασματικών χιλιομέτρων, καθώς και γενικά των συνθηκών εκμεταλλεύσεως αυτών, με την καθιέρωση συντελεστών διαφόρων από αυτούς που ισχύουν για τις επί αστικών και υπεραστικών γραμμών εκτελούμενες μεταφορές.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα των δαπανών εκμεταλλεύσεως των λεωφορείων και λειτουργίας των Κ.Τ.Ε.Λ., καθώς και οι βαρυνόμενοι με τις δαπάνες αυτές."

2.     Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.δ. 102/1973 καταργείται."

 

Άρθρο 33

Κύρωση απόφασης

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που δημοσιεύθηκε, η παρακάτω απόφαση:

"Αριθ. 23682/2172/1990 (ΦΕΚ 394/Β/5.7.90).

Όροι και προϋποθέσεις παροχής έγκρισης εκτέλεσης συγκοινωνίας με κόμιστρο, κατ' επιβάτη, για εξυπηρέτηση γραμμών ορεινών περιοχών, μη εξυπηρετουμένων υπό των Κ.Τ.Ε.Λ. κ.λπ.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη την ανάγκη συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των κατοίκων περιοχών της υπαίθρου χώρας, μη εξυπηρετουμένων υπό οικείου Κ.Τ.Ε.Λ., αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

1.     Επιτρέπεται με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη η παροχή έγκρισης εκτέλεσης συγκοινωνίας, με κόμιστρο κατ' επιβάτη, σε γραμμές ορεινών περιοχών της υπαίθρου χώρας, όπου υπάρχει έγγραφη δήλωση του Κ.Τ.Ε.Λ. περί της αδυναμίας εξυπηρέτησης αυτής.

2.     Με απόφαση του Νομάρχη, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του νομού, για τη βατότητα της οδού, καθορίζεται ο κατάλληλος τύπος υπεραστικού λεωφορείου που θα κυκλοφορεί με ασφάλεια σ' αυτήν κάτω από ορισμένες ή και οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

3.     Η παραπάνω παροχή έγκρισης συγκοινωνίας για εξυπηρέτηση τέτοιας γραμμής γίνεται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής του νομού όπου η προς εξυπηρέτηση γραμμή.

β) Να είναι επαγγελματίες οδηγοί.

γ) Να μην έχουν καταδικασθεί οποτεδήποτε για κάποιο από τα αδικήματα λαθρεμπορίας, χρήσεως και εμπορίας ναρκωτικών, μαστροπείας, σωματεμπορίας και ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, μέσα δε στην τελευταία δεκαετία για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τον ποινικό κώδικα ή από το στρατιωτικό ποινικό κώδικα ή άλλο ποινικό ή στρατιωτικό νόμο σε ποινές πάνω από 10 μήνες φυλάκισης αθροιστικά λαμβανομένων, ανεξάρτητα αν έχει ανασταλεί η έκτιση της ποινής αυτών.

δ) Να μην είναι ή ήταν κατά το παρελθόν κάτοχοι αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών δημόσιας χρήσης ολοκλήρου ή ιδανικού μεριδίου από κρατική παραχώρηση.

ε) Η χορηγούμενη άδεια είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις τις αρχικής χορήγησης.

4.     Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, με προκήρυξη του αρμόδιου νομάρχη, που δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία συγκοινωνιών αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού ταμείου κύριας ασφάλισης, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο αιτών ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελμα του οδηγού αυτοκινήτων και ο συνολικός χρόνος τη ασκήσεως του επαγγέλματος αυτού.

β) Πλήρες αντίγραφο φύλλου ποινικού μητρώου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται:

αα. Η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

ββ. Ότι δεν είναι ή δεν ήταν κατά το παρελθόν κάτοχος αυτοκινήτων ή μοτοσυκλέτας δημόσιας χρήσης από κρατική παραχώρηση.

γγ. Ότι δεν διώκεται για λιποταξία ή ανυποταξία και ότι δεν υπόκειται στις από τα άρθρα 82 και 83 του ν.δ. 720/1970 απαγγελλόμενες στερήσεις και ανικανότητες.

5.     Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων από περισσότερους υποψηφίους προτιμούνται κατά σειρά προτεραιότητας:

α) Οι πολύτεκνοι και αναξιοπαθούντες.

β) Οι λοιποί υποψήφιοι, κατά σειρά, που έχουν το μεγαλύτερο χρόνο πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος του οδηγού αυτοκινήτων.

Το ίδιο θα ισχύει και σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων υποψήφιων πολυτέκνων.

