EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1971

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

155

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 930

Περί κυρώσεως της από 21 Οκτωβρίου 1970 Συμβάσεως μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Γαλλικής Εταιρείας Μελετών και Κατασκευών Σιδηροδρομικών Εργων "SOFRERAIL"

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Αρθρον πρώτον

Κυρούται και κτάται ισχύν νόμου η κατά την 21η Οκτωβρίου 1970 υπογραφείσα εν Αθήναις μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Γαλλικής Εταιρείας Μελετών και Κατασκευών Σιδηροδρομικών Εργων "SOFRERAIL" Σύμβασις δι'η΄ς ανατίθεται εις ταύτην το έργο παροψής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου συμφώνως με το άρθρο 23 του Ν.Δ. 674/1970 "περ΄ιδρύσεως Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος"και ης το κείμενον εν πρωτοτύπω εις την Ελληνικήν και εις την Γαλλικήν έχει ως ακολούθως:

 

Αρθρον δεύτερον

Αι υπό της δια του άρθρου πρώτου του παρόντος κυρουμένης συμβάσεως, προβλεπόμεναι πάσης φύσεως δαπάναι και αποζημιώσεις της Γαλλικής Εταιρίας SOFRERAIL" και του προσωπικού αυτής, ως και αι επ'αυτών επιβαρύνσεις βαρύνουν τελικώς τον προϋπολογισμόν του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)

 

Αρθρον τρίτον

Η ισχύς της διατου άρθρου πρώτου του παρόντος κυρουμένης Συμβάσεως άρχεται κατά τα εν άρθροις 3 και 7 αυτής ειδικώτερον καθοριζόμενα.

 

Εν Αθήναις τη 14 Ιουλίου 1971

 

Εν Ονόματι του Βασιλεως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 17 Ιουλίου 1971

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