EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

151

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1162

Περί τροποποιήσεως διατάξεως του ν.δ. 1244/1972 "περί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ιδρύσεως Υπηρεσίας Ελέγχου Ραδιοεκπομπών".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1.

Το πρώτον εδάφιον της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1244/1972, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αι άδειαι λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών, χορηγούμεναι κατά τας διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος προς χρήσιν μονίμων, κινητών ή φορητών σταθμών, διακρίνονται εις τας ακολούθους κατηγορίας":

 

Άρθρον 2.

Διά π. διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των υπουργών Εθνικής Αμύνης, Συγκοινωνιών και Δημ. Τάξεως καθορίζονται τα της κατασκευής, εγκαταστάσεως, λειτουργίας και τεχνικών χαρακτηριστικών των κινητών και φορητών ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου, ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αναγκαία διά την εφαρμογήν του παρόντος.

 

Άρθρον 3.

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 8 Ιουνίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤ. Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους Σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 11 Ιουνίου 1981

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ2296/1986-ΣΕ991/1987-ΣΕ5182/1987-ΣΕ985/1995-ΣΕ2579/1996-ΣΕ851/1996-ΣΕ2369/1997-ΣΕ3573/1997-ΣΕ1141/1998-ΣΕ2259/1998-ΣΕ2743/1998