EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΑΘΗΝΑ

8 MAIOY 1984

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

59

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1437

Ρύθμιση θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν την κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

 

Άρθρο 1.

Έννοια διοικητικής μονάδας

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των επόμενων άρθρων και όσων άλλων διατάξεων αφορούν στα επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.), ως διοικητική μονάδα νοείται ο δήμος ή η κοινότητα.

2. Με πρ. δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνιών, μπορούν να καθοριστούν οι γενικοί όροι ώστε περισσότερες από μία διοικητικές μονάδες να χαρακτηρίζονται με διοικητικές πράξεις μία ενιαία διοικητική μονάδα. Με το ίδιο διάταγμα μπορεί να καθορίζονται και οι όροι για την τροποποίηση ή και την κατάργηση των διοικητικών πράξεων που έχουν χαρακτηρίσει περισσότερες διοικητικές μονάδες ως μια ενιαία. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί γίνονται με απόφαση του οικείου νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της νομαρχιακής επιτροπής του άρθρου 3. Με την ίδια νομαρχιακή απόφαση ρυθμίζονται τα όρια της περιμετρικής ζώνης της νέας διοικητικής μονάδας, η ονομασία της που θα αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας αυτών ως έδρα των αυτοκινήτων καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη στάθμευση και την κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, που η έδρα τους υπάγεται στην ενιαία διοικητική μονάδα. Σε περίπτωση που η ενιαία διοικητική μονάδα περιλαμβάνει δήμους ή κοινότητες υπαγόμενες σε περισσότερους νομούς ή διαμερίσματα για την έκδοση των παραπάνω διοικητικών πράξεων απαιτείται σύμπραξη των οικείων νομαρχών μετά γνώμη των αντίστοιχων νομαρχιακών επιτροπών του άρθρου.

3. Είναι ενιαία διοικητική μονάδα:

α) Η περιοχή Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων, όπως έχει καθορισθεί με την παρ. 2 της απόφασης 21363/1509/21.6.1978 του Υπουργού Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 609/Β/78), όπως έχει συμπληρωθεί με την όμοια απόφαση Δ.30344/1272/81/28.8.81 (ΦΕΚ 525/Β/81).

β) Η περιοχή της Θεσσαλονίκης με ακτίνα δέκα (10) χιλιόμετρα από το Λευκό Πύργο.

3. Διοικητικές πράξεις με τις οποίες περισσότερες από μία διοικητικές μονάδες αποτέλεσαν μία ενιαία διοικητική μονάδα διατηρούν την ισχύ και μπορούν να καταργηθούν ή τροποποιηθούν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο 2

Καθορισμός αριθμού

 

1. Ο αριθμός των νέων αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., με ή χωρίς μετρητή (ταξί-αγοραίων), που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των σχετικών με τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μεταφορικών αναγκών κάθε διοικητικής μονάδας της Χώρας, καθορίζεται μέσα στο πρώτο τετράμηνο κάθε διετίας με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από γνώμη της νομαρχιακής επιτροπής του άρθρου 3. Η πρώτη διετία αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 1984 και ο καθορισμός του αριθμού γίνεται με βάση τις ανάγκες της 31 Δεκεμβρίου 1983.

2. Για την περιοχή της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου, αντί της γνώμης της νομαρχιακής επιτροπής του άρθρου 3 λαμβάνεται η γνώμη του ΟΑΣ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των ιδιοκτητών και οδηγών των αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., ενεργείται με απόφαση του Νομάρχη Αττικής. Στις λοιπές διοικητικές μονάδες του Νομού Αττικής, ο καθορισμός των αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., ενεργείται με απόφαση των οικείων αναπληρωτών νομαρχών.

 

Άρθρο 3.

Νομαρχιακή Επιτροπή.

 

1. Στην έδρα κάθε νομαρχίας ή διαμερίσματος συνιστάται νομαρχιακή επιτροπή θεμάτων αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. η οποία αποτελείται:

α) Από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας συγκοινωνιών της νομαρχίας.

β)Από εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής, τον οποίο ορίζει με τον αναπληρωτή του η αστυνομική διεύθυνση ή η διοίκηση χωροφυλακής του νομού, κατά περίπτωση, κατά προτίμηση δε τον αρμόδιο για θέματα τροχαίας κίνησης αξιωματικό.

γ) Από εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του νομού, κατά περίπτωση, τον οποίο ορίζει με τον αναπληρωτή του το αρμόδιο όργανό της.

δ) Από εκπρόσωπο των ιδιοκτητών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. του νομού.

ε) Από εκπρόσωπο των επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. του νομού.

Εκτός των παραπάνω, ο οικείος νομάρχης μπορεί να ορίζει ακόμη ως μέλος της νομαρχιακής επιτροπής χωρίς ψήφο και ένα πρόσωπο με γνώσεις για τα θέματα συγκοινωνίας και κυκλοφορίας του νομού, κατά προτίμηση τον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών.

2.

3. Καθήκοντα προέδρου της νομαρχιακής επιτροπής εκτελεί ο προϊστάμενος της υπηρεσίας συγκοινωνιών της νομαρχίας και καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της υπηρεσίας συγκοινωνιών της οικείας νομαρχίας.

