EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1988

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

250

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1815

 

Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή :

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται ο "Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου", ο οποίος έχει συνταχθεί από την ειδική επιτροπή σύνταξης κώδικα αεροπορικού δικαίου, που συγκροτήθηκε με βάση το ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156) και την απόφαση 2117/18.12.1983 του Υπουργού Συγκοινωνιών και έχει ως εξής:

 

"ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

 

Άρθρο 1

Αεροσκάφος

 

Αντικείμενο του κώδικα αυτού είναι η ρύθμιση των σχέσεων που απορρέουν από τη λειτουργία ή την εκμετάλλευση πολιτικού αεροσκάφους.

Αεροσκάφος, κατά την έννοια του Κώδικα αυτού, είναι κάθε συσκευή ικανή προς πτήση για την μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή την εκτέλεση άλλων αεροπορικών εργασιών.

Οι διατάξεις των άρθρων 117 έως 121 και 124 έως 128 εφαρμόζονται αναλόγως και σε κρατικό αεροσκάφος.

Κρατικό αεροσκάφος θεωρείται το χρησιμοποιούμενο για στρατιωτικούς, τελωνειακούς, αστυνομικούς και γενικά κρατικούς σκοπούς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

Άρθρο 2

Όροι κυκλοφορίας

 

Το Ελληνικό κράτος ασκεί πλήρη και αποκλειστική κυριαρχία στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Η κυκλοφορία των ελληνικών και ξένων αεροσκαφών στον ελληνικό χώρο επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα αυτού και των σχετικών ειδικών νόμων ή διεθνών συμβάσεων ή ειδικών αδειών. Οι αρμοδιότητες του ελληνικού Κράτους για τη ρύθμιση της εναέριας κυκλοφορίας πάνω από περιοχές ειδικής, κατά το διεθνές δίκαιο, δικαιοδοσίας, προσδιορίζονται με διάταγμα.

Η εμπορική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ δύο σημείων του ελληνικού εδάφους καθώς και η μεταφορά ταχυδρομείου διαφυλάσσεται για τα ελληνικά αεροσκάφη με την επιφύλαξη ειδικών και προσωρινών και οπωσδήποτε όχι αποκλειστικών παραχωρήσεων σε ξένα αεροσκάφη, εφ' όσον δε θίγονται από αυτές τα συμφέροντα των ελληνικών εναέριων μεταφορών.

 

Άρθρο 3

Διατυπώσεις κυκλοφορίας

 

Η κυκλοφορία αεροσκάφους στον ελληνικό εναέριο χώρο επιτρέπεται, εφ' όσον αυτό είναι εγγεγραμμένο στο οικείο μητρώο αεροσκαφών και εφοδιασμένο με πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας.

 

Άρθρο 4

Απαγορευμένες περιοχές

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συμβάσεων και των ειδικών νόμων για την εθνική άμυνα και τη δημόσια ασφάλεια, ο Υπουργός μπορεί να προτείνει διάταγμα στο οποίο να ορίζεται με ποιες προϋποθέσεις περιορίζεται ή απαγορεύεται σε ελληνικά ή ξένα αεροσκάφη πτήση πάνω από ορισμένες περιοχές.

 

Άρθρο 5

Περιορισμοί μεταφορών και πτήσεων

 

Με αποφάσεις του Υπουργού καθορίζονται τα πράγματα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί κατ' εξαίρεση να επιτραπεί η μεταφορά τους.

Χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής απαγορεύεται η οργάνωση ή εκτέλεση ακροβατικών πτήσεων ή επιδείξεων με αλεξίπτωτο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και η απόρριψη αντικειμένων από αεροσκάφος σε πτήση, σύμφωνα με όσα θα ορισθούν ειδικότερα με διάταγμα.

 

Άρθρο 6

Κρατική εποπτεία

 

Το ελληνικό έδαφος ασκεί δια του Υπουργού εποπτεία και έλεγχο της κυκλοφορίας μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο, κατά τους όρους που προβλέπει ο Κώδικας αυτός και οι κείμενες διατάξεις.

Με απόφαση του Υπουργού καθορίζονται οι αεροπορικοί διάδρομοι.

 

Άρθρο 7

¨Έλεγχος αεροσκαφών

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιθεωρούν και να ελέγχουν το αεροσκάφος και τα σχετικά έγγραφά του.

 

Άρθρο 8

Τελωνειακός έλεγχος

 

Αεροσκάφη προερχόμενα από το εξωτερικό προσγειώνονται υποχρεωτικά σε τελωνειακό αερολιμένα.

Αεροσκάφη προοριζόμενα για το εξωτερικό απογειώνονται υποχρεωτικά από τελωνειακό αερολιμένα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

 

Άρθρο 9

Ίδρυση

 

Τα αεροδρόμια διακρίνονται ιδίως σε αερολιμένες και πεδία προσγείωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα με διάταγμα.

Τα αεροδρόμια ιδρύονται ύστερα από άδεια του Υπουργού σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο άδεια χορηγείται μόνο σε Έλληνες. Αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 2.

 

Άρθρο 10

Χρήση

 

Η οργάνωση και οι όροι λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αεροδρομίων καθορίζονται με διάταγμα.

Η χρησιμοποίηση στρατιωτικών αεροδρομίων από πολιτικά αεροσκάφη επιτρέπεται ύστερα από άδεια του Υπουργού Εθνικής ¨Άμυνας.

Η χρησιμοποίηση ιδιωτικών αεροδρομίων από τρίτους επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του κυρίου τους, εκτός από τις περιπτώσεις ανάγκης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

¨Άρθρο 11

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων

 

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικών και αγροτικών ακινήτων ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάνω σ' αυτά, καθώς και η ολική ή μερική απαγόρευση της άσκησής τους επιτρέπεται για την ίδρυση, επέκταση ή απρόσκοπτη λειτουργία αεροδρομίων και αεροπορικών εγκαταστάσεων γενικά. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι συντρέχει δημόσια ωφέλεια.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαλλοτρίωση, σύσταση και απαγόρευση ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

 

Άρθρο 12

Περιορισμοί κυριότητας

 

Με απόφαση του Υπουργού μπορεί ιδίως :

 

Α. να απαγορεύεται η εγκατάσταση ή η διέλευση ηλεκτροφόρων, τηλεφωνικών ή άλλων καλωδίων πάνω από ακίνητα που βρίσκονται κοντά σε αεροδρόμια ή αεροπορικές εγκαταστάσεις.

Β. να διατάσσεται η τοποθέτηση σημάτων σε οικοδομές ή σε άλλα εμπόδια και

Γ. να διατάσσεται η λήψη μέτρων που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια της αεροπορικής κίνησης.

 

Στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου οι αναγκαίες δαπάνες καταβάλλονται από το δημόσιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ

 

Άρθρο 13

Ίδρυση Σχολών

 

Με διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό επιτρέπεται η ίδρυση αεροπορικών σχολών για την εκπαίδευση προσωπικού κάθε ειδικότητας.

Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται η οργάνωση, ο εσωτερικός κανονισμός, η ύλη που πρέπει να διδάσκεται, το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για τη λειτουργία των σχολών.

 

Άρθρο 14

Πτυχία και άδειες

 

Για τη διακυβέρνηση αεροσκάφους απαιτείται πτυχίο ή άδεια που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της έχει την ικανότητα άσκησης των οικείων αεροπορικών καθηκόντων. Άδεια άσκησης των οικείων αεροπορικών καθηκόντων απαιτείται και για το ιπτάμενο προσωπικό του θαλάμου επιβατών.

Με διάταγμα καθορίζεται ποιοι από εκείνους που ασχολούνται στο έδαφος με την προπαρασκευή της πτήσης ή την καθοδήγησή της ή την επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και εξαρτημάτων τους πρέπει να είναι κάτοχοι αεροπορικού πτυχίου ή άδειας.

 

Άρθρο 15

Στοιχεία πτυχίων και αδειών

 

Με διάταγμα καθορίζονται η εξεταστέα ύλη, η αρχή που απονέμει τα πτυχία ή τις άδειες, ο τύπος, οι διακρίσεις των πτυχίων και αδειών, ο χρόνος ισχύος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απονομής, ανάκλησης αναστολής και ανανέωσης της ισχύος τους, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των κατόχων τους, η σύνθεση και η αποζημίωση των εξεταστικών επιτροπών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια..

 

¨Άρθρο 16

Αναγνώριση ξένων πτυχίων και αδειών

 

Ξένα πτυχία και άδειες, εκτός από εκείνα που αναγνωρίζονται με βάση διεθνείς συμβάσεις, μπορούν να αναγνωρίζονται στην Ελλάδα υπό τον όρο της αμοιβαιότητας με απόφαση του Υπουργού, εφ' όσον οι όροι υπό τους οποίους εκδόθηκαν είναι ισοδύναμοι με εκείνους που απαιτούνται για τα αντίστοιχα ελληνικά πτυχία και άδειες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

 

ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ-

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

 

¨Άρθρο 17

Μητρώα και βιβλία

 

Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τηρούνται τα παρακάτω βιβλία :

 

α. μητρώο ελληνικών αεροσκαφών,

β. μητρώο κινητήρων ελληνικών αεροσκαφών,

γ. μητρώο αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας,

δ. μητρώο κινητήρων αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας

ε. βιβλίο υποθηκών αεροσκαφών και κινητήρων,

στ.βιβλίο κατασχέσεων αεροσκαφών και κινητήρων,

ζ. βιβλίο διεκδικήσεων αεροσκαφών και κινητήρων,

η. βιβλίο μισθώσεων αεροσκαφών.

Μητρώα και βιβλία της προηγούμενης παραγράφου, εκτός από τα βιβλία διεκδικήσεων, τηρούνται και από έμμισθες ή άμισθες προξενικές αρχές.

Με διάταγμα καθορίζεται ο τρόπος τήρησης και τα τέλη εγγραφής σε κάθε μητρώο και βιβλίο της παραγράφου 1 καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού.

 

Άρθρο 18

Εθνικότητα αεροσκαφών

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων ειδικών νόμων, αναγνωρίζονται ως ελληνικά, αεροσκάφη τα οποία ανήκουν σε έλληνες πολίτες κατά ποσοστό μεγαλύτερο από πενήντα στα εκατό.

Αναγνωρίζονται ως ελληνικά, αεροσκάφη τα οποία ανήκουν σε ελληνικά νομικά πρόσωπα κατά ποσοστό μεγαλύτερο από πενήντα στα εκατό, εφ' όσον:

Α. στις ομόρρυθμες εταιρίες, όλοι οι εταίροι είναι Έλληνες.

Β. στις ετερόρρυθμες εταιρίες, όλοι οι ομόρρυθμοι εταίροι είναι Έλληνες, και το εταιρικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί κατά τα δύο τρίτα από Έλληνες,

Γ. στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, οι διαχειριστές και τα τρία τέταρτα των εταίρων είναι Έλληνες και τα τρία τέταρτα των εταιρικών μεριδίων ανήκουν σε ¨Έλληνες.

Δ. στις ανώνυμες εταιρίες, όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και ανήκουν κατά ποσοστό εξήντα στα εκατό σε έλληνες και τα δύο τρίτα των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρός του, ο γενικός διευθυντής και οι τυχόν εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι είναι Έλληνες.

Ε. στους συνεταιρισμούς ή σωματεία τα δύο τρίτα των μελών καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου είναι Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα.

 

Άρθρο 19

Μητρώο ελληνικών εταιριών

 

Η κτήση της ελληνική εθνικότητας συντελείται με την εγγραφή του αεροσκάφους στο μητρώο ελληνικών αεροσκαφών.

 

¨Άρθρο 20

Πιστοποίηση πτητικής ικανότητας

 

Για την εγγραφή αεροσκάφους στα μητρώα απαιτείται πιστοποίηση της πτητικής του ικανότητας.

Με διάταγμα καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα τέλη για την πιστοποίηση της πτητικής ικανότητας αεροσκάφους.

 

¨Άρθρο 21

Καταχώρηση αεροσκάφους υπό κατασκευή

 

Αεροσκάφος υπό κατασκευή μπορεί να εγγραφεί σε μητρώο ελληνικών αεροσκαφών. Για το σκοπό αυτόν προσκομίζεται η σύμβαση κατασκευής του ή έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή ότι κατασκευάζει στην Ελλάδα αεροσκάφος για δικό του λογαριασμό.

Με διάταγμα καθορίζονται ειδικότερα οι προϋποθέσεις της εγγραφής.

 

¨Άρθρο 22

Μητρώο κινητήρων ελληνικών αεροσκαφών

 

Στο μητρώο κινητήρων ελληνικών αεροσκαφών εγγράφονται οι κινητήρες που δεν είναι προσαρμοσμένοι σε αεροσκάφος (εφεδρικοί κινητήρες).

 

¨Άρθρο 23

Μητρώο αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας

 

Αεροσκάφη τα οποία ανήκουν σε αλλοδαπούς και μισθώνονται με βάση ειδικούς νόμους από Έλληνες ή ελληνικά νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 παράγραφος 2 εγγράφονται στο μητρώο αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας.

Τα αεροσκάφη της προηγούμενης παραγράφου αποκτούν την ελληνική εθνικότητα από την εγγραφή τους στο μητρώο αυτό .

 

¨Άρθρο 24

Αποτροπή πολλαπλής εγγραφής

Για την εγγραφή αεροσκάφους στο μητρώο ελληνικών ή αλλοδαπής ιδιοκτησίας αεροσκαφών απαιτείται η διαγραφή του από το μητρώο του άλλου κράτους.

¨Άρθρο 25

Μητρώο κινητήρων αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας

 

Οι μη προσαρμοσμένοι σε αεροσκάφος κινητήρες αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας καταχωρισμένων στο οικείο μητρώο εγγράφονται στο μητρώο κινητήρων αεροσκαφών αλλοδαπής ιδιοκτησίας.

 

¨Άρθρο 26

Πιστοποιητικό καταχώρησης

 

Η αρμόδια αρχή εκδίδει πιστοποιητικό καταχώρισης. Στο πιστοποιητικό περιλαμβάνονται τα κύρια χαρακτηριστικά εξειδίκευσης του αεροσκάφους ή του κινητήρα, ο κύριός του καθώς και άλλα στοιχεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα με διάταγμα.

