EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤHΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

Εν Αθήναις

Τη 23 Αυγούστου 1985

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

143

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1560

Σύσταση θέσεων προσωπικού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1.

Αύξηση θέσεων.

Αυξάνονται οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στον εισαγωγικό βαθμό κατά κλάδους ως εξής:

α) κλάδος ΑΤ1 διοικητικού εβδομήντα (70) θέσεις,

β) κλάδος ΑΤ2 λογιστικού εβδομήντα (70) θέσεις,

γ) κλάδος ΑΤ3 αναλυτών - προγραμματιστών οκτώ (8) θέσεις,

δ) κλάδος ΜΕ4 χειριστών Η/Υ μέσων προπαρασκευής στοιχείων οκτώ (8) θέσεις και

ε) κλάδος ΣΕ1 κλητήρων δέκα (10) θέσεις.

 

Άρθρο 2.

Σύσταση κλάδων - προσόντα.

Συνιστώνται νέοι κλάδοι μόνιμου προσωπικού ως εξής:

1.                  Κλάδος ΑΤ4 μηχανικών με έξι (6) θέσεις, τρεις (3) πολιτικών μηχανικών, μία (1) μηχανολόγου - ηλεκτρολόγου και δύο (2) αρχιτεκτόνων. Οι θέσεις αυτές διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής:

α) μία (1) με βαθμούς 3ο-2ο και

β) πέντε (5) με βαθμούς 6ο-4ο.

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό 6ο βαθμό ορίζονται δίπλωμα του Ε.Μ.Π. ή πολυτεχνικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμο δίπλωμα πανεπιστημίου της αλλοδαπής των αντίστοιχων ειδικοτήτων και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

2.                  Κλάδος ΑΤ5 μεταφραστών-διερμηνέων με τρεις (3) θέσεις, μία (1) με βαθμούς 3ο-2ο και δύο (2) με βαθμούς 7ο-4ο. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό 7ο βαθμό ορίζονται:

α) πτυχίο ανώτατου ημεδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και

β) πτυχίο ΚΕΜΕΔΙ (τμήματος μεταφραστών ή διερμηνέων). Αν δεν προσέλθουν υποψήφιοι με πτυχίο ΚΕΜΕΔΙ, απαιτείται άριστη γνώση μίας ή δύο (2) ξένων γλωσσών (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική), όπως ορίζεται με την προκήρυξη.

3.                  Κλάδος ΑΡ διοικητικού -λογιστικού με εκατό (100) θέσεις, είκοσι πέντε (25) με βαθμούς 5ο-4ο και εβδομήντα πέντε (75) με βαθμούς 9ο-6ο. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό 9ο βαθμό ορίζονται πτυχίο τμήματος λογιστικής ή διοίκησης επιχειρήσεων σχολής διοίκησης και οικονομίας ΤΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής. Από τις θέσεις αυτού του κλάδου δεν πληρούται ίσος αριθμός με τους υπηρετούντες κάθε φορά, διοικητικούς υπαλλήλους σε προσωρινές θέσεις που έχουν συσταθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136).

4.      4. Κλάδος ΜΕ9 σχεδιαστών με πέντε (5) θέσεις, τρεις (3) σχεδιαστών σχεδίασης έργων πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα και δύο (2) σχεδιαστών μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού σχεδίου. Οι θέσεις αυτές διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής:

α) Μία (1) θέση με βαθμούς 5ο-4ο.

β) Τέσσερις (4) θέσεις με βαθμούς 10ο-6ο.

Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό 10ο βαθμό ορίζονται απολυτήριο ή πτυχίο τεχνικού λυκείου δομικού τομέα και κατεύθυνσης σχεδίασης έργων πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή τίτλος σπουδών ισότιμου σχολείου ή σχολής για τρεις (3) πρώτες θέσεις και πτυχίο σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας σχεδιαστή μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού σχεδίου ή τίτλος σπουδών ισότιμης σχολής για τις άλλες δύο (2) θέσεις. Αν δεν προσέλθουν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης σχολής αντίστοιχης ειδικότητας.

5.                  Κλάδος ΜΕ10 τεχνιτών γενικών εφαρμογών με μία (1) θέση με βαθμούς 10ο-6ο. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό 10ο βαθμό ορίζεται πτυχίο σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητας ξυλουργού - επιπλοποιού.