6.     Στον προκρινόμενο δικαιούχο, με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας συγκοινωνιών, γίνεται η παραχώρηση της συγκοινωνίας της συγκεκριμένης γραμμής και τάσσεται αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών, μέσα στην οποία αυτός θα πρέπει να προσκομίσει στην παραπάνω υπηρεσία, για επιθεώρηση, ταξινόμηση και χορήγηση των απαιτούμενων στοιχείων κυκλοφορίας, λεωφορείο του καθορισθέντος για τη γραμμή αυτήν τύπου καινουργούς ή μεταχειρισμένου ηλικίας μέχρι 10 ετών. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής η παραπάνω παραχώρηση γίνεται στον αμέσως επόμενο δικαιούχο.

 

Άρθρο 2

 

1.     Τα δρομολόγια των αναφερομένων στο άρθρο 1 της παρούσας γραμμών καθορίζονται κατά τα υπό του άρθρου 24 του Ν.Δ. 102/73 οριζόμενα. Το κόμιστρο καθορίζεται με βάση τους χιλιομετρικούς συντελεστές του οικείου Κ.Τ.Ε.Λ.

Ο Νομάρχης μπορεί με απόφασή του να αυξάνει την τιμή των εισιτηρίων που προκύπτουν από τον προηγούμενο υπολογισμό μέχρι 30%, εφ' όσον αυτό δικαιολογείται από τις δυσμενείς συνθήκες εκμετάλλευσης (κακή βατότητα, μικρή επιβατική κίνηση κ.λπ.).

2.     Ως προς τον τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο των λεωφορείων της παρούσας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τα υπεραστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσεως, που ισχύουν κάθε φορά.

3.     Τα ίδια λεωφορεία μπορούν να αντικαθίστανται με άλλα του καθορισθέντος κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας τύπου καινούργια ή μεταχειρισμένα ηλικίας μέχρι 10 ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 1990

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ".

 

Άρθρο 34

 

1.     Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 3721/1957 "Περί συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (ΦΕΚ 142 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 4250/1962, αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Σαρανταοκτώ ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού υποχρεούται: α) Να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση των γραφείων του Ο.Α.Σ.Θ. κατάσταση των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, τον αριθμό των ψήφων, τις οποίες έχει κάθε μέτοχος, το υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής, αν υπάρχει και τους τυχόν αντιπροσώπους που θα ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου.

β) Να ανακοινώσει, επίσης στην αυτή θέση, κατάσταση των ονομάτων των μετόχων, που επιθυμούν να εκλεγούν στο διοικητικό συμβούλιο ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη και ελεγκτές. Εκείνοι, που επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή ελεγκτές, πρέπει τρεις εργάσιμες μέρες προ της αρχικής γενικής συνελεύσεως να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γενικό διευθυντή και να καταθέσουν στον Οργανισμό τη μετοχή ή το κλάσμα αυτής που τους παρέχει το δικαίωμα να εκλέγονται στις θέσεις αυτές. Ο επιθυμών να εκλεγεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτής πρέπει να είναι κύριος τουλάχιστον 1/8 ακέραιας μετοχής και να μην μετέχει σε διοικητικά συμβούλια, καθώς και στη διοίκηση και διαχείριση συνεταιρισμών και επιχειρήσεων γενικά, με τους οποίους συναλλάσσεται ο Οργανισμός. Μέτοχοι, που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω ανακοίνωση, δεν μπορεί να εκλέγονται.

Η εκπροσώπηση μετόχου επιτρέπεται μόνο από μέτοχο που έχει δικαίωμα ψήφου και διορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο, του οποίου τη γνησιότητα της υπογραφής βεβαιώνουν τα αρμόδια όργανα, που καθορίζονται από το νόμο. Οι πληρεξούσιοι δικαιούνται να εκπροσωπούν αριθμό ψήφων, που αντιστοιχούν σε δύο ακέραιες μετοχές, ανεξάρτητα από το εάν οι ψήφοι αυτοί προέρχονται από διαφορετικές μετοχές."

2.     Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του ν.δ. 3721/1957 (ΦΕΚ 142 Α) αντικαθίστανται ως εξής:

"2. Η γενική συνέλευση των μετόχων ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 1/2 του συνόλου των μετοχών.

