EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

186

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.155

Περί κτήσεως υπό του Ελληνικού Δημοσίου του εν Αθήναις και επί της οδού Ελευθ. Βενιζέλου 31 κειμένου ακινήτου ιδιοκτησίας Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) και καταργήσεως ενιών διατάξεων του Α.Ν. 263/168 "περί τροποποιήσεως και συμπηρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν:

 

Aρθρο 1

 

Επιτρέπεται η υπό του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσώπου υπό του Υπουργού των Οικονομικών ή του νομίμως παρ'αυτού εξουσιοδοτημένου δημοσίου υπαλλήλου, κτήσις διά συμβάσεως της κυριότητος του εν Αθήναις και επί της οδού Ελευθ.Βενιζέλου αριθμός 31 κειμένου ακινήτου, ιδιοκτησίας του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).

 

Άρθρο 2

 

Η περί μεταβιβάσεως της κυριότητας του ακινήτου σύμβασις του προηγουμένου άρθρου, ως και η μεταγραφή αυτής απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου και παντός ετέρου υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου τέλους ή δικαιώματος, τα δε διά την σύνταξιν της συμβάσεως ταύτης δικαιώματα του συμβολαιογράφου ορίζονται διά κοινής αποφάσεως των Υπυργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και Δικαιοσύνης, εκδιδομένης κατά το άρθρο 55, παρ.2 του ΝΔ 1333/1973 "περί κώδικος Συμβολαιογράφων".

 

Άρθρο 3

 

Αι διατάξεις του άρθρου 6 του Α.Ν. 263/1968 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί δημοσίων κτημάτων", ως αυταί ετροποποιήθησαν δια της παρ. 1 του άρθρου μόνου του Α.Ν. 317/1968 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενιών διατάξεων του Α.Ν. 263/1968 "περί δημοσίων κτημάτων"καταργούνται αφ'ής ίσχυσαν τα δε συμβόλαια τα καταρτισθέντα μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος άνευ των υπό του άρθρου 6 του Α.Ν. 268/1968, ως τούτο ετροποποιήθη δια του Α.Ν. 317/1968 προβλεπομένων δηλώσεων, είναι ισχυρά και έγκυρα πλήν των περιπτώσεων καθ'άς η ένεκα του λόγου τούτου ακυρότης εβεβαιώθη δι'αμετακλήτου δικαστικής απόφασης.

 

Αρθρον 4

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται απ΄της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπ΄της Βουλής και παρ'Ήμών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημε΄ριδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως ν΄μος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 1 Σεπτεμβρίου 1975

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ


 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφαγίς

Εν Αθήναις τη 3 Σεπτεμβρίου 1975

 

Ο ΕΠΙΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

NOMOΛΟΓΙΑ

ΣΕ896/1990