EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1988

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

131

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1788

Κύρωση της αριθ. 10 της 19 Ιανουαρίου 1988 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 11 Α') και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθ. 10 της 19 Ιανουαρίου 19888 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 11 Α'), της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

 

"ΠΡΑΞΗ 10/19 Ιανουαρίου 1988

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα".

 

2. Την ανάγκη λήψεως μέτρων αντιμετώπισης της προσφάτως αυξημένης σε επικίνδυνα όρια ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο Αττικής.

 

3. Εισηγήσεις των Υπουργών Εργασίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζει:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

 

Κατάργηση πετρελαιοκίνησης επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί) στην περιοχή Αθηνών και άλλες διατάξεις.

 

Άρθρο 4

 

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1988 απαγορεύεται η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας σε επιβατηγά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα που πρόκειται να κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά ως δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα με έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στην περιοχή της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1437/1984 (ΦΕΚ 59). Η απαγόρευση αυτή ισχύει και προκειμένου για αντικατάσταση ήδη κυκλοφορούντων στην ίδια περιοχή επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ή των κινητήρων αυτών με πετρελαιοκινητήρα.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι τεχνικοί όροι και τα κίνητρα βάσει των οποίων επιτρέπεται η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας σε επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ταξί) με χρήση υγραερίου και αμόλυβδης βενζίνης, όπως επίσης και η αντικατάσταση κινητήρα για την αυτή χρήση. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία, ο χρόνος και οι λοιποί όροι αντικατάστασης των ήδη κυκλοφορούντων στην περιοχή της παραγράφου 1 επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί) ή των κινητήρων τους.

3. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1, πετρελαιοκίνητα επιβατηγά αυτοκίνητα μέχρι την 22 Δεκεμβρίου 1987 έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα στο όνομα δικαιούμενου να κυκλοφορήσει επιβατηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (ταξί) στην περιοχή της παραγράφου 1 ή έχουν παραγγελθεί στο όνομά του στο εξωτερικό και έχουν φορτωθεί αποδεδειγμένα μέχρι την ίδια χρονολογία επιτρέπεται να λάβουν άδεια κυκλοφορίας ως επιβατηγά δημόσιας χρήσης, εφ' όσον ταξινομηθούν μέχρι 31 Μαρτίου 1988.

 

4. Από τη δημοσίευση της παρούσας απαγορεύεται η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων επιβατηγών δημόσιας χρήσης (ταξί) με έδρα στην περιοχή της παραγράφου 1.

 

Aρθρο 5

Τροποποίηση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 614/1977)

 

Αρθρο 6

 

 

Άρθρο έκτο

 

1. Τα πρόστιμα των διατάξεων: α) της παρ. 11 του άρθρου 5 του κυρωθέντος με το ν. 614/1977 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 167), β) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55) και γ) του εδαφίου 4 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4) (παρ. 4 του άρθρου 15 του Κ.Ο.Κ., όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 894/1979 ΦΕΚ 89), όπως καθορίστηκαν με το άρθρο 5 παρ. 1δ, 1ε και 2 του Κεφαλαίου Γ της κυρούμενης με το νόμο αυτόν αριθ. 10/19.1.1988 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, υπόκεινται σε αναπροσαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 1350/1983.

2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθ. 3111/63/25.1.1988 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 22/Β/28.1.1988), που έχει ως εξής:

 

"Αριθ. 3111/63

 

Συμπλήρωση της 42505/842/23.12.1987 απόφασης "Καθορισμός χρηματικών προστίμων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Κ.Ο.Κ." (ΦΕΚ 22/Β/28.1.1988).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 104 του δια του ν. 614/1977 Κυρωθέντος Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 894/1979 "περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του δια του ν. 614/1977 Κυρωθέντος Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" και όπως αυτή στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 1350/1983 "υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις".

 

2. Το άρθρο 5 της 10/19.1.1988 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου "Ρυθμίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Λεκανοπέδιο Αττικής" (ΦΕΚ 11/Α/1988).

 

3. Τη 42505/842/23.12.87 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σχετικά με "καθορισμό χρηματικών ποσών προστίμων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνουμε τη 42505/842/23.12.1987 απόφασή μας και καθορίζουμε τα χρηματικά ποσά των προστίμων του, με το ν. 614/1977 κυρωθέντος, Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της αριθ. 10/19..1.1988 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 104 αυτού, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 894/1979 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 1350/1983, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΟΚ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΥΤΟΥ

_______________________________________________________________________

Α/Α Περίληψη παράβασης Διάταξη ΚΟΚ που προβλέπει Χρηματικό ποσό

και στοιχεία διάταξης επιβολή προστίμου προστίμου

που την προβλέπει

(1) (2) (3) (4)

_______________________________________________________________________

1. Παραβίαση Άρθρο 5 παρ. 11 όπως 9.200

διαγραμμίσεων οδών αντικαταστάθηκε με το δρχ.

(άρθρο 5 παρ. 1-10) εδάφιο δ' της παρ. 1 τουλάχιστο

του άρθρου 5 του ΚΕΦ. Γ'

της αρ. 10/1988 Π.Υ.Σ.

2. Οδηγοί που κυκλοφορούν Άρθρο 15 παρ. 4, όπως 27.600 δρχ.

οδικά οχήματα τα οποία αυτή αντικαταστάθηκε με τουλάχιστο

εκπέμπουν καυσαέρια ή το άρθρο 5 του Ν. 894/1979

προκαλούν θορύβους πάνω και στη συνέχεια αντικαταστά-

από τα επιτρεπόμενα θηκε με την παρ. 2 του άρθρου

όρια ή οδηγούν μοτο- 5 του ΚΕΦ. Γ' της αριθμ.

