EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1970

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

173

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 635

 

Περί χορηγήσεως ερασιτεχνικών αδειών ικανότητος οδηγών αυτοκινήτων εις πρόσωπα μη έχοντα φυσιολογικήν οπτικήν οξύτητα

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Αρθρον 1

 

Πρόσωπα απολέσαντα πλήρως εξ οιασδήποτε αιτίας και από τετραετίας τουλάχιστον, την όρασιν του ενός οφθαλμού, δύναται να τύχουν ερασιτεχνικής αδείας ικανότητος οδηγού αυτοκινήτων συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων, εφ' όσον ο υγιής οφθαλμός έχει φυσιολογικόν βυθόν και οπτικόν πεδίον ως και φυσιολογικήν οξύτητα 10)10, ή διορθουμένην, δι' υάλων μέχρι τεσσάρων μυωπικών διοπτριών ή μέχρι δύο (2) υπερμετρωπιών διοπτριών ή μέχρι δύο (2) αστιγματικών διοπτριών ή μέχρι δύο (2) αστιγματικών διοπτριών 10)10.

Ερασιτεχνική άδεια ικανότητος οδηγού αυτοκινήτων δύναται να χορηγηθή και εις πρόσωπα, ών ο είς οφθαλμός έχει οπτικήν οξύτητα κάτω των 6)10 διορθουμένην ή μη, ή πάσχει εκ στραβισμού, εφ' όσον ο έτερος υγιής οφθαλμός πληροί τας εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις.

Η φυσιολογική οπτική οξύτης εκφράζεται δια του κλάσματος 10)10, προκειμένου δε περί διορθώσεως ταύτης δια διόπτρων και μόνον εν περιπτώσει αστιγματισμού, λαμβάνεται υπ' όψιν το αριθμητικόν άθροισμα των διόπτρων (σφαίρα συν κύλινδρος).

 

Άρθρον 2

 

Η ιατρική εξέτασις των εν τω προηγουμένω άρθρω προσώπων προς διακρίβωσιν της ικανότητος αυτών, ενεργείται παρά των κατά τόπους Εξεταστών ιατρών οδηγών βάσει υπευθύνου γνωματεύσεως Οφθαλμιάτρου της επιλογής του ενδιαφερομένου, περί της συνδρομής των εν παραγράφω 1 του προηγουμένου άρθρου οριζομένων προϋποθέσεων και περί του ότι δεν πάσχουν εξ ημεραλωπίας.

Άρθρον 3

 

Αι βάσει των διατάξεων του παρόντος χορηγούμεναι ερασιτεχνικαί άδειαι ικανότητος οδηγών αυτοκινήτων ισχύουν ως και αι χορηγηθείσαι δυνάμει των διατάξεων του Ν.Δ. 143/1969 επί τριετίαν από της εκδόσεώς των, ανανεούμεναι μετά νέαν ιατρικήν εξέτασιν του κατόχου αυτών.

Άρθρον 4

Αι διατάξεις του Ν.Δ. 143/ 69 "περι χορηγήσεως ερασιτεχνικών αδειών ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων εις πρόσωπα απωλέσαντα την όρασιν του ενός οφθαλμού" καταργούνται.

 

Άρθρον 5

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 18 Αυγούστου 1970

Εν Ονόματι του βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛ . ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ . ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ , ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ , ΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚ . ΠΑΤΡΑΣ , ΝΙΚ . ΕΦΕΣΙΟΣ , ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΙΩΡΗΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΒΑΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΠΠΑΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ , ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΘΕΝΑΚΗΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΛΕΒΑΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ , ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΛΗΣ .

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 15 Δεκεμβρίου 1970

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