4. Η συγκρότηση της νομαρχιακής επιτροπής γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της νομαρχιακής επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών καθορίζεται η αποζημίωση του προέδρου, των μελών και του γραμματέα της νομαρχιακής επιτροπής.

5. Έργο της νομαρχιακής επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης για τον προσδιορισμό του αριθμού των νέων αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των σχετικών με τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής μεταφορικών αναγκών των κατοίκων κάθε διοικητικής μονάδας του νομού. Για τον προσδιορισμό του κατά το προηγούμενο εδάφιο αριθμού λαμβάνονται υπόψη:

α) Η δομή και η έκταση του υφιστάμενου δικτύου δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μαζικής μεταφοράς και το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχεται από αυτό.

β) Ο πληθυσμός της διοικητικής μονάδας και ο αριθμός των επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων που κυκλοφορούν σ' αυτή.

γ) Ο αριθμός και οι συνθήκες εκμετάλλευσης αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ.

δ) Οι τυχόν υπάρχουσες ειδικές ανάγκες.

ε) Η εξέλιξη του συγκοινωνιακού έργου και οι προβλεπόμενες ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής.

Επίσης λαμβάνονται υπόψη, για όσες διοικητικές μονάδες κρίνεται απαραίτητος, και γραπτές απόψεις των φορέων Εμπορικού Επιμελητηρίου, Τεχνικού Επιμελητηρίου, Εργατικού Κέντρου, ΚΤΕΛ (αστικού-υπεραστικού), ΕΟΤ (εφόσον υπάρχει τοπικό γραφείο), του οικείου δήμου ή κοινότητας κατά περίπτωση, εκπροσώπων των πολυτεκνικών οργανώσεων του νομού και άλλων φορέων, των οποίων η γνώμη κρίνεται αναγκαία.

6. Όπου σε άλλες διατάξεις αναφέρεται το τοπικό συμβούλιο του άρθρου 22 του Ν. 588/1977 (ΦΕΚ Α΄ 148), νοείται η νομαρχιακή επιτροπή του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο 4.

Δικαιούχοι

 

1. Οι κενές θέσεις αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, καλύπτονται με τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής. Οι άδειες αυτές χορηγούνται:

α) σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) να ασκούν το επάγγελμα του οδηγού αυτοκινήτου (πολύτεκνοι ή μη) ή

ββ) να έχουν την ιδιότητα του πολύτεκνου και κατά την 1η Ιανουαρίου 1983 και κατά την υποβολή της αίτησής τους να είναι κύριοι και κάτοχοι ή αγοραστές με παρακράτηση κυριότητας ιδανικού μεριδίου ή μεριδίων σε αυτοκίνητο Ε.Δ.Χ. Όσοι έχουν αποκτήσει ιδανικό μερίδιο ή μερίδια αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. μετά την 1η Ιανουαρίου 1983 είναι δικαιούχοι, όταν περάσουν από τη χρονολογία αυτή (1.1.1983) τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια. Η άδεια στους πολύτεκνους χορηγείται, εφόσον παραιτηθούν από το δικαίωμά τους στο ιδανικό ή ιδανικά μερίδια, κατά τις διακρίσεις της επόμενης παραγράφου.

β) Σε δήμους ή κοινότητες ή σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ του άρθρου 46 του Ν. 1416/1984, εφόσον δεν υπάρχουν φυσικά πρόσωπα για τη χορήγηση σ' αυτά των αδειών, οι υποψήφιοι δε να συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα για την κάλυψη των κενών θέσεων.

2. Αν δικαιούχοι των νέων αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., με έδρα διοικητική μονάδα των περιοχών των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 είναι φυσικά πρόσωπα, χορηγείται μία άδεια σε δύο (2) δικαιούχους κατά ίσα μέρη. Στους πολύτεκνους με έξι (6) παιδιά και άνω χορηγείται ολόκληρη άδεια. Ακέραιες είναι και οι χορηγούμενες άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. της περίπτ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Με π. δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνιών, καθορίζεται, για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, οι λοιποί όροι χορήγησης νέων αδειών κυκλοφορίας και ιδίως:

α) Το σύστημα για τη βαθμολόγηση των προσόντων των φυσικών προσώπων υποψηφίων για τη χορήγηση των αδειών για τον καθορισμό της σειράς τους στον πίνακα δικαιούχων. Για τον καθορισμό του συστήματος βαθμολόγησης λαμβάνονται υπόψη ο χρόνος προϋπηρεσίας του υποψηφίου, η οικονομική κατάστασή του, ο αριθμός των παιδιών του και ιδιαίτερες περιστάσεις (προβληματικά παιδιά, ανήλικα παιδιά).

β) Τα δικαιολογητικά ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών αυτών.

γ) Τα όργανα εξέτασης των αιτήσεων των υποψηφίων και η διαδικασία.

Με το ίδιο Διάταγμα καθορίζονται: Η διαδικασία αύξησης του αριθμού των κενών θέσεων αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. με έδρα τις περιοχές των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, στην περίπτωση που ο τελευταίος από τους δικαιούμενους άδεια κυκλοφορίας βάσει του πίνακα των δικαιούχων είναι πολύτεκνος με έξι (6) παιδιά και άνω, η τύχη του ιδανικού ή ιδανικών μεριδίων σε αυτοκίνητα Ε.Δ.Χ. των κατά την υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου αυτού προσώπων, αν κριθούν δικαιούχοι άδειας αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ., κατά τις διακρίσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού και ο ελάχιστος χρόνος προϋπηρεσίας των υποψηφίων της υποπερίπτ. αα΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου αυτού για να επιτρέπεται να θεωρηθούν υποψήφιοι.

