EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 15 ΜΑΙΟΥ 1970

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

110

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 544

Περί χερσαίας μεταφοράς αεροπορικώς διακινουμένων επιβατών.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρον 1.

 

Επιτρέπεται η υπό των εν Ελλάδι ασκουσών αεροπορικήν εκμετάλλευσιν αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων, επί τη καταβολή κομίστρου κατ' επιβάτην, μεταφορά, δια λεωφορείων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ή μεμισθωμένων, ιδίων αεροπορικώς διακινουμένων επιβατών και φορτίων, από των αερολιμένων εις τα οικεία γραφεία τα ευρισκόμενα εις το κέντρον των πόλεων των εξυπηρετουμένων υπό των αερολιμένων και τανάπαλιν.

Άρθρον 2.

 

1. Ο τύπος των λεωφορείων, το δυναμικόν και ο αριθμός θέσεων αυτών, τα δρομολόγια και η συχνότης εξυπηρετήσεως, ως και εν γένει παν θέμα σχέσιν έχον με την εν λόγω μεταφοράν, καθορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών εισηγήσει της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

2. Το ύψος του κομίστρου, όπερ δέον να αντιστοιχή εις το κόστος της διενεργουμένης μεταφοράς, η διαδικασία και ο τρόπος εισπράξεως αυτού ως και παν συναφές αντικείμενον, καθορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 3.

 

Δια Βασιλικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών δύναται να ανατίθεται η εκτέλεσις της κατά το άρθρον 1 μεταφοράς εις ανάδοχον ή συνιστώμενον ίδιον φορέα. Δι' ομοίου Β. Διατάγματος καθορίζονται οι όροι της εις τον ανάδοχον αναθέσεως της μεταφοράς ως και η οργάνωσις και λειτουργία του συνιστωμένου φορέως.

 

Άρθρον 4.

 

1. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 12 Μαίου 1970

 

Εν ονόματι του Βασιλέως

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α'

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΗΛ. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΑΠΟΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΛΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 13 Μαίου 1970

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