EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1973

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

146

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ.75

Περί τροποποιήσεως διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1060/1971 "περί οργανώσεως των δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διενεργουμένων εμπορευματικών μεταφορών".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Προτάσει του Ημέτερου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1

 

Η υπό της παρ. 1 του άρθρου 3 του ΝΔΝ 1060/1971 προβλεπομένη 12μηνος προθεσμία δια την σύστασιν παρ'επαγγελματιών αυτοκινητιστών μεταφορικών επιχειρήσεων διεθνών μεταφορών, αρξάμενην από της χρονολογίας δημοσιεύσεως της υπ'αριθμ. Ε/Φ1/9200/500/72 σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 265/Β/15.4.1972), παρατείνεται αφ'ής έληξεν μέχρι 31 Μαρτίου 1974, μη θιγομένου του κατά το άρθρον 4 παρ. 1 του αυτού Ν.Δ./τος, δικαιώματος συστάσεως τοιούτων μεταφορικών επιχειρήσεων παρ'Ελλήνων υπηκόων μετά την παρέλευσιν της αρχικώς καθορισθείσης 12μήνου προθεσμίας.

 

Άρθρον 2

 

Αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ. 1060/1971 αι καταργηθείσαι δια του άρθρου 15 του Ν.Δ. 1077/1971 και επαναφερθείσαι εν ισχύ δια του άρθρου 13 του Ν.Δ. 72/1973 "περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως ενίων φορολογικών διατάξεων" έχουν εφαρμογή και επί των συνιστωμένων υπό επαγγελματιών αυτοκινητιστών μεταφορικών επιχειρήσεων διεθνών μεταφορών εντός της κατά το προηγούμενον άρθρον προθεσμίας.

 

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 7 Ιουλίου 1973

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ.ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΥΔΑΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ, ΝΙΚ. ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ, ΙΩΑΝ. ΛΑΔΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΚΑΣ, ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 9 Ιουλίου 1973

Ο ΕΠΙΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