4. Η παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 803/1978 (ΦΕΚ Α΄ 123) αντικαθίσταται ως εξής:

"4. με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 ορίζονται, με το π. δ/γμα με πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνιών, οι λοιποί όροι, οι προϋποθέσεις, η προτεραιότητα των δικαιούχων και η διαδικασία κάλυψης των κατά την παρ. 2 του άρθρου αυτού αναφερομένων κενών σε λεωφορεία αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης".

 

Άρθρο 5

Συγκέντρωση στοιχείων εκμετάλλευσης

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, εγκρίνεται να τεθούν σε κυκλοφορία αυτοκίνητα Ε.Δ.Χ. από δήμους ή κοινότητες ή επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. του άρθρου 46 του Ν. 1416/1984.

2. Τα αυτοκίνητα της προηγούμενης παραγράφου υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις που ισχύουν για τα αυτοκίνητα Ε.Δ.Χ. (ταξί-αγοραία) και λειτουργούν σύμφωνα με αυτές.

3. Η έγκριση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών γίνεται για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με την οικονομική εκμετάλλευση των αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. κατά κατηγορία, έδρα ή περιοχή.

4. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται η χρονολογία, μέχρι την οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών που μπορεί να παρατείνεται ή και να συντέμνεται ανάλογα με την πορεία της συγκέντρωσης των στοιχείων, ο τρόπος και η διαδικασία της παροχής και συλλογής των στοιχείων, η καταγραφή και η υποβολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 6.

Μεταβίβαση

 

1.Απαγορεύεται η μεταβίβαση των αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. οι άδειες κυκλοφορίας τους:

α) Χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού

β) Χορηγήθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1108/1980 (ΦΕΚ Α΄304) και

γ) Χορηγήθηκαν στο όνομα πολυτέκνων επαγγελματιών αυτοκινητιστών οδηγών αυτοκινήτων, ύστερα από εγκρίσεις που είχαν εκδοθεί κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του Ν. 1108/1980 εφόσον έως τότε δεν είχε γίνει μεταβίβαση του αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως.

2.Η κατά το προηγούμενη παράγραφο απαγόρευση ισχύει και για τα προσύμφωνα καθώς και για κάθε παραχώρηση της εκμετάλλευσης , βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης με εξαίρεση την περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης σε πρόσωπο που οδηγεί το αυτοκίνητο με αντάλλαγμα την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη κατά χιλιόμετρο.

3. Κατ'εξαίρεση της απαγόρευσης της παρ. 1 επιτρέπεται η μεταβίβαση των κατά την παράγραφο αυτή αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ.:

α) Με πράξη εν ζωή του κυρίου και κατόχου του αυτοκινήτου σε παιδιά του, εφόσον ασκούν κατά κύριο λόγο το επάγγελμα του οδηγού αυτοκινήτων.

β) Αιτία θανάτου, στον επιζώντα σύζυγο και παιδιά του θανόντος, εφόσον κατά το χρόνο του θανάτου δεν ασκούν άλλο επάγγελμα, εκτός από αυτό του οδηγού αυτοκινήτων. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους παραπάνω κληρονόμους ασκούν άλλο επάγγελμα ή παραιτηθούν από το μερίδιο που τους αναλογεί στο δικαίωμα της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. του θανόντος, το μερίδιό τους αυτό χορηγείται στους λοιπούς συγκληρονόμους κατά ποσοστό ανάλογο προς τη συμμετοχή καθενός από αυτούς στην άδεια κυκλοφορίας δημόσιας χρήσης που κληρονομήθηκε. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος αρνείται να μεταβιβάσει το ιδανικό μερίδιο του αυτοκινήτου ως πράγμα σε εκείνον ή σε εκείνους στους οποίους παραχωρείται η άδεια κυκλοφορίας δημόσιας χρήσης καθώς και σε περίπτωση διαφωνίας για το τίμημα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ. 1061/1971 (ΦΕΚ Α 270).

4. Αν αυτοί, στους οποίους κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχει μεταβιβαστεί η άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ., μετά τη μεταβίβαση αυτή ασχολούνται με άλλο επάγγελμα, εκτός από του επαγγελματία αυτοκινητιστή, υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) μήνες να δηλώσουν τη μεταβολή στην αρμόδια υπηρεσία συγκοινωνιών και να καταθέσουν την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου με τις πινακίδες του. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής η άδεια κυκλοφορίας ανακαλείται με απόφαση του οικείου νομάρχη. Στην περίπτωση αυτή, αν πρόκειται για ιδανικό μερίδιο άδειας κυκλοφορίας, το δικαίωμα χορηγείται στους λοιπούς συνιδιοκτήτες του αυτοκινήτου κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 386 παρ. 1 περ α΄ του Ποινικού Κώδικα.

5. Οι διατάξεις του Ν.Δ. 4278/1962 (ΦΕΚ Α 191 του Ν.Δ. 1061/1971 (ΦΕΚ Α 270) και της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 588/1977 (ΦΕΚ Α 148) δεν εφαρμόζονται στα αυτοκίνητα που αναφέρονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.

6. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, καθορίζονται: ο τρόπος υπόδειξης της άσκησης ή όχι, των κατά τις περιπτ. α' και β΄ της παρ. 3 του άρθρου αυτού επαγγελμάτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται για να αποδειχθεί η εν λόγω άσκηση ή όχι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο 7.

Οδηγοί αυτοκινήτων δημόσιου τομέα.

 

1. Οδηγοί αυτοκινήτων που υπηρετούν (με την ιδιότητα αυτή) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο τομέα, όπως καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1232/1982 (ΦΕΚ Α 22) και στο ερμηνευτικό άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α 65), αν είναι ή γίνουν κύριοι και κάτοχοι από οποιαδήποτε αιτία ή αγοραστές με παρακράτηση κυριότητας ή αν εκμεταλλεύονται στο όνομά τους αυτοκίνητο Ε.Δ.Χ., με μετρητή ή χωρίς, ολόκληρο ή ιδανικό μερίδιο, υποχρεούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ή αφότου απέκτησαν την κυριότητα και κατοχή είτε να το μεταβιβάσουν με την άδεια κυκλοφορίας του σε δικαιούμενο, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 588/1977, πρόσωπο είτε να παραιτηθούν από τη θέση του οδηγού που κατέχουν. Αν πρόκειται για αυτοκίνητο του οποίου απαγορεύεται η μεταβίβαση με πράξη εν ζωή, κατά το προηγούμενο εδάφιο μεταβίβαση δεν επιτρέπεται παρά μόνον αν συντρέχουν οι όροι και περιορισμοί της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου.

2. Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο δεν παραιτηθούν και δε μεταβιβάσουν το κατεχόμενο αυτοκίνητο, η άδεια ολόκληρη ή το ποσοστό αυτής ανακαλείται αυτοδικαίως και ο δικαιούχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, να την καταθέσει μαζί με τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στην αρμόδια υπηρεσία συγκοινωνιών. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η οικεία νομαρχία ενεργεί για την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του αυτοκινήτου και ο παραβάτης τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης κατά την παρ. 2 ολόκληρης της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ., η θέση του καλύπτεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 4. Αν η ανάκληση αφορά το μισό (1/2) της άδειας και το αυτοκίνητο έχει έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στις περιοχές των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, η άδεια παραχωρείται σε επαγγελματία οδηγό, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 1061/1971 (ΦΕΚ Α 270), όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 10 του νόμου αυτού. Αν πρόκειται για ποσοστό άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης μικρότερης από το μισό (1/2) με έδρα τις κατά το προηγούμενο εδάφιο περιοχές ή για οποιοδήποτε ιδανικό μερίδιο αυτοκινήτου με έδρα διοικητική μονάδα της λοιπής χώρας, το ποσοστό αυτό παραχωρείται ανεξάρτητα από την έδρα αυτοκινήτου στον άλλο συνιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτες κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1061/1971, που εφαρμόζονται ανάλογα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς με το οποίο είχε χορηγηθεί η άδεια.

4. Η κίνηση της διαδικασίας για την κάλυψη θέσης αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ., που κενώθηκε με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και για παραχώρηση ποσοστού άδειας τέτοιου αυτοκινήτου, γίνεται εφόσον η ανάκληση της άδειας είναι οριστική, είτε διότι δεν ασκήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο κατ' αυτής ένδικα μέσα είτε διότι ασκήθηκαν και απορρίφθηκαν.

5. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο 8.

Επαγγελματική απασχόληση ιδιοκτητών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ.

 

1. Με επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου, όσοι έχουν στο όνομά τους άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ., ολόκληρου ή μισού (1/2) αυτού και άνω ή όσοι έχουν αποκτήσει τέτοιο αυτοκίνητο, ολόκληρο ή ποσοστό 1/2 και άνω και δεν έχει ακόμη εκδοθεί στο όνομά τους η άδεια κυκλοφορίας απαγορεύεται να παρέχουν εργασία οδηγού σε άλλο αυτοκίνητο δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης οποιασδήποτε κατηγορίας που δεν ανήκει σ' αυτούς.

2. Οι παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής ανακαλείται με απόφαση του οικείου νομάρχη η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Η άδεια που ανακλήθηκε χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του νόμου αυτού.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν μετά από τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

Άρθρο 9

Πολύτεκνοι κάτοχοι αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ.

 

Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή προκειμένου περί πολυτέκνων κατόχων αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. για τέσσερα (4) έτη από τη χρονολογία ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 10.

Απώλεια ή ανάκληση 1/2 της άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.

 

Η παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 1061/1971 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. α) Σε περίπτωση που η κατά τα άρθρα 4,5 και 6 του παρόντος απώλεια ή ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης αφορά στο μισό (1/2) και πάνω τέτοιας άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με έδρα διοικητική μονάδα της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων και της πόλεως Θεσσαλονίκης (10 χιλιόμετρα από το Λευκό Πύργο), αυτή με απόφαση του οικείου νομάρχη χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα του οδηγού αυτοκινήτου της κατηγορίας αυτής και που είναι γραμμένο στην οικεία επαγγελματική οργάνωση από την οποία και υποδεικνύεται, ύστερα από σχετικό έγγραφο του οικείου νομάρχη. Για την υπόδειξη του δικαιούχου τάσσεται αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο δικαιούχος της πιο πάνω άδειας αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επίσης κλήρωση γίνεται και όταν υπάρχουν περισσότερες επαγγελματικές οργανώσεις μεταξύ των υποδεικνυόμενων προσώπων. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον επιτροπής την οποία συγκροτεί ο οικείος νομάρχης κάθε φορά με απόφασή του.