Σε περίπτωση που η γενική συνέλευση ματαιωθεί λόγω έλλειψης απαρτίας, τότε αυτή συνέρχεται εκ νέου την ίδια μέρα της επόμενης από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση εβδομάδας στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, ευρίσκεται δε, κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, σε απαρτία και αν εκπροσωπείται το 1/4 του συνόλου των μετοχών. Σε περίπτωση δε νέας ματαιώσεως η γενική συνέλευση συνέρχεται όπως παραπάνω για τρίτη φορά, οπότε απαρτία υπάρχει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

3.     Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του ν.δ. 3721/1957 (ΦΕΚ 142 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Κάθε ακέραια μετοχή παρέχει δικαίωμα οκτώ ψήφων στις γενικές συνελεύσεις, κλάσμα ενός ογδόου ακέραιας μετοχής παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Κλάσματα μικρότερο του ενός ογδόου μετοχής, τα οποία αποτελούν αυτοτελείς κλασματικούς τίτλους μετοχής ή περιλαμβάνονται και υπολείπονται σε τίτλους μεγαλύτερου ποσοστού μετοχής, παρέχουν δικαίωμα ψήφου, εφ' όσον, προστιθέμενα σε κλάσματα τη ίδιας μετοχής, συμπληρώνουν το 12.5% μιας ακέραιας μετοχής. Στην περίπτωση ένωσης κλασμάτων το δικαίωμα ψήφου ασκείται από ένα μόνο πρόσωπο, που κατέχει κλάσμα και που είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τα λοιπά ή από τους αντιπροσώπους των δικαιούχων μετόχων.

Ενστάσεις μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. κατά του κύρους των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως και της εκλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τακτικών, αναπληρωματικών, ως και ελεγκτών, ασκούνται εντός ανατρεπτικής προθεσμία 15 ημερών από την ημέρα λήψεως της αποφάσεως ή της εκλογής και εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (εκουσία δικαιοδοσία).

4.     Το εδάφιο 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.δ. 3721/1957 αντικαθίσταται ως εξής:

"Από τους κληρονόμους μετόχου δικαιούνται να αποκτήσουν οριστικές μετοχές του Ο.Α.Σ.Θ. ή κλάσματα αυτών, αιτία θανάτου, η χήρα σύζυγος και οι κατιόντες αυτού και, αν δεν υπάρχουν αυτοί, οι γονείς και οι άγαμοι αδελφοί, ανεξάρτητα από το αν ασκούν άλλο επάγγελμα και εν ζωή η σύζυγος και οι κατιόντες του μετόχου με δωρεά ή γονική παροχή, ανεξάρτητα εάν ασκούν άλλο επάγγελμα".

Η ορθή έννοια του εδαφίου 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.δ. 3721/1957 είναι ότι, από την ίδρυση του Ο.Α.Σ.Θ., επιτρέπεται, εν ζωή, η μεταβίβαση ακεραίας ή κλάσματος οριστικής μετοχής λόγω δωρεάς στις συζύγους και τέκνα των μετόχων.

Μεταβιβάσεις, που έγιναν με δωρεές εν ζωή σε συζύγους και τέκνα μετόχων, θεωρούνται έγκυρες.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Εθνικό Συμβούλιο Μεταφορών

 

Άρθρο 35

Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Μεταφορών

 

1.     Ιδρύεται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Εθνικό Συμβούλιο Μεταφορών (Ε.ΣΥ.Μ.).

2.     Σκοπός του Ε.ΣΥ.Μ. είναι η γνωμοδότηση για κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος μεταφορών και των μεταφορικών μέσων, το οποίο είτε παραπέμπεται σ' αυτό από τον αρμόδιο υπουργό είτε εισάγεται σ' αυτό από τα μέλη του στις συνεδριάσεις του προς συζήτηση.

3.     Το Εθνικό Συμβούλιο Μεταφορών συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών από:

Α) Από έναν (1) εκπρόσωπο των Υπουργείων: α) Εθνικής Οικονομίας, β) Οικονομικών, γ) Γεωργία, δ) Εμπορικής Ναυτιλίας, ε) Τουρισμού, στ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ζ) Βιομηχανίας, Ενέργεια και Τεχνολογίας, η) Εμπορίου και θ) Μεταφορών και Επικοινωνιών, που προτείνονται από τους αντίστοιχους Υπουργούς με τους αναπληρωματικούς τους.

Β) Εκπροσώπους των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων: α) Αθηνών, β) Πειραιώς, γ) Θεσσαλονίκης, δ) του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ε) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και στ) του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, που προτείνονται από τις διοικήσεις τους.

Γ) Εκπροσώπους ομοσπονδιών κάθε κατηγορίας επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, τα μέλη των οποίων διενεργούν μεταφορές σε νομαρχιακό, εθνικό και διεθνή χώρο, που προτείνονται από τις διοικήσεις τους.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, ανάλογα με το θέμα που συζητείται κάθε φορά, μετέχουν και εκπρόσωποι των οικείων κλάδων, που προτείνονται από τις διοικήσεις τους.

