EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 8 IAΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

4

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1113

Περι κυρώσεως. της στην Αθήνα την 21η Μαρτίου 1979 υπογραφείσας Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας επί διεθνών μεταφορών επιβατών και αγαθών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής , απεφασίσαμεν

 

 

Άρθρο πρώτον

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η στην Αθήνα την 21η Μαρτίου 1979 υπογραφείσα Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας επί διεθνών μεταφορών επιβατών και αγαθών.

2.Τα υπό της κατά το άρθρο 18 της Συμφωνίας Μικτής Επιτροπής καταρτιζόμενα Πρωτόκολλα - Πρακτικά εγκρίνονται εφ'εξής δια κοινής Πράξεως των αρμοδίων Υπουργών Εξωτερικών και Συγκοινωνιών

 

Άρθρον δεύτερον

 

Τα υπό της κατά το άρθρο 18 της Συμφωνίας προβλεπόμενης Μικτής Επιτροπής καταρτιζόμενα πρακτικά εγκρίνονται εφ'εξής δια κοινής πράξεως των αρμόδιων υπουργών Εξωτερικών και Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον τρίτον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημεριδος της Κυβερνησεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του κράτους

 

Εν Αθήναις τη 7 Ιανουαρίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΩΝ

ΚΩΝΣΤ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 7 Ιανουαρίου 1981

 

Ο επι της δικαιοσύνης υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