β) Η κατά την προηγούμενη περίπτωση άδεια παραχωρείται, εφόσον η απώλεια ή η ανάκλησή της είναι οριστική, υπό την έννοια ότι δεν ασκήθηκαν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, ή, σε περίπτωση που αυτά ασκήθηκαν, απορρίφθηκαν".

 

Άρθρο 11.

Άδειες αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. που ανακλήθηκαν για λόγους κοινωνικών φρονημάτων.

 

1. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ., που ανακλήθηκε ή αφαιρέθηκε κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.Δ. 3334/1955 (ΦΕΚ Α 237) επαναχορηγείται για την κυκλοφορία αυτοκινήτου της ίδιας κατηγορίας στην ίδια έδρα, με απόφαση του οικείου νομάρχη, στο όνομα εκείνου που έγινε η αφαίρεση με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Αν υποβληθεί από αυτόν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

β) Αν η άδεια που αφαιρέθηκε αφορούσε σε ολόκληρο τέτοιο αυτοκίνητο και δεν έχει επαναχορηγηθεί με προγενέστερες διατάξεις και

γ) Αν μετά την ανάκληση ή αφαίρεση της άδειας δεν χορηγήθηκε με κρατική παραχώρηση στο ίδιο πρόσωπο έως την υποβολή της παραπάνω αίτησης η άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, ολόκληρη ή ιδανικό μερίδιο, οποιασδήποτε κατηγορίας και δεν είχε κατά το προηγούμενο της ίδιας χρονολογίας οικονομικό έτος εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ανώτερα από το αφορολόγητο όριο.

2. Ο τρόπος απόδειξης των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών.

3. Ως προς τη μεταβίβαση των αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. που θα τεθούν σε κυκλοφορία βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή οι προϊσχύουσες του νόμου αυτού διατάξεις.

 

Άρθρο 12.

Παραχώρηση άδειας σε άγαμες αδελφές.

 

1. Αν το δικαίωμα κυκλοφορίας αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. κατά το μισό (1/2) είχε παραχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4354/1964 (ΦΕΚ Α 145) και απωλέσθηκε λόγω θανάτου του δικαιούχου πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.Δ.1061/1971 επειδή δεν υπήρχαν κληρονόμοι σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σε άγαμες αδελφές του αποθανόντος που βρίσκονται στη ζωή αν:

α) υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού και

β) δεν ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή επιχείρηση και ούτε είχαν κατά το τελευταίο πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος οικονομικό έτος εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, μεγαλύτερο του αφορολόγητου ορίου.

2. Αν ο συνολικός αριθμός των μεριδίων (1/2) άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., που αναβιώνουν, κατά την προηγούμενη παράγραφο, είναι περιττός, το υπόλοιπο μερίδιο (1/2) ως τη συμπλήρωση ακέραιας μονάδας χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 1061/1971, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 10.

3. Με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο 13.

Ειδική άδεια χορήγησης αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ.

 

1.Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. που προβλέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας των αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν απαιτείται ο υποψήφιος να μη λαμβάνει σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.

2. Για να εκδοθεί ή ανανεωθεί ή επεκταθεί ειδική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ., καταβάλλεται στο Δημόσιο Ταμείο υπέρ του Δημοσίου χρηματικό ποσό πεντακοσίων (500) δραχμών.

3. Το ποσό που ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο υπόκειται σε αναπροσαρμογή κάθε δύο χρόνια με βάση την εξής μαθηματική σχέση: Π =(παρχ.) λ. Όπου παρχ. είναι το αρχικό ποσό όπως το ύψος αυτού καθορίζεται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και λ είναι αριθμός που προκύπτει από τον ίδιο τύπο λ=0.0003 (μ1+μ2). Όπου μ1= το ημερομίσθιο του ειδικευμένου εργάτη κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο από την ημέρα που γίνεται η αναπροσαρμογή και μ2= το ημερομίσθιο τεχνίτη κατά τον αυτό χρόνο. Τα πιο πάνω ημερομίσθια λαμβάνονται, χωρίς καμία προσαύξηση για εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/84). Το χρηματικό ποσό, που προκύπτει από την πιο πάνω μαθηματική σχέση, στρογγυλοποιείται σύμφωνα με την αρχή της μέγιστης προσέγγισης ανά εκατό (100) δραχμές. Η αρμόδια υπηρεσία της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών ανακοινώνει κάθε χρόνο στις αρμόδιες υπηρεσίες την κάθε φορά τιμή του συντελεστή λ και το αρμόδιο χρηματικό ποσό που προκύπτει και που πρέπει να καταβάλλεται για το σκοπό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

Άρθρο 14.

Αρμοδιότητα ΟΑΣ.