συκλέττες ή μοτοποδή- 10/1988 Π.Υ.Σ.

λατα για επίδειξη

ικανότητας ή τέλεση

αυτοσχέδιων αγώνων

(άρθρο 15 παρ. 1 και 2

ως το άρθρο αυτό αντι-

καταστάθηκε με το άρθρο

5 του Ν. 894/1979).

3. Περιοριστικά μέτρα Άρθρο 52 παράγρ. 5, όπως 23.000 δρχ.

κυκλοφορίας, για την αυτό αντικαταστάθηκε με το τουλάχιστο

ανακούφιση, την ομαλή άρθρο 8 του Ν. 1350/1983,

και ασφαλή διεξαγωγή και όπως το τελευταίο

της Οδικής Κυκλοφορίας εδάφιο της παρ. 5 αντικατα-

κ.λ.π. (παρ. 5 του στάθηκε με το εδάφ. ε της

άρθρου 52 του Ν. 614/ παρ. 1 του άρθρου 5 του

1977, όπως αυτό αντι- ΚΕΦ. Γ' της αριθ. 10/1988

καταστάθηκε με το Π.Υ.Σ.

άρθρο 8 του Ν. 1350/

1983).

_______________________________________________________________________

 

Η με αριθμό (4) παράβαση του πίνακα της αριθ. 42505/842/1987 απόφασής μας καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.2.1988.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 1988

Ο Υπουργός

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ"

 

Τα πρόστιμα που αναπροσαρμόστηκαν με την απόφαση αυτή αναπροσαρμόζονται μαζί με τα λοιπά πρόστιμα που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όταν γίνει η αναπροσαρμογή των προστίμων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του.

 

3. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του Κ.Ο.Κ., όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 894/1979, την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1512/1985 και την παρ. 2 του άρθρου 5 της κυρούμενης με το νόμο αυτόν αριθ. 10/19.1.1988 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής:

 

"4. Οι παραβαίνοντες τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο τουλάχιστον έξι χιλιάδων (6.000) δραχμών και με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από τον βεβαιούντα την παράβαση. Τα αφαιρούμενα στοιχεία κρατούνται στην αρμόδια αρχή μέχρι να προσκομισθεί από τον παραβάτη σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας συγκοινωνιών για την καταλληλότητα του οχήματος από πλευράς εκπομπής καυσαερίων ή θορύβων".

 

4. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του π. δ/τος 243/1987 (ΦΕΚ 104), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 της προαναφερόμενης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται, με επιφύλαξη της ισχύος του άρθρου 25 παρ. 5 του ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148) όπως ισχύει, ως εξής:

 

"1. Οι παραβάτες των διατάξεων του Κανονισμού αυτού τιμωρούνται:

 

α) Με διοικητικό πρόστιμο:

 

αα) της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 16 από εξήντα χιλιάδες (60.000) έως εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές.

 

ββ) των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1γ του άρθρου 7, του άρθρου 8 παρ. 12 (με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 23) και 13, του άρθρου 10 παρ. 3, του άρθρου 14 παρ. 1, 6 και 9, του άρθρου 16 και του άρθρου 17 από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές.

 

γγ) των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1γ και 2, του άρθρου 4, του άρθρου 5 παρ. 4, του άρθρου 8 παρ. 1δ, 2, 5, 8, 14 και 15, του άρθρου 10 παρ. 1, 2 και 4, του άρθρου 11 παρ. 2 και του άρθρου 19 από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

 

δδ) των λοιπών διατάξεων (με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 23) από δύο χιλιάδες (2.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.

 

β) των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1α (άρνηση μίσθωσης), παρ. 1β (διακοπή μίσθωσης), 1γ (πολλαπλή μίσθωση) και παρ. 3 (επιλογή επιβατών), σε βαθμό πλημμελήματος με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) δραχμών ή και με τις δύο ποινές, που επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού".

 

5. Το άρθρο 6 της προαναφερόμενης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 6

 

1. Τα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία και επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (ταξί), που έχουν έδρα διοικητική μονάδα η οποία βρίσκεται στην περιοχή της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1437/1984 (ΦΕΚ 59), υπόκεινται και σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο των εκπεμπόμενων απ' αυτά καυσαερίων, ο οποίος διενεργείται ατελώς κάθε έξι (6) μήνες μετά τον τακτικό περιοδικό έλεγχό τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 1387/1981 (ΦΕΚ 347), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 363/1986 (ΦΕΚ 145), κατά τον οποίο χορηγήθηκε Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες βλάβες. Οι παραβάτες υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (ΦΕΚ 55). Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του πρω΄του εδαφίου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 και σε άλλες περιοχές της Χώρας.

 

3. Αυτή πράξη, υποκείμενη σε νομοθετική κύρωση, ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός της παραγρ. 3 του άρθρου 5 που ισχύει από την ημέρα έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού και εκτός των λοιπών περιπτώσεων που διαφορετικά ορίζεται στις διατάξεις της".

 

 

Άρθρο ένατο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÑÏÕÌÅËÉÙÔÇÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏÂÏËÁÓ

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ÃÉÙÑÃÏÓ ÃÅÍÍÇÌÁÔÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÏÕËÏÕÌÐÇÓ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 1988

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ÁÃÁÌÅÌÍÙÍ ÊÏÕÔÓÏÃÉÙÑÃÁÓ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ17/1997-ΣΕ3451/1994