EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

342

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1376

Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 72/245/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20 Ιουνίου 1972, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών-μελών που αφορούν στην εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων που παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 945/79 για την κύρωση της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας καθώς και της συμφωνίας για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα.

2. Την με αριθμό 72/245/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Την με αριθμό 1236/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1.

 

Αυτό το Προεδρικό Διάταγμα αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 72/245/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20 Ιουνίου 1972, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών-μελών, που αφορούν στην εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων που παράγονται από τους κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13. Βιομηχανική πολιτική, τόμος 001, σελίδα 250).

 

Άρθρο 2.

 

1. Οι διατάξεις αυτού του Διατάγματος ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα που οι κινητήρες τους έχουν ηλεκτρικό σύστημα αναφλέξεως με υψηλή τάση, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα, που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και την μεγαλύτερη από την κατασκευή του ταχύτητα που περνάει τα είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού του Διατάγματος τα οχήματα που κινούνται πάνω σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες, τα γεωργικά μηχανήματα καθώς και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3.

 

1. Μόλις αρχίσει να ισχύει αυτό το Διάταγμα δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως ΕΟΚ ή εγκρίσεως που προβλέπεται από το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977, για όποια οχήματα μνημονεύει η παράγραφος 1 του προηγούμενου άρθρου για λόγους που αναφέρονται στις ραδιοηλεκτρικές διαταραχές οι οποίες παράγονται από το ηλεκτρικό σύστημα αναφλέξεως των κινητήρων προωθήσεως αυτών, εφόσον τα οχήματα αυτά είναι εφοδιασμένα με διάταξη για την εξουδετέρωση των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων η οποία να πληροί όλους τους όρους των παραρτημάτων αυτού του Διατάγματος. Αυτό βεβαιώνεται με πιστοποιητικό που έχει εκδώσει αρμοδία αρχή από ένα κράτος-μέλος. Προτού εκδοθεί το παραπάνω πιστοποιητικό γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, δοκιμές και μετρήσεις. Το ίδιο παραπάνω πιστοποιητικό συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV αυτού του Διατάγματος.

2. Όλα τα παραρτήματα της με αριθμό 72/245/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται στο Διάταγμα αυτό σαν αναπόσπαστα μέρη αυτού και έχουν όπως παρακάτω:

 

Άρθρο 4.

 

Αν το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου το εκδίδει αρμόδια Ελληνική Αρχή, αυτή οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να ενημερώνεται για τυχόν μεταβολή οποιουδήποτε από τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που αναφέρονται στο τμήμα 2.2 του παραρτήματος Ι αυτού του Διατάγματος για να κρίνει αν η μεταβολή αυτή καθιστά αναγκαία τη διενέργεια ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων στο όχημα που έχει τροποποιηθεί για να εκδοθεί, σε καταφατική περίπτωση, νέο πιστοποιητικό. Η παραπάνω υπηρεσία δεν εγκρίνει τη μεταβολή αν διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ότι για το όχημα που έχει τροποποιηθεί δεν πληρούνται όλοι οι όροι των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αυτού του Διατάγματος.

Άρθρο 5.

 

Η ισχύς αυτού του Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