Η διάταξη της περίπτ. γ΄ του άρθρου 2 του Ν. 588/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 1108/1980 (ΦΕΚ Α 304), αντικαθίσταται ως εξής:

"γ. Η ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στη διεξαγωγή των μαζικών δημόσιων συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων, ιδίως ο καθορισμός των διαδρομών, των δρομολογίων, των αφετηριών, των τερμάτων και των στάσεων, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος έκδοσης και ακύρωσης εισιτηρίων και η δημιουργία και χρησιμοποίηση των κάθε είδους εγκαταστάσεων, καθώς και η γνωμοδότηση για θέματα επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, στα όργανα που έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα, εφόσον ζητηθεί από τα όργανα αυτά".

 

Άρθρο 15.

Κύρωση διοικητικής πράξης.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου, από τότε που εκδόθηκε (10.6.1982) και μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1983, η απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών 18700/1314/18.5.1982 (ΦΕΚ 353/Β/1982), εκτός από τις διατάξεις της που αναφέρονται στη σύντμηση των προθεσμιών του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 "περί διοικητικής αποκεντρώσεως".

 

Άρθρο 16.

Αυτοκίνητα Ε.Δ.Χ. τουριστικά

 

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, απαγορεύεται αυτοκίνητα Ε.Δ.Χ. να χαρακτηρίζονται ως τουριστικά και να χρησιμοποιούν τον όρο "τουριστικός"όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περιπ. Ε΄του άρθρου 1 του Β.Δ./τος 436/1961 (ΦΕΚ 111/Α/1961)

2. Τα κυκλοφορούντα κατά την ισχύ του παρόντος νόμου αυτοκίνητα Ε.Δ.Χ. με τον κατά την προηγούμενη παράγραφο χαρακτηρισμό, επιτρέπεται να συνεχίσουν την παροχή του μέχρι τώρα μεταφορικού τους έργου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 1989. Μετά τη χρονολογία αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αφορούν στα αυτοκίνητα ταξί.

3. Η αντικατάσταση των κατά το άρθρο αυτό επιτρέπεται μόνο με αυτοκίνητα ταξί που πληρούν όλους τους όρους και τις προδιαγραφές του οικείου Κανονισμού λειτουργιας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ.

4. Το μεταφορικό έργο και το τιμολόγιο των κατά άρθρο αυτό αυτοκινήτων για τη χρονική περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβριου 1989 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών.

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1989 τα κατά το άρθρο αυτό αυτοκίνητα φέρουν μαύρο εξωτερικό χρωματισμό και δεν απαιτείται να έχουν άλλες εξωτερικές ενδείξεις καθώς και ταξίμετρο.

 

Άρθρο 17.

Ολοκλήρωση μεριδίων αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ.

 

1. Στους επαγγελματίες αυτοκινητιστές που στο όνομά τους, σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/τος 387/1970 (ΦΕΚ 119/Α/1979), χορηγήθηκε ανά δύο (2) μία άδεια για την κυκλοφορία αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. κατά ίσα μέρη με έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται έξω από τα όρια των περιοχών των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, χορηγείται στον καθένα απ' αυτούς νέα έγκριση για την κυκλοφορία ακέραιου τέτοιου αυτοκινήτου με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Αν υποβληθεί και από τους δύο συνιδιοκτήτες καθενός τέτοιου αυτοκινήτου κοινή σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

β) Αν από τον ενδιαφερόμενο καθεμιάς από την προηγούμενη περίπτωση δυάδας υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/1969 σε σφραγιστό χαρτί με την οποία θα παραιτείται από το δικαίωμα της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. που έχει και εκμεταλλεύεται κατά το ήμισυ και

γ) αν μετά τη χορήγηση της κατά την προηγούμενη περίπτωση άδειας δεν χορηγήθηκε με κρατική παραχώρηση στο ίδιο πρόσωπο έως την υποβολή της παραπάνω αίτησης άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, ολόκληρη ή ιδανικό μερίδιο οποιασδήποτε κατηγορίας. Η προϋπόθεση της παρούσας περίπτωσης αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/1069 του ενδιαφερομένου.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αίτηση υποβάλλεται στην οικεία νομαρχία, με απόφαση δε του νομάρχη αυτής και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται η κατά την ίδια διάταξη έγκριση. Με την ίδια νομαρχιακή απόφαση ανακαλείται και η έγκριση (απόφαση) που με αυτή είχε χορηγηθεί δικαίωμα στο όνομά τους για να θέσουν σε κυκλοφορία μαζί κατά ίσα μέρη ένα (1) αυτοκίνητο Ε.Δ.Χ. Στην ίδια αυτή νομαρχιακή απόφαση γράφεται και ο εξής όρος: "Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο για τους οποίους χορηγείται η έγκριση αυτή αποκτήσει την κυριότητα και κατοχή του άλλου μισού αυτοκινήτου ως πράγματος, για το οποίο ανακαλείται με την ίδια αυτή απόφαση η άδεια κυκλοφορίας του ως δημόσιας χρήσης, μπορεί σε εκτέλεση της παρούσας για το αυτοκίνητο αυτό, να λάβει στο όνομά του άδεια Δ.Χ., εφόσον αυτό επιθεωρηθεί από όργανα της υπηρεσίας συγκοινωνιών και κριθεί κατάλληλο από τεχνικής πλευράς για το σκοπό που προορίζεται και εφόσον το όριο ηλικίας αυτού δεν έχει περάσει το όριο που καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Π. Δ/τος 536/1983 (ΦΕΚ 209 Α/1983)"

3. Για τα αυτοκίνητα Ε.Δ.Χ. του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις των άρθρων 6,7,8 και 9 του νόμου αυτού.

