EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 1 OKTΩBΡIOY 1981

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

286

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1214

 

Περί επιβολής κυρώσεων εις τους διακινουμένους δια χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων δημοσίας χρήσεως άνευ καταβολής κομίστρου και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Aρθρον 1

Οι επιβάται χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων δημοσίας χρήσεως οφείλουν να καταβάλλουν το νόμιμον, κατά περίπτωσιν, κόμιστρον της αντιστοίχου διαδρομής και να επιδεικνύουν τούτο εις πάσαν ζήτησιν του αρμοδίου ελεγκτού. Εις τους μη επιδεικνύοντας κατά την διάρκειας της διαδρομής το αποδεικτικόν καταβολής κομίστρου ή όταν τοιούτον δεν εκδίδεται, εις τους καθ'οιονδήποτε τρόπον παραλείποντας την καταβολήν του νομίμου κομίστρου, επιβάλλεται πρόστιμον κατά τας ακολούθους διακρίσεις

 

Α. Εις τους διακινουμένους με αστικά συκγοινωνιακά μέσα, ίσον προς το εικοσαπλάσιο της τιμής του κανονικού εισιτηρίου της μικρότερης διαδρομής.

Β. Εις τους διακινούμενους με υπεραστικά συγκοινωνιακά μέσα, ίσον προς το εικοσαπλάσιον της τιμής του εισητηρίου αφετηρίας - τέρματος του δρομολογίου, εν πάση δε περιπτώσει ουχί κατώτερον των τριακοσίων (300) δραχμών.

Γ. Εις τους διακινούμενους με σιδηροδρομικά οχήματα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΟΣΕ ίσον προς το αντίτιμον της διαδρομής, ήν διήνυσεν ο επιβάτης από του σταθμού επιβιβάσεως αυτού μέχρι του πρώτου, μετά την διαπίστωσιν της μη καταβολής σταθμού, εις τον οποίων προβλέπεται στάθμευσις της αμαξοστοιχίας προσαυξανομένον κατά πεντήκοντα τοις εκατό (50%).

 

Άρθρο 2

1. Αρμόδιοι δια την επιβολήν του προστίμου είναι οι διενεργούντες τον έλεγχον υπάλληλοι του οικείου συγκοινωνιακού φορέως, οι έχοντες ειδικήν προς τούτο εξουσιοδήτησιν. Η επιβολή γίνεται δια πράξεως του υπαλλήλου συντασσομένης επί τόπου, αντίγραφον δε αυτής μετά προσκλήσεως προς άμμεσον πληρωμή ύπο του παραβάτου εις τον συντάκτη της πράξεως υπάλληλον ή εντός εικοσαημέρου προθεσμίας εις το ταμείον του οικείου συγκοινωνιακού φορέως, παραδίδεται εις τον παραβάτη

2. Εν μη καταβολή του προστίμου υπό του παραβάτου κατά την προηγούμενη παράγραφον, ο νομίμως εκπροσωπών τον οικείον συγκοινωνιακόν φορέα, υποβάλλει υποχρεωτικώς και εντός διμήνου από της παρόδου της κατά την προηγούμενην παράγραφον προθεσμίας πληρωμής, έγκλησιν κατά του παραβάτου, συνοδευομένη υπό εκθέσεως του συντάξαντος την πράξιν επιβολής προστίμου θεωρείται ανακληθείσα, ο δε παραβάτης διώκεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 391 του Ποιν. Κώδικως.

3. Ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης οφείλει να επιδείξη εις τον αρμόδιον δια την επιβολή του προστίμου υπάλληλον τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Εν περιπτώσει αρνήσεως ο υπάλληλος δύναται να ζητήσει την συνδρομή παντός αστυνομικού οργάνου.

 

Άρθρο 3

 

Δι 'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών καθορίζεται ο τύπος της περί επιβολής του προστίμου πράξεως και οι λεπτομέρειαι εφαρμογής του άρθρου 2 του παρόντος.

 

Άρθρο 4

 

Εις το άρθρο 34 του δια του Ν. 614/1977 κυρωθέντος Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας προστίθεται παράγραφος 13 έχουσα ως ακολούθως:

 

"13. Δια τον εντός κατοικημένων περιοχών καθορισμού θέσεων στάσεως ή σταθμεύσεως αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, ταχυδρομικών οχημάτων καθώς και επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ταξί - αγοραίων) επιτρέπεται παρέκκλισις από τας διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Εις τας περιπτώσεις τοιούτων παρεκκλίσεων ο καθορισμός των θέσεων στάσεως και σταθμεύσεως ενεργείται προκειμένου μεν περί της περιοχής αρμοδιότητας του ΟΑΣ υπό τούτου, προκειμένου δε δια τας λοιπάς περιοχάς της χώρας υπό του οικείου νομάρχου, κατόπιν ειδικής προς τούτο μελέτης καταρτιζόμενης υπό του φορέως του αρμοδίου εκάστοτε δια τον καθορισμόν τοιούτων θέσεων. Δα της ως άνω μελέτης δέον να πιστοποιήται η ομαλή ασφαλής και απρόσκοπτος διεξαγωγή της κυκλοφορίας εις τας εν λόγω θέσεις".

 

Aρθρο 5

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1073/1980 "περί αντικαταστάσεως των κυκλοφορούντων τριτρόχων φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως (μοτοσικλετών) δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων", ως αυτή ετροποποιήθη δια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του Ν 1108/1980 "περί άρσεως της απαγορεύσεως κυκλοφορίας κατηγορίων τινών πετρελειοκινήτων αυτοκινήτων παροχής δυνατότητος υγραεριοκινήσεως επιβατικών αυτοκινήτων ΔΧ περιοχών τινών της χώρας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων", αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Tα κυκλοφορούντα τρίτροχα φορτηγά οχήματα δημοσίας χρήσεως (μοτοσυκλέτται ) δύναται να αντικαθίστανται, από του χρόνου δημοσιεύσεως της κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου αποφάσεως, δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως , μικτού βάρους μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) χιλιογράμμων, δια την μεταφορών αγαθών επί κομίστρω τη καταβολή υπέρ του δημοσίου εισφοράς εκ δραχμών τριάκοντα χιλιάδων (30.000)."

2. Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1073/1980 ως αυτή ετροποποιήθη δια της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 1108/1980"

 

Άρθρον 6

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της βουλής και Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ω νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 22 Σεπτεμβρίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΣΟΛΩΝ ΡΑΓΓΑΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