Δ) Εκπροσώπους των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη μεταφορά (διαμεταφορείς) στον εθνικό ή διεθνή χώρο, που προτείνονται από τις διοικήσεις τους.

Ε) Εκπροσώπους των αντιπροσωπευτικών συνδικάτων των εργαζομένων στη μεταφορά, που προτείνονται από τις διοικήσεις τους.

ΣΤ) Εκπροσώπους του Ο.Σ.Ε. και της Ο.Α., που προτείνονται από τα διοικητικά συμβούλια.

Ζ) Έναν ειδικό επιστήμονα σε θέματα μεταφορών, που ορίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4.     Το Εθνικό Συμβούλιο Μεταφορών (Ε.ΣΥ.Μ.) υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε χρόνου στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών έκθεση για την κατάσταση και εξέλιξη των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών.

Το Ε.ΣΥ.Μ. μπορεί να καλεί, για καλύτερη διερεύνηση των θεμάτων, εμπειρογνώμονες, καθώς και εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων ή άλλων φορέων, πέραν αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος.

5.     Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Μ. ορίζεται ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναπληρούμενος, σε περίπτωση κωλύματος, από το γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών.

Καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος με βαθμό Α της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οποίος ορίζεται από τον υπουργό.

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η λειτουργία του Συμβουλίου αυτού, ο τόπος, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

6.     Το Ε.ΣΥ.Μ. συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μήνες, εκτάκτως δε όταν αυτό ζητηθεί από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από άλλον αρμόδιο Υπουργό.

7.     Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα μέλη του Ε.ΣΥ.Μ. που θα αμείβονται και το ύψος της αμοιβής τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων

 

Άρθρο 36

 

1.     Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985 "Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών" (ΦΕΚ 207 Α) αντικαθίστανται ως εξής:

"1. Οι άδειες, που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, εκδίδονται από τις υπηρεσίες συγκοινωνιών κάθε νομού, ύστερα από εξέταση των υποψηφίων. Οι εξετάσεις διενεργούνται στις έδρες των παραπάνω υπηρεσιών από επιτροπή, που αποτελείται από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας (μηχανολόγους μηχανικούς ή ηλεκτρολόγους μηχανικούς πτυχιούχους ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή πτυχιούχους υπομηχανικούς μηχανολόγους ή υπομηχανικούς ηλεκτρολόγους ή τεχνολόγους μηχανικούς ανώτερης σχολής) και από έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Τεχνικών της ίδιας υπηρεσίας. Στις εξετάσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρευρίσκεται σαν παρατηρητής και ένας (1) εκπρόσωπος του οικείου επαγγελματικού σωματείου. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της ίδιας υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι αυτοί ορίζονται για κάθε εξεταστική περίοδο με απόφαση του οικείου νομάρχη. Αν υπάρχει έλλειψη τεχνικών υπαλλήλων στη νομαρχιακή υπηρεσία συγκοινωνιών, οι εξετάσεις διενεργούνται από άλλους τεχνικούς υπαλλήλους της νομαρχίας, των ίδιων ειδικοτήτων, που ορίζονται με την ίδια απόφαση του οικείου νομάρχη. Στους εξεταστές και το γραμματέα καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τρεις τουλάχιστον εξεταστικές περίοδοι κάθε χρόνο κατά νομαρχία, ο τρόπος της εξέτασης ή επανεξέτασης των υποψηφίων, η εξεταστέα για κάθε ειδικότητα ύλη, ο τρόπος βαθμολογίας των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.".

2.     Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1575/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Όσοι εκμεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και κατά την 25-2-1988 ασχολούντο αυτοπροσώπως με εργασίες, που προβλέπονται σε μια από τις ειδικότητες των περιπτώσεων στ, η, θ, ι, ια, ιβ και ιδ της παρ. 1 του άρθρου 5, μπορούν να εφοδιαστούν μόνο με την αντίστοιχη άδεια της ειδικότητάς τους, χωρίς να υποστούν την κατά το άρθρο 4 εξέταση, εφ' όσον έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία (αυτοπρόσωπη εργασία στα συνεργεία, στα οποία είναι εκμεταλλευτές) σε όμοια εργασία, μεγαλύτερη κατά δύο χρόνια από την κατά περίπτωση από το άρθρο 3, για τους πτυχιούχους των κατωτέρων τεχνικών σχολών και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι 31.12.1991.

β) Η προϋπηρεσία (αυτοπρόσωπη εργασία) να έχει διανυθεί ολόκληρη την τελευταία δεκαετία μέχρι την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών".

3.     Οι υποπεριπτώσεις (αα) και (ββ) της περίπτ. (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του. 1575/1985 αντικαθίστανται ως εξής:

"(αα) Η έναρξη λειτουργίας του συνεργείου να έγινε πριν από την 25.2.1988.