 

Άρθρο 27

Λήξη ισχύος πιστοποιητικού καταχώρησης

 

Το πιστοποιητικό καταχώρισης παύει να ισχύει σε περίπτωση διαγραφής του αεροσκάφους από το οικείο μητρώο.

 

¨Άρθρο 28

Νέο πιστοποιητικό καταχώρισης εκδίδεται στις περιπτώσεις:

 

Α. απώλειας ή καταστροφής του πιστοποιητικού, που βεβαιώνεται ενόρκως από τον ιδιοκτήτη ή τον κυβερνήτη ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή αερολιμενικής ή προξενικής αρχής.

Β. φθοράς του πιστοποιητικού,

Γ. ολικής ή μερικής μεταβίβασης της κυριότητας του αεροσκάφους,

Δ. ουσιώδους μετασκευής του αεροσκάφους.

Στις παραπάνω περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ το παλαιό πιστοποιητικό επιστρέφεται στην υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στο νέο πιστοποιητικό μνημονεύεται η αιτία της έκδοσής του.

 

¨Άρθρο 29

Απώλεια εθνικότητας

 

Η ελληνική εθνικότητα αεροσκάφους αποβάλλεται όταν εκλείψει καποια από τις προϋποθέσεις των άρθρων 18 και 23.

¨Όταν η κυριότητα του αεροσκάφους περιέρχεται από συμβατική αιτία σε αλλοδαπούς κατά πενήντα ακριβώς εκατοστά, η μεταβίβαση είναι αυτοδικαίως άκυρη, κατά ποσοστό ενός εκατοστού αν το ποσοστό που μεταβιβάστηκε και προκάλεσε την ισότητα των μερίδων είναι μεγαλύτερο από ένα εκατοστό και κατά το ποσοστό που μεταβιβάστηκε και προκάλεσε την ισότητα των μερίδων, αν αυτό είναι ίσο ή μικρότερο από ένα εκατοστό.

¨Όταν η μεταβίβαση της κυριότητας σε αλλοδαπούς προέρχεται από μη συμβατική αιτία, το μερίδιο που μεταβιβάστηκε στους αλλοδαπούς και προκάλεσε την ισότητα περιορίζεται αναλόγως, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στην περίπτωση αυτήν, το ποσοστό κατά το οποίο περιορίζεται η μερίδα των αλλοδαπών προσαυξάνει τη μερίδα των ημεδαπών κατά το λόγο της συγκυριότητας τους στο αεροσκάφος, με καταβολή της αξίας του η οποία καθορίζεται από το μονομελές πρωτοδικείο του τόπου εγγραφής του αεροσκάφους.

 

Άρθρο 30

Γνωστοποίηση απώλειας εθνικότητας

 

Η απώλεια της ελληνικής εθνικότητας του αεροσκάφους γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με έγγραφη δήλωση στην οποί επισυνάπτονται τα έγγραφα που πιστοποιούν την απώλεια.

Υπόχρεος να υποβάλει τη δήλωση είναι ο έλληνας κύριος του αεροσκάφους ή ο καθολικός διάδοχός του.

 

¨Άρθρο 31

Διαγραφή από το μητρώο

Αεροσκάφος διαγράφεται από το οικείο μητρώο στις περιπτώσεις :

Α. απώλειας της ελληνικής εθνικότητας

Β. ολοσχερούς καταστροφής ή απώλειάς του,

Γ. διάλυσής του με όποιο τρόπο και αν επέρχεται,

Δ. έλλειψης ειδήσεων για το αεροσκάφος επί τρεις μήνες από την τελευταία πληροφορία, αν πιθανολογείται σε μεγάλο βαθμό η απώλειά του.

Η διαγραφή διατάσσεται με απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή αυτεπαγγέλτως ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από έρευνα των σχετικών περιστατικών.

 

¨Άρθρο 32

Σήματα ελληνικών αεροσκαφών

 

Τα αεροσκάφη που έχουν καταχωρισθεί στα οικεία μητρώα φέρουν υποχρεωτικά γραμμένα στην εξωτερική επιφάνειά τους τα σήματα εθνικότητας και εγγραφής, σύμφωνα με όσα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού.

 

¨Άρθρο 33

Σήματα ξένων αεροσκαφών

 

Τα ξένα αεροσκάφη που κινούνται μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο φέρουν τα σήματα εθνικότητας και εγγραφής, όπως αυτά καθορίζονται από το κράτος στο μητρώο του οποίου έχουν καταχωρισθεί.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΠΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

¨Άρθρο 34

¨Έλεγχος πτητικής ικανότητας ελληνικών αεροσκαφών

 

Αεροσκάφη εγγεγραμμένα στο οικεία μητρώα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας του αεροσκάφους που εκδίδει ή αναγνωρίζει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Για την εξακρίβωση της πτητικής ικανότητας του αεροσκάφους η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διενεργεί τεχνικό έλεγχο:

Α. πριν από την εγγραφή του στο οικείο μητρώο,

Β. κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα ή μετά τη συμπλήρωση αριθμού ωρών λειτουργίας,

Γ. μετά την εκτέλεση επισκευών ή μετατροπών,

Δ. κάθε φορά που φυσικά γεγονότα ή σοβαρές βλάβες λειτουργίας επιβάλλουν τον έλεγχο.

Με διάταγμα καθορίζονται οι λεπτομέρειες διενέργειας των ελέγχων, τα τέλη, δικαιώματα και έξοδα που πρέπει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη χορήγηση, θεώρηση, ανανέωση, αναστολή ή ανάκληση των πιστοποιητικών πτητικής ικανότητας.

 

¨Άρθρο 35

Έλεγχος πτητικής ικανότητας ξένων αεροσκαφών

 

Ξένα αεροσκάφη που κινούνται μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας που εκδίδει ή αναγνωρίζει το κράτος στο μητρώο του οποίου είναι εγγεγραμμένα.

Τα πιστοποιητικά πτητικής ικανότητας, που εκδίδουν ή αναγνωρίζουν αλλοδαπές αρχές, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις ή με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί :

Α. να υποβάλει σε τεχνικό έλεγχο ξένα αεροσκάφη κάθε φορά που υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες δικαιολογούν αμφιβολίες ως προς την πτητική τους ικανότητα,

Β. να απαγορεύει την αναχώρηση αεροσκάφους σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που επηρεάζει την πτητική του ικανότητα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

¨Άρθρο 36

Διορισμός

 

Σε κάθε αεροσκάφος επιβαίνει υποχρεωτικώς κυβερνήτης που έχει αντίστοιχο πτυχίο χειριστή.

Τον κυβερνήτη ορίζει ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία.

 

Άρθρο 37

Εξουσίες

 

Ο κυβερνήτης έχει τη διοίκηση του αεροσκάφους και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ασφάλεια της πτήσης και την τήρηση της τάξης σε αυτό.

Ο κυβερνήτης ιδίως:

Α. επιβλέπει και κατευθύνει τις ενέργειες του πληρώματος και ασκεί πειθαρχική εξουσία στα μέλη του κατά τη διάρκεια της πτήσης και των τυχόν ενδιάμεσων σταθμεύσεων του αεροσκάφους,

Β. μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος την εκτέλεση υπηρεσίας διαφορετικής από εκείνη για την οποία έχει προσληφθεί, αν συντρέχει έκτακτη ανάγκη σχετική με την ασφάλεια των πτήσεων,

Γ. μπορεί να αποβιβάζει σε ενδιάμεσες κατά τη διαδρομή σταθμεύσεις επιβάτη ή μέλος του πληρώματος, καθώς και πράγματα ή αποσκευές, λόγω σοβαρής αιτίας που αφορά την ασφάλεια της πτήσης,

Δ. λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τη συμμόρφωση του πληρώματος και των επιβατών στις εντολές και οδηγίες που έδωσε για την ασφάλεια της πτήσης.

Τα σχετικά με την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας του κυβερνήτη στα μέλη του πληρώματος καθορίζονται με διάταγμα.

 

¨Άρθρο 38

Τήρηση βιβλίων

 

Ο κυβερνήτης είναι υποχρεωμένος να έχει στο αεροσκάφος όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα και βιβλία και να επιμελείται την ακριβή τήρησή τους.

Με απόφαση του Υπουργού καθορίζονται τα έγγραφα και βιβλία που πρέπει να τηρούνται και με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένο το αεροσκάφος που εκτελεί πτήσεις.

 

¨Άρθρο 39

Ληξιαρχικές πράξεις

 

Κατά τη διάρκεια της πτήσης ο κυβερνήτης ασκεί καθήκοντα ληξιάρχου και συντάσσει τη σχετική πράξη. Αντίγραφα των πράξεων, υπογεγραμμένα από τον κυβερνήτη, αποστέλλονται χωρίς καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές.

Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την έκτακτη διαθήκη σε πλοίο εφαρμόζονται αναλόγως.

 

¨Άρθρο 40

Υποχρέωση περάτωσης του ταξιδιού

 

Με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφαλείας των πτήσεων, ο κυβερνήτης και τα μέλη του πληρώματος οφείλουν να περατώσουν το ταξίδι που άρχισε και ευθύνονται έναντι του εκμεταλλευόμενου το αεροσκάφος για κάθε ζημία από υπαιτιότητά τους.

Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δε θίγει δικαιώματα που απορρέουν από κανονισμούς ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

¨Άρθρο 41

Μεταβίβαση κυριότητας με σύμβαση

 

Για τη μεταβίβαση της κυριότητας αεροσκάφους απαιτείται συμφωνία, μεταξύ του κυρίου και εκείνου που το αποκτά, ότι μετατίθεται σε αυτόν η κυριότητα για κάποια νόμιμη αιτία. Η συμφωνία γίνεται με έγγραφο και καταχωρίζεται στο οικείο μητρώο.

Για την καταχώριση του μεταβιβαστικού της κυριότητας εγγράφου που έχει καταρτισθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται θεώρηση της προξενικής αρχής.

Χωρίς την καταχώριση κατά την παράγραφο 1 δεν επέρχεται η μεταβίβαση της κυριότητας του αεροσκάφους.

 

Άρθρο 42

Εφαρμογή διατάξεων Αστικού Κώδικα

 

Οι διατάξεις των άρθρων 1192 έως 1197 και 1199 έως 1204 του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται αναλόγως.

 

¨Άρθρο 43

Μεταβίβαση στην αλλοδαπή

 

Συμφωνία για τη μεταβίβαση της κυριότητας αεροσκάφους που καταχωρίστηκε σε μητρώο τηρούμενο από έμμισθη προξενική αρχή γνωστοποιείται από αυτήν τηλεγραφικώς στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Απόσπασμα της καταχώρισης που έγινε κατά την προηγούμενη παράγραφο, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα διαβιβάζεται χωρίς καθυστέρηση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενεργεί τη σχετική εγγραφή στο μητρώο που τηρεί.

Μετά την εγγραφή κατά την προηγούμενη παράγραφο η προξενική αρχή προβαίνει στην εξάλειψη της δικής της καταχώρισης.

Η μεταβίβαση της κυριότητας γίνεται από την καταχώριση της συμφωνίας στο μητρώο της προξενικής αρχής.

 

Άρθρο 44

Συγκυριότητα και συνεκμετάλλευση

 

Όταν συγκύριοι αεροσκάφους το συνεκμεταλλεύονται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη συμπλοιοκτησία, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.

 

Άρθρο 45

Εγγραφή αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων

 

Η διάταξη του άρθρου 220 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται αναλόγως για αεροσκάφη και κινητήρες που δεν είναι προσαρμοσμένοι σε αεροσκάφος και έχουν καταχωριστεί στο οικείο μητρώο.

 

Άρθρο 46

Απαγόρευση εκποίησης σε αλλοδαπούς

 

Σε περίπτωση πολέμου ή επιστρατεύσεως ή σοβαρών διεθνών ή εσωτερικών κινδύνων μπορεί να απαγορευθεί η ολική εκποίηση αεροσκαφών ή κινητήρων σε αλλοδαπούς καθώς και η εκποίηση κατά ποσοστό που επιφέρει απώλεια της ελληνικής εθνικότητας.

Η απαγόρευση κατά την προηγούμενη παράγραφο επιβάλλεται με διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού συμβουλίου. Με το ίδιο διάταγμα ορίζεται η διάρκεια της απαγόρευσης.

 

Άρθρο 47

Μεταβίβαση αεροσκάφους υπό κατασκευή και κινητήρα

 

Οι διατάξεις των άρθρων 41 έως 43 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις:

Α. αεροσκάφος υπό κατασκευή, εφ' όσον τούτο έχει καταχωριστεί στο οικείο μητρώο,

Β. κινητήρα με προσαρμοσμένου σε αεροσκάφος και καταχωρισμένου στο οικείο μητρώο.

 

Άρθρο 48

Χρησικτησία

 

Αυτός που έχει στη νομή του αεροσκάφος για μία τριετία, με καλή πίστη και νόμιμο τίτλο εγγεγραμμένο νομίμως, γίνεται κύριος.

Αυτός που έχει στη νομή του αεροσκάφος για μία δεκαετία γίνεται κύριος.

 

Άρθρο 49

Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

Η κυριότητα και γενικά τα εμπράγματα δικαιώματα πάνω σε αεροσκάφος διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας σε δημόσιο βιβλίο της οποίας έχει καταχωριστεί το αεροσκάφος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ

 

Άρθρο 50

Σύσταση Υποθήκης

 

Το δικαίωμα για απόκτηση υποθήκης σε αεροσκάφος παρέχεται με μονομερή δήλωση του κυρίου του, η οποία γίνεται εγγράφως και καταχωρίζεται στο βιβλίο υποθηκών

Για την καταχώριση συστατικού της υποθήκης εγγράφου που έχει καταρτιστεί στην αλλοδαπή, απαιτείται θεώρηση της προξενικής αρχής.

Η υποθήκη υπάρχει από την κανονική εγγραφή της στο βιβλίο υποθηκών.

 

Άρθρο 51

Αντικείμενο της υποθήκης

 

Η υποθήκη εκτείνεται στο αεροσκάφος, τους κινητήρες και, αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, τα παραρτήματά του.

Η υποθήκη, αν υπάρχει αμφιβολία, δεν εκτείνεται στο ναύλο.

 

Άρθρο 52

Υποθήκη σε αεροσκάφος υπό κατασκευή

 

Υποθήκη συνιστάται και σε αεροσκάφος υπό κατασκευή, εφ' όσον αυτό έχει καταχωριστεί στο οικείο μητρώο.

