EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 8 IAΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

4

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1113

 

Περι κυρώσεως. της στην Αθήνα την 21η Μαρτίου 1979 υπογραφείσας Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας επί διεθνών μεταφορών επιβατών και αγαθών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής , απεφασίσαμεν

 

 

Άρθρο πρώτον

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η στην Αθήνα την 21η Μαρτίου 1979 υπογραφείσα Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας επί διεθνών μεταφορών επιβατών και αγαθών.

 

Άρθρον δεύτερον

 

Τα υπό της κατά το άρθρο 18 της Συμφωνίας προβλεπόμενης Μικτής Επιτοπής καταρτιζόμενα πρακτικά εγκρίνονται εφ'εξής δια κοινής πραξεως των αρμοδιων υπουργων Εξωτερικών και Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον τρίτον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημεριδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και σήμερον κειρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του κράτους

 

Εν Αθήναις τη 7 Ιανουαρίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΩΝ

ΚΩΝΣΤ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 7 Ιανουαρίου 1981

Ο επι της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