EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1998

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

207

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 285

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 96/67 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την "πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους Αερολιμένες της Κοινότητας".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις

1) του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α'/34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/84 (Α'/70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2367/95 (Α 261) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/83 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α'/101).

2) του Ν. 2077/92 (Α' 136) "Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη".

3) του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α' 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α'/154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α' 38).

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5) Την υπ' αριθ. 299/98/25.5.98 Γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας - Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

ΑΡΘΡΟ 1

 

1. Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους Αερολιμένες της Κοινότητας (L/272/36).

1. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης στους Ελληνικούς Αερολιμένες, και ειδικότερα, αφορά σε:

α) φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης προς τρίτους (Handling Agents).

β) αυτοεξυπηρετούμενους αερομεταφορείς (Self-Handled Air Carriers).

γ) λοιπά θέματα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης στους Ελληνικούς Αερολιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Αερολιμένας: Κάθε χώρος ειδικά διαρρυθμισμένος για την προσγείωση, την απογείωση και τους ελιγμούς αεροσκαφών, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τις τυχόν συναφείς εγκαταστάσεις για τις ανάγκες της κίνησης και της εξυπηρέτησης των αεροσκαφών καθώς και τις εγκαταστάσεις που υποβοηθούν τις εμπορικές υπηρεσίες.

β) Συστήματα αερολιμένων: Κάθε σύνολο δύο ή περισσοτέρων αερολιμένων που εξυπηρετούν από κοινού την ίδια πόλη ή αστικό κέντρο, όπως ορίζεται στο παράρτημα 2 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2408/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 " για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών".

γ) Οργανισμό Διαχείρισης: Οργανισμός, ο οποίος σε συνδυασμό ή όχι με άλλες δραστηριότητες, έχει την διοίκηση και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και υποδομών, το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων διάφορων φορέων ή τ0ου αερολιμένα ή του συγκεκριμένου συστήματος αερολιμένων σύμφωνα με τους κείμενους εθνικούς κανόνες δικαίου.

δ) Χρήστης Αερολιμένα: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει αεροπορικώς, επιβάτες ταχυδρομείο ή και φορτίο από /πρός τον συγκεκριμένο αερολιμένα.

ε) Υπηρεσίες Επίγειας Εξυπηρέτησης: Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο Προσάρτημα Α που προσαρτάται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα και παρέχονται σε χρήστες εντός του Αερολιμένα.

στ) Αυτοεξυπηρέτηση: Μορφή παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, όπου ο χρήστης παρέχει απ'ευθείας στον εαυτό του ( με ίδια μέσα και προσωπικό) μία ή περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης χωρίς να συνάπτει με τρίτο σύμβαση, υπό οποιαδήποτε μορφή, για την παροχή τους. Στην έννοια του παρόντος ορισμού δεν συμπεριλαμβάνονται :

η διεταιρική συμφωνία για την οποία από κοινού εκμετάλλευση αεροπορικής γραμμής (CODE SHARING)

η συμφωνία FRANCHISE, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό ΕΟΚ 4087/88 της 30/11/88 για την εφαρμογή του άρθρου 85 παρ.3 της συνθήκης σε κατηγορίες συμφωνιών franchise

εμπορικές συμφωνίες (κοινοπραξία-συνεργασία) για συγκεκριμένη εκμετάλλευση (JOINT VENTURES-ALIANCIES).

Κατά την έννοια του παρόντος ορισμού οι χρήστες δεν λογίζονται έναντι αλλήλων ως τρίτοι εφ' όσον:

ο ένας κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή στον άλλο ή

ένας και ο αυτός φορέας κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή σε όλους

ζ) Φορέας παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης: είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει σε τρίτους μία ή περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, (εφεξής: αναφέρεται ως Φορέας).

η) Αεροπορική αρχή: Η αρμόδια Κρατική Αεροπορική Αρχή (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος

θ) Βασικός Κανόνας Επίγειας Εξυπηρέτησης: Η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Αεροπορικής Αρχής προς το περιεχόμενο των οικείων Κανονισμών επίγειας εξυπηρέτησης Αερολιμένα.

ι) Οικείος Κανονισμός Επίγειας Εξυπηρέτησης: Εσωτερικός Κανονισμός που εκδίδεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης εκάστου Αερολιμένα με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτού. Οι διατάξεις του δεν αντίκεινται προς τον Βασικό Κανονισμό. Ο Οικείος Κανονισμός, υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών έπειτα από εισήγηση της Αεροπορικής Αρχής.

κ) Αντίτιμο: Το ποσό που καταβάλλεται για την εκχώρηση του δικαιώματος υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης καθώς και για την δυνατότητα πρόσβασης στις συναφείς προς τούτο κεντρικές υποδομές και εγκαταστάσεις του Αερολιμένα

λ) Υποχρέωση παροχής υπηρεσίας Δημοσίου συμφέροντος (PUBLIC SERVISE OBLIFATION): Όλες οι υποχρεώσεις που υποβάλλονται σε φορέα επίγειας εξυπηρέτησης για τις οποίες προκειμένου να λάβει, ως προς τις υπηρεσίες για τις οποίες του έχει χορηγηθεί έγκριση, όλα τα αναγκαία μέτρα για την παροχή υπηρεσίας που πληροί καθορισμένα κριτήρια συνέχειας, τακτικότητας και τιμών τα οποία ο φορέας επίγειας εξυπηρέτησης δεν επρόκειτο να πληροί εάν ελάμβανε αποκλειστικά υπόψη το εμπορικό συμφέρον του.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Πεδίο εφαρμογής

 

1. Το παρόν ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης στους Ελληνικούς Αερολιμένες, και ειδικότερα, αφορά σε :

α) φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξηπηρέτησης προς τρίτους (Handling Agents).

β)Αυτοεξηπηρετούμενους αερομεταφορείς (Self'-Handled Air Carriers).