(ββ) Να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι την 31.12.1991".

4.     Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του ν. 1575/1985 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής:

"6. Όσοι εκμεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος και οι οποίοι ασχολούνται αυτοπροσώπως στα συνεργεία, των οποίων ήταν εκμεταλλευτές, με περισσότερες της μίας ειδικότητες, μπορούν να εφοδιαστούν μέχρι δύο άδειες άσκησης επαγγέλματος, εφ' όσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, εκτός από την προϋπηρεσία, η οποία και για τις δύο ειδικότητες πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 80% του αθροίσματος των απαιτούμενων προϋπηρεσιών από τις παραγράφους 1 και 2, για καθεμία από τις ειδικότητες χωριστά".

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ρυθμίσεις για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 37

1.     Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983 "Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 55 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"3. Σε περίπτωση μερικού εκούσιου ελέγχου που καλύπτει:

α) Ένα μόνο σύστημα αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέτας (εξοπλισμός, φωτισμός, σύστημα διεύθυνσης, σύστημα πέδησης, ελαστικά, πλαίσιο - υπερκατασκευή, πυρασφάλεια, εξάτμιση), που γίνεται εκτός του προγράμματος του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για οποιονδήποτε λόγο, καταβάλλεται το ένα τέταρτο (1/4) των ποσών της προηγούμενης παραγράφου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

β) Δύο μόνο από τα ανωτέρω αναφερόμενα συστήματα, καταβάλλεται το ένα δεύτερο (1/2) των ποσών της προηγούμενης παραγράφου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

γ) Τρία μόνο από τα ανωτέρω αναφερόμενα συστήματα, καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) των ποσών της προηγούμενης παραγράφου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

δ) Τέσσερα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα συστήματα, καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της προηγούμενης παραγράφου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

2.     Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το χρονικό διάστημα, πέραν του οποίου θα διενεργείται στο όχημα πλήρης έλεγχος αντί επανελέγχου".

3. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983 αντικαθίστανται ως εξής:

"5. α) Για τη διενέργεια των ελέγχων που γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες ΕΟΚ/ΟΗΕ, στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός πρότυπου οδικού οχήματος και τη χορήγηση του αντίστοιχου γενικού πιστοποιητικού ελέγχου καταβάλλεται ειδικό τέλος, το ποσό του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος των διενεργουμένων ελέγχων ως εξής:

αα) Για τον έλεγχο καυσαερίων, δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200.000).

ββ) Για τον έλεγχο θορύβου, δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000)

γγ) Για τον έλεγχο συστήματος πέδησης, δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200.000).

δδ) Για τον έλεγχο συστήματος διεύθυνσης, δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200.00).

εε) Για τον έλεγχο ισχύος του κινητήρα, δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000).

στστ) Για τον έλεγχο της κατανάλωσης του κινητήρα, δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000).

ζζ) Για κάθε άλλο έλεγχο, δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200.000).

β) Για τη διενέργεια των ελέγχων που γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες ΕΟΚ/ΟΗΕ στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός μεμονωμένου οδικού οχήματος και τη χορήγηση του αντίστοιχου μεμονωμένου πιστοποιητικού ελέγχου καταβάλλεται ειδικό τέλος, το ποσό του οποίου καθορίζεται στο ένα πέμπτο (1/5) των αντίστοιχων ποσών του προηγούμενου εδαφίου (α) ανάλογα με το είδος των διενεργούμενων ελέγχων.

γ) Ο τύπος, το περιεχόμενα και η διαδικασία έκδοσης των παραπάνω πιστοποιητικών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και η διενέργεια και άλλων ελέγχων, που δεν προβλέπονται από την παρούσα. Τα ανταποδοτικά τέλη των ελέγχων αυτών θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

δ) Για τη διενέργεια των δειγματοληπτικών ελέγχων, που γίνονται βάσει ισχυουσών οδηγιών ΕΟΚ/ΟΗΕ στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός οδικού οχήματος από μια σειρά παραγωγής, δεν καταβάλλεται ειδικό τέλος.

6.     Για την έκδοση πιστοποιητικού επικύρωσης ΕΟΚ στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός οδικού οχήματος που αναφέρεται σε επαληθεύσεις τεχνικών προδιαγραφών, ελέγχους ή δοκιμές και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση τύπου οχήματος καταβάλλεται παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος του πιστοποιητικού στο ισόποσο του ποσού της παρ. 5 (α) του άρθρου αυτού.