6.                  Κλάδος ΜΕ11 χειριστών μηχανών εισαγωγής στοιχείων με εξήντα (60) θέσεις, δώδεκα (12) με βαθμούς 5ο-4ο και σαράντα οκτώ (48) με βαθμούς 10ο-6ο. Από τις θέσεις αυτές τριάντα μία (31) καταλαμβάνουν αυτοί που υπηρετούν στον προσωρινό κλάδο "ΜΕ7 χειριστών διατρητικών και επαληθευτικών μηχανών" (άρθρο 36 π.δ. 389/1977) και τις δεκατέσσερις (14) αυτοί που υπηρετούν ως χειριστές διατρητικών και επαληθευτικών μηχανών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου (περ. β άρθρ. 45 π.δ. 389/1977). Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό 10ο βαθμό ορίζονται απολυτήριο ή πτυχίο μέσης τεχνικής και επαγγελματικής σχολής κατεύθυνσης χειριστών διατρητικών και τηλετυπικών συσκευών ή τίτλος σπουδών ισότιμης σχολής. Αν δεν προσέλθουν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα, απαιτούνται απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή τίτλος σπουδών ισότιμου σχολείου ή σχολής και εμπειρία στην εισαγωγή στοιχείων σε μαγνητικά μέσα.

7.                  Κλάδος ΜΕ12 ηλεκτρολόγων με δύο (2) θέσεις με βαθμούς 10ο-6ο. Από τις θέσεις αυτές τη μία (1) καταλαμβάνει αυτός που υπηρετεί στη θέση "τεχνίτη ηλεκτρολόγου" με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό 10ο βαθμό ορίζονται απολυτήριο τεχνικού λυκείου ηλεκτρολογικού τμήματος κατεύθυνσης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή πτυχίο μέσης τεχνικής και επαγγελματικής σχολής ηλεκτρολογικού τμήματος κατεύθυνσης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή τίτλων σπουδών ισότιμου σχολείου ή σχολής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια τεχνίτη Γ ειδικότητας. Αν δεν προσέλθουν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα, απαιτούνται πτυχίο κατώτερης σχολής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη Γ ειδικότητας.

8.                  Κλάδος ΜΕ13 υδραυλικών με δύο (2) θέσεις με βαθμούς 10ο-6ο. Από τις θέσεις αυτές τη μία (1) καταλαμβάνει αυτός που υπηρετεί στη θέση "τεχνίτη υδραυλικού" με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό 10ο βαθμό ορίζονται απολυτήριο ή πτυχίο μέσης τεχνικής και επαγγελματικής σχολής μηχανολογικού τμήματος κατεύθυνσης υδραυλικών. Αν δεν προσέλθουν υποψήφιοι με τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται πτυχίο κατώτερης αναγνωρισμένης σχολής αντίστοιχης ειδικότητας. Αν δεν προσέλθουν υποψήφιοι ούτε με πτυχίο κατώτερης σχολής, απαιτούνται απολυτήριο δημοτικού σχολείου και τριετής πείρα σε υδραυλικές εγκαταστάσεις που να αποδεικνύεται από βιβλιάρια κύριας ασφάλισης ή από άλλο στοιχείο ελληνικής ή ξένης Αρχής.

9.                  Κλάδος ΜΕ14 οδηγών αυτοκινήτων με έξι (6) θέσεις με βαθμούς 10ο-6ο. Από τις θέσεις αυτές τις τέσσερις καταλαμβάνουν αυτοί που υπηρετούν "οδηγών αυτοκινήτων" με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό 10ο βαθμό ορίζονται απολυτήριο δημοτικού σχολείου και επαγγελματική άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου.

10.              Κλάδος ΜΕ15 ασφάλειας μεγάρου και χρηματαποστολών με δέκα (10) θέσεις με βαθμούς 10ο-6ο. Από τις θέσεις αυτές τρεις (3) καταλαμβάνουν αυτοί που υπηρετούν στις θέσεις πρόσθετων αστυφυλάκων και διέπονται από τις διατάξεις του ν.δ. 755/1970. Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνεται προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35/Α/1983).

 

Άρθρο 3.

Από τις οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων δεν πληρούται αριθμός ίσος με τους υπηρετούντες ήδη σε προσωρινές θέσεις ή σε θέσεις που θα μετατραπούν σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1476/1984 "Διορισμός σε μόνιμες θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις".

 

Άρθρο 4.

1.                  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, επιτρέπεται η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κάθε φορά που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου β του άρθρου 22 του ν. 4464/1965 (ΦΕΚ 72/Α/1965).

2.                  Επαναφέρονται, σύμφωνα με το ν. 76/1974 και το άρθρο 12 του ν. 1232/1982, στην υπηρεσία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με αίτησή τους, που θα υποβληθεί σε 20 μέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, όσοι αντιστασιακοί κατά του καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 δικαιώθηκαν απ' τις επιτροπές κρίσης του ν. 76/1974 και, για οποιοδήποτε λόγο, δεν αποδέχτηκαν την επαναφορά τους.

 

Άρθρο 5.

Οι αποδοχές των υπαλλήλων του Κλάδου ΑΤ4 μηχανικών, που υπηρετούν στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, προσαυξάνονται κατά το προσωρινό προσωπικό επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 754/1978, που έπαιρναν οι ομοιόβαθμοί τους μόνιμοι μηχανικοί του Υπουργείου Συγκοινωνιών κατά την 1.1.1979.

 

Άρθρο 6.

Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 1985

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η μεγάλη σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα 23 Αυγούστου 1985