γ) λοιπά θέματα που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης στους Ελληνικούς Αερολιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος σχετικά με τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης ισχύουν για κάθε Αερολιμένα στην Ελληνική Επικράτεια ανοικτό στην εμπορική κίνηση, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

 

α) Οι διατάξεις σχετικά με τις κατηγορίες υπηρεσιών που αναφέρονται στην αυτοεξυπηρέτηση ισχύουν για κάθε Αερολιμένα, ανεξαρτήτως του όγκου κίνησης σε αυτόν από την 1-1-1998 εκτός από τις κατηγορίες που αφορούν στις υπηρεσίες:

Διαχείριση αποσκευών (Baggaga Handing)

Εξυπηρέτηση αεροσκαφών στην πίστα

Εφοδιασμού σε καύσιμα και λάδια

Διακίνησης φορτίου και ταχυδρομείου μεταξύ Αεροσταθμού και αεροσκάφους είτε πρόκειται για εισερχόμενο, είτε εξερχόμενο, ή διερχόμενο φορτίο και ταχυδρομείο

β) Οι διατάξεις σχετικά με τις τέσσερις (4) κατηγορίες υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν από 1-1-1998 για τους Ελληνικούς Αερολιμένες με ετήσια κίνηση τουλάχιστον 1.000.000 επιβατών ή 25.000 τόνων φορτίου.

γ) Οι διατάξεις σχετικά με τις κατηγορίες υπηρεσιών εδάφους που αναφέρονται στην εξυπηρέτηση προς τρίτους ισχύουν από την 1-1-1999 για τους Αερολιμένες

των οποίων η ετήσια κίνηση ανέρχεται τουλάχιστον σε 3.000.000 επιβατών ή σε 75.000 τόνων φορτίου ή

των οποίων η κίνηση κατά την διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της 1ης Απριλίου ή της 1ης Οκτωβρίου που προηγούμενου έτους ανήλθε σε 2.000.000 επιβάτες ή 50.000 τόνους φορτίου.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την 1-1-2001 για κάθε ελληνικό Αερολιμένα ανοικτό στην εμπορική κίνηση που έχει ετήσια κίνηση τουλάχιστον 2.000.000 επιβάτες ή 50.000 τόνους φορτίου.

4. Όταν σε ένα αερολιμένα επιτυγχάνεται ένα από τα κατώτατα όρια κίνησης φορτίου που αναφέρονται στο παρόν άρθρο χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί και το αντίστοιχο κατώτατο όριο κίνησης επιβατών, οι διατάξεις του παρόντος δεν ισχύουν στις κατηγορίες των υπηρεσιών που προορίζονται αποκλειστικά για τους επιβάτες.

5. Εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους όλοι οι Οργανισμοί Διαχείρισης των Αερολιμένων αποστέλλουν στην αρμόδια Αεροπορική Αρχή τα στοιχεία που αφορούν στην κίνηση των επιβατών και φορτίου.

Μετά την λήψη των ανωτέρω στοιχείων και όχι αργότερα από την 1η Μαϊου εκάστου έτους η αρμόδια Αεροπορική Αρχή καταρτίζει κατάλογο ελληνικών αεροδρομίων με τα στοιχεία που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος. Ο κατάλογος αυτός αποστέλλεται προ της 1ης Ιουλίου εκάστου έτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Οργανισμός διαχείρισης Αερολιμένα

 

1. Όταν η διαχείριση και η εκμετάλλευση ενός αερολιμένα ή συστήματος αερολιμένων δεν ασκούνται από έναν μόνο αλλά από περισσότερους ανεξάρτητους οργανισμούς, καθένας από αυτούς λογίζεται μέρος του Οργανισμού Διαχείρισης σε ότι αφορά τις διατάξεις του παρόντος.

2. Ομοίως, αν έχει ορισθεί ένας μόνον Οργανισμός Διαχείρισης για πολλούς αερολιμένες ή συστήματα αερολιμένων, καθένας εξ'αυτών λαμβάνεται υπόψη μεμονωμένα σε ότι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

3. Η Αεροπορική αρχή στην εποπτεία ή τον έλεγχο της οποίας υπάγονται οι Οργανισμοί Διαχείρισης οφείλει, στα πλαίσια των κατά νόμον υποχρεώσεων της να μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Διαχωρισμός οικονομικών δραστηριοτήτων

 

1. Ο Οργανισμός Διαχείρισης του αερολιμένα, ο χρήστης και ο φορέας παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, να διαχωρίζουν αυστηρά, σύμφωνα με τις ισχύουσες εμπορικές πρακτικές, τη λογιστική καταγραφή των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παροχή αυτών των υπηρεσιών από τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους.

2. Η υλοποίηση του λογιστικού διαχωρισμού ελέγχεται ετησίως από ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Ο ελεγκτής επαληθεύει επίσης ότι δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικές ροές μεταξύ των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Διαχείρισης ως διοικητικής αρχής του Αερολιμένα και ως φορέας παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων των ανωτέρω διατάξεων από τους Οργανισμούς Διαχείρισης των Αερολιμένων ή τους φόρους επιβάλλονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών χρηματικά πρόστιμα μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Επιτροπή χρηστών

 

1. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης των Αερολιμένων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος συγκροτούν εντός δύο(2) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Επιτροπή χρηστών. Η Επιτροπή αποτελείται από τους εκπροσώπους των χρηστών ή τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους. Οι όροι συγκρότησης και οι κανόνες λειτουργίας της καθορίζονται με αποφάσεις τους, οι οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής.

2. Όλοι οι χρήστες δικαιούνται να συμμετέχουν στην Επιτροπή χρηστών ή να εκπροσωπούνται σε αυτή από Οργάνωσή τους στην οποία αναθέτουν την αποστολή αυτή.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης προς τρίτους

 

1. Οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης σε όλους τους ελληνικούς αερολιμένες που είναι ανοιχτοί σε εμπορική κίνηση σύμφωνα με τις προβλέψεις και περιορισμούς του παρόντος .

2. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης που δραστηριοποιούνται στα Ελληνικά αεροδρόμια υποχρεούνται να είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Ο αριθμός των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης στις εξής κατηγορίες:

διαχείρισης αποσκευών (Baggage handing)

εξυπηρέτησης αεροσκαφών στην πίστα (Ramp Handing)

εφοδιασμού σε καύσιμα και λάδια (Fuel and oil Handing)

διακίνησης φορτίου και ταχυδρομείου μεταξύ του Αεροσταθμού και του Αεροσκάφους, είτε πρόκειται για εισερχόμενο είτε εξερχόμενο, ή διερχόμενο φορτίο και ταχυδρομείο (Freight and Mail Handing) δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) για κάθε κατηγορία υπηρεσιών ανά αερολιμένα που υπάγεται στις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος. Ο αριθμός των φορέων καθορίζεται στον οικεί Κανονισμό Επίγειας εξυπηρέτησης εκάστου αερολιμένα.