Ο τύπος, το περιεχόμενα και η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, βάσει των οδηγιών της ΕΟΚ".

4.     Στο άρθρο 2 του ν. 1350/1983 προστίθενται παράγραφοι 8, 9, 10 και 11, που έχουν ως εξής:

"8. Για τους ελέγχους που απαιτούνται σε περίπτωση επιτρεπόμενης διασκευής σε ένα ή περισσότερα συστήματα του οχήματος θα εισπράττεται παράβολο ως εξής:

α) Σε περίπτωση διασκευής, για την οποία απαιτείται έλεγχος μέχρι και σε δύο συστήματα του οχήματος, θα εισπράττεται το διπλάσιο ειδικό τέλος για πλήρη τεχνικό έλεγχο (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου) ανάλογα με την κατηγορία του διασκευασθέντος οχήματος.

β) Σε περίπτωση διασκευής, για την οποία απαιτείται έλεγχος σε τρία από τα συστήματα του οχήματος, θα εισπράττεται το τριπλάσιο ειδικό τέλος πλήρους τεχνικού ελέγχου (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου) ανάλογα με την κατηγορία του διασκευασθέντος οχήματος.

γ) Σε περίπτωση διασκευής, για την οποία απαιτείται έλεγχος σε περισσότερα από τρία συστήματα του οχήματος, θα εισπράττεται το τετραπλάσιο ειδικό τέλος πλήρους τεχνικού ελέγχου (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου) ανάλογα με την κατηγορία του διασκευασθέντος οχήματος.

δ) Στις περιπτώσεις αντικατάστασης ή διασκευής κινητήρα, για τις οποίες απαιτείται πιστοποιητικό ελέγχου καυσαερίων, θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ειδικό τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983.

9.     Για τους ειδικούς ελέγχους, που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου αμαξώματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα εισπράττεται ειδικό τέλος διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές.

10. Για τους ειδικούς ελέγχους, που απαιτούνται σε όχημα που συμμετείχε σε τροχαίο ατύχημα, θα καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ειδικό τέλος, το δεκαπλάσιο του προβλεπομένου για πλήρη τεχνικό έλεγχο (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου), ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

Δεν καταβάλλεται ειδικό τέλος στην περίπτωση που οι παραπάνω έλεγχοι ζητούνται από Αστυνομική Αρχή.

Για τους ειδικούς ελέγχους που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικού γενικού ελέγχου μεμονωμένου οχήματος (ΓΕΜΟ), εξαιρουμένου του ελέγχου εκπομπής καυσαερίων βάσει οδηγιών ΕΟΚ/ΟΗΕ, θα εισπράττεται ειδικό τέλος, το δεκαπλάσιο του προβλεπομένου για πλήρη τεχνικό έλεγχο (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου), ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

 

5.     Το άρθρο 3 του ν. 1350/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 3

Τα ειδικά τέλη, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2, αναπροσαρμόζονται κάθε διετία σύμφωνα με την εξής σχέση:

Τ = α.λ

όπου Τ είναι το τέλος, α είναι το αρχικό τέλος, όπως καθορίζεται για κάθε κατηγορία οχήματος με τις διατάξεις του άρθρου 2 και λ είναι ο αριθμός που προκύπτει από τη μαθηματική σχέση:

λ = 0,000145 χ (μ1 +μ2)

όπου μ1 είναι το ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη χωματουργού κατά το αμέσως προηγούμενο της αναπροσαρμογής ημερολογιακό τρίμηνο και μ2 το ημερομίσθιο τεχνίτη στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Το ημερομίσθιο αυτό υπολογίζεται χωρίς καμία προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως έχει προσδιοριστεί από την Επιτροπή διαπίστωσης τιμών δημόσιων έργων (ΕΔΤΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 889/1979 "Περί της αναθεωρήσεως τιμών κατασκευής δημοσίων έργων και ετέρων τινών συναφών διατάξεων".

Το ποσό, το οποίο προκύπτει από την πιο πάνω μαθηματική σχέση (Τ= α.λ), στρογγυλοποιείται, σύμφωνα με την αρχή της μέγιστης προσέγγισης, ανά εκατό (100) δραχμές. Η αρμόδια καθ' ύλη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοινώνει κάθε διετία στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες την τιμή του συντελεστή λ και το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για κάθε περίπτωση.