 

Άρθρο 53

Υποθήκη πάνω σε κινητήρα

 

Κινητήρας μη προσαρμοσμένος σε αεροσκάφος μπορεί να είναι ιδιαιτέρως αντικείμενο υποθήκης, εφ' όσον έχει καταχωριστεί στο οικείο μητρώο.

Ο κύριος του κινητήρα που βαρύνεται με υποθήκη δικαιούται, αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, να τον προσαρμόσει σε αεροσκάφος το οποίο του ανήκει κατά κυριότητα και βαρύνεται επίσης με υποθήκη για εξασφάλιση της ίδιας απαίτησης. Στην περίπτωση αυτή:

Α. η υποθήκη στον κινητήρα αποσβήνεται με την προσαρμογή του στο αεροσκάφος και αναβιώνει μόλις ο κινητήρας αποχωριστεί από το αεροσκάφος.

Β. η προσαρμογή του κινητήρα σε αεροσκάφος δεν αποτελεί λόγο εξάλειψης από τα οικεία βιβλία της υποθήκης που είναι εγγεγραμμένη πάνω σε αυτόν. Αν η υποθήκη πάνω στο αεροσκάφος εξαλειφθεί κατά το χρόνο που ο κινητήρας είναι προσαρμοσμένος σε αυτό, εξαλείφεται και η υποθήκη πάνω στον κινητήρα.

 

Άρθρο 54

Περιεχόμενο της δήλωσης

 

Η δήλωση παραχώρησης υποθήκης πρέπει να περιέχει :

Α. Το όνομα, το επώνυμο, την ιθαγένεια, την κατοικία ή διαμονή και το επάγγελμα εκείνου που παραχωρεί το δικαίωμα για την εγγραφή της υποθήκης και εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η παραχώρηση,

Β. τη χρηματική ποσότητα της απαίτησης που ασφαλίζεται, το χρόνο λήξης και τον τόκο που έχει συνομολογηθεί,

Γ. τον τίτλο κτήσης της κυριότητας του αεροσκάφους που παραχωρείται σε υποθήκη, την περιγραφή του αεροσκάφους και των κινητήρων του, τα σήματα εθνικότητας και εγγραφής στο μητρώο,

Δ. το διορισμό αντικλήτου που κατοικεί στον τόπο όπου τηρείται το βιβλίο υποθηκών. Αν δεν διοριστεί αντίκλητος, οι σχετικές με την υποθήκη επιδόσεις μπορούν να γίνουν στον εισαγγελέα του πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η αρχή που τηρεί το βιβλίο υποθηκών.

 

Άρθρο 55

Εγγραφή της υποθήκης

 

¨Όποιος ζητεί την εγγραφή υποθήκης προσκομίζει σε αυτόν που τηρεί το οικείο βιβλίο τον τίτλο για την εγγραφή και περίληψη του τίτλου μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα.

Η περίληψη περιέχει το όνομα, το επώνυμο, την κατοικία και το επάγγελμα εκείνου που παραχωρεί υποθήκη και εκείνου υπέρ του οποίου παραχωρείται η υποθήκη, τη χρονολογία του τίτλου, το οφειλόμενο ποσό, το χρόνο λήξης του χρέους, την περιγραφή του αεροσκάφους ή του κινητήρα, όταν είναι ιδιαιτέρως αντικείμενο υποθήκης και τον αντίκλητο που έχει διοριστεί.

Εκείνος που τηρεί το βιβλίο υποθηκών οφείλει να καταχωρίσει σε αυτό όλα τα στοιχεία ου περιέχει η περίληψη και να σημειώσει τη χρονολογία κατά την οποία προσκομίστηκε η αίτηση για την καταχώριση.

Ο αρμόδιος για την τήρηση του βιβλίου υποθηκών καταχωρίζει σ' αυτό τις περιλήψεις με τη σειρά που προσκομίζονται.

 

Άρθρο 56

Εγγραφή στα βιβλία υποθηκών προξενικής αρχής

 

Για την καταχώριση υποθήκης σε αεροσκάφος ή κινητήρα σε αεροσκάφος ή κινητήρα στα βιβλία υποθηκών που τηρεί έμμισθη προξενική αρχή, απαιτείται το αεροσκάφος ή ο κινητήρας να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο μητρώο που τηρείται από αυτή. Οι επιδόσεις που προβλέπονται στο άρθρο 54 στοιχείο δ΄εδάφιο β΄γίνονται στον εισαγγελέα της πρωτεύουσας.

Οι διατάξεις του άρθρου 43 εφαρμόζονται και για την υποθήκη ου καταχωρίστηκε από προξενική αρχή στα τηρούμενα από αυτή βιβλία υποθηκών.

 

Άρθρο 57

Προτιμώμενη υποθήκη

 

Στην περίπτωση υποθήκης που έχει συσταθεί σε ολόκληρο το αεροσκάφος μπορεί να συμφωνηθεί ότι ο δανειστής δικαιούται να αναλάβει τη διαχείρισή του από το χρόνο κατά τον οποίο η απαίτησή του γίνεται ληξιπρόθεσμη (προτιμώμενη υποθήκη).

Ο ενυπόθηκος δανειστής δικαιούται να αναλάβει τη διαχείριση του αεροσκάφους και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη σύμβαση για την προτιμώμενη υποθήκη.

Ο δανειστής που ανέλαβε τη διαχείριση μπορεί να προσαρμόσει κινητήρα βαρυνόμενο με υποθήκη σε αεροσκάφος το οποίο ανήκει στον κύριο του κινητήρα και βαρύνεται επίσης με υποθήκη για την εξασφάλιση της ίδιας απαίτησης.

 

Άρθρο 58

Σύσταση της προτιμώμενης υποθήκης

 

Το δικαίωμα για την απόκτηση προτιμώμενης υποθήκης παρέχεται με σύμβαση. Η σύμβαση πρέπει να περιέχει, εκτός από τα άλλα, τα στοιχεία του άρθρου 54.

 

¨Άρθρο 59

Δικαιώματα δανειστή

 

Με τη σύμβαση προτιμώμενης υποθήκης μπορεί να συμφωνηθεί ότι ο δανειστής δικαιούται να εκποιήσει το αεροσκάφος χωρίς πλειστηριασμό, αφότου η απαίτηση γίνει ληξιπρόθεσμη.

Για την άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται δήλωση, η οποία δημοσιεύεται σε κύριο φύλλο δύο ημερησίων εφημερίδων του τόπου όπου το αεροσκάφος είναι εγγεγραμμένο και επιδίδεται από το δανειστή στους λοιπούς προνομιούχους και ενυπόθηκους δανειστές που αναφέρονται στο βιβλίο υποθηκών. Η δημοσίευση καθώς και η επίδοση της δήλωσης πρέπει να γίνουν δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκποίηση.

Η δήλωση περιλαμβάνει τον τίτλο δυνάμει του οποίου γίνεται η εκποίηση, συνοπτική περιγραφή του αεροσκάφους και των κινητήρων, τον τόπο όπου βρίσκεται το αεροσκάφος και τους όρους της εκποίησης που τυχόν θέτει ο δανειστής.

 

Άρθρο 60

Δικαιώματα άλλων δανειστών

 

Η ανάληψη της διαχείρισης του αεροσκάφους από τον ενυπόθηκο δανειστή παρέχει το δικαίωμα σε κάθε προηγούμενο ενυπόθηκο δανειστή να απαιτήσει την άμεση εξόφληση του χρέους του.

 

Άρθρο 61

Γνωστοποίηση

 

Η ανάληψη της διαχείρισης και η κατά οποιοδήποτε τρόπο παύση της γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση από το δανειστή σ' εκείνον που τηρεί το βιβλίο υποθηκών και καταχωρίζονται σ' αυτό.

 

Άρθρο 62

¨Άλλα δικαιώματα του ενυπόθηκου δανειστή

 

Ο ενυπόθηκος δανειστής που ανέλαβε τη διαχείριση του αεροσκάφους δε χάνει το δικαίωμα να επιδιώξει την εξόφληση του χρέους με αναγκαστικό πλειστηριασμό του αεροσκάφους.

 

Άρθρο 63

Εκμετάλλευση

 

Από την ανάληψη της διαχείρισης η κατοχή του αεροσκάφους περιέχεται στο δανειστή, ο οποίος και το εκμεταλλεύεται για δικό του λογαριασμό.

Τα ποσά που περιέρχονται στο διαχειριστή από τη διαχείριση, μετά την αφαίρεση κάθε σχετικής δαπάνης, συμψηφίζονται στην απαίτησή του.

 

Άρθρο 64

Περάτωση της διαχείρισης

 

Η διαχείριση του αεροσκάφους από τον ενυπόθηκο δανειστή παύει αν αποσβεσθεί με οποιοδήποτε τρόπο η ασφαλιζόμενη απαίτησή του

 

Άρθρο 65

Αντικείμενο της προτιμώμενης υποθήκης

 

Οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 εφαρμόζονται σε αεροσκάφη με μέγιστο βάρος απογείωσης πάνω από πέντε χιλιάδες επτακόσια χιλιόγραμμα.

 

Άρθρο 66

Εγγραφή του κεφαλαίου ως τοκοφόρου

 

Αν το κεφάλαιο της απαίτησης για την οποία υπάρχει υποθήκη έχει γραφεί ως τοκοφόρο , η υποθήκη σε οποιουδήποτε την κυριότητα και αν βρίσκεται το αεροσκάφος, εξασφαλίζει κατά την ίδια τάξη εγγραφής και τους καθυστερούμενους τόκους τριών ετών πριν από την κατάσχεση από οποιονδήποτε και αν γίνει αυτή, καθώς και τους τόκους μετά την κατάσχεση και μέχρι την πληρωμή του χρέους ή μέχρι να γίνει αμετάκλητος ο πίνακας κατάταξης.

Η υποθήκη εξασφαλίζει κατά την ίδια τάξη εγγραφής τα έξοδα.

 

Άρθρο 67

Υποχρέωση τακτικής εκμετάλλευσης

 

Αυτός που παραχώρησε υποθήκη υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια κατά την εκμετάλλευση του αεροσκάφους.

Αν το αεροσκάφος έχει χαθεί ή έχει υποστεί βλάβες που μειώνουν ουσιωδώς την αξία του ο δανειστής δικαιούται να απαιτήσει την άμεση εξόφληση του χρέους. Το δικαίωμα αυτό δεν υπάρχει αν οι βλάβες δεν οφείλονται σε πταίσμα του οφειλέτη και αυτός προσφέρει επαρκή ασφάλεια.

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και αν η εκμετάλλευση του αεροσκάφους περιήλθε σε τρίτον.

 

Άρθρο 68

Ασφάλιση του ενυπόθηκου

 

Ο ενυπόθηκος δανειστής δικαιούται να ασφαλίζει το αεροσκάφος κατά των αεροπορικών κινδύνων με δαπάνη του οφειλέτη και μέχρι αξία ίση προς το ποσό του δανείου αυξημένου κατά τριάντα στα εκατό.

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τα ασφάλιστρα, ο ενυπόθηκος δανειστής δικαιούται να απαιτήσει την άμεση εξόφληση του χρέους.

 

Άρθρο 69

Δικαιώματα στο ασφάλισμα

 

Το δικαίωμα της υποθήκης ασκείται και στο ασφάλισμα.

 

Άρθρο 70

Εκποίηση ενυπόθηκου

 

Δικαιοπραξία εκποιητική ενυπόθηκου αεροσκάφους που επιφέρει απώλεια της ελληνικής εθνικότητας είναι άκυρη, αν έγινε χωρίς έγγραφη συναίνεση του ενυπόθηκου δανειστή.

Σε περίπτωση παράβασης της προηγούμενης παραγράφου, ο ενυπόθηκος δανειστής μπορεί να απαιτήσει την άμεση εξόφληση του χρέους. Αξίωση αποζημίωσης κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται.

 

Άρθρο 71

Υποθήκη σε αλλοδαπό αεροσκάφος

 

Υποθήκη σε αλλοδαπό αεροσκάφος αναγνωρίζεται στην Ελλάδα, εφ' όσον αποκτήθηκε με εγγραφή σε δημόσιο βιβλίο.

Υποθήκη που υπάρχει κατά το χρόνο κατά τον οποίο το αεροσκάφος αποκτά την ελληνική εθνικότητα εγγράφεται στο βιβλίο υποθηκών μέσα σε αποσβεστική προθεσμία εξήντα ημερών από την καταχώρισή του στο οικείο μητρώο

Εκείνος που ζητεί την εγγραφή υποθήκης οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο του τίτλου και πιστοποιητικό εγγραφής του σε δημόσιο βιβλίο.

 

Άρθρο 72

Εκτελεστότητα αλλοδαπών τίτλων

 

Οι σχετικές με υποχρεώσεις από υποθήκη αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων ή έγγραφα τα οποία έχουν συνταχθεί από αλλοδαπούς υπαλλήλους εκτελεστά στον τόπο της έκδοσής τους, κηρύσσονται εκτελεστά στην Ελλάδα από το Μονομελές Πρωτοδικείο που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 740 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας χωρίς έρευνα του περιεχομένου τους.

Κατά τη συζήτηση καλούνται, εκτός από τον οφειλέτη και οι προνομιούχοι δανειστές που αναφέρονται στο βιβλίο υποθηκών, καθώς και οι προηγούμενοι ή σύγχρονοι ενυπόθηκοι δανειστές, εφ' όσον αυτό είναι δυνατό.

Η απόφαση που κηρύσσει εκτελεστό τον αλλοδαπό τίτλο δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο.

 

Άρθρο 73

Εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την υποθήκη.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 

¨Άρθρο 74

Προνομιούχες απαιτήσεις

 

Τα έξοδα της εκτέλεσης ορίζει αιτιολογημένα ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και τα καταβάλλει από το πλειστηρίασμα πριν από κάθε κατάταξη και διανομή.

Είναι προνομιούχες κατά την παρακάτω τάξη οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Α. τα έξοδα και οι αμοιβές από αρωγή και διάσωση,

Β. οι έκτακτες και απαραίτητες δαπάνες για την συντήρηση του αεροσκάφους.

Γ. τα τέλη, δικαιώματα και οι συναφείς με την αεροπλοΐα φόροι που βαρύνουν το αεροσκάφος.

Οι απαιτήσεις της παραγράφου 2 προηγούνται της υποθήκης, απλής ή προτιμώμενης.