 

Άρθρο 18.

Δικαιούχοι επιλαχόντες έτους 1982, αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ.

 

1. Η κατά την παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν. 1108/1980 (ΦΕΚ 304/1980) νομαρχιακή έγκριση για την κυκλοφορία ακέραιου αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. χορηγείται και σε πολύτεκνους επαγγελματίες αυτοκινητιστές οδηγούς αυτοκινήτων, που αν και έχουν εγγραφεί στους εγκριθέντες, με απόφαση του οικείου νομάρχη, οριστικούς πίνακες δικαιούχων για το έτος 1982, δεν τους χορηγήθηκε η έγκριση αυτή επειδή δεν επάρκεσαν οι θέσεις που είχαν δημιουργηθεί για το έτος αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 122 του Ν. 1108/1980.

2. Επίσης η κατά την προηγούμενη παράγραφο νομαρχιακή έγκριση, για την κυκλοφορία ακέραιου αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. χορηγείται και σε πολύτεκνους-κυρίους και κατόχους ή νομείς και κατόχους ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., οι οποίοι επίσης έχουν εγγραφεί ως δικαιούχοι για χορήγηση τέτοιας άδειας στους ίδιους, κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς πίνακες.

3. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους νομαρχιακές εγκρίσεις χορηγούνται με υπέρβαση του αριθμού των θέσεων των αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. που είχαν ορισθεί να δοθούν σε πολύτεκνους επαγγελματίες αυτοκινητιστές με εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 13 του Ν. 1108/1980.

4. Για την έκδοση των πιο πάνω νομαρχιακών εγκρίσεων εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν. 1108/1980, με επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

5. Για τα αυτοκίνητα Ε.Δ.Χ. του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις των άρθρων 6,7,8,9 και 10 του νόμου αυτού.

 

Άρθρο 19.

Κατάργηση βεβαίωσης αστυνομικής αρχής.

 

Κυρώσεις για εκμεταλλευτές σταθμών αυτοκινήτων.

Αληθής έννοια παρ. 1 άρθρου 1 Ν.Δ. 304/1969.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου τρίτου του Κανονισμού "Νοσηλείας και Περιθάλψεως του εκ φυματιώσεως πάσχοντος προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων ΣΕΚ και ΣΠΑΠ", που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1961/1951 (ΦΕΚ 326 Α/1951), αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Οι δικαιούμενοι του ως άνω περιοδικού επιδόματος υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του δικτύου μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Δεκεμβρίου κάθε έτους ή και σε μικρότερο διάστημα μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες, αφότου ήθελε ζητηθεί αυτό, ένορκη βεβαίωση ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν εργάζονται ως υπάλληλοι ή εργάτες ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες".

2. Στο τέλος του άρθρου 11 του Ν. 803/1978 (ΦΕΚ 123 Α/1978) προστίθεται νέα παράγραφος 5, η οποία έχει ως εξής:

"5. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για τις εγκαταστάσεις σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων-λιπαντηρίων για τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 511/ 1970 (ΦΕΚ 91 Α/1970) και τα σε εκτέλεση αυτών εκδιδόμενα Π.Δ/τα".

3. Η αληθής έννοια της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 304/1969 (ΦΕΚ 195 Α/1969) είναι ότι κόμιστρο που δεν πρέπει να εισπράττεται για τη μεταφορά προσώπων με λεωφορεία αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης είναι κάθε ποσό που σκοπεύει να καλύψει είτε το κόστος για τη μεταφορά (όπως λειτουργικές ανάγκες, απόσβεση κεφαλαίου) είτε το επιχειρηματικό κέρδος γι'αυτό.

 

Άρθρο 20.

Οι οριζόμενες στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α΄/1977) προθεσμίες υποβολής στον Ε.Ο.Τ. αιτήσεων για την αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσεως ορίζονται από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού σε ένα (1) έτος και αρχίζουν από τον ίδιο χρόνο που προβλέπεται στις διατάξεις αυτές.

 

Άρθρο 21.

Αντικατάσταση του άρθρου 8 του Ν. 711/1977

 

1. Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσεως που τέθηκαν σε κυκλοφορία βάσει του παρόντος, αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά την συμπλήρωση ηλικίας δεκαοκτώ ετών από την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα εάν ήταν καινούργια ή από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατασκευής τους, εάν ήταν μεταχειρισμένα, Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήση, που τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από την ισχύ του παρόντος, αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά την συμπλήρωση ηλικίας είκοσι τριών (23) ετών υπολογιζομένης ως ανωτέρω. Τα κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου αποσυρόμενα της κυκλοφορίας ειδικά τουριστικά λεωφορεία, δημοσίας χρήσεως, διαγράφονται των μητρώων των αυτοκινήτων, απαγορευομένης της περαιτέρω κυκλοφορίας τους ως αυτοκινήτων δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης.