4. Από την 1-1- 2001 ο ένας τουλάχιστον από αυτούς τους εγκεκριμένους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης δεν επιτρέπεται να ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα:

α) ούτε από τον Οργανισμό Διαχείρισης ή χρήστη.

β) ούτε από χρήστη που μετέφερε άνω του 25% των επιβατών ή του φορτίου που διακινήθηκε στον αερολιμένα κατά την διάρκεια του έτους επιλογής του φορέα,

5. Όταν κατ'εφαρμογή της παραγράφου 3 ο αριθμός των εγκεκριμένων φορέων επίγειας εξυπηρέτησης περιορίζεται, ο εκάστοτε χρήστης ενός Αερολιμένα, ανεξαρτήτως του τμήματος του Αερολιμένα το οποίο του έχει διατεθεί πρέπει να έχει για κάθε περιορισθείσα κατηγορία υπηρεσιών ουσιαστική επιλογή μεταξύ δύο τουλάχιστον φορέων επίγειας εξυπηρέτηση, με βάση τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 3 και 4.

6. H επιλογή των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης προς τρίτους σε περίπτωση περιορισμού τους με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου καθώς και τους όρους και διαδικασίες που καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό επίγειας εξυπηρέτησης.

 

ΑΡΘΡΟ 8

Αυτοεξυπηρέτηση

 

1. Όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα της εξυπηρέτησης (εξυπηρέτηση δι'ιδίων μέσων και προσωπικού - self - handing) σε όλους τους Ελληνικούς Αερολιμένες που είναι ανοιχτοί σε εμπορική κίνηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις και περιορισμούς του παρόντος.

2. Για τις κατωτέρω κατηγορίες υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης που αφορούν:

τη διαχείριση αποσκευών (Baggage Handing)

την εξυπηρέτηση αεροσκαφών στην πίστα (Ramp Handing)

τον εφοδιασμό σε καύσιμα και λάδια (Fuel and Oil Handing) και

τη διακίνηση φορτίου και ταχυδρομείου μεταξύ του αεροσταθμού και του αεροσκάφους είτε πρόκειται για εισερχόμενο είτε για εξερχόμενο ή διερχόμενο φορτίο και ταχυδρομείο (Freight and Mail Handing) .

Ο αριθμός των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) για κάθε αερολιμένα που υπάγεται στις ρυθμίσεις του παρόντος . Οι χρήστες επιλέγονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης εκάστου Αερολιμένα με βάση διαφανή, κατάλληλα, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. Ο καθορισμός του αριθμού των χρηστών και η χρονική διάρκεια του χορηγούμενου δικαιώματος καθορίζεται στον οικείο Κανονισμό επίγειας εξυπηρέτησης. Μετά την λήξη της ανωτέρω χρονικής περιόδου το χορηγηθέν δικαίωμα επανεξετάζεται με βάση τα υφιστάμενα κριτήρια από τον Οργανισμό Διαχείρισης εκάστου Αερολιμένα.

3. Τα κριτήρια επιλογής των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών περιλαμβάνονται στον Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης και ενδεικτικά, είναι:

α) ο αριθμός των διακινούμενων επιβατών ετησίως,

β) η τακτικότητα των δρομολογίων

γ) ο αριθμός και ο τύπος των αεροσκαφών

δ) τα δίκτυα δρομολογίων της εταιρίας ενός της Ελλάδος και

ε) η ικανότητα του αυτοεξυπηρετούμενου χρήστη να ασκεί, κατά τρόπο επαρκή, τις εργασίες επίγειας εξυπηρέτησης σύμφωνα με τα πρότυπα, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης που καθορίζονται από τον Οικείο Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Κεντρικές Υποδομές.

 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων ο Οργανισμός Διαχείρισης εκάστου αερολιμένα αναλαμβάνει την διαχείριση των κεντρικών υποδομών υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης των οποίων η πολυπλοκότητα, το κόστος ή οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον δεν επιτρέπουν την υποδιαίρεση ή τον πολλαπλασιασμό τους.

Ως κεντρικές υποδομές αναφέρονται ενδεικτικά οι κατωτέρω:

- Ο διαχωρισμός των αποσκευών (aggage Sorting).

Η αφαίρεση των πάγων άπά τα αεροσκάφη (De-ιcιπg).

Ο καθαρισμός των υδάτων (Water ΡυniΙlαtίοη).

- Το Συστήματα Διανομής Καυσίμων (Dιstrιbutiοn Sγstem)

Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από γνώμη του οργανισμού Διαχείρισης και σχετική εισήγηση της αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής, μπορεί να επιβάλλει την υποχρεωτική χρήση των υποδομών αυτών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και από τους αυτοεξυπηρετούμενους χρήστες.

2. Η αρμόδια Αεροπορική Αρχή διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των φορέων επίγειας Εξυπηρέτησης και των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών στις υποδομές αυτές εντός των ορίων που προβλέπόνται στις παρούσες διατάξεις με βάση διαφανή. κατάλληλα. αντικειμε­νικά και αμερόληπτα κριτήρια.