 

Άρθρο 75

Λοιπά προνόμια

 

Κάθε άλλο προνόμιο γενικό ή ειδικό κατατάσσεται μετά την υποθήκη, απλή ή προτιμώμενη.

 

Άρθρο 76

Κατάταξη

 

Προκειμένου για απαιτήσεις από αρωγή ή διάσωση και από δαπάνες συντήρησης οι μεταγενέστερες προηγούνται των προγενεστέρων της ίδιας τάξης.

 

Άρθρο 77

Εκμετάλλευση αεροσκάφους από τρίτο

 

Τα προνόμια του άρθρου 74 παράγραφος 2 υπάρχουν, και αν ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος δεν είναι κύριός του.

 

Άρθρο 78

Περιεχόμενο

 

Σε περίπτωση απώλειας ή ζημίας του αεροσκάφους τα προνόμια του άρθρου 74 παράγραφος 2 ασκούνται και στην αποζημίωση που οφείλει ο υπαίτιος για την απώλεια ή ζημία.

Τα ίδια προνόμια ασκούνται στο ασφάλισμα για την απώλεια ή ζημία του αεροσκάφους, εφ' όσον ο δανειστής γνωστοποιήσει το ποσό της απαίτησής του στον ασφαλιστή μέσα σε τριάντα ημέρες από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Γνωστοποίηση δεν απαιτείται, αν η προνομιούχος απαίτηση καταχωρίστηκε στο βιβλίο υποθηκών κατά το άρθρο 79 παράγραφος 1 περίπτωση β΄.

 

Άρθρο 79

Απόσβεση

 

Τα προνόμια του άρθρου 74 παράγραφος 2 αποσβήνονται :

Α. Με την εκποίηση του αεροσκάφους, σε δημόσιο πλειστηριασμό, εκτός αν, με τη συναίνεση του προνομιούχου δανειστή, ο υπερθεματιστής αναδέχτηκε της απαίτηση.

Β. Με την πάροδο τριμήνου από τη γένεση της απαίτησης. Η απόσβεση δεν επέρχεται αν μέσα στο τρίμηνο ασκηθεί αγωγή που επιδιώκει την ικανοποίηση της απαίτησης και καταχωριστεί στο βιβλίο υποθηκών ή γίνει έγγραφη συμφωνία για το ποσό της απαίτησης και καταχωριστεί επίσης στο ίδιο βιβλίο.

2. Η μεταβίβαση της κυριότητας του αεροσκάφους δεν επιφέρει την απόσβεση των προνομίων του άρθρου 74 παράγραφος 2.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Άρθρο 80

Κατάρτιση της σύμβασης

 

Η μίσθωση καθώς και η υπομίσθωση αεροσκάφους καταρτίζονται εγγράφως.

Η μίσθωση αεροσκάφους, η υπομίσθωση, καθώς και κάθε τροποποίησή τους καταχωρίζονται στο οικείο βιβλίο.

Συμφωνά για την οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις των προηγούμενων παραγράφων είναι άκυρη.

 

Άρθρο 81

Περιεχόμενο

 

Στη σύμβαση μίσθωσης αεροσκάφους ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στο μισθωτή το μίσθιο αεροσκάφος ικανό για πτήση και τα κατά νόμο απαιτούμενα έγγραφα και εγχειρίδια εκμετάλλευσής του.

Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, ο κυβερνήτης και το πλήρωμα προσλαμβάνονται από το μισθωτή.

Ο μισθωτής δε δικαιούται να παραχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλον τη χρήση του αεροσκάφους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

 

Άρθρο 82

Εκποίηση του αεροσκάφους

 

Αν ο εκμισθωτής μεταβιβάσει σε τρίτον την κυριότητα του αεροσκάφους ή παραχωρήσει άλλο εμπράγματο δικαίωμα που αποκλείει στο μισθωτή την ενάσκηση των δικαιωμάτων από τη μίσθωση, ο νέος κτήτορας ή εκείνος που απέκτησε το εμπράγματο δικαίωμα υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μίσθωσης.

Αντίθετη συμφωνία είναι ισχυρή, αν καταχωρίστηκε στο οικείο βιβλίο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Άρθρο 83

Έννοια

 

Με τη σύμβαση της ναύλωσης ο εκναυλωτής υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του ναυλωτή αεροσκάφος ορισμένου τύπου για να το χρησιμοποιήσει μέσα στο συμφωνημένο χρόνο ή να εκτελέσει ορισμένα ταξίδια και ο ναυλωτής να καταβάλει το ναύλο που έχει συμφωνηθεί.

 

Άρθρο 84

Απόδειξη της σύμβασης

 

Η σύμβαση ναύλωσης αποδεικνύεται εγγράφως.

Στο έγγραφο καθορίζονται ιδίως το όνομα ή η επωνυμία, η ιθαγένεια, η κατοικία ή η έδρα των συμβαλλομένων, η διάρκεια της σύμβασης, ο τύπος του αεροσκάφους και ο ναύλος.

Σιωπηρή παράταση ή ανανέωση της σύμβασης ναύλωσης αποκλείεται.

 

Άρθρο 85

Κατάσταση του αεροσκάφους

 

Ο εκναυλωτής υποχρεούται να έχει το αεροσκάφος σε πλήρη πτητική ικανότητα, με το απαραίτητο πλήρωμα και εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα έγγραφα και εγχειρίδια εκμετάλλευσης του αεροσκάφους, κατά τις διατάξεις που ισχύουν.

 

Άρθρο 86

Οδηγίες του ναυλωτή

 

Ο ναυλωτής δικαιούται να παρέχει στον εκναυλωτή οδηγίες που αφορούν τη πραγματοποίηση του σκοπού της ναύλωσης.

 

Άρθρο 87

Ναύλωση κατά χρόνο

 

Σε περίπτωση χρονοναύλωσης, αν το αεροσκάφος δε χρησιμοποιηθεί για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του ναυλωτή, αυτός οφείλει το ναύλο που έχει συμφωνηθεί, μειωμένο κατά τις δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν.

Κάθε υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων ενός από τους συμβαλλομένους παρέχει στον άλλο δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Αξίωση για αποζημίωση δεν αποκλείεται

 

Άρθρο 88

Ναύλος κατά χρόνο

 

Σε περίπτωση χρονοναύλωσης, ο ναύλος συμφωνείται για την όλη διάρκεια της σύμβασης. Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, ο ναύλος προκαταβάλλεται στην αρχή κάθε εβδομάδας. Ναύλος δεν οφείλεται για την περίοδο κατά την οποία το αεροσκάφος δε χρησιμοποιήθηκε από τυχαία περιστατικά.

 

Άρθρο 89

Ναύλωση κατά ταξίδι

 

Οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση ναύλωσης για ένα ή περισσότερα ταξίδια.

 

Άρθρο 90

Αδυναμία προσγείωσης

 

Η κατά τη διάρκεια της πτήσης του αεροσκάφους απαγόρευση ή αδυναμία προσγείωσης στο αεροδρόμιο του τόπου του προορισμού δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την καταβολή του ναύλου που έχει συμφωνηθεί.

 

Άρθρο 91

Αδυναμία συνέχισης της πτήσης

 

Σε περίπτωση αδυναμίας του αεροσκάφους να συνεχίσει το ταξίδι από ανώτερη βία ή λόγω βλάβης από τυχαίο γεγονός οφείλεται ο ανάλογος με την πτήση που πραγματοποιήθηκε ναύλος. Ο ναύλος οφείλεται ολόκληρος, αν ο εκναυλωτής θέσει χωρίς καθυστέρηση στη διάθεση του ναυλωτή άλλο κατάλληλο αεροσκάφος.

Άρθρο 92

Δαπάνες

 

Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, η απαραίτητη για την κανονική λειτουργία του αεροσκάφους καύσιμη και λιπαντική ύλη, καθώς και καθε υποχρέωση καταβολής τελών βαρύνουν τον εκναυλωτή.

 

Άρθρο 93

Εκποίηση του αεροσκάφους

 

Σε περίπτωση ναύλωσης συγκεκριμένου αεροσκάφους που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, αν ο εκναυλωτής μεταβιβάσει σε τρίτον την κυριότητα αυτού ή παραχωρήσει άλλο εμπράγματο δικαίωμα που αποκλείει στο ναυλωτή την ενάσκηση των δικαιωμάτων του από τη ναύλωση, ο νέος κτήτορας ή εκείνος που απέκτησε το εμπράγματο δικαίωμα υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις από τη ναύλωση. Αντίθετη συμφωνία δεν αποκλείεται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο 94

Εισιτήριο

 

Η σύμβαση μεταφοράς προσώπων αποδεικνύεται με το εισιτήριο που εκδίδει ο μεταφορέας. Σε περίπτωση μεταφοράς ομάδας προσώπων ο μεταφορέας μπορεί να εκδώσει ενιαίο εισιτήριο

Στο εισιτήριο περιέχεται και μνεία ότι η ευθύνη του μεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφο 1 περίπτωση α΄και 2.

Η σύμβαση μεταφοράς διέπεται από τις διατάξεις αυτού του νόμου, και αν ο μεταφορέας δέχτηκε επιβάτη χωρίς να εκδοθεί εισιτήριο ή αν στο εισιτήριο που εκδόθηκε δεν περιέχεται η κατά την προηγούμενη παράγραφο μνεία.

 

Άρθρο 95

Δελτίο αποσκευών

 

Η σύμβαση μεταφοράς αποσκευών αποδεικνύεται με το ατομικό ή ενιαίο δελτίο αποσκευών που εκδίδει ο μεταφορέας (αποσκευές που έχουν καταγραφεί).

Το δελτίο αποσκευών μπορεί να ενσωματωθεί στο εισιτήριο.

Στο δελτίο περιέχεται και μνεία ότι η ευθύνη του μεταφορέα είναι περιορισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄.

Η σύμβαση μεταφοράς διέπεται από τις διατάξεις αυτού του νόμου και αν ο μεταφορέας παρέλαβε αποσκευές χωρίς να εκδώσει δελτίο αποσκευών ή αν στο δελτίο που εξέδωσε δεν περιέχεται η κατά την προηγούμενη παράγραφο μνεία.

 

Άρθρο 96

Αποσκευές που συνοδεύουν τον επιβάτη

 

Ο μεταφορέας υποχρεούται να μεταφέρει με το ίδιο αεροσκάφος τις αποσκευές των επιβατών οι οποίες δεν ξεπερνούν τα όρια που καθορίζει αυτός με τους γενικούς όρους μεταφοράς.

 

Άρθρο 97

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

 

Κατά τα λοιπά στη μεταφορά αποσκευών που έχουν καταγραφεί εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις αυτού του νόμου για τη μεταφορά πραγμάτων.

 

Άρθρο 98

Δελτίο αεροπορικής μεταφοράς

 

Η σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων αποδεικνύεται με το δελτίο αεροπορικής μεταφοράς που εκδίδει ο μεταφορέας.

Στο κατά την προηγούμενη παράγραφο δελτίο περιέχονται ιδίως:

Α. ο τόπος και η χρονολογία έκδοσης.

Β. ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος προορισμού,

Γ. το όνομα του αποστολέα και του παραλήπτη,

Δ. το είδος και η περιγραφή των μεταφερομένων πραγμάτων,

Ε. το κόμιστρο και οι σχετικές με αυτό συμφωνίες,

Στ. μνεία ότι η ευθύνη του μεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 1 περίπτωση β΄.

Η σύμβαση μεταφοράς διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και αν ο μεταφορέας παρέλαβε τα προς μεταφορά πράγματα χωρίς δελτίο ή στο δελτίο δεν περιέχεται η κατά την προηγούμενη παράγραφο μνεία.

 

Άρθρο 99

Αντίτυπα του δελτίου

 

Το δελτίο αεροπορικής μεταφοράς πραγμάτων εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: το πρώτο "για το μεταφορέα" υπογράφεται από τον αποστολέα, το δεύτερο "για τον παραλήπτη" υπογράφεται από το μεταφορέα και τον αποστολέα και συνοδεύει το πράγμα, το τρίτο "για τον αποστολέα" υπογράφεται από τον μεταφορέα και παραδίδεται στον αποστολέα μετά την παραλαβή του πράγματος από το μεταφορέα.

Ο μεταφορέας υπογράφει το δελτίο πριν από τη φόρτωση του πράγματος

Το δελτίο μπορεί να εκδοθεί ονομαστικό ή εις διαταγήν.

Στο δελτίο εις διαταγήν εφαρμόζονται αναλόγως, ως προς τις ενστάσεις, οι οποίες μπορούν να αντιταχθούν κατά του κομιστή, οι διατάξεις που ισχύουν για τη συναλλαγματική.

 

Άρθρο 100

Αποδεικτική ισχύς του δελτίου

 

Οι ενδείξεις του δελτίου που αναφέρονται στο είδος, στο βάρος, στις διαστάσεις και στη συσκευασία του πράγματος, καθώς και στον αριθμό των δεμάτων τεκμαίρονται ακριβείς, εκτός αν υπάρχει αντίθετη απόδειξη.

Οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο δελτίο με βάση τις δηλώσεις του αποστολέα για την ποσότητα, τον όγκο και τη γενική κατάσταση του πράγματος δεν αποτελούν απόδειξη κατά του μεταφορέα, εφ΄όσον δεν βεβαιώθηκαν από αυτόν στο δελτίο ή δεν αφορούν στην εμφανή κατάσταση του πράγματος.

 

Άρθρο 101

¨Έλεγχος και ακρίβεια των ενδείξεων του δελτίου

 

Ο μεταφορέας δικαιούται να ελέγξει αν το πράγμα ανταποκρίνεται στις ενδείξεις που περιλαμβάνονται στο δελτίο σύμφωνα με τις δηλώσεις του αποστολέα, καθώς και αν τηρήθηκαν τα μέτρα για τη διενέργεια της μεταφοράς τα οποία επιβάλλουν οι ενδείξεις που ισχύουν.

Ο αποστολέας ευθύνεται για κάθε ζημία η οποία προήλθε από την ανακρίβεια ή την έλλειψη των δηλώσεων του που καταχωρίσθηκε στο δελτίο.

 

Άρθρο 102

Υποχρεώσεις του μεταφορέα

 

Αν το δελτίο εκδόθηκε ονομαστικό, ο μεταφορέας, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, υποχρεούται να ειδοποιήσει τον παραλήπτη μόλις φθάσει το πράγμα.

