EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1951

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

97

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1725

 

Περί συμπληρώσεως της περί αυτοκινήτων νομοθεσίας.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

 

Η μεταβίβασις οιουδήποτε δικαιώματος επί αυτοκινήτων δέον επί ποινή ακυρότητος να καταρτίζεται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου και ν' ανακοινούται εν αντιγράφω εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών εντός μηνός από της καταρτίσεώς της.

 

Άρθρον 2.

 

1. Εικονικότης συμβολαίου μεταβιβάσεως δικαιώματος επί αυτοκινήτου οιασδήποτε κατηγορίας, αναφερομένη είτε εις αυτήν ταύτην την σύμβασιν είτε εις τα πρόσωπα των συμβληθέντων, δύναται να προβληθή εφεξής μόνον εάν αποδεικνύεται δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, ούτινος αντίγραφον έχει υποβληθή εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών εντός μηνός από της καταρτίσεώς του.

2. Έγγραφα συνταγέντα οποτεδήποτε προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου προς απόδειξιν εικονικότητος εν όλω ή εν μέρει συμβολαίων μεταβιβάσεως δικαιώματος επί αυτοκινήτου, αποκτώσι την κατά την προηγουμένην παράγραφον ισχύν συμβολαιογραφικού εγγράφου εάν κατατεθώσιν ενώπιον συμβολαιογράφου και υποβληθώσιν εν αντιγράφω εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας ταύτης τα τοιαύτα έγγραφα αποβάλλουσι πάσαν ισχύν, μη επιτρεπομένης της αμφισβητήσεως επί τη βάσει αυτών της ειλικρινείας και του κύρους των συμβολαιογραφικών εγγράφων.

 

Άρθρον 3.

 

Τα υποβλητέα εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών κατά τα προηγούμενα άρθρα αντίγραφα συμβολαίων εκδίδονται ατελώς προς χρήσιν του Δημοσίου, τα δε κατά την παράγραφον 2 του προηγουμένου άρθρου 2 προσαγόμενα προς κατάθεσιν ιδιωτικά έγγραφα γίνονται δεκτά παρά των συμβολαιογράφων και αν δεν έχουν υποβληθή εις το προσήκον τέλος χαρτοσήμου, υποβαλλομένης εις το απλούν τέλος της πράξεως καταθέσεως.

 

Άρθρον 4.

 

Αι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.Δ. 1217/1949 έχουσιν εφαρμογήν και επί του μονίμου Προσωπικού της Βουλής.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 6 Απριλίου 1951.

ΠΑΥΛΟΣ Β.

 

Ο επί των Συγκοινωνιών Υπουργός

ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 6 Απριλίου 1951.

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός.

ΗΛ. ΛΑΓΑΚΟΣ.

 

NOMOΛΟΓΙΑ

ΣΕ2783/1968