3 Ο Οργανισμός Διαχείρισης του Αερολιμένα δύναται να θεσπίζει αντίτιμο χρήσης κεντρικών υποδομών το ύ­ψος του οποίου καθορίζεται μετά από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Χρηστών με βάση κατάλληλα. διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. Ο τρόπος καταβο­λής του και τα κριτήρια υπολογισμού του καθορίζονται στον Οικείο Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης:

 

 

ΑΡΘΡΟ 10

Παρεκκλίσεις

 

"Όταν σε ένα Αερολιμένα συγκεκριμένοι περιορισμοί που αφορούν στο διαθέσιμο χώρο (space aνailable) ή τη δυναμικότητα (capacity) οι οποίοι οφείλονται ιδίως στη συμμόρφωση και το ποσοστό χρήσης του χώρου με τρόπο ώστέ να καθίσταται αδύνατο το άνοιγμα της αγο­ράς υπηρεσιών επίγεια εξυπηρέτησης ή η άσκηση της αυτοεξυπηρέτησης στο βαθμό που προβλέπεται από το παρόν, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από γνώμη του Οργανισμού Διαχείρισης του Α­ερολιμένα και σχετική εισήγηση της αρμόδιας Αεροπορι­κής Αρχής με αιτιολογημένη απόφασή του δύναται:

α) να περιορίσει τον αριθμό των φορέων επίγειας εξυ­πηρέτησης για μία ή περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ.3, σε όλον τον Αερολιμένα ή ένα μέρος του. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 4, 5 και 6

β) Να αναθέσει αποκλειστικά σε ένα και μόνο φορέα μία ή περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης εκτός από εκείνες της παρ. 3 του άρθρου 7.

γ) Να επιτρέψει την αυτοεξυπηρέτηση σε περιορισμένο αριθμό χρηστών για κατηγορίες άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παρ 2 του άρθρου 8 υπό τον όρο ότι οι εν λόγω χρήστες θα επιλέγονται με βάση κατάλληλα αντικειμενικά διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια.

δ) Να απαγορεύσει εντελώς ή να επιτρέψει σε ένα μόνο χρήστη την αυτοεξυπηρέτηση για τις κατηγορίες της παρ. 2 του άρθρου 8.

2. .Κάθε παρέκκλιση που αποφασίζεται κατ' εφαρμογή της παρ.1 πρέπει:

α) Να διευκρινίζει την ή τις κατηγορίες υπηρεσιών για τις οποίες χορηγείται παρέκκλιση και τους ειδικούς πε­ριορισμούς χώρων ή χωρητικότητας που την δικαιολο­γούν,.

β) Να συνοδεύεται από σχέδιο κατάλληλων μέτρων με σκοπό να αρθούν αυτοί οι περιορισμοl καθώς και αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους, το οποίο να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο για πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.

Επιπλέον η παρέκκλιση δεν πρέπει

. να παραβλάπτει αδικαιολογήτως την επίτευξη των στόχων του παρόντος

- να προκαλεί στρεβλώσεις ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων ή / και των χρηστών που αυτοεξυπηρετούνται να είναι ευρύτερη του αναγκαίου

3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω­νιών με την οποία χορηγείται παρέκκλιση βάσει της παρ.1 του παρόντος άρθρου καθώς και η αιτιολόγηση της κοι­νοποιείται με μέριμνα της αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής στην Ευρωπαϊκή Εrnτροπή τουλάχιστον τρεις ί3) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της. Εντός του τριμήνου αυ­τού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν διαβουλsύαεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποφασίζει είτε να εγκρίνει. είπε να απορρίψει τη χορηγούμενη παρέκκλιση είτε να απαιτή­σει την τροποποίηση ή τον περιορισμέ της. Η απόφαση της επιτροπής δημοσιεύεται σrην επiσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

4. Η διάρκεια των παρεκκλίσέων που χορηγούνται κατ' εφαρμογή της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριε­τία εκτός από τις παρεκκλίσεις που χορηγούνται βάσει της παρ 1 στοιχ β . Περαιτέρω και πάντως όχι αργότέρα από τρεις μήνες πριν από το τέλος της περιόδου της πα­ρέκκλισης ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών με­τά από γνώμη του Οργανισμού Διαχείρισης και σχετική εισήγηση της αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής μπορεί να λάβει νέα απόφαση επί κάθε νέου αιτήματος για παρέκκλίση. η οποία θα υπόκειται σtη διαδικασία του παρόντος άρθρου Η διάρκεια των παρεκκλίσεων που χορηγούνται βάση της παρ. 1 στοιχ. β δεν μπορεί να υπερβαίνει την διετία. Ωστόσο, βάσει της παρ.1 ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση της αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής μπορεί να ζητήσει μια εφ' άπαξ διετή πα­ράταση της περιόδου αυτής. Επί του αιτήματος αυτού αποφασίζει οριστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρούμε­νη από την Συμβουλευτική Επιτροπή του επομένου άρθρου.

5 Σε περίπτωση μη εγκρίσεως ή τροποποίησης της παρέκκλισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω η παρέκκλιση δεν εφαρμόζεται όπως τελικά εγκρίθηκε από αυτήν.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

Συμμετοχή αντιπροσώπου στην Συμβουλευτική Επιτροπή

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοι­νωνιών έπειτα από εισήγηση της αρμοδίας Αεροπορικής Αρχής, ορίζεται ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κράτους που θα συμμετέχει στην Συμβουλευτική Επιτροπή που θα σχηματιστεί και θα απαρτίζεται από δύο αντιπροσώπους όλων των Κρατών μελών της Ε.Ε.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Επιλογή των φορέων

 

α Στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των φορέων έχει περιοριστεί η επιλογή των φορέων γίνεται με διαγωνισμό. Οι ελάχιστα απαιτούμενες προδιαγραφές της διαδικασίας καθορίζο­νται στο Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης και ακολουθούν οι εξής αρχές και κανόνες:

α) Ορίζονται τεχνικές προδιαγραφές (technical specifications) ή όροι (standatd conditions) που καταρτίζονται έπειτα από διαβουλεύσεις με την Επιτροπή χρηστών αερολιμένα. Τα κριτήρια επιλογής τους πρέπει να εί­ναι κατάλληλα. αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα. Αφού ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρμόδια Αεροπορική Αρχή, είναι δυνατόν μεταξύ των όρων η τεχνικών προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν οι φορείς η αρμόδιά Αεροπορική Αρχή να απαιτεί την πρόβλεψη για υποχρέωση παροχής υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος (public service obligation) προκειμένου περί των αερολιμένων που εξυπηρετούν περιφερειακές ή ανα­πτυσσόμενες περιοχές της Χώρας οι οποiες δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον έχουν όμως πρωταρχική σημασία για τη χώρα . Στην περίπτωση αυτή οι όροι τεχνικές προϋποθέσεις καθώς και η αμοιβή των εν λόγω φορέων καθορίζονται στο Βασικό Κανονισμό επίγειας Εξυπηρέτησης.