Αν το πράγμα δεν παραληφθεί μέσα σε τρεις ημέρες από την ειδοποίηση, ο μεταφορέας υποχρεούται αν το γνωστοποιήσει στον αποστολέα.

 

Άρθρο 103

Δικαιώματα του μεταφορέα στον τόπο παραλαβής

 

Αν το πράγμα δεν παραληφθεί μέσα σε δέκα ημέρες από την άφιξή του, ο μεταφορέας δικαιούται να προβεί σε δημόσια κατάθεση ή σε εκποίηση του , ύστερα από άδεια του ειρηνοδικείου, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 740 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αν το πράγμα υπόκειται σε άμεση φθορά, η εκποίηση μπορεί να γίνει και χωρίς να τηρηθεί η δεκαήμερη προθεσμία.

Ο μεταφορέας δικαιούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας του από την καθυστέρηση της παραλαβής του πράγματος.

 

Άρθρο 104

Διαμαρτυρία του παραλήπτη

 

Η παραλαβή του πράγματος από το νομιμοποιούμενο ως παραλήπτη χωρίς διαμαρτυρία δημιουργεί τεκμήριο ότι αυτό παραδόθηκε σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με το δελτίο μεταφοράς.

Σε περίπτωση βλάβης του πράγματος ο παραλήπτης οφείλει να απευθύνει στο μεταφορέα διαμαρτυρία, μόλις διαπιστώσει τη βλάβη και το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του. ¨Όταν πρόκειται για αποσκευές η προθεσμία αυτή είναι επτά ημερών.

Σε περίπτωση καθυστέρησης η διαμαρτυρία πρέπει να γίνει μέσα σε είκοσι μία ημέρες από την ημέρα κατά την οποία το πράγμα τέθηκε στη διάθεση του παραλήπτη.

Η διαμαρτυρία γίνεται πάνω στο δελτίο ή με ιδιαίτερο έγγραφο που απευθύνεται στο μεταφορέα.

Αν δεν γίνει διαμαρτυρία μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3, το δικαίωμα για αποζημίωση αποσβήνεται. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν ο παραλήπτης παρακωλύθηκε από δόλο του μεταφορέα να διατυπώσει εμπροθέσμως διαμαρτυρία.

 

Άρθρο 105

Δικαιώματα του αποστολέα

 

Ο αποστολέας στα χέρια του οποίου βρίσκεται το αντίτυπο του δελτίου που προορίζεται για τον αποστολέα δικαιούται πριν από την παράδοση του πράγματος στον παραλήπτη να ζητήσει από τον μεταφορέα :

α. την εκφόρτωση του πράγματος στο αεροδρόμιο της αποστολής, του προορισμού ή σε ενδιάμεσο αεροδρόμιο,

β. την επιστροφή του πράγματος στο αεροδρόμιο της αποστολής,

γ. την παράδοση του πράγματος σε άλλο παραλήπτη ή σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο προορισμού.

Η άσκηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης παραγράφου από τον αποστολέα, δεν παραβλάπτει τα δικαιώματα του μεταφορέα.

Αν είναι αδύνατη η εκτέλεση των κατά την πρώτη παράγραφο οδηγιών του αποστολέα, ο μεταφορέας υποχρεούται να τον ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Άρθρο 106

Ευθύνη σε περίπτωση μεταφοράς προσώπων

 

Ο μεταφορέας υποχρεούται να αποζημιώσει τον επιβάτη ή εκείνους που σύμφωνα με το αστικό δίκαιο δικαιούνται αποζημίωση εξαιτίας του θανάτου ή της σωματικής βλάβης επιβάτη από συμβάν το οποίο επήλθε κατά το χρόνο κατά τον οποίο ο επιβάτης βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος ή κατά τη διάρκεια των ενεργειών επιβίβασης ή αποβίβασης από αυτό. Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται, αν ο θάνατος ή η σωματική βλάβη επήλθε αποκλειστικώς από την κατάσταση της υγείας του επιβάτη.

 

¨Άρθρο 107

Ευθύνη σε περιπτώσεις μεταφοράς πραγμάτων

και αποσκευών

 

Ο μεταφορέας υποχρεούται σε αποζημίωση για την ολική ή μερική απώλεια, καταστροφή ή χειροτέρευση των προς μεταφορά πραγμάτων και αποσκευών από την παράδοσή τους σε αυτόν μέχρι να τεθούν στη διάθεση του δικαιουμένου να τα παραλάβει. Ως αποσκευές θεωρούνται και τα πράγματα τα οποία φέρει μαζί του ο επιβάτης.

Ο μεταφορέας απαλλάσσεται από τη ευθύνη αυτή, εφ' όσον αποδείξει ότι έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της ζημίας.

 

Άρθρο 108

Ευθύνη από καθυστέρηση

 

Ο μεταφορέας υποχρεούται σε αποζημίωση για τη ζημία από την καθυστέρηση κατά τη μεταφορά επιβατών, πραγμάτων ή αποσκευών, εκτός αν αποδείξει ότι έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της καθυστέρησης..

 

Άρθρο 109

Πταίσμα του ζημιωθέντος

 

Η ευθύνη του μεταφορέα μπορεί, κατά την κρίση του δικαστηρίου, να αρθεί ή μα περιοριστεί, αν η ζημία οφείλεται σε πταίσμα εκείνου που ζημιώθηκε ή των προσώπων που αυτός έχει προστήσει.

 

Άρθρο 110

¨Όρια τη ευθύνης

 

Η υποχρέωση του μεταφορέα για αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί :

Α. σε περίπτωση μεταφοράς προσώπων το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων δραχμών για κάθε επιβάτη. Αν η αποζημίωση καθοριστεί κατά περιοδικές παροχές, το σύνολο των παροχών δεν μπορεί να υπερβεί το όριο αυτό,

Β. σε περίπτωση μεταφοράς πραγμάτων το ποσό των δύο χιλιάδων δραχμών κατά χιλιόγραμμο. Σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης μέρους των μεταφερομένων πραγμάτων, λαμβάνεται υπόψη το βάρος του συγκεκριμένου δέματος ή δεμάτων. Αν επηρεάζεται η αξία και άλλου δέματος ή δεμάτων , που αναγράφονται στο ίδιο δελτίο αεροπορικής μεταφοράς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό βάρος των δεμάτων αυτών,

Γ. σε περίπτωση μεταφοράς καταγεγραμμένων αποσκευών το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων δραχμών κατά χιλιόγραμμο.

Η υποχρέωση του μεταφορέα για αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα χιλιάδες δραχμές για το σύνολο των πραγμάτων που φέρει μαζί του ο κάθε επιβάτης.

Τα παραπάνω όρια μπορούν να αυξομειώνονται με διάταγμα.

 

Άρθρο 111

Αποκλεισμός των ορίων ευθύνης

 

Ο μεταφορέας ευθύνεται απεριορίστως αν εκείνος που ζημιώθηκε αποδείξει ότι η ζημία οφείλεται σε δόλο του μεταφορέα ή προσώπου που αυτός είχε προστήσει.

Επί μεταφοράς πραγμάτων και καταγεγραμμένων αποσκευών αν ο αποστολέας δήλωσε εγγράφως την αξία τους και κατέβαλε συμπληρωματικό ναύλο, ο μεταφορέας ευθύνεται μέχρι την αξία που δηλώθηκε. Επιτρέπεται όμως στο μεταφορέα να ανταποδείξει, ότι η αξία που δηλώθηκε είναι ανώτερη από την πραγματική στον τόπο του προορισμού.

 

Άρθρο 112

Ευθύνη του συμβαλλομένου και του πραγματικού μεταφορέα

 

Αν η μεταφορά εκτελεστεί ολικά ή κατά ένα μέρος από άλλο μεταφορέα, ευθύνονται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού και ο μεταφορέας που έχει συμβληθεί και εκείνος που έχει εκτελέσει τη μεταφορά. Εκείνος που έχει συμβληθεί ευθύνεται για όλη τη μεταφορά που συμφωνήθηκε και εκείνος που την πραγματοποίησε ευθύνεται εις ολόκληρον με τον πρώτο για τη μεταφορά που αυτός είχε εκτελέσει.

 

Άρθρο 113

Ευθύνη προστηθέντων

 

Οι διατάξεις των άρθρων 110 και 111 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που έχει προστήσει ο μεταφορέας.

 

Άρθρο 114

Συνολικό όριο ευθύνης

 

Αν υπάρχουν περισσότεροι υπόχρεοι, το άθροισμα των αποζημιώσεων δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του άρθρου 110.

 

Άρθρο 115

Απαλλακτικές ρήτρες

 

Συμφωνία που αποκλείει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο περιορίζει την ευθύνη του μεταφορέα ή των προσώπων που αυτός έχει προστήσει, όπως αυτή διαγράφεται στο κεφάλαιο αυτό είναι άκυρη.

Συμφωνία με την οποία τροποποιούνται οι κανόνες για το βάρος αποδείξεως είναι άκυρη.

 

Άρθρο 116

Μεταφορά χωρίς αντάλλαγμα

 

Οι διατάξεις των άρθρων 105 έως 115 εφαρμόζονται και στις μεταφορές χωρίς αντάλλαγμα ή μεταφορές που διενεργούνται για εκτέλεση υπηρεσίας.

 

Άρθρο 117

Ζημίες τρίτων στην επιφάνεια

 

Ο εκμεταλλευόμενος και ο κύριος ευθύνονται εις ολόκληρον για ζημίες σε τρίτους στην επιφάνεια που προκλήθηκαν από αεροσκάφος σε πτήση ή από πρόσωπο ή αντικείμενο που έπεσε από αυτό.

Κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, αεροσκάφος θεωρείται ότι βρίσκεται σε πτήση, από τη στιγμή που αρχίζουν να λειτουργούν οι κινητήρες του για την απογείωση μέχρι τη στιγμή που σταματά η λειτουργία τους μετά την προσγείωση. Αεροσκάφος ελαφρότερο από τον αέρα θεωρείται ότι βρίσκεται σε πτήση από τη στιγμή που αποσπάται από την επιφάνεια μέχρι τη στιγμή που θα επανέλθει σ' αυτή.

 

Άρθρο 118

Πταίσμα του ζημιωθέντος

 

Η ευθύνη του εκμεταλλευόμενου ή του κυρίου μπορεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να αρθεί ή να περιοριστεί, αν η ζημία οφείλεται σε πταίσμα εκείνου που ζημιώθηκε ή των προσώπων που έχει προστήσει.

 

Άρθρο 119

¨Όριο της ευθύνης

 

Η υποχρέωση του εκμεταλλευόμενου το αεροσκάφος για αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο της αξίας που αυτό θα είχε αν ήταν καινούριο κατά την ημέρα του συμβάντος, και του κυρίου την πραγματική αξία του αεροσκάφους κατά την ίδια ημέρα.

Σε περίπτωση που το σύνολο των απαιτήσεων υπερβαίνει τα όρια της προηγούμενης παραγράφου:

Α. αν οι απαιτήσεις αφορούν αποκλειστικώς θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπου ή αποκλειστικώς ζημία περιουσιακών αγαθών, ελαττώνονται ανάλογα με τα αντίστοιχα ποσά τους,

Β. αν οι απαιτήσεις αφορούν θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπου, καθώς και ζημίες περιουσιακών αγαθών, το μισό του ολικού κατανομή ποσού διατίθεται κατά προτίμηση για ικανοποίηση των απαιτήσεων από θάνατο και σωματική βλάβη. Αν το ποσοστό αυτό δεν επαρκεί, κατανέμεται κατ' αναλογία για ικανοποίηση των απαιτήσεων για ζημίες περιουσιακών αγαθών και του μέρους των απαιτήσεων για το θάνατο ή σωματική βλάβη που δεν ικανοποιήθηκε.

Αν εκείνος που ζημιώθηκε δεν ασκήσει αγωγή αποζημίωσης μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα του συμβάντος ικανοποιείται μόνο από το ποσό της συνολικής αποζημίωσης που απομένει μετά την ικανοποίηση ή επιδίκαση των απαιτήσεων που ασκήθηκαν εμπροθέσμως.

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ο εκμεταλλευόμενος ή ο κύριος του αεροσκάφους έχει προστήσει.

Ο περιορισμός της ευθύνης δεν ισχύει, αν η ζημία οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του εκμεταλλευόμενου ή του κυρίου ή των προσώπων που έχουν προστήσει.

 

Άρθρο 120

Ευθύνη από αθέμιτη κατοχή

 

¨Όποιος αθεμίτως και χωρίς συγκατάθεση εκείνου που έχει δικαίωμα χρήσης του αεροσκάφους το κατέχει και το χρησιμοποιεί, ευθύνεται απεριορίστως για κάθε ζημία που προξενεί σε τρίτους στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας το αεροσκάφος.

 

Άρθρο 121

Σύγκρουση αεροσκαφών

 

Σε περίπτωση συγκρούσεως αεροσκαφών, οι ζημίες καταλογίζονται σε βάρος του εκμεταλλευομένου το υπαίτιο αεροσκάφος

¨Όταν υπάρχει κοινή υπαιτιότητα, οι υπόχρεοι ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι εκείνων που ζημιώθηκαν.

Το δικαστήριο προσδιορίζει το μέτρο της μεταξύ τους ευθύνης ανάλογα με το πταίσμα που βαρύνει τον καθένα. Αν δεν μπορεί να καθοριστεί η αναλογία αυτή, η ευθύνη κατανέμεται σε ίσα μέρη.

Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 106 έως 120 δε θίγεται. Όποιος πλήρωσε αποζημιώσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτών, δικαιούται να αναζητήσει από τον εκμεταλλευόμενο το υπαίτιο της σύγκρουσης αεροσκάφος τα ποσά που κατέβαλε.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ

ΚΟΙΝΕΣ ΑΒΑΡΙΕΣ, ΑΡΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ

 

Άρθρο 122

Κοινές αβαρίες

 

Οι διατάξεις που ισχύουν για τις κοινές αβαρίες και τη συνεισφορά εφαρμόζονται αναλόγως και για την αεροπορική μεταφορά, εφ' όσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.

 

Άρθρο 123

Υποχρέωση παροχής αρωγής

 

Ο κυβερνήτης αεροσκάφους σε πτήση ή έτοιμου για απογείωση υποχρεούται να παράσχει αρωγή σε πρόσωπο που κινδυνεύει στη θάλασσα ή σε περιοχή που δεν εξυπηρετείται με άλλα σωστικά μέσα, εφ' όσον αυτόν είναι δυνατό χωρίς κίνδυνο του αεροσκάφους, του πληρώματος ή των επιβατών.