Η πρώτη αναπροσαρμογή των ισχυόντων τελών θα γίνει ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6.     Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινής κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα στην αρμόδια υπηρεσία το όχημά του για πλήρη περιοδικό έλεγχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υπόκειται στην καταβολή αυξημένου ειδικού τέλους από αυτό που ορίζεται κατά κατηγορίες οχημάτων στην παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ως εξής:

α. Όταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα μέχρι και δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, το ειδικό τέλος προσαυξάνεται κατά εκατό τοις εκατό (100%)"

 

7. Στο άρθρο 5 του ν. 1350/1983 προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:

"5. Όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα στην αρμόδια υπηρεσία όχημα για επαναληπτικό έλεγχο πέραν των τριάντα (30) ημερών θα καταβάλλει το ένα δεύτερο (1/2) του ειδικού τέλους, όπως αυτό ορίζεται κατά κατηγορίες οχημάτων στην παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος άρθρου.

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους λόγω εκπρόθεσμης προσέλευσης, που εμπίπτουν στην έννοια της ανωτέρας βίας, καθώς και το χρονικό διάστημα που ισχύει η απαλλαγή αυτή.

7. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να παραταθεί η ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων που προβλέπεται από ισχύουσες διατάξεις, μιας η περισσότερων νομαρχιακών περιφερειών, σε περίπτωση που οι αρμόδιες υπηρεσίες Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) αδυνατούν να προβούν στον έλεγχό τους και μόνο για τα οχήματα εκείνα που δεν υφίσταται σχετική δέσμευση από οικείες κοινοτικές οδηγίες".

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Διάφορες διατάξεις.

 

Άρθρο 38

Έδρα των Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.

 

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου του ν.δ. 768/1970 "Περί ιδρύσεως οργανισμού προς ανάληψιν των παρά της ΗΕΜ εκτελουμένων μεταφορών και περί κυρώσεως της από 3 Δεκεμβρίου 1970 συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ' ενός και της ΗΕΜ και ΓΕΕ αφ' ετέρου" (ΦΕΚ 273 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 298/1974 "Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του ν.δ. 768/1970" (ΦΕΚ 29 Α) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ύστερα από σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Η.Λ.Π.Α.Π., μπορεί να ορίζεται ως έδρα των Η.Λ.Π.Α.Π. και έτερος δήμος ή κοινότητα του Νομού Αττικής".

 

 

Άρθρο 39

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας -

Κλάδος Αερολιμενικών

 

1.                  Με τα προεδρικά διατάγματα, που προβλέπονται στο άρθρο 24 παρ.5 του Ν. 1558/1985 "Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων"(ΦΕΚ 137 Α) και προκειμένου για τον Κλάδο Αερολιμενικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, ο καθορισμός αυξημένων σε σχέση με τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους προϋποθέσεων, κριτηρίων και απαιτήσεων για τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του κλάδου αυτού, καθώς και η καθιέρωση νέων βαθμίδων καθηκόντων του, που απορρέουν από πτυχία αναγνωρισμένα από διεθνείς συμβάσεις.

2.                  Με τα αυτά προεδρικά διατάγματα της παρ.1 του άρθρου αυτού καθορίζεται ο χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου οι υπάλληλοι του παραπάνω Κλάδου Αερολιμενικών υποχρεούνται ν'αποκτήσουν το πτυχίο επιμελητού πτήσεων και τις εξειδικεύσεις στους τομείς αεροπορικής εκμετάλλευσης, ασφάλειας αεροδρομίων, αερολιμενικού ελέγχου και ελέγχου περιοχής κίνησης αεροσκαφών, καθώς και οι συνέπειες κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα μετά την παρέλευση της δόκιμης υπηρεσίας, για όσους δεν αποκτήσουν τα ανωτέρω.

 

Άρθρο 40

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - Κλάδος Ηλεκτρονικών

 

1.                  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται στον Κλάδο Ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, καθορισμός αυξημένων σε σχέση με τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους προϋποθέσεων, κριτηρίων και απαιτήσεων για βαθμολογική εξέλιξη υπαλλήλων του κλάδου αυτού, καθώς και η καθιέρωση νέων βαθμίδων καθηκόντων, που απορρέουν από πιστοποιητικά εξειδίκευσης, που έχουν καθιερωθεί από κείμενες διατάξεις.

Οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούν μόνο εσωτερικά ζητήματα του κλάδου και δεν επηρεάζουν καθ'οιονδήποτε τρόπο τη θέση των λοιπών εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

2.                  Με το αυτό ως άνω προεδρικό διάταγμα καθορίζεται ο χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου οι υπάλληλοι του παραπάνω κλάδου υποχρεούνται να αποκτήσουν ένα τουλάχιστον πιστοποιητικό εξειδίκευσης υπεύθυνου ηλεκτρονικού τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων αερολιμένων ή ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων ή εγκαταστάσεων ΡΑΔΑΡ ή ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων αυτοματισμού, καθώς και οι συνέπειες, για όσους δεν αποκτήσουν ένα από τα παραπάνω πιστοποιητικά μετά την παρέλευση της δόκιμης υπηρεσίας.