2. Οι κύριοι νομείς και κάτοχοι των κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως εφόσον διατηρούν γραφεία γενικού ή εσωτερικού τουρισμού επιτρέπεται να αντικαταστήσουν τα λεωφορεία αυτά με άλλα εγκεκριμένου τύπου. Η αντικατάσταση αυτών πραγματοποιείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) χρόνου από της χρονολογίας που αποσύρονται της κυκλοφορίας, άλλως το δικαίωμα της αντικατάστασης καθώς και το δικαίωμα που απορρέει από την άδεια κυκλοφορίας τους χάνεται αυτοδίκαια.

3. Επίσης επιτρέπεται η αντικατάσταση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ηλικίας μικρότερης των δεκαοκτώ (18) ή είκοσι τριών Ζ(23Ζ) ετών αντίστοιχα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Π.Δ./μα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Συγκοινωνιών με επιφύλαξη εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για τα ειδικά του ριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης για τα οποία έχει συμπληρωθεί η κατά τις διατάξεις της περ. Γ΄της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος προβλεπόμενη ηλικία . Οι κύριοι, νομείς και κάτοχοι των κατά το προηγούμενο εδάφιο λεωφορείων που διατηρούν γραφείο γενικού ή εσωτερικού τουρισμού, επιτρέπεται να τα αντικαταστήσουν μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) χρόνου από την έναρξη ισχύος του νόμου βάσει του οποίου γίνεται αντικατάστασή του παρόντος άρθρου . Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτή η προθεσμία αυτή χάνεται αυτοδίκαια τ δικαίωμα της αντικατάστασης καθώς και το δικαίωμα που απορρέει από την άδεια κυκλοφορίας των λεωφορείων αυτων.

4. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται με Π.Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Συγκοινωνιών.

 

Άρθρο 22.

Παράταση προθεσμιών

1. Oι μη υποβληθείσες στον ΕΟΤ μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης αιτήσεις αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας τουριστικού λεωφορείου μέσα στις προθεσμίες των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του ν.711/1977 μπορούν να υποβληθούν, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.

2. Δίνεται νέα αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, για την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τα άρθρα 16 και 17 του Ν. 711/1977, όσες δε άδειες κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανακλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ίδιου νόμου (Ν. 711/1977), μπορούν να επαναχορηγηθούν, εφόσον υποβληθούν τα δικαιολογητικά που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου αυτού νόμου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της παρούσας παραγράφου.

 

Άρθρο 23.

Κυρώσεις για παραβάτες του Ν. 711/1977

 

Στο άρθρο 15 του Ν. 711/1977 προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

"5. Ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οι παραβάτες των απαγορεύσεων του άρθρου 2 καθώς και των λοιπών διατάξεων του παρόντος και των σε εκτέλεση τούτου εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

Άρθρο 24.

Συγχώνευση και διαχωρισμός ΚΤΕΛ.

 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 102/1973, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1108/1980, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του κοινού ή των συνθηκών εκμετάλλευσης των λεωφορείων που είναι ενταγμένα στα ΚΤΕΛ, με όμοια απόφαση και μετά από εισήγηση των οικείων νομαρχών μετά από γνώμη των αντίστοιχων νομαρχιακών συμβουλίων μπορεί:

α) Να συγχωνευθούν δύο ή περισσότερα Κ.Τ.Ε.Λ.

β) Να διαχωρίζεται ένα Κ.Τ.Ε.Λ., σε περισσότερα του ενός με την ανάθεση στο καθένα της επιβατικής συγκοινωνίας (αστικής ή υπεραστικής ή και των δύο) αστικής περιοχής ή περιοχής που εκτείνεται στα όρια μιας ή περισσότερων επαρχιών.

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα της ένταξης στα νέα Κ.Τ.Ε.Λ. των λεωφορείων, ανάλογα με το ανατιθέμενο σ' αυτά έργο, τα του χρόνου έναρξης λειτουργίας του νέου Κ.Τ.Ε.Λ., τα της μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού από το υφιστάμενο στο νέο Κ.Τ.Ε.Λ., ως και κάθε λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία του νέου ΚΤΕΛ".

 

Άρθρο 25

Διατάξεις που καταργούνται.

 

Καταργούνται οι διατάξεις:

α) Της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4354/1964 (ΦΕΚ Α 145) από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

β) Του άρθρου 22 του Ν. 588/1977, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 803/1978 (ΦΕΚ 123) και του άρθρου 13 του Ν. 1108/1980 (ΦΕΚ Α304) από την 1η Ιανουαρίου 1983.

γ) Από την εφαρμογή κανονισμού λειτουργίας αυτοκινήτων ΕΔΧ ο οποίος θεσπίζει για τις παραβάσεις του άρθρου 26 του Ν. 588/1977 (ΦΕΚ Α 148) διοικητικά πρόστιμα, καταργείται η διάταξη του άρθρου αυτού.

 

Άρθρο 26

Ισχύς.

 

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά στις παραπάνω διατάξεις.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερία της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

 
Αθήνα 5 Μαΐου 1984

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΠΡΟΕΔΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

 

Θεωρήθηκε και ΄τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

 

Αθήνα, 8 Μαΐου 1984

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΛ-ΣτΕ2767/1992 - ΣτΕ3414/1992 - ΣτΕ1277/1995 - ΣτΕ2341/1995 - ΣτΕ3411/1995 - ΣτΕ5855/1995 - ΣτΕ308/1996 - ΣτΕ6177/1996 - 4566/1998 - 3036/1999 - 437/1998