β) Πρόσκληση υποβολής προσφορών, για τη συμμετο­χή στο διαγωνισμό στην οποία μπορεί να ανταποκριθεί κάθε ενδιαφερόμενος φορέας. Αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινο­τήτων. Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία του Διαγωνισμού είναι η κάλυψη από τον ενδιαφερόμενο φο­ρέα των κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 Τα κριτήρια ελέγχονται τόσο από τον Οργανισμό Διαχείρισης του Αερολιμένα πριν από τον διαγωνισμό όσο και ο­πό την αρμόδια Αεροπορική Αρχή εκ των υστέρων και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη άσκησης των δραστηριοτήτων. Σε κάθε περίπτωση οι Οργανισμοί Διαχείρισης του Αερολιμένα είναι ίδιο για τη διαπίστωση των ανωτέρω προϋποθέσεων προκειμένου να επιτρέπουν τη συμμετοχή των φορέων παροχής υπηρεσιών σε τρίτους στη διαγωνιστική διαδικασία.

γ) Οι φορείς επιλέγονται:

i) από τον Οργανισμό Διαχείρισης του Αερολιμένα ύ­στερα από διαβούλευση με την Eπιτροπή Χρηστών, όταν ο Οργανισμός αυτός:

- δεν παρέχει παρεμφερείς υπηρεσίες επίγειας εξυπη­ρέτησης,

- δεν ελέγχει, άμεση ή έμμεσα , καμία επιχείρηση που παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στον αερολιμένα αυτόν και

- δεν συμμετέχει κατά κανένα τρόπο σε μια τέτοια επι­χείρηση

ιι) από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κα­τόπιν διαβουλεύσεων της αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής με την Επιτροπή χρηστών και τον Οργανισμό Διαχείρισης του Αερολιμένα και σχετικής προς αυτόν εισήγησης της ως άνω Αρχής σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

δ) Οι φορείς επιλέγονται για επτά το πολύ έτη.

ε) 'Οταν ο φορέας παύει τη δραστηριότητά του πριν τη λήξη της περιόδου για την οποία επελέγη αντικαθί­σταται με την ίδια διαδικασία.

2. 'Οταν ο αριθμός των φορέων περιορίζεται ο Οργανισμός Διαχείρισης του Αερολιμένα μπορεί να παρέχει ο ίδιος υπηρεσίες επίγειας ε­ξυπηρέτησης χωρίς να υπόκειται στη διαδικασία επιλογής . Ομοίως ο Οργανισμός, Διαχείρισης δύναται, αντ' αυτού, να εξουσιο­δοτήσει μια άλλη επιχείρηση χωρίς να την υποβάλλει στη διαδικασία αυτή, να παρέχει υπηρεσίες επίγειας ε­ξυπηρέτησης στο συγκεκριμένο αερολιμένα:

-εάν ελέγχει την επιχείρηση αυτή άμεσα ή έμμεσα ή

-εάν η επιχείρηση αυτή τον ελέγχει άμεσα ή έμμεσα.

Εφόσον ο Οργανισμός Διαχείρισης πρόκειται να παρέχει υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης πρέπει να το γνωστοποιήσει στην αρμόδια Αεροπορική Αρχή το αργό­τερο μέχρι την 1η του μεθεπομένου, από τη δημοσίευση του παρόντος, μηνός και για τους αερολιμένες που πρό­κειται να λειτουργήσουν στο μέλλον ένα έτος πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τους.

3. Ο Οργανισμός Διαχείρισης ενημερώνει την Επιτροπή Χρηστών για τις αποφάσεις που λαμβάνει.

 

 

ΑΡΘΡΟ 13

Νησιωτικοί Αερολιμένες

 

Στο πλαίσιο της επιλογής των φορέων σε ένα αερολιμέ­να ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να επεκτείνει την υ­ποχρέωση παροχής υπηρεσίας δημοσίου συμφέροντος και σε άλλους αερολιμένες της χώρας, εφόσον πληρού­νται και οι τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- οι αερολιμένες αυrοί ευρίσκονται σε νήσους της ιδίας γεωγραφικής περιοχής

- έκαστος των αερολιμένων έχει ετήσια κίνηση τουλάχιστον εκατό χιλιάδων επιβατών,

- η επέκταση από την Ευρωπαϊκή Επι­τροπή, η απόφαση της οποίας εκδίδεται μετά από δια­βουλεύσεις με τη Συμβουλευτική Επιτροπή

 

ΑΡΘΡΟ 14

Διαβουλεύσεις

 

Με πρωτοβουλία του Οργανισμού Διαχείρισης οργανώνονται υποχρεωτικά εντός του πρώ­του τριμήνου εκάστου έτους διαβουλεύσεις μεταξύ, της Επιτροπής Χρηστών και των φορέων εκάστου αερολιμένα που καλύπτεται από τις πα­ρούσες διατάξεις καθώς και εκπροσώπου της αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής. Οι διαβου­λεύσεις αφορούν ιδίως τις τιμές των υπηρεσιών που έτυ­χαν παρέκκλισης καθώς και την οργάνωση της παροχής αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Έγκρισης

 

Οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης ή οι αυτοεξυπηρε­τούμενοι χρήστες εξαρτούν την έναρξη της άσκησης των δραστηριοτήτων τους σε ένα ελληνικό Αερολιμένα από έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Μετα­φορών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση της αρμό­διας Αεροπορικής Αρχής.

Η έγκριση χορηγείται με βάση κριτήρια διαφανή, αντι­κειμενικά, κατάλληλα και αμερόληπτα που αναφέρονται στην:

α. Υγιή χρηματοοικονομική κατάσταση .

β. Επαρκή ασφαλιστική κάλυψη,

γ. Ασφάλεια (Safety and Security) των εγκαταστάσεων, των αεροσκαφών, του εξοπλισμού και των προσώπων,

δ. Προστασία του περιβάλλοντος,.

ε. Τήρηση της ισχύουσας κοινωνικής νομοθεσίας.

Τα κριτήρια στο σύνολό τους καθορίζονται στο Βασικό Κανονισμό επίγειας εξυπηρέτησης.

