EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

51

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1434

 

Κύρωση Πρωτοκόλλου που εγκρίθηκε την 6η Οκτώβρη 1980 στο Μόντρεαλ από τη Συνέλευση του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που αφορά τροποποίηση της Σύμβασης "περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

 

Άρθρο πρώτο.

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος το Πρωτόκολλο που εγκρίθηκε την 6η Οκτώβρη 1980 στο Μόντρεαλ από τη Συνέλευση του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που αφορά σε τροποποίηση της Σύμβασης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

 

που αφορά τροποποίηση της Σύμβασης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 

Αφού συνήλθε κατά την Εικοστή Τρίτη Σύνοδό της στο Μόντρεαλ την 6 Οκτώβρη 1980,

Αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις Α21-22 και Α22-28 για τη μίσθωση, ναύλωση και ανταλλαγή αεροσκαφών στις διεθνείς εκμεταλλεύσεις,

Αφού έλαβε το τροποποιητικό σχέδιο της Σύμβασης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που προετοιμάστηκε από την 23η Σύνοδο της Νομικής Επιτροπής,

Αφου έλαβε υπόψην ότι είναι γενική επιθυμία των Συμβαλλομένων Κρατών να επιτρέψουν την μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων από το Κράτος στα μητρώα του οποίου είναι γραμμένο ένα αεροσκάφος στο Κράτος του εκμεταλλευόμενου τούτο σε περιπτώσεις μίσθωσης, ναύλωσης ή ανταλλαγής ή άλλου όμοιου διακανονισμού που αφορά το αεροσκάφος αυτό,

Αφου θεώρησε αναγκαίο να τροποποιήσει, για το σκοπό που προαναφέρθηκε, τη Σύμβαση περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που έγινε στο Σικάγο την έβδομη ημέρα του μήνα Δεκέμβρη 1944,

 

1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 94 (α) της Σύμβασης που προαναφέρθηκε, την παρακάτω προτεινόμενη τροποποίηση της Σύμβασης αυτής:

 

Να τεθεί μετά το Άρθρο 83 το ακόλουθο νέο Άρθρο 83 δις:

 

"Άρθρο 83 δις

Μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων.

 

(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Άρθρων 12, 30, 31 και 32 (α), όταν ένα αεροσκάφος που είναι γραμμένο στα μητρώα ενός συμβαλλόμενου Κράτους υπόκειται σε εκμετάλλευση, μετά από συμφωνία μίσθωσης, ναύλωσης ή ανταλλαγής ή μετά από άλλο όμοιο διακανονισμό, από εκμεταλλευόμενο που έχει την έδρα της επιχείρησής του ή, αν δεν έχει τέτοια, τη μόνιμη κατοικία του σε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, το Κράτος στα μητρώα του οποίου είναι γραμμένο το αεροσκάφος μπορεί, μετά από συμφωνία με το άλλο Κράτος, να μεταβιβάσει σ' αυτό το σύνολο ή μέρος των προβλεπόμενων από τα Άρθρα 12, 30, 31 και 32 (α) αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από την εγγραφή στα μητρώα και αφορούν το αεροσκάφος αυτό. Το Κράτος στα μητρώα του οποίου είναι γραμμένο το αεροσκάφος θα απαλλάσσεται από την ευθύνη για τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που μεταβιβάστηκαν.

 

(β) Η μεταβίβαση δεν θα έχει ισχύ για τα άλλα συμβαλλόμενα Κράτη προτού η σχετική συμφωνία που έγινε μεταξύ των Κρατών καταχωρηθεί στο Συμβούλιο και δημοσιευτεί σύμφωνα με το Άρθρο 83, εκτός εάν η ύπαρξη και η έκταση της πιο πάνω συμφωνίας γνωστοποιηθεί, από ένα Κράτος που είναι μέρος της συμφωνίας, απευθείας προς τις αρχές των άλλων ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων Κρατών.

 

(γ) Οι διατάξεις των πιο πάνω παραγράφων (α) και (β) έχουν εφαρμογή επίσης και στις προβλεπόμενες από το Άρθρο 77 περιπτώσεις".

 

2. Καθοριζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 94 (α) της Σύμβασης που αναφέρθηκε, σε ενενήντα οκτώ τον αριθμό των Συμβαλλομένων Κρατών από τα οποία απαιτείται κύρωση, για να τεθεί σε ισχύ η προτεινόμενη τροποποίηση που προαναφέρθηκε, και

3. Αποφασίζει να συντάξει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας στην αγγλική, γαλλική, ισπανική και ρωσική γλώσσα, που κάθε μία από τις οποίες θα έχει την ίδια αυθεντικότητα, Πρωτόκολλο που να περιέχει την προτεινόμενη πιο πάνω τροποποίηση καθώς και τις παρακάτω διατάξεις:

 

α) Το Πρωτόκολλο θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και από το Γενικό Γραμματέα της.

 

β) Το Πρωτόκολλο θα ανοιχτεί για κύρωση από κάθε Κράτος που έχει κυρώσει τη Σύμβαση περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας ή έχει προσχωρήσει σ' αυτήν.

 

γ) Τα όργανα επικύρωσης θα κατατεθούν στον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

 

δ) Το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ σε σχέση με τα Κράτη που θα το έχουν κυρώσει την ημέρα κατάθεσης του ενενηκοστού όγδοου οργάνου επικύρωσης.

 

ε) Ο Γενικός Γραμματέας θα γνωστοποιήσει πάραυτα σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη την ημερομηνία κατάθεσης κάθε οργάνου επικύρωσης του Πρωτοκόλλου.

 

στ) Ο Γενικός Γραμματέας θα γνωστοποιήσει πάραυτα σε όλα τα Κράτη που είναι Μέρη της παραπάνω Σύμβασης την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Πρωτοκόλλου.

 

ζ) Σε ό,τι αφορά κάθε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος που θα κυρώσει το Πρωτόκολλο μετά την ημερομηνία που προαναφέρθηκε, τούτο θα τεθεί σε ισχύ μετά την κατάθεση του οικείου οργάνου επικύρωσης στον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση της Συνέλευσης,

το Πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού,

Σε πιστωση των πιο πάνω, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της προαναφερθείσας Εικοστής Τρίτης Συνόδου της Συνέλευσης του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, έχοντας γι' αυτό την εξουσιοδότηση που πρέπει από τη Συνέλευση, υπογράφουν αυτό το Πρωτόκολλο.

ΈΓΙΝΕ στο Μόντρεαλ την έκτη ημέρα του μήνα Οκτώβρη του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα, σε ένα μόνο έγγραφο στην αγγλική, γαλλική, ισπανική και ρωσική γλώσσα, κάθε μία από τις οποίες θα έχει την ίδια αυθεντικότητα. Το Πρωτόκολλο αυτό θα παραμείνει κατατεθειμένο στα αρχεία του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας και κεκυρωμένα αντίτυπα του θα αποσταλούν από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού σε όλα τα Κράτη που είναι Μέλη της Σύμβασης "περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας", που έγινε στο Σικάγο την έβδομη ημέρα του μήνα Δεκέμβρη του έτους 1944.

R. S. Nyaga

Πρόεδρος της 23ης Συνόδου της Συνέλευσης

 

YVES LAMBERT

Γενικός Γραμματέας

 

Για την ακρίβεια της μετάφρασης

από τη Διεύθυνση

Αεροπορικής Εκμετάλλευσης

της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΣΣΟΣ

 

Άρθρο δεύτερο.

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομεν να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθή ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 16 Απριλίου 1984

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Απριλίου 1984

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