 

Άρθρο 41

Διατάξεις περί Ελληνικών Ταχυδρομείων

 

Τα ΕΛΤΑ μπορούν να χρηματοδοτούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεών τους με ποσοστό έξι επί τοις εκατό (6%) επί των ακαθάριστών εισπράξεών τους κάθε χρόνο.

Άρθρο 42

 

Το άρθρο 1 του α.ν. 294/1968 "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί τηλεφωνικής ανταποκρίσεως Νομοθεσίας" (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο μόνο του α.ν. 334/1968 (ΦΕΚ 62 Α΄), το άρθρο μόνο του ν.δ.33/1968 (ΦΕΚ 284 Α΄) και το άρθρο μόνο του ν.δ. 1156/1972 (ΦΕΚ 75 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

1. Οι κρατικές τηλεφωνικές συνδέσεις είναι εγκαταστημένες στα καταστήματα των δημοσίων υπηρεσιών.

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση κρατικών τηλεφωνικών συνδέσεων στις κατοικίες: α) των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών, των Γενικών Γραμματέων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Υπουργικού Συμβουλίου, της Βουλής, των υπουργείων, καθώς και των γενικών γραμματέων των αυτοτελών γενικών γραμματειών, που έχουν συσταθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 1558/1985, και β) των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων της Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, (Γ.Ε.ΕΘ.Α., Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., και Γ.Ε.Α.) του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, του Αρχηγού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

 

Άρθρο 43

Ενίσχυση Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

Από τα ετήσια, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ. 638/1970 "Περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων, διτρόχων - τριτρόχων μετά κινητήρος και μοτοποδηλάτων" (ΦΕΚ 173 Α΄) αποδίδεται, στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%) στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Αρθρο 44

Αποζημιώσεις υπαλλήλων Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

Μετα την περίπτωση η΄του άρθρου 2 του ν.δ. 638/1970 (ΦΕΚ 173 Α΄) προστίθενται περιπτώσεις θ΄, ι΄, ια΄, ως εξής:

θ) Την κάλυψη δαπανών οργανώσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιμμόρφωση των υπαλλήλων - εξεταστών υποψηφίων οδηγών".

ι) Την κάλυψη δαπανών προμήθειας ή ενοικιάσεως ειδών πληροφορικής (άρθρο 89 ν. 1892/1990, ΦΕΚ 101 Α΄) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου, διενέργειας έρευνας κοινής γνώμης, καθώς και ενημέρωση του κοινού σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 45

 

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 8 του ν.δ. 3334/1955 "Περί μεταφοράς αγαθών επί κομίστρω διά φορτηγών τριτρόχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της γενικής διευθύνσεως μεταφορών" (ΦΕΚ 237 Α) αντικαθίσταται ως εξής:

"Για την έκδοση ή ανανέωση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης ή χορήγηση άδειας κυκλοφορίας λόγω μεταβίβασης καταβάλλονται υπέρ της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινήτων και Περιηγήσεων (Ε.Λ.Π.Α.) δραχμές οκτακόσιες (800) προκειμένου για αυτοκίνητα και δραχμές τετρακόσιες (400) προκειμένου για μοτοσυκλέτες".

 

 

Άρθρο 46

 

1. Τα οχήματα μεταφοράς γαίων μεταλλευμάτων ορυκτών και γενικά χύμα υλών, τα οποία είτε από την κατασκευή τους (διαστάσεις, βάρη) είτε από το είδος τους δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία να εκτελούν μεταφορικό έργο στους δημόσιους δρόμους της χώρας, αλλά εκτελούν μεταφορές εντός κλειστών χώρων χαρακτηρίζονται ως μηχανήματα έργου.

2. Τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων της παραπάνω παραγράφου 1 των Κωδικών αριθμών της Συνδιασμένης Ονοματολογίας 870410.11,870410.19 και 870410.90 εξαιρούνται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του Ν 1477/1984 (ΦΕΚ 144).

 

Αρθρο 48

Εναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, οπότε καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που αναφέρονται στον παρόντα νόμο.

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.

 

Πάρος, 1 Αυγούστου 1991

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Μ.ΕΒΕΡΤ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

ΙΩΑΝ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΘ. ΞΑΡΧΑΣ

 


ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΙΩ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΡ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ


 


ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΙΩ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ


 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα, 5 Αυγούστου 1991

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

NOΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ1707/1999 - ΣΕ3064/1999 - 3065/1999 - 4179/1998 - 1526/1999