Η παράβαση της υποχρέωσης της προηγουμένης παραγράφου δεν γεννά ευθύνη του εκμεταλλευομένου το αεροσκάφος για αποζημίωση.

 

Άρθρο 124

Ανεύρεση αεροσκάφους που έχει εγκαταλειφθεί

ή συντριμμάτων του

 

¨Όποιος αντιληφθεί αεροσκάφος που έχει εγκαταλειφθεί ή συντρίμματα του υποχρεούται να το ανακοινώσει χωρίς καθυστέρηση στην τοπική αεροπορική αρχή ή, αν δεν υπάρχει τέτοια αρχή, στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

 

Άρθρο 125

Φύλαξη και απόδοση πραγμάτων

 

Η αεροπορική ή αστυνομική αρχή υποχρεούται να παραλάβει και να φυλάξει τα πράγματα που βρέθηκαν.

Αν ο ιδιοκτήτης αμελεί να παραλάβει τα πράγματα που φυλάσσει η αρχή μέσα στην προθεσμία που αυτή όρισε και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα ημέρες, τα πράγματα περιέχονται στο δημόσιο. Το ίδιο ισχύει και όταν ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος και δεν εμφανιστεί μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της αναγγελίας για την ανεύρεση των πραγμάτων σε κύριο φύλλο δύο ημερησίων εφημερίδων από τις οποίες η μία της πρωτεύουσας.

 

Άρθρο 126

Αμοιβή λόγω διάσωσης

 

Η διάσωση αεροσκάφους ή συντριμμάτων του, του ναύλου και των πραγμάτων που βρίσκονται στο αεροσκάφος παρέχει το δικαίωμα εύλογης αμοιβής.

Το δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει την αμοιβή, αν τα πράγματα που βρέθηκαν και διασώθηκαν περιήλθαν στην κυριότητά του κατά την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου.

Για τον προσδιορισμό της κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού αμοιβής δε λαμβάνεται υπόψη η αξία των αντικειμένων της προσωπικής ή επαγγελματικής χρήσης του κυβερνήτη και του πληρώματος και το μεταφερόμενο ταχυδρομείο.

 

Άρθρο 127

Εφαρμογή διατάξεων της ναυτικής νομοθεσίας

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για την επιθαλάσσια αρωγή.

 

Άρθρο 128

Εξαφάνιση αεροσκάφους

 

Αεροσκάφος που εξαφανίστηκε θεωρείται ότι χάθηκε μόλις συμπληρωθούν τρεις μήνες από την τελευταία είδηση, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 136 παράγραφος 1 περίπτωση β΄.

Η κήρυξη της αφάνειας των προσώπων που επέβαιναν μπορεί να ζητηθεί μόλις περάσει η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου κατά τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

¨Άρθρο 129

Αντικείμενο της ασφάλισης

 

Αντικείμενο της αεροπορικής ασφάλισης μπορεί να αποτελέσει κάθε έννομο συμφέρον που εκτίθεται σε αεροπορικούς κινδύνους, στο οποίο περιλαμβάνεται και το ελπιζόμενο κέρδος.

 

Άρθρο 130

Ασφαλιστήριο

 

Η σύμβαση της αεροπορικής ασφαλίσεως αποδεικνύεται εγγράφως (ασφαλιστήριο).

Το ασφαλιστήριο περιέχει τουλάχιστον :

Α. το όνομα, την κατοικία ή τη διαμονή των συμβαλλομένων,

Β. το αντικείμενο της ασφάλισης,

Γ. το ασφαλιστικό ποσό,

Δ. το ασφάλιστρο,

Ε. τους κινδύνους τους οποίους αναδέχεται ο ασφαλιστής,

Στ. το χρόνο της έναρξης και λήξης.

Σε περίπτωση ασφάλισης αεροσκάφους, εκτός από τα στοιχεία της προηγουμένης παραγράφου, το ασφαλιστήριο περιέχει την εθνικότητα, τον αριθμό καταχώρισης του αεροσκάφους στο οικείο μητρώο και τον τύπο του.

 

Άρθρο 131

Ασφάλιση του αεροσκάφους

 

Η ασφάλιση του αεροσκάφους καλύπτει την άτρακτο, τα συστατικά και παραρτήματά του.

 

Άρθρο 132

Έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης

 

Σε περίπτωση ασφάλισης αεροσκάφους κατά χρόνο ή ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τη χρονολογία του ασφαλιστηρίου. Το άρθρο 262 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού δικαίου (ν. 3816/1958) εφαρμόζεται αναλόγως.

Σε περίπτωση ασφάλισης αεροσκάφους κατά ταξίδι η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την έναρξη της πτήσης και λήγει μόλις αυτή τελειώσει.

 

Άρθρο 133

Ασφάλιση των μεταφερομένων πραγμάτων

 

σε περίπτωση ασφάλισης των μεταφερομένων πραγμάτων, η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τότε που τα παρέλαβε ο μεταφορέας και λήγει με την παράδοση στον παραλήπτη και οπωσδήποτε μετά πέντε ημέρες από την απόθεση του φορτίου στις αποθήκες του αεροδρομίου.

Αν το αεροσκάφος δεν μπορεί να συνεχίσει το ταξίδι και τα ασφαλισμένα πράγματα μεταφορτώθηκαν σε άλλο μεταφορικό μέσο, η ασφάλιση καλύπτει και τους κινδύνους της μεταφοράς αυτής.

 

Άρθρο 134

Καθορισμός του ασφαλίσματος

 

Στην ασφάλιση πραγμάτων το ασφάλισμα καθορίζεται σύμφωνα με την αξία τους στον τόπο και κατά το χρόνο της εκφόρτωσης.

 

Άρθρο 135

Παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης

 

Αν ο χρόνος ασφάλισης λήξει κατά τη διάρκεια της πτήσης, η ασφάλιση παρατείνεται μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους στον τόπο του προορισμού. Ο ασφαλιστής δικαιούται ανάλογο ασφάλιστρο.

 

Άρθρο 136

Εγκατάλειψη

 

Ο ασφαλισμένος δικαιούται να εγκαταλείψει το αεροσκάφος στον ασφαλιστή και να απαιτήσει το οφειλόμενο για την περίπτωση ολικής απώλειας ασφάλισμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. όταν το αεροσκάφος χάθηκε ή περιήλθε σε κατάσταση ανικανότητας για πτήση και δεν μπορεί να επισκευαστεί

Β. όταν από την τελευταία είδηση για το αεροσκάφος πέρασαν δεκαπέντε ημέρες.

Γ. όταν τα έξοδα για την επισκευή και την επαναφορά του αεροσκάφους σε κατάσταση πτητικής ικανότητας υπερβαίνουν τα τρία τέταρτα της αξίας του κατά το χρόνο κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης.

Ο ασφαλισμένος δικαιούται να εγκαταλείψει τα ασφαλισμένα πράγματα στον ασφαλιστή και να απαιτήσει το οφειλόμενο ασφάλισμα σε περίπτωση ολικής απώλειας, όταν: α) το αεροσκάφος με το οποίο μεταφέρονταν τα πράγματα χάθηκε ή πέρασαν δεκαπέντε ημέρες από την τελευταία είδηση γι' αυτό, ή β) η διάσωση και η μεταφορά των πραγμάτων στον τόπο του προορισμού επιφέρει βλάβη στην ουσία τους ή δεν είναι δυνατή.

 

Άρθρο 137

Υποχρεωτική ασφάλιση

 

Ο μεταφορέας υποχρεούται να καλυφθεί ασφαλιστικώς για ζημίες από τη σύμβαση μεταφοράς επιβατών., πραγμάτων ή αποσκευών.

Ο εκμεταλλευόμενος αεροσκάφος υποχρεούται να καλυφθεί ασφαλιστικώς για βλάβες ή ζημίες των μελών του πληρώματος ή άλλων που επιβαίνουν στο αεροσκάφος για εξυπηρέτηση της πτήσης καθώς και τρίτων πάνω στην επιφάνεια.

Η ίδια υποχρέωση ασφάλισης υπάρχει και στις μεταφορές χωρίς αντάλλαγμα του άρθρου 116 του νόμου αυτού

Με διάταγμα ορίζεται το ελάχιστο όριο του ασφαλιστικού ποσού κατά περίπτωση και με την επιφύλαξη των άρθρων 110 και 119 του νόμου αυτού.

 

Άρθρο 138

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

 

Κατά τα λοιπά στην ασφάλιση κατά των αεροπορικών κινδύνων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού δικαίου για τη θαλάσσια ασφάλιση και του Εμπορικού Νόμου για την ασφαλιστική σύμβαση, εφ' όσον δεν είναι ασυμβίβαστες με την αεροπορική ασφάλιση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

 

Άρθρο 139

Αεροπορικό ατύχημα

 

Ως αεροπορικό ατύχημα θεωρείται κάθε γεγονός, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης ή του χειρισμού αεροσκάφους και είχε ως αποτέλεσμα:

Α. θάνατο ή βαρεία σωματική βλάβη μέλους του πληρώματος, επιβάτη η τρίτου στην επιφάνεια,

Β. σοβαρές ζημίες σε περιουσιακά αγαθά πάνω στην επιφάνεια,

Γ. ζημίες που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με ίδια μέσα του αεροσκάφους ή σε σύντομο χρόνο και συνεπάγονται αναστολή της πτητικής του ικανότητας.

 

Άρθρο 140

Υποχρέωση αναγγελίας

 

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους καθώς και οποιοσδήποτε αντιληφθεί ή λάβει γνώση ότι έγινε αεροπορικό ατύχημα μέσα στην ελληνική επικράτεια υποχρεούται να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση την πλησιέστερη αερολιμενική, αστυνομική ή άλλη τοπική αρχή

Κάθε μέσο τηλεπικοινωνίας, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, διατίθεται κατά προτεραιότητα για την άμεση μετάδοση στις αρμόδιες αρχές των πληροφοριών για το ατύχημα που έγινε καθώς και των σχετικών οδηγιών των αρχών αυτών

 

Άρθρο 141

Προανάκριση

 

Σε περίπτωση ατυχήματος αεροσκάφους στην ημεδαπή ή ελληνικού αεροσκάφους στην αλλοδαπή, η Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορίας αναφέρει αμέσως στον Υπουργό και ενεργεί ένορκη προανάκριση.

Σε περίπτωση ατυχήματος ελληνικού αεροσκάφους στην αλλοδαπή η προξενική αρχή στην περιφέρεια της οποίας συνέβη το ατύχημα, προβαίνει αμέσως στη συγκέντρωση κάθε χρήσιμου στοιχείου ή πληροφορίας αναφέρει σχετικά στην Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορίας και συνεπικουρεί τους εκπρόσωπους της στο έργο της διερεύνησης του ατυχήματος.

Ο Υπουργός μπορεί να αναθέτει τη συμπλήρωση της ένορκης προανάκρισης σε επιτροπή, τα μέλη της οποίας έχουν ειδικές γνώσεις.

Με την επιφύλαξη εξαιρετικών περιπτώσεων, η διενέργεια της προανάκρισης δεν εμποδίζει την πτήση του αεροσκάφους, εφ' όσον το πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας του ισχύει.

 

Άρθρο 142

Εξουσίες και καθήκοντα προανακριτή

 

Όποιος ενεργεί την προανάκριση μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά τη διεξαγωγή της τεχνικούς συμβούλους, ιδίως χειριστές της πολιτικής αεροπορίας ή μηχανικούς ειδικευμένους στην αεροναυτική.

Μπορεί επίσης να επιτρέψει την αυτοπρόσωπη ή με ειδικό πληρεξούσιο παράσταση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον .

Όταν τελειώσει η προανάκριση, υποβάλλεται στον Υπουργό ο φάκελος που σχηματίστηκε με έκθεση εκείνου που έκαμε την προανάκριση. Στην περίπτωση α΄του άρθρου 139 αντίγραφο του φακέλου διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

 

Άρθρο 143

Παραπομπή στο Ανακριτικό Συμβούλιο

Αεροπορικών Ατυχημάτων

 

Ο Υπουργός παραπέμπει το φάκελο που σχηματίστηκε στο Ανακριτικό Συμβούλιο Αεροπορικών Ατυχημάτων.

 

Άρθρο 144

Οργάνωση του Ανακριτικού Συμβουλίου

 

Στο αρμόδιο Υπουργείο συνιστάται επταμελές Ανακριτικό Συμβούλιο Αεροπορικών Ατυχημάτων, το οποίο αποτελείται :

Α. από έναν αρεοπαγίτη ή εφέτη, ως πρόεδρο,

Β. από έναν ανώτατης σχολής τομέα σχετικό με την αεροναυτική,

Γ. από έναν ανώτερο υπάλληλο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έχει ειδικές γνώσεις αεροπλοΐας,

Δ. από έναν ανώτερο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας,

Ε. από το διευθυντή της μετεωρολογικής υπηρεσίας,

Στ. από ένα χειριστή εν ενεργεία, κάτοχο του ανώτατου πτυχίου πολιτικής αεροπορίας,

Ζ. από ένα μηχανικό που έχει ειδικές γνώσεις αεροπορικής θεωρίας και πρακτικής.

Ο πρόεδρος και τα μέλη, με ισάριθμους αναπληρωτές, διορίζονται κάθε τριετία με απόφαση του Υπουργού. Τα μέλη που προβλέπονται στις περιπτώσεις στ΄και ζ. της προηγούμενης παραγράφου προτείνονται από της ΄Ένωση χειριστών της πολιτικής αεροπορίας και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας αντιστοίχως.

Με διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα της απαρτίας των συνεδριάσεων και της λειτουργίας του Συμβουλίου γενικά, η κάλυψη κάθε δαπάνης που θα απαιτηθεί κατά την προανάκριση καθώς και για την λειτουργία του συμβουλίου, τα σχετικά με το ασυμβίβαστο και την αποζημίωση των μελών του και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 145

Περαιτέρω ανάκριση

 

Το Συμβούλιο μπορεί να ενεργήσει περαιτέρω ανάκριση εφ' όσον κρίνει ανεπαρκή τα στοιχεία που υπάρχουν.