Τα κριτήρια βασίζονται στις ακόλουθες αρχές

- Εφαρμόζονται στους διάφορους φορείς και χρήστες χωρίς διακρίσεις.

- Προσαρμόζονται στον επιδιωκόμενο στόχο.

- Δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στην αγορά ή την ελευ­θερία στην αυτοεξυπηρέτηση σε επίπεδο κατώτερο από το προβλεπόμενο στο παρόν.

Η έγκριση μπορεί να μην χορηγείται ή να ανακαλείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών μόνον ό­ταν ο φορέας ή ο αυτοεξυπηρετούμενος χρήστης από υ­παιτιότητά του δεν πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια κατά την έναρξη ή στην διάρκεια των δραστηριοτήτων αυ­τών. Τούτο πιστοποιείται είτε από έλεγχο της αρμόδιας Α­εροπορικής Αρχής, είτε μετά από γνώμη του Οργανισμού Διαχείρισης του Αερολιμένα και σχετική εισήγηση της αρ­μόδιας Αεροπορικής Αρχής προς τον Υπουργό Μεταφο­ρών και Επικοινωνιών.

Οι λόγοι απόρριψης ή ανάκλησης κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο φορέα ή αυτοεξυπηρετούμενο χρήστη και στον Οργανισμό Διαχείρισης του Αερολιμένα .

3. Ο φορέας επίγειας εξυπηρέτησης προς τρίτους κα­θώς και ο αυτοεξυπηρετούμενος χρήστης υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο των μέσων, εξοπλισμού και εγκαταστάσε­ων του από την αρμόδια Αεροπορική Αρχή καθώς και τον Οργανισμό Διαχείρισης του Αερολιμένα για τη διαπίστω­ση εφαρμογής των προβλέψεων του παρόντος ως και των όρων και προϋποθέσεων της χορηγηθείσης εγκρίσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Κανόνες Δεοντολογίας

 

Με το Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης προ­βλέπεται ότι, μετά από γνώμη του Οργανισμού Διαχείρι­σης εκάστου Αερολιμένα

1. Να απαγορεύεται σε φορέα επίγειας εξυπηρέτησης να παρέχει υπηρεσίες ή σε χρήστη να αυτοεξυπηρετείται όταν αυτός δεν τηρεί τους κανόνες που έχουν επιβληθεί με σκοπό να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του αερo­λιμένα. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες αρχές:

α) Να εφαρμόζονται στους διαφόρους φορείς και χρή­στες χωρίς διακρίσεις,

β) Να συνδέονται με τον επιδιωκόμενο στόχο,

γ) Να μην καταλήγουν στη μείωση της πρόσβασης στην αγορά ή τής αυτοεξυπηρέτησης σε επίπεδο κατώτερο α­πό το προβλεπόμενο . s~ω η ~ d "~

2. Να επιβάλλεται, κυρίως, στους παρέχοντες υπηρε­σίες εδάφους στον αερολιμένα να συμμετέχουν ισότιμα και χωρίς διακρίσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος που προ­βλέπονται από την εθνική νcιμοθεσία, ιδίως όσον αφορά την υποχρέωση της μόνιμης παροχής των υπηρεσιών.

 

ΑΡΘΡΟ 17

Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις

 

Η αρμόδια Αεροπορική Αρχή διασφαλίζει την ε­λεύθερη πρόσβαση των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών στις εγκαταστάσεις του Αερολιμένα, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Εάν η αρμόδια Α­εροπορική Αρχή ή ο Οργανισμός Διαχείρισης του Αερολι­μένα επιβάλλουν όρους για την πρόσβαση αυτή οι όροι πρέπει να είναι κατάλληλοι, αντικειμενικοί διαφανείς και αμερόληπτοι.

2. Οι χώροι που διατίθενται για την εκτέλεση εργασιών επίγειας εξυπηρέτησης σε κάθε Αερολιμένα πρέπει να κατανέμονται μεταξύ των διάφόρων φορέων και μεταξύ των διαφόρων αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών, συμπε­ριλαμβανομένων των νεοαφικνουμένων, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και για τη διασφάλιση ουσιαστικού και θεμιτού ανταγωνι­σμού, με βάση κατάλληλους, αντικειμενικούς, διαφανείς και αμερόληπτους κανόνες και κριτήρια, τα οποία θεσπί­ζονται στις οικείες διατάξεις του Κανονισμού Επίγειας Ε­ξυπηρέτησης.­

 

ΑΡΘΡΟ 18

Προστασία και ασφάλεια

 

Οι διατάξεις του παρόντος ουδόλως θί­γουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν θε­σπιστεί και αφορούν την Δημόσια Τάξη, την προστασία και την ασφάλεια των Αερολιμένων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 19

Κοινωνική προστασία και προστασία του περιβάλλοντος

 

Κατά την εφαρμογή του παρόντος τηρού­νται οι ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές Διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

ΑΡΘΡΟ 20

Τήρηση των ισχυουσών διατάξεων

 

Ο Οργανισμός Διαχείρισης του Αερολιμένα, οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης, οι αυτοεξυπηρετούμενοι χρή­στες και γενικά όλοι οι καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπλεκό­μενοι στις διαδικασίες επίγειας εξυπηρέτησης στους Fλ­ληνικούς Αερολιμένες υποχρεούνtαι να τηρούν την Ελλη­νική και Κοινοτική νομοθεσία. Η αρμόδια Αεροπορική Αρχή παρακολουθεί ελέγχει και συμμορφώνει.

 

ΑΡΘΡΟ 21

Κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων

 

1. Κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη με τα οριζόμενα στον παρόντα, συνιστά παράβαση και επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 7, 16, 17, 19 και 20 τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο μέχρι δέκα εκατομμυρίων (10.000.00D) δραχμών που επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση της αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής.. Ειδικά για τις παραβάσεις για τις παραβάσεις των άρθρων 19 και 20 ΄κυρώσεις επιβάλλονται μόνο εφόσον οι παραβάσεις αυτές δεν τιμωρούνται με διατάξεις στις οποίες τα άρθρα 19 και 20 αναφέρονται. Ο παραβάτης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) από τη διαπίστωση της παράβασης μπορεί να υποβάλλει, εγγράφως ενώπιον της αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής τις απόψεις του επί της παράβασης.

