EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1981

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

74

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1141

Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων του ν.δ. 714/1970 "περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας" και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1.

 

Η περίπτ. η' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.δ. 714/1970 "περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας" αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

"η. Εκτέλεσις επειγόντων έργων, ως και έργων συντηρήσεως, βελτιώσεως και επεκτάσεως, προϋπολογισμού δαπάνης κατά περίπτωσιν μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. Δια π.δ/των εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών επιτρέπεται η αναπροσαρμογή καθ' ύψος του ορίου των ως άνω πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών".

 

Άρθρον 2.

 

Δια την κατά τας διατάξεις του Ν. 51/1975 "περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών" έκδοσιν του Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών, τάσσεται νέα προθεσμία τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

Άρθρον 3.

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 17 Μαρτίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 20 Μαρτίου 1981

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

NOMΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ1450/1999