¨Όσοι έχουν έννομο συμφέρον και όσοι παρέστησαν στην κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάκριση μπορούν να εκθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους μετά την περάτωσή της

 

Άρθρο 146

Πόρισμα

 

Το συμβούλιο με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αποφαίνεται με αιτιολογημένο πόρισμα για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Το πόρισμα δε δεσμεύει το δικαστή και εκτιμάται: ελευθέρως μαζί με τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία

Αντίγραφα του πορίσματος και του φακέλου που σχηματίσθηκε υποβάλλονται τον Υπουργό και διαβιβάζονται στην περίπτωση α του άρθρου 139 στον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ζητήσει αντίγραφο του πορίσματος καθώς και του φακέλου.

 

Άρθρο 147

Προθεσμίες

 

Η προανάκριση περατώνεται μέσα σε έξι μήνες από το αεροπορικό ατύχημα

Η διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου περατώνεται μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα παραπομπής του φακέλου της προανάκρισης σ' αυτό.

Ο Υπουργός μπορεί να παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή του τις προθεσμίες των προηγουμένων παραγράφων έως έξι μήνες.

Αν για το ίδιο αεροπορικό ατύχημα έχει επιληφθεί αλλοδαπή δικαστική ή διοικητική αρχή, το Συμβούλιο μπορεί να αναβάλει τη λήψη απόφασης χωρίς να δεσμεύεται από τις προθεσμίες των προηγουμένων παραγράφων. Για την αναβολή συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

 

Άρθρο 148

Αναστολή της διαδικασίας στο ακροατήριο

 

Κατά τη διάρκεια της προανακρίσεως και της διαδικασίας ενώπιον του Συμβουλίου αναστέλλεται η ποινική διαδικασία στο ακροατήριο. Η αναστολή παύει αν παρήλθε διετία από την τέλεση του ποινικού αδικήματος.

 

Άρθρο 149

Αναθεώρηση του πορίσματος

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον ή ο Υπουργός μπορεί να ζητήσει από το Συμβούλιο αναθεώρηση του πορίσματος.

Αναθεώρηση επιτρέπεται μόνο αν :

Α. το πόρισμα στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση μάρτυρα, σε ψευδή έκθεση ή κατάθεση πραγματογνώμονα ή σε πλαστά έγγραφα, εφ' όσον το ψεύδος ή η πλαστότητα αναγνωρίστηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

Β. μετά την έκδοση του πορίσματος βρέθηκαν νέα κρίσιμα έγγραφα, των οποίων η ύπαρξη ήταν άγνωστη στο Συμβούλιο και σ΄ εκείνον που ζητεί την αναθεώρηση ή των οποίων η έγκαιρη υποβολή στο συμβούλιο εμποδίστηκε από ανώτερη βία,

Γ. μετά την έκδοση πορίσματος για ολική απώλεια ή εξαφάνιση αεροσκάφους εμφανιστεί πρόσωπο που επέβαινε σ αυτό κατά το χρόνο του ατυχήματος,

Δ. το πόρισμα στηρίζεται σε δικαστική απόφαση, η οποία ανατράπηκε αμετάκλητα μετά την έκδοση του προσβαλλόμενου πορίσματος του Συμβουλίου.

 

Άρθρο 150

Προθεσμία Αναθεωρήσεως

 

Η προθεσμία αναθεωρήσεως είναι εξήντα ημέρες.

Η προθεσμία αυτή, στις περιπτώσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου αρχίζει:

Α. στην περίπτωση α. από το αμετάκλητο της απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται η ψευδομαρτυρία, η ψευδορκία ή η πλαστότητα,

Β. στην περίπτωση β΄από την ημέρα κατά την οποία εκείνος που ζητεί την αναθεώρηση έλαβε γνώση ότι υπάρχουν τα νέα έγγραφα,

Γ. στην περίπτωση β΄ από την ημέρα κατά την οποία εκείνος που ζητεί την αναθεώρηση έλαβε γνώση, ότι εμφανίστηκε το αγνοούμενο πρόσωπο,

Δ. στην περίπτωση δ΄ από την ημέρα κατά την οποία εκείνος που ζητεί την αναθεώρηση έλαβε γνώση της ανατροπής της απόφασης.

3. Η αναθεώρηση είναι απαράδεκτη όταν περάσουν τρία έτη από την έκδοση του πορίσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 151

Κράτηση του αεροσκάφους σε περίπτωση θανάτου

ή σωματικής βλάβης

 

Σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης προσώπου που προξενήθηκε από πτώση ή αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους ή από άλλο λόγο που έχει σχέση με τη λειτουργία ή την εκμετάλλευση του, η αερολιμενική ή αστυνομική αρχή του τόπου της ζημίας ή της προσγείωσης μπορεί να κρατήσει το αεροσκάφος, συντάσσοντας σχετική έκθεση.

Η αρχή που κράτησε το αεροσκάφος υποχρεούται να το αποδώσει στο νόμιμο κάτοχό του κατά το χρόνο της ζημίας:

Α. Αν ο ασφαλιστής του αεροσκάφους καταθέσει δήλωση στην αρχή ότι αποδέχεται να καταβάλει την αποζημίωση που θα επιδικαστεί στο δικαιούχο, τους τόκους και τα έξοδα μέχρι την αξία του αεροσκάφους. Η δήλωση αυτή του ασφαλιστή συνιστά υποχρέωσή του ανεξάρτητη από την ασφαλιστική σύμβαση,

Β. Αν δεν υποβληθεί αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης του αεροσκάφους μέσα σε τέσσερις ημέρες από την κράτησή του.

Το μονομελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί οποτεδήποτε να διατάξει την απόδοση του αεροσκάφους.

 

Άρθρο 152

Κράτηση του αεροσκάφους για παραβάσεις του κυβερνήτη

 

Ο Υπουργός μπορεί να διατάξει την κράτηση ημεδαπού ή αλλοδαπού αεροσκάφους του οποίου ο κυβερνήτης παρέβη διατάξεις του Κώδικα αυτού ή το οποίο δεν καλύπτει τους όρους αεροπορικής κυκλοφορίας που ισχύουν. Η κράτηση μπορεί κατά την κρίση του Υπουργού να αρθεί με παροχή ασφάλειας που ορίζει με απόφασή του

 

Άρθρο 153

Πρόστιμο

 

Για κάθε παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 έως 5,8,10,30,32,33,34 παρ. 1, 35 παρ. 1, 36, 37 παρ. 1, 38, 123, 137, 140, 161 έως 168 και 171 έως 176 του Κώδικα αυτού καθώς και των ειδικότερων διατάξεων, κανονισμών και αδειών για την αεροπορική εκμετάλλευση, την εναέρια κυκλοφορία και την ασφάλεια αεροσκαφών, καθώς και τις άδειες επιβάλλεται, ανεξάρτητα από την ποινική ή πειθαρχική ευθύνη που συντρέχει, σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο δέκα χιλιάδων έως δύο εκατομμυρίων δραχμών.

Σε περίπτωση εκτέλεσης αεροπορικής μεταφοράς χωρίς άδεια ή κατά παράβαση της άδεια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων δραχμών και μέχρι το τριπλάσιο του κανονισμένου για τη συγκεκριμένη διαδρομή εισιτηρίου ή κομίστρου των κατά παράβαση μεταφερόμενων προσώπων ή πραγμάτων.

Τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους όρια του προστίμου μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Υπουργού.

Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Πριν εκδοθεί η απόφαση επιβολής του προστίμου καλείται εγγράφως σε απολογία ο παραβάτης. Η έγγραφη πρόσκληση μπορεί να γίνει και από την αερολιμενική αρχή που διαπίστωσε την παράβαση.

Με την απόφαση που επιβάλλει το πρόστιμο μπορεί να απαγορευτεί η απογείωση του αεροσκάφους μέχρι την πληρωμή του προστίμου ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής ημεδαπής ή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα αλλοδαπής τράπεζας. Η απαγόρευση ισχύει από την κοινοποίηση της απόφασης στον κυβερνήτη ή στον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος.

Ο παραβάτης μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο της περιφέρειας, όπου έγινε η παράβαση ή της έδρας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η παράβαση των αερολιμενικών διατάξεων τιμωρείται με πρόστιμο. Η διαδικασία επιβολής του προστίμου καθώς και το ανώτατο και κατώτατο όριο του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ

 

Άρθρο 154

Ετήσια παραγραφή

 

Σε ετήσια παραγραφή υπόκεινται οι αξιώσεις:

Α. Από τη σύμβαση μίσθωσης ή υπομίσθωσης αεροσκάφους,

Β. Από τη σύμβαση ναύλωσης αεροσκάφους,

Γ. Από την κοινή αβαρία για πληρωμή συνεισφοράς,

 

Άρθρο 155

Διετής παραγραφή

 

Σε διετή παραγραφή υπόκεινται οι αξιώσεις:

 

α. Για τις ζημίες και τις βλάβες που προξενήθηκαν κατά τη μεταφορά σε πρόσωπα, πράγματα ή αποσκευές,

β. Για βλάβες ή ζημίες τρίτων πάνω στην επιφάνεια που προκλήθηκαν από αεροσκάφος σε πτήση,

γ. Εκείνων που έπαθαν βλάβη ή ζημία από σύγκρουση αεροσκαφών,

δ. Των συγκυρίων μεταξύ τους ή κατά του διαχειριστή, που πηγάζουν από την εκμετάλλευση ή διαχείριση του κοινού αεροσκάφους,

ε από την αεροπορική ασφάλιση.

στ. Από τη διάσωση του αεροσκάφους, των πραγμάτων πάνω σ' αυτό και του ναύλου για την πληρωμή της αμοιβής και των εξόδων.

 

 

Άρθρο 156

Έναρξη του χρόνου παραγραφής

 

Η παραγραφή των αξιώσεων που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο συμπίπτει η έναρξή της.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 157

Εφαρμογή διατάξεων του Ποινικού Κώδικα

 

Οι διατάξεις του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και για τα εγκλήματα που προβλέπονται από το κεφάλαιο αυτό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

 

Άρθρο 158

Τοπικά Όρια

 

Με την επιφύλαξη της ισχύος των ελληνικών ποινικών νόμων για τα τοπικά όριά τους οι διατάξεις των άρθρων 178 έως 185 εφαρμόζονται, και αν η πράξη έγινε στην αλλοδαπή, οποιαδήποτε και αν είναι η ιθαγένεια του υπαιτίου ή η εθνικότητα του αεροσκάφους και ασχέτως από το αν εκτελεί εσωτερική ή διεθνή πτήση, εφ' όσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Προσγειώθηκε μετά την πράξη σε ελληνικό έδαφος φέροντας και τον υπαίτιο,

β. Ήταν κατά την εκτέλεση της πράξης εκμισθωμένο χωρίς πλήρωμα σε πρόσωπο που έχει την κύρια έδρα της επιχείρησής του ή, αν δεν υπάρχει επιχείρηση, την κατοικία ή τη διαμονή του στην Ελλαδα,

γ. Ο υπαίτιος είναι αλλοδαπός, ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα και αποφασίστηκε να μην εκδοθεί ή δεν ζητήθηκε η εκδοσή του.

Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη πράξη που χαρακτηρίζεται από αυτού ως κακούργημα ή πλημμέλημα και στρέφεται κατά μέλους του πληρώματος ή επιβάτη, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, την οποία ο υπαίτιος διέπραξε με την ευκαιρία της τέλεσης από τον ίδιο κάποιας από τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 178 έως 182 ή με σκοπό τη διευκόλυνση ή την ευστοχότερη εκτέλεση ή απόκρυψή της.

 

Άρθρο 159

Ανακριτικοί Υπάλληλοι

 

Οι αερολιμενάρχες, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας όταν ενεργούν εξέταση ή προανάκριση είναι ανακριτικοί υπάλληλοι κατά την έννοια του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

Άρθρο 160

Πραγματογνώμονες

 

Στον πίνακα πραγματογνωμόνων που καταρτίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 185 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περιλαμβάνονται, για τα θέματα που σχετίζονται με τα ατυχήματα και την ασφάλεια της πτήσεως των αεροσκαφών, πρόσωπα τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις αεροπορικής θεωρίας και πρακτικής.

Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου υποδεικνύονται από τον Υπουργό κατά προτίμηση από δημόσιους υπαλλήλους και από χειριστές της πολιτικής αεροπορίας εν ενεργεία ή συνταξιούχους.

 

Άρθρο 161

Παράνομη πτήση

 

Με φυλάκιση έως έξι μήνες και χρηματική ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης αεροσκάφους ο οποίος εκτελεί πτήση :

Α. Χωρίς υποβολή σχεδίου πτήσεως ή μεταβάλλοντας το σχέδιο κατά την πτήση με αναληθή αιτιολογία,

Β. Χωρίς εγγραφή του αεροσκάφους στο οικείο μητρώο,

Γ. Χωρίς πιστοποιητικό πτητικής ικανότητας ή μετά τη λήξη της ισχύος του.

Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και ο εκμεταλλευόμενος το αεροσκάφος.

 

Άρθρο 162

Κυβερνήτης χωρίς άδεια

 

Όποιος χειρίζεται αεροσκάφος, χωρίς να έχει άδεια που ισχύει, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη και με χρηματική ποινή.

Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται, όποιος επιτρέπει ή ανέχεται το χειρισμό αεροσκάφους από πρόσωπο το οποίο δεν έχει άδεια που ισχύει.

 

Άρθρο 163

Παραβάσεις υπηρεσιακών καθηκόντων του κυβερνήτη

 

Με φυλάκιση έως έξι μήνες και χρηματική ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης ο οποίος:

α. Δεν έχει στο αεροσκάφος ή δεν τηρεί τα προβλεπόμενα έγγραφα,

β. Δεν εμφανίζει στις αρμόδιες αρχές ή καταστρέφει τα έγγραφα που αφορούν το αεροσκάφος,

γ. Εν γνώσει αναγράφει ή επιτρέπει την εγγραφή ψευδών στοιχείων στα έγγραφα που φέρει το αεροσκάφος,

δ. Εν γνώσει αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση αεροσκάφους που δεν έχει ή έχει ψευδή ή παραποιημένα σήματα εθνικότητας και εγγραφής.

 

Άρθρο 164

Παράβαση κανονισμών εναέριας κυκλοφορίας

 

Με φυλάκιση έως έξι μήνες και με χρηματική ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης που παραβαίνει τις διατάξεις για την εναέρια κυκλοφορία, εφ' όσον από την πράξη του μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την ασφάλεια των αεροσκαφών.

