EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1971

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

270

 

NΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.1063

Περι τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΝΔ 496/ 1970 "περι οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων"

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 
Άρθρον 1

Το εδάφιον γ΄π της παραγράφου 2 του άρθρου του Ν.Δ. 496/1970 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "γ΄Την έκδοσιν νέων γραμματοσήμων και τον καθορισμό των τιμολογίων των πάσης φύσεως Ταχυδρομικών τελών.

 

Άρθρον 2

Η παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν.Δ. 496/1970, τροποποιείται ως ακολούθως:

"Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 2 εδαφ. γ του παρόντος, τα της εκδόσεως γραμμοτοσήμων και τα της διαδικασίας εισπράξεως των πάσης φύσεως ταχυδρομικών τελών ρυθμίζονται δι' αποφασεων του ΔΣ του ΕΛΤΑ. Ο επί της Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών Υπουργός δύναται να αποφασίζη την έκδοσιν νέων γραμματοσήμων.

 

Άρθρον 3

Εν τέλει του άρθρου 16 οτυ Ν.Δ. 496/1970, προστίθεται οι παρ. 5,6,7 έχουσαι ως ακολούθως:

"5. Προς εξυπηρέτησιν των ταχυδρομικών αναγκών του Κοινού επιτρέπεται, κατόπιν αδειας του Ελτα, η υπο ιδιωτικών, φυσικών ή νομίκών προσώπων, λιανική πώλησις ταχυδρομικών ενσήμων εις τιμήν υπέρ την ονομαστική των αξίαν κατά το εκάστοτε προβλεπόμενον δια διάθεσιν του χαρτοσήμου ποσοστόν προμηθείας, καταβαλλόμενον υπό των αγοραστών εις τους ανωτέρων μεταπωλητάς".

6. Κατά του πωλούντος ταχυδρομικά ένσημα εκ των εν κυκλοφορία τοιούτων άνευ της παροαναρεθείσης αδείας του ΕΛΤΑ ή εις τιμήν υπέρ την ονομαστικήν των αξίαν έχουν εφαρμογήν αι περί υπερβολικου κέρδους διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικος

7. Τα της χορηγήσεως ή ανανεώσεως ή ανακλήσεως των ανωτέρω αδειών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μεταπωλητών και πάσα σχετική λεπρομέρεια ρυθμίζονται δι' αποφασεως του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ εγκρινομένης υπό του Υπουργού Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Εν Αθήναις τη 17 Δεκεμβρίου 1971

 

Εν ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΛΟΥ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΡ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ, ΑΝΤ, ΜΠΕΡΝΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΡΕΣΗΣ, ΓΙΑΚΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 20 Δεκεμβριου 1971

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