EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

30

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 1010

Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών διεθνών οδικών μεταφορών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

 

Αρθρο 1

Δια Π.Δ./των εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών δύναται να καθορίζονται οι όροι και προυποθέσεις εισόδου και κυκλοφορίας εν τη Χώρα φορτηγών και λεωφορείων αυτοκινήτων, πάσης κατηγορίας απογεγραμμένων εις ξένας χώρας με τας οποίας η Ελλάς δεν έχει υπογράψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία επι οδικών μεταφορών, ως και το είδος των δυνάμενων να εκτελούνται δια τοιούτων αυτοκινήτων μεταφορών.

 

Άρθρο 2

 

1. Επί παραβάσεων, υπό φυσικών ή νομικών προσώπων ασκούντων επιχείρησιν μεταφοράς δια φορτηγών αυτοκινήτων διατάξεων κυρωθεισών υπό της Ελλάδας διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, δύναται δια πράξεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, να επιβάλλεται, ανεξαρτήτως των τυχόν προβλεπομένων υπ΄ ετέρων διατάξεων κυρώσεων, η στέρησις του δικαιώματος εκτέλεσεως διεθνών μεταφορών από τριών (3) μέχρι δώδεκα (12) μηνών, αναλόγως της βαρύτητας της παραβάσεως και των συνθηκών υπό τας οποίας διεπράχθη αυτή.

2. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και επί περιπτώσεων παραβάσεως αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών αφοροσών εις τους όρους και προϋποθέσεις διενέργειας διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

 

Άρθρο 3

Επιτρέπεται η έλξη αλλοδαπών ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οδικών οχημάτων εκ των λιμένων σιδηροδρομικών σταθμών ή των συνόρων της χώρας, προς το εσωτερικό αυτής και αντιστρόφως, δι'ημεδαπών ρυμουλκών τοιούτων δημοσίας χρήσεως , εφ'όσον

α) τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα είναι απογεγραμμένα εις χώρας, μετά των οποίων η Ελλάς έχει συνάψει συμφωνία οδικών μεταφορών, παρέχουσαν την δυνατότητα διεξαγωγής διεθνών οδικών μεταφορών δια ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Β) Τα ημεδαπά ρυμουλκά οχήματα είναι χαρακτηρισμένα ως, ως ανεξάρτηται κυκλοφοριακαί μονάδες και εφοδιασμένα δι'ιδίας αδείας κυκλοφορίας.

Αι λεπτομέριαι διά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου θα καθορισθούν δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Aρθρο 4

 

Επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός ως ανεξάρτητων μονάδων των οχημάτων τα οποία αποτελούν μέρη κυκλοφορούντων συνδυασμών φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως, εφοδιασμένων δι'ενιαίας άδειας κυκλοφορίας, ανηκόντων δε εις μεμονωμένους κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 383/1976 αυτοκινητιστάς.

Τα κατά τα ανωτέρω χαρακτηριζόμενα ως ανεξάρτητες μονάδες οχήματα εφοδιάζονται δι'ιδίας, έκαστον, άδειας κυκλοφορίας.

Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Hμών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 29 Ιανουαρίου 1980

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΕΞ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ


 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 15 Σεπτεμβρίου 1980

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