Με φυλάκιση έως ένα έτος και με χρηματική ποινή τιμωρείται ο εκμεταλλευόμενος αεροσκάφος και ο κυβερνήτης που παραβαίνει τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια ασφάλειας σε σχέση με τη σύνθεση του πληρώματος, τον αριθμό των επιβατών και το βάρος των μεταφερομένων πραγμάτων.

 

¨Άρθρο 165

Παράβαση υποχρεώσεων του εκμεταλλευόμενου αεροσκάφος

 

Με φυλάκιση έως έξι μήνες και χρηματική ποινή τιμωρείται ο εκμεταλλευόμενος αεροσκάφος ο οποίος :

α. Δεν επιδεικνύει στις αρμόδιες αρχές ή καταστρέφει τα έγγραφα που αφορούν το αεροσκάφος,

β. Δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση του αεροσκάφους.

γ. Εν γνώσει αναγράφει ή επιτρέπει την αναγραφή ψευδών στοιχείων στα έγγραφα που φέρει το αεροσκάφος,

δ. Εν γνώσει επιτρέπει την πτήση αεροσκάφους που δεν έχει ή 'έχει ψευδή ή παραποιημένα σήματα εθνικότητας και εγγραφής.

 

Άρθρο 166

Εκποίηση σε αλλοδαπούς

 

Όποιος κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 46 εκποιεί σε αλλοδαπούς αεροσκάφος ή κινητήρα ολικώς ή κατά ποσοστό που επιφέρει απώλεια της ελληνικής εθνικότητας τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη και με χρηματική ποινή.

 

Άρθρο 167

Παράλειψη ασφάλισης

 

Όποιος παραβαίνει την υποχρέωση ασφάλισης που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 137 τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες και χρηματική ποινή.

 

Άρθρο 168

Παράνομη φόρτωση και μεταφορά

 

Με φυλάκιση έως έξι μήνες και με χρηματική ποινή τιμωρούνται ο κυβερνήτης και ο εκμεταλλευόμενος, αν χωρίς ειδική άδεια δέχτηκαν στον αεροσκάφος πράγματα των οποίων η μεταφορά κατά τις κείμενες διατάξεις απαγορεύεται.

Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος φορτώνει λαθραία σε αεροσκάφος πράγματα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 169

Διασάλευση της τάξης

 

Με φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος γίνεται πρόξενος διασάλευσης της τάξης στο αεροσκάφος κατά την πτήση.

 

Άρθρο 170

Παράβαση εντολών του κυβερνήτη

 

Επιβάτης ή μέλος του πληρώματος που παραβαίνει εντολή του κυβερνήτη, η οποία αφορά στην ασφάλεια του αεροσκάφους κατά την πτήση, των προσώπων που επιβαίνουν σ' αυτό ή των μεταφερομένων πραγμάτων τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή με χρηματική ποινή.

 

Άρθρο 171

Ακροβατικές πτήσεις

 

Όποιος οργανώνει ή εκτελεί ακροβατικές πτήσεις ή επιδείξεις με αλεξίπτωτο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο χωρίς άδεια της αρχής τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή με χρηματική ποινή.

Αν η πράξη έγινε πάνω από κατοικημένες περιοχές, επιβάλλεται φυλάκιση έως ένα έτος.

 

Άρθρο 172

Απόρριψη αντικειμένων

 

Όποιος χωρίς άδεια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας απορρίπτει από αεροσκάφος που βρίσκεται σε πτήση οποιοδήποτε αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει ζημία ή ρύπανση τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης και κάθε άλλο μέλος του πληρώματος, αν παρέλειψαν να αποτρέψουν την πράξη.

 

Άρθρο 173

Πτήση σε απαγορευμένη περιοχή

 

Με φυλάκιση τιμωρείται ο κυβερνήτης αεροσκάφους που ίπταται παρανόμως σε απαγορευμένη περιοχή.

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη δήμευση του αεροσκάφους.

 

Άρθρο 174

Είσοδος σε απαγορευμένους χώρους

 

΄Οποίος χωρίς άδεια της αρχής εισέρχεται ή οδηγεί ζώο ή τροχοφόρα μέσα σε απαγορευμένους χώρους αεροδρομίου τιμωρείται με φυλάκιση έως έξι μήνες ή με χρηματική ποινή.

 

Άρθρο 175

Παράλειψη αναγγελίας ατυχήματος

ή παροχής αρωγής

 

Κυβερνήτης αεροσκάφους, ο οποίος παραβαίνει την υποχρέωση που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 123, τιμωρείται με φυλάκιση.

Όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 124 έως 140 τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος.

Με φυλάκιση έως ένα έτος τιμωρείται όποιος χωρίς άδεια μετακινεί συντρίμματα ή τμήματα αεροσκάφους, εκτός αν το έπραξε για την προστασία ανθρώπινης ζωής ή ιδιοκτησίας.

 

Άρθρο 176

Παραβάσεις του πληρώματος σε περίπτωση

κατάστασης ανάγκης

 

Με φυλάκιση και χρηματική ποινή τιμωρείται ο κυβερνήτης ή άλλο μέλος του πληρώματος , αν παραβαίνοντας τα ειδικά καθήκοντα του σε περίπτωση ανάγκης ή εγκατάλειψης του αεροσκάφους παραμελεί τη διάσωση των ανθρώπων που επιβαίνουν, των εγγράφων του αεροσκάφους και του ταχυδρομείου.

 

Άρθρο 177

Σύληση ή διαρπαγή

 

Όποιος σε τόπο αεροπορικό ατυχήματος προβαίνει σε σύληση νεκρού ή σε αφαίρεση αγαθών που ανήκουν σε τραυματία ή σε διαρπαγή του ταχυδρομείου, των μεταφερομένων πραγμάτων ή γενικά αντικειμένων του αεροσκάφους τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

 

Άρθρο 178

Παράνομη κατάληψη αεροσκάφους

 

Όποιος παρανόμως και με βία ή απειλή βίας καταλαμβάνει αεροσκάφος που βρίσκεται σε πτήση ή σε λειτουργία ή ασκεί έλεγχο σ' αυτό ή το διατηρεί κάτω από τον έλεγχό του τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστο δέκα ετών

Όποιος παρανόμως προβαίνει σε πράξη βίας ή απειλή βία κατά προσώπου μέσα σε αεροσκάφος που βρίσκεται σε πτήση, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος στην ασφάλεια του αεροσκάφους, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστο δέκα ετών.

 

Άρθρο 179

Καταστροφή ή βλάβη αεροσκαφών ή σωστικών μέσων

 

Όποιος καταστρέφει ή προξενεί σε αεροσκάφος που βρίσκεται σε λειτουργία βλάβη η οποία το καθιστά ακατάλληλο για πτήση ή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κατά τη διάρκεια της πτήσης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστο δέκα ετών.

Όποιος καταστρέφει ή αφαιρεί με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση σωστικά μέσα του αεροσκάφους τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν από την πράξη του προέκυψε κίνδυνος ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.

 

Άρθρο 180

Τοποθέτηση εκρηκτικών μέσων

 

Όποιος τοποθετεί ή προκαλεί κατά οποιοδήποτε τρόπο σε αεροσκάφος που βρίσκεται σε λειτουργία την τοποθέτηση συσκευής, ουσίας ή άλλου αντικειμένου από τα οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος καταστροφής του αεροσκάφους κατά την πτήση ή κίνδυνος βλάβης, πρόσφορης να το καταστήσει ακατάλληλο για πτήση, ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κατά την διάρκεια της πτήσης τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

 

Άρθρο 181

Καταστροφή ή βλάβη αεροπορικών

Εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών

 

Όποιος καταστρέφει ή βλάπτει εγκατάσταση που εξυπηρετεί την αεροπλοΐα ή παρεμβαίνει στη λειτουργία ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τη λειτουργία τέτοιας εγκατάστασης ή υπηρεσίας, ώστε να μπορεί από την πράξη αυτή να προκύψει κίνδυνος για την ασφάλεια αεροσκάφους που βρίσκεται σε πτήση, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

 

Άρθρο 182

Διάδοση ψευδών ειδήσεων

 

Όποιος διαβιβάζει ή διαδίδει εν γνώσει ψευδείς πληροφορίες και προκαλεί με αυτές παραπλάνηση από την οποία τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια αεροσκάφους κατά την πτήση τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

 

Άρθρο 183

Επιβαρυντική περίπτωση

 

Αν από πράξη που αναφέρεται στα άρθρα 178 έως 182 επήλθε θάνατος, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

 

Άρθρο 184

Απόπειρα και συνεργία

 

Στην περίπτωση απόπειρας τέλεσης των αξιόποινων πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 178 έως 182 επιβάλλεται η ποινή η οποία προβλέπεται για την τετελεσμένη πράξη. Ο υπαίτιος απρόσφορης απόπειρας τιμωρείται με την ελαττωμένη ποινή του άρθρου 83 του Ποινικού Κώδικα. Αν ενήργησε από ευήθεια, τιμωρείται με την ίδια ποινή μειωμένη κατά το ήμισυ.

Ο απλός συνεργός τιμωρείται με την ποινή του αυτουργού αν παρέσχε τη συνδρομή ενώ ήταν μέσα στο αεροσκάφος και αυτό βρισκόταν σε πτήση ή σε λειτουργία

Στην περίπτωση του άρθρου 179 παράγραφος 2 η απόπειρα και η συνέργεια τιμωρούνται κατά τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

 

Άρθρο 185

Ορισμοί

 

Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού θεωρείται ότι το αεροσκάφος βρίσκεται :

α. σε πτήση , από τη στιγμή κατά την οποί μετά την αποπεράτωση της επιβίβασης κλείστηκαν όλες οι εξωτερικές πόρτες του μέχρι τη στιγμή κατά την οποία ανοίχτηκε μία από αυτές με το σκοπό να γίνει αποβίβαση, και σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης μέχρι τη στιγμή κατά την οποία η αρμόδια αρχή αναλάβει την ευθύνη για το αεροσκάφος και τα πρόσωπα που είναι μέσα σ' αυτό,

β. Σε λειτουργία , από την έναρξη της προετοιμασίας της πτήσης του από το προσωπικό εδάφους ή το πλήρωμα για ορισμένη πτήση μέχρι να περάσουν είκοσι τέσσερις ώρες, ύστερα από οποιαδήποτε προσγείωση και πάντως σε όλη τη διάρκεια της πτήσης, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο α΄του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο 186

Εκπρόσωπος νομικού προσώπου

 

Όταν ο εκμεταλλευόμενος αεροσκάφος είναι νομικό πρόσωπο, ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό ή το νόμο τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται για τον εκμεταλλευόμενο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΕΡΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 187

Ιδιωτική αεροπορία

 

Η χρήση αεροσκάφους για ιδιωτικούς, τουριστικούς και αθλητικούς σκοπούς τελεί υπό την εποπτεία και την προστασία του κράτους σύμφωνα με όσα ειδικές διατάξεις ορίζουν

 

Άρθρο 188

Επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης

Σε αεροσκάφος

 

Αναγκαστική κατάσχεση αεροσκάφους δεν επιβάλλεται πριν περάσουν είκοσι τέσσερις ώρες από την επίδοση της επιταγής για πληρωμή.

 

Άρθρο 189

Τέλη

 

Αεροσκάφος, το οποίο ίπταται πάνω από την ελληνική επικράτεια ή προσγειώνεται σε ελληνικά αεροδρόμια ή δέχεται οποιασδήποτε μορφής εξυπηρετήσεις, υπόκειται σε καταβολή τελών που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού.

 

Άρθρο 190

Πειθαρχικές και διοικητικές ποινές

 

Με διάταγμα καθορίζονται ιδίως τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι διοικητικές ποινές, τα όργανα άσκησης της πειθαρχικής εξουσίας και η αποζημίωσή τους, καθώς και οι λοιποί δικονομικοί όροι άσκησης της σχετικής εξουσίας της πολιτείας στους κυβερνήτες, στα μέλη του πληρώματος και σε όσους ασχολούνται άμεσα με την τεχνική εκμετάλλευση και ασφάλεια των πτήσεων των πολιτικών αεροσκαφών.

 

Άρθρο 191

Καθορισμός ελληνικού εναέριου χώρου

 

Για τον καθορισμό του ελληνικού εναέριου χώρου η έκταση των χωρικών υδάτων ορίζεται με διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Μέχρι την έκδοση του κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάγματος ισχύει το διάταγμα της 6/18 Σεπτεμβρίου 19931 "περί καθορισμού πλάτους χωρικών υδάτων, όσον αφορά τα ζητήματα της αεροπορίας και της αστυνομίας αυτής.".

 

Άρθρο 192

Αρμόδιος Υπουργός

 

¨Όπου στον Κώδικα αυτόν αναφέρεται "Υπουργός" εννοείται ο Υπουργός στον οποίο υπάγεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Όπου στον Κώδικα αυτό αναφέρεται "διάταγμα" αυτό εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού αυτού.

 

Άρθρο 193

Καταργούμενες διατάξεις

 

Από την έναρξη της ισχύος του Κώδικα αυτού καταργούνται:

α. Ο νόμος 5017 της 3/13 Ιουνίου 1931 "περί πολιτικής αεροπορίας"

β. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 και 7 του νόμου 480/1976 (ΦΕΚ 314).

 

Άρθρο 194

Διατηρούμενες διατάξεις

 

Συμβάσεις παραχώρησης ή άδειες εκτέλεσης αεροπορικών μεταφορών, διεθνείς πολυμερείς συμβάσεις και διμερείς συμφωνίες δε θίγονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.

 

Άρθρο 195

Έναρξη ισχύος

 

Ο Κώδικας αυτός αρχίζει να ισχύει έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις που προβλέπουν για την εφαρμογή τους της έκδοση διατάγματος ή υπουργικής απόφασης.

Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από τη δημοσίευση των προβλεπόμενων διαταγμάτων και αποφάσεων".

 

Άρθρο δεύτερο

 

Η Ειδική Επιτροπή, στην οποία αναφέρεται το Άρθρο πρώτο αυτού του νόμου, διατηρείται για μια τριετία από την ισχύ του Κώδικα ως γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργού. Η αμοιβή του προέδρου, των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο τρίτο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 1988

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΣΟΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

 

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 1988

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

 

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ 3451/1998 - ΣΕ3452/1998 - 649/1999 - 4805/1997