3.Ο φορέας επίγειας εξυπηρέτησης και ο αυτοεξυπη­ρετούμενος χρήσcης κηρύσσεται έκπτωτος για τους κα­τωτέρω λόγους:

α) αν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθ' υ­ποτροπή παραβιάζουν τις τελωνειακές, τις περί προστασίας του συναλλάγματος και τις περί φορολογικής νομο­θεσίας διατάξεις εφόσον ενημερωθεί εγγράφως από τις κρατικές υπηρεσiες η αρμόδια Αεροπορι­κή αρχή

ρ) αν δεν τηρούν τους ισχύοντες κανόνας ασφαλεiας αεροδρομίων και αερομεταφορών.

γ) αν δεν τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στην ασφαλή διακίνηση ατόμων και φορτίου.

δ) αν παράλληλα με τις δραστηριότητες του ως φορέα επίγειας εξυπηρέτησης ασκεί εντός του αερολιμένα και άλλες δραστηριότητες χωρίς να του έχει δοθεί σχετική έ­γκριση ή άδεια.

ε) αν αρνηθούν να συνδράμουν ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δυσχεράνουν το έργο του Οργανισμού Διαχείρι­σης σε περιπτώσεις κατάστασης ανάγκης.

στ) αν προβούν σε επανειλημμένα αδικαιολόγητη άρνη­ση παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης σε συμβεβλημένο πελάτη-αερομεταφορέα ή σε τρίτο που έχει ε­νημερώσει σι εύλογο χρόνο για την ανάγκη παροχής υ­πηρεrnών επίγειας εξυπηρέτησης,

ζ) στον κηρυχθούν σε πτώχευση,

η) όταν εμπλακούν στην διακίνηση απαγορευμένων υ­λών.

θ) αν καθ' υποτροπή παραβαiνει τις διατάξεις των άρθρων 5, 16, 17, 19, και 20 του παρόντος.

ι) εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζεται το άρθρο 7 παράγραφος 4.

4. Η έκπτωση του φορέα γίνεται με αιτιολογημένη από­φαση τον Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από γνώμη του Οργανισμού Διαχείρισης του Αερολιμένα και εισήγησης της αρμόδιας Αεροπορικής Αρ­χής.

5 Κατά της απόφασης περί έκπτωσης, ο φορέας έχει το δικαίωμα άσκησης όπως προβλέπεται από το άρθρο 22.

 

 

ΑΡΘΡΟ 22

Ενστάσεις

 

1. Σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων ή λήψης άλλων δι­οικητικών αποφάσεων λόγω των διατάξεων των άρθρων 5,7 παρ.4, 16 και 17 θιγόμενος έχει το δικαίω­μα να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την πράξη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της. Ειδικότερα στην περίπτωση του άρθρου 15 παρ.2 το δικαίωμα ένστασης χορηγείται επί τη βάσει της διατάξεως αυτής

2. Αρμόδιο όργανο για την εκδίκαση της ενστάσεως εί­ναι ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Η απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται ενός μηνός από την υποβολή της.

 

ΑΡΘΡΟ 23

Αμοιβαιότητα

 

Με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Ευ­ρωπαϊκής Κοινότητας όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι, όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών επίγειας ε­ξυπηρέτησης η αυτοεξυπηρέτησης, μία τρίτη χώρα:

α) δεν επιφυλάσσει de jure ή de facto, στους ελληνικούς. φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενους χρήστες μεταχεiριση ανάλογη προς την μεταχείριση που επιφυλάσσει το ελληνικό κράτος στους φορείς ή τους αυτοεξυπηρετούμενους της χώρας αυτής, ή

β) δεν επιφυλάσσει de factο ή de jure εθνική μεταχείρι­ση στους ελληνικούς. φορείς επίγειας εξυπηρέτησης προς τρίτους και αυτοεξυπηρετούμενους χρήστες, ή

γ) επιφυλάσσει στους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης προς τρίτους και τους αυτοεξυπηρετούμενους χρήστες άλλων τρίτων χωρών ευνοϊκότερη μεταχείριση απ ότι στους ελληνικούς φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενους χρήστες.

Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται με­τά από εισήγηση της αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής να αναστέλλει πλήρως ή εν μέρει τις υποχρεώσεις έναντι των φορέων και των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών αυτής της τρίτης χώρας, τηρουμένου πάντοτc του κοινοτικού δικαίου και των υποχρεώσεων της Χώρας.

2. Η αρμόδια Αεροπορική Αρχή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε αναστολή ή ανάκληση δικαιω­μάτων ή υποχρεώσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 24

Έκθεση Ενημέρωσης

 

 

Οι Οργανισμοί Διαχείρισης των Αερολιμένων υποβάλλουν ετησίως στην αρχή κάθε έτους έκθεση στην αρμόδιο Αεροπορική Αρχή σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος με όλα τα στοιχεία το οποία ήθελε απαιτήσει η ως άνω Αρχή.

Εντός έτους από την εφαρμογή των διατάξεων του πα­ρόντος η αρμόδια Αεροπορική Αρχή συντάσσει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής την οποία υποβάλλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊ­κών Κοινοτήτων.

 

ΑΡΘΡΟ 25

Καταργούμενες Διατάξεις

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

 

ΑΡΘΡΟ 26

 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το κατωτέρω παράρτημα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

Οι διοικητικές υπηρεσίες εδάφους και η εποπτεία περιλαμβάνουν

1.1 τις υπηρεσίες αντιπροσώπευσης και επαφών με τις τοπικές αρχές ή με κάθε άλλο πρόσωπο τις πληρωμές που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του χρήστη και την παροχή χώρων στους αντιπροσώπους του.
1.2 τον έλεγχο της φόρτωσης των μηνυμάτων και των τηλεπικοινωνιών,

1.3 την επεξεργασία, την αποθήκευση, το χειρισμό και η διοίκηση των μονάδων φόρτωσης ,

1.4 κάθε άλλη υπηρεσία εποπτείας πριν, κατά ή μετά την πτήση και κάθε άλλη διοικητική υπηρεσία που ζητεί ο χρήστης.

2. Η εξυπηρέτηση επιβατών περιλαμβάνει κάθε μορφή εξυπηρέτησης τους κατά την αναχώρηση, την άφιξη, τη διέλευση ή την ανταπόκριση, ιδίως δε τον έλεγχο εισιτη­ρίων, τίτλων ταξιδιού, την παράδοση των αποσκευών και την μεταφορά τους μέχρι τα συστήματα διαλογής .

3. Οι υπηρεσίες αποσκευών περιλαμβάνουν τη διαχείρι­ση των αποσκευών στην αίθουσα διαλογής, τη διαλογή τους, την προετοιμασία τους εν όψει της αναχώρησης, τη φόρτωση και εκφόρτωση τους από τα συστήματα που τις μεταφέρουν από το α/φος στην αίθουσα διαλογής και αντιστρόφως, καθώς και τη μεταφορά αποσκευών από την αίθουσα διαλογής στην αίθουσα διανομής .

4. Οι υπηρεσίες φορτίου και ταχυδρομείου περιλαμβά­νουν.

4.1 για το φορτίο , τόσο κατά την εξαγωγή όσο και κατά την εισαγωγή του ή τη διέλευση την πρακτική διαχείρισή του, τη διεκπεραίωση των σχετικών εγγράφων, τις ,τελωνειακές διατυπώσεις και κάθε άλλο συντηρητικό μέτρο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ή απαιτείται από τις περιστάσεις.

4.2 για το ταχυδρομείο, τόσο κατά την άφιξη και κατά την αναχώρηση, την πρακτική διαχείρισή του, τη διεκπεραίωση των σχετικών εγγράφων και κάθε συντηρητικό μέ­τρο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ή απαιτείται από τις περιστάσεις.

5. Οι υπηρεσίες στην πίστα περιλαμβάνουν:

5.1 την καθοδήγηση του αεροπλάνου κατά την άφιξη και την αναχώρηση (*)

5.2 την εξυπηρέτηση κατά τη στάθμευση του αερο­πλάνου και την παροχή κατάλληλων μέσων (*)

5.3 την οργάνωση των επικοινωνιών μεταξύ του α/φους και του παρέχοντας υπηρεσίες πίστας πίστας.

5.4 τη φόρτωση και εκφόρτωση του αεροπλάνου, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και της χρήσης των αναγκαίων μέσων, καθώς και τη μεταφορά του πληρώματ­ος και των επιβατών μεταξύ αεροσκάφους και αεροσ­ταθμού, καθώς και τη μεταφορά των αποσκευών μεταξύ αεροσκάφους και αεροσταθμού,

5.5 την εξυπηρέτηση κατά την εκκίνηση του αεροπλάνου και την παροχή των καταλλήλων μέσων,

5.6 τη μετακίνηση του αεροπλάνου τόσο κατά την αν­αχώρηση όσο και κατά την άφιξη, την παροχή και την ε­φαρμογή των αναγκαίων μέτρων

5.7 τη μεταφορά, τη φόρτωση και εκφόρτωση στο αεροσκάφος τροφίμων και ποτών.

6. Οι υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης του αεροπ­λάνου περιλαμβάνουν:

6.1. τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό του αερo­πλάνου, τη συντήρηση των χώρων υγιεινής, την παροχή ύδατος

6.2. τον κλιματισμό και τη θέρμανση του θαλάμου, τον εκχιονισμό και την αποπάγωση του αεροπλάνου

6.3. την τακτοποίηση του θαλάμου με εξοπλισμούς θα­λάμου, την αποθήκευση των εξοπλισμών αυτών.

7. Οι υπηρεσίες καυσίμων και λαδιών περιλαμβάνουν

7.1 την οργάνωση και τον ανεφοδιασμό σε καύσιμα συ­μπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και του ελέγχου της ποιότητας και της ποσότητάς τους

7.2 τη λίπανση και τον ανεφοδιασμό με άλλα υγρά.

8. Οι υπηρεσίες συντήρησης περιλαμβάνουν

8.1 τις τακτικές εργασίες πριν από την πτήση ,

8.2 τις ιδιαίτερες εργασίες που απαιτεί ο χρήστης,

8.3 την παροχή και διαχείριση ανταλλακτικών και υλι­κού συντήρησης

8.4 την αίτηση ή την κράτηση σημείου στάθμευσης ή / και υπόστεγου για τη συντήρηση .

9. Οι υπηρεσίες πτήσεως και διοίκησης των πληρωμά­των περιλαμβάνουν:

9.1 την προετοιμασία της πτήσης στον αερολιμένα α­ναχώρησης ή σε κάθε άλλο σημείο,

9.2 την εξυπηρέτηση κατά την πτήση, στην οποία περι­λαμβάνεται, ενδεχομένως η αλλαγή πορείας εν πτήση, 9.3 τις υπηρεσίες μετά την πτήση ,

9.4 τη διοίκηση πληρωμάτων

10. Οι υπηρεσίες μεταφοράς επί του εδάφους περιλαμ­βάνουν:

10.1 την οργάνωση και εκτέλεση της μεταφοράς των ε­πιβατών, του πληρώματος, των αποσκευών, του φορτίου και του ταχυδρομείου μεταξύ διαφόρων αεροσταθμών του ίδιου αερολιμένα, εκτός από κάθε μεταφορά μεταξύ του αεροπλάνου και κάθε άλλου σημείου εντός της περι­μέτρου του ιδίου αερολιμένα ,

10.2 οιαδήποτε ειδική μεταφορά ζητεί ο χρήστης

11. Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας (Cαteτιng) περιλαμβάνουν:

11.1 τις επαφές με τους προμηθευτές και τη διοικητική μέριμνα .

11.2 την αποθήκευση των τροφίμων, των ποτών και των συσκευών παρασκευής τους

11.3 τον καθαρισμό των συσκευών,

11.4 την παρασκευή και την παράδοση συσκευών και τροφίμων.

 

ΑΡΘΡΟ 27

Eναρξη ισχύος

 

1. Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει αναδρομικά από 25. 10.1997 με την επιφύλαξη των ορισμών του άρθρου 3 του παρόντος και εξαιρουμένων των διατάξεων που θεσπίζουν προθεσμίες ή προβλέπουν κυρώσεις.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Ακταίο, 23 Αυγούστου 